Behandelingen & onderzoeken Nefrologie

Nierbiopsie

Bij een nierbiopsie wordt met een holle naald een stukje weefsel (biopt) uit een van uw nieren genomen om vervolgens te onderzoeken wat de oorzaak is van uw nierziekte.

De reden voor dit onderzoek kan zijn dat u een ontsteking heeft in de nieren, er eiwit in uw urine is gevonden, of dat uw nier minder goed werkt. Om precies te weten wat de oorzaak is en welke medicijnen u eventueel nodig heeft, wordt dit onderzoek uitgevoerd. Een mogelijke andere reden om dit onderzoek te doen is om de aard van een eventuele tumor vast te stellen.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname (zonder operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (zonder operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Controle bloedstolling

Het is belangrijk om voor de nierbiopsie zeker te weten of uw bloedstolling in orde is, zodat de kans op een (na)bloeding klein is.  Het is dus belangrijk dat u (in overleg met uw arts) tijdelijk stopt met het slikken van bloedverdunners. Tijdens uw polibezoek zullen wij dit met u bespreken. Indien er geen bloedingsneiging is en u geen bloedverdunners gebruikt, dan hoeft er geen stollingsonderzoek gedaan te worden. Indien dit wel het geval is zal er eventueel voorafgaand aan het onderzoek bloed bij u worden afgenomen.

Nuchter zijn

Naast bovenstaande punten is het van belang dat u 2 uur voor de ingreep nuchter bent (niet meer eet of drinkt).

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Onderzoek

Juiste plek van de biopsie bepalen

U neemt op uw buik plaats op de onderzoekstafel met de armen boven het hoofd. Vervolgens bepaalt de radioloog de plaats waar geprikt moet worden om het weefsel weg te nemen. De arts doet dit met een echo-apparaat. Hij of zij doet gel op uw huid en beweegt met de geluidskop over de huid heen, ter hoogte van uw nieren (de geluidskop is een soort ‘microfoon’ die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt).

Verdovende injectie

Als de juiste plek is bepaald, krijgt u daar eerst een verdovende injectie.

Wegnemen van nierweefsel

Als de verdoving is ingewerkt, prikt de arts met de holle naald in de nier, neemt een stukje weefsel weg en trekt de naald weer terug. Dit gaat vrij snel.

De meeste mensen voelen er weinig van; u kunt even een ‘schokje’ voelen, pijnlijk is het meestal niet.

Tijdens het onderzoek prikt de radioloog enkele keren in uw nier en neemt een stukje weefsel weg. Omdat uw nieren bij ademhalen en praten ongeveer 5 centimeter heen en weer bewegen, moet u op het moment dat u geprikt wordt, enkele tellen uw adem inhouden om complicaties te voorkomen.

Na het prikken wordt uw huid verbonden met een steriel gaasje, waarna u terugdraait op uw rug. Hierdoor wordt het wondje dichtgedrukt.

Duur onderzoek

De ingreep duurt 15 tot 30 minuten. Na de ingreep wordt u teruggebracht naar uw kamer op de verpleegafdeling.

Nazorg

Bedrust

Na het onderzoek moet u 4 uur lang op uw rug blijven liggen. Ook voor eten en drinken mag u niet overeind komen. Voor uw toiletgang kunt u vragen om een po en/of een urinaal. Na 4 uur kunt u weer uit bed komen. Wij adviseren u om de eerste uren rustig aan te doen. Na de biopsie moet u veel drinken om eventuele bloedstolsels als gevolg van de biopsie weg te spoelen. U moet een nachtje in het ziekenhuis blijven om u in de gaten te houden voor eventuele complicaties.

Urine opvangen

De eerste keer dat u na de ingreep plast, wordt uw urine opgevangen voor inspectie en eventueel laboratoriumonderzoek. Dit is van belang omdat zo eventueel bloedverlies aangetoond kan worden. Uw urine kan iets rood zien, vanwege de prik in de nier (urine wordt in de nieren gevormd).

Controles

De eerste 2 uur na de ingreep beoordeelt de verpleegkundige regelmatig hoe het met u gaat. Zij/hij controleert uw bloeddruk, het wondje op uw rug en uw eventuele urine. Na de vier uren platte bedrust volgt observatie tot de volgende ochtend. Als alle controles goed zijn, kunt u in de ochtend naar huis.

Thuis

U kunt vanwege de verdoving nog enige tijd last hebben van een doof gevoel op de prikplaats. Mocht u pijn hebben, neem dan een paracetamol.

Let op: wij adviseren u in de week na de ingreep geen zware dingen te tillen en niet te sporten. Dit om de nier tijd te geven te herstellen van de prik. Na die week kunt u alles weer doen zoals u gewend bent.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. De onderzoeker mag u hierover geen informatie geven. De uitslag van bepaalde onderzoeken kunt u na 2 weken ook inzien in uw eigen dossier via Mijn Antonius.

Expertise en ervaring

De internisten van het St. Antonius behandelen klachten zoals (langdurige) koorts, gewichtsverlies, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk, aderverkalking, infecties en vele andere ziekteverschijnselen en aandoeningen. 

Ook zijn de internisten gespecialiseerd in deelspecialismen, zoals:

 • stofwisselingsstoornissen, afwijkingen in de hormoonhuishouding, schildklieraandoeningen en diabetes (endocrinologie);
 • diabetes (diabetologie);
 • kanker (oncologie);
 • ouderengeneeskunde (geriatrie);
 • ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren, bloedarmoede (hematologie);
 • nierziekten en nierfunctiestoornissen (nefrologie);
 • vaatziekten en cholesterolproblemen (vasculaire geneeskunde).

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code INT 25-O

Terug naar boven