Behandelingen & onderzoeken

Nierkanker behandelingen

Bij nierkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. Wanneer er geen uitzaaiingen zijn, bestaat de behandeling meestal uit het verwijderen van de nier. Zonodig aangevuld met behandelingen om niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijdingen.

De meest toegepaste behandelingen bij nierkanker zijn operatie (chirurgie), cryoablatie (bevriezing van de tumor), angiogenese-remmers (medicijnen die de groei van bloedvaten remmen), immunotherapie (behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert), medicijnen die de celcyclus remmen en bestraling (radiotherapie)

Op deze pagina snel naar

Meer over nierkanker behandelingen

Bij nierkanker is een operatie tot op heden vrijwel de enige vorm van behandeling die kans op overleving biedt, mits er geen uitzaaiingen zijn.

Wanneer een behandeling tot doel heeft genezing te bereiken, dan wordt dat een curatieve behandeling genoemd. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn (adjuvante behandeling). Bijvoorbeeld immunotherapie na een operatie, om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden en daarmee de kans op terugkeer van de ziekte te verminderen.

Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is een palliatieve behandeling mogelijk. Zo'n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.

Behandeling

Nierkankeroperatie

Bij nierkanker is een operatie tot op heden vrijwel de enige vorm van behandeling die kans op overleving biedt, mits er geen uitzaaiingen zijn. Bij deze operatie verwijdert de chirurg de zieke nier en het vetweefsel rondom de nier. Soms worden ook de bijnier en de omringende lymfeklieren verwijderd. De uroloog voert de operatie meestal uit via een snee in de buik, soms via de flank (zijkant van de buik tussen de onderste ribben en de heup).

Bij tumoren die kleiner zijn dan 4 centimeter kan, afhankelijk van de exacte plaats in de nier, een niersparende operatie worden overwogen. Een kleine tumor kan ook worden verwijderd via een kijkoperatie. Daarbij kan worden volstaan met een aantal kleine sneetjes.

Als bij een onderzoek een enkele uitzaaiing is gevonden, bijvoorbeeld in een long, wordt ook deze soms operatief verwijderd.

Als er uitzaaiingen in verschillende organen zijn ontstaan, is een curatieve behandeling niet meer mogelijk. De behandeling is dan vooral gericht op het verminderen of voorkomen van klachten. In sommige gevallen wordt toch een operatie geadviseerd:

 • omdat verdere palliatieve behandelingen - zoals immunotherapie - dan beter aan lijken te slaan.
 • bij klachten en bij verschijnselen als doorgroei naar omliggende organen.
 • bij vaak en veel plassen van bloed.

In het laatste geval kan soms ook worden volstaan met het dichtmaken van de bloedvaten naar de nier (embolisatie). Dit gebeurt door de radioloog onder plaatselijke verdoving, via de lies.

Angiogenese-remmers

Immunotherapie was lang de meest toegepaste palliatieve behandeling bij uitgezaaide nierkanker. De laatste jaren zijn er medicijnen ontwikkeld die de groei van bloedvaten remmen: angiogenese-remmers. Deze lijken in veel gevallen effectiever te zijn dan immunotherapie.

Kwaadaardige tumoren kunnen niet groeien zonder dat ze door bloedvaten van zuurstof en voeding worden voorzien. Elke cel in het lichaam bevindt zich in de buurt van bloedvaatjes, ook kankercellen. Om uit te groeien tot een tumor van formaat moeten er nieuwe bloedvaten in het groeiende tumorweefsel worden aangelegd. Dat wordt angiogenese genoemd. Geen enkele tumor kan groeien zonder angiogenese.

Vooral nierkanker kan goed met angiogenese-remmers behandeld worden, omdat de tumoren in de nier naast kankercellen voornamelijk bestaan uit bloedvaten. De tumor(en) kunnen door angiogenese-remmers stabiel blijven of zelfs kleiner worden, maar ze verdwijnen meestal niet helemaal.

U krijgt de medicijnen in de vorm van tabletjes, en soms via een infuus. U moet een goede lichamelijke conditie hebben om in aanmerking te komen voor deze behandeling.

Bijwerkingen

Deze behandeling heeft verschillende bijwerkingen die soms reden zijn om er mee te stoppen. De belangrijkste bijwerkingen zijn:

 • vermoeidheid;
 • hoge bloeddruk;
 • diarree;
 • onsteking van slijmvliezen;
 • huidverandering van handen en voeten (dunner, gelig, acne-achtig);
 • haarverandering (ontkleuring).

Immunotherapie

Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen schadelijke indringers, zoals bacteriën, virussen en vreemde cellen (zoals kankercellen). Immunotherapie is gericht op het activeren van dat afweersysteem zodat het in de aanval gaat tegen kankercellen. Het voornaamste doel van immunotherapie is het terugdringen van uitzaaiingen. Bij een klein percentage van de patiënten wordt met immunotherapie echter ook langdurige overleving bereikt. Immunotherapie is niet altijd mogelijk. U moet daarvoor in elk geval een goede lichamelijke conditie hebben.

Bijwerkingen

De belangrijkste bijwerkingen zijn:

 • gevoel van vermoeidheid en algehele lusteloosheid.
 • griepachtige verschijnselen zoals hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en hoge koorts.
 • misselijkheid, braken en verminderde eetlust.
 • verminderde werking van lever en nieren.

Celcyclus-remmende medicijnen

Dit zijn medicijnen die de deling van kankercellen moeten voorkomen, waardoor de groei en verspreiding van nierkankercellen worden vertraagd. Celcyclus-remmers worden gegeven aan mensen die een slechte prognose hebben en ná het gebruik van angiogenese-remmers.

Bijwerkingen

De werking van deze medicijnen beperkt zich tot de kankercellen, waardoor de gezonde cellen grotendeels gespaard blijven. Deze behandeling heeft daardoor minder bijwerkingen dan bijvoorbeeld chemotherapie en angiogenese-remmers.

Expertise en ervaring

Wij zitten met het het aantal nierkankeroperaties ruim boven de landelijke norm. Doordat we zoveel patiënten met nierkanker behandelen van binnen én buiten de regio Utrecht hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. Wij bieden een compleet palet aan behandelmethoden en investeren in de nieuwste technieken, zoals de Da Vinci Robot voor (nier)operaties. De robot maakt het mogelijk minuscule bewegingen in het bekkengebied van de patiënt uit te voeren. De eerste studies naar de behandeling met robotchirurgie laten zien dat deze operatie minder ingrijpend is en dat het herstel na de operatie sneller en beter verloopt.

Meer informatie

Patiëntenvereniging

Websites

Gerelateerde informatie

Code
URO-75-B