Behandelingen & onderzoeken

Niet-kleincellig longkanker - operatie

Bij een niet-kleincellige longtumor kiest men voor een operatie als de tumor nog klein is en als de tumor - voor zover bekend - niet is uitgezaaid naar andere organen buiten de long. Dit is in opzet een genezende behandeling.

Een operatie aan de longen wordt uitgevoerd door een thoraxchirurg. Het is goed om te weten dat u voor deze ingrijpende operatie wordt geholpen door een zeer ervaren thoraxchirurg die beschikt over de meest moderne operatietechnieken.

Op deze pagina snel naar

Meer over niet-kleincellig longkanker - operatie

VATS-operatie (Video Assisted Thoracoscopic Surgery)

Een voorbeeld van deze technieken is de VATS-operatie (Video Assisted Thoracoscopic Surgery): 

 • Video: met behulp van een camera die in de borstkas wordt gebracht, kan men met behulp van videobeelden opereren en eventueel de operatie opnemen;  
 • Assisted: met behulp van de camera;  
 • Thoracoscopic: scopie (zicht) van de thorax of de borstholte; 
 • Surgery: chirurgie.

Dit betekent dus dat het gaat om een ingreep in de borstholte, zonder dat deze in zijn geheel opengaat. Met behulp van videobeelden via een kleine camera in de thoraxholte opereert de chirurg via 2 tot 4 kleine openingen tussen de ribben, terwijl hij de inwendige organen van de borstholte kan zien op een tv-scherm. Niet altijd zal het lukken om de operatie via een kijkoperatie te doen, soms is een thoracotomie (grotere snede in de thoraxwand) noodzakelijk. De thoraxchirurg bepaalt of dit mogelijk is.

Voordelen van de VATS-operatie

 • Minimaal invasieve chirurgie (minder bloedverlies, geen beschadiging spieren);
 • Veel minder pijn na de operatie, ook lange termijn;
 • Snellere mobilisatie na de ingreep;
 • Geen 'botpijn' omdat de ribben niet gespreid worden;
 • Litteken is veel kleiner, esthetisch mooier;
 • Korter verblijf in het ziekenhuis;
 • Sneller herstarten van de dagelijkse activiteiten.

Voor de operatie komt de fysiotherapeut bij u op bezoek op de verpleegafdeling. Van de fysiotherapeut krijgt u instructie over hoe u het beste kunt ademen en hoesten na uw operatie. Ook na uw operatie komt de fysiotherapeut regelmatig bij u langs. Onze fysiotherapeuten kunnen u ook nog begeleiden wanneer u thuis bent.

Na de operatie blijft u gemiddeld 1 week in het ziekenhuis. Voor u naar huis gaat maken we een afspraak met u voor controle op de polikliniek. Deze controle vindt enkele weken na uw ontslag uit het ziekenhuis plaats.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Code
LON 73-OD-B-1