Opname in het ziekenhuis zonder operatie

Soms is een opname in het ziekenhuis nodig, zonder dat sprake is van een operatie. Deze informatie gaat over de gang van zaken tijdens zo'n opname.

De medewerkers van het St. Antonius doen er alles aan om uw opname prettig en veilig te laten verlopen. Laat het ons weten als u iets niet begrijpt of als u vragen of twijfels heeft. Vraag uw arts of verpleegkundige gerust om uitleg. Wij hopen dat u zich snel op uw gemak voelt in het St. Antonius Ziekenhuis.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding opname

Hieronder leest u hoe u zich kunt voorbereiden op uw opname. Bent u onverwacht opgenomen, dan kunt u deze informatie overslaan.

Voor een geplande opname is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom bezoekt u vooraf de Voorbereiding Opname. Hier werken medewerkers van verschillende disciplines, zoals de apotheek (medicatiecontrole), anesthesiologie (narcose of verdoving), verpleegkundige intake, opnameplanning en nazorg. Samen met u beoordelen zij uw gezondheidstoestand. Daarnaast inventariseren ze uw medicijngebruik en kijken ze of er eventueel maatregelen nodig zijn voor, tijdens en na de opname.

Afhankelijk van het soort opname, heeft u ook een opnamegesprek als voorbereiding op uw verblijf op de verpleegafdeling.

De medewerkers van Voorbereiding  Opname bespreken met u:

 • Uw wensen voor en verwachtingen over de opname.
 • Wie uw contactpersoon wordt.
 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u dieetwensen heeft.
 • Of u allergisch bent, bijvoorbeeld voor jodium, pleisters, antibiotica of contraststoffen.
 • Uw thuissituatie.
 • Wat u voorafgaand aan uw opname al kunt regelen.

Als u nog vragen heeft over uw opname, dan kunt u die in dit gesprek stellen.

Medicatiegesprek

Duurt uw opname langer dan 24 uur, dan heeft u een gesprek met een van de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek. Zij nemen uw medicijngebruik met u door en vragen ook naar naar eventuele allergieën.

Dit gesprek is belangrijk om medicatiefouten te voorkomen, zoals verkeerde vastgelegde medicijnen of verkeerde doseringen. Medicatiefouten kunnen grote risico’s met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voorbereid op dit gesprek. Wij vragen u daarom:

 • een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek mee te nemen naar het gesprek, of om uw apotheek toestemming te geven uw gegevens met het St. Antonius Ziekenhuis te delen;
 • als er na het medicatiegesprek wijzigingen optreden in uw medicijngebruik, deze zelf aan uw behandeld arts door te geven bij aanvang van uw opname;
 • Aan te geven als u een medicatierol (ook wel baxterrol genoemd) gebruikt.

Medicatiegesprek bij onverwachte opnames

Als u onverwacht in het ziekenhuis wordt opgenomen, komen de apotheekmedewerkers binnen 24 uur bij u langs om uw medicatie en eventuele allergieën te bespreken. Bij spoedsituaties kan het zijn dat de arts dit gesprek met u voert.

Bevestigingsbrief

De datum van uw opname is onder andere afhankelijk  van de urgentie, het soort behandeling en uw eigen voorkeur.

Als de opnamedatum met u is afgesproken, krijgt u een bevestigingsbrief met daarin de datum en locatie. Twee werkdagen voor de opname krijgt u de laatste informatie (o.a. over eten en drinken en het tijdstip van opname).

Contact opnemen

Als uw klachten tijdens de wachttijd veranderen, overleg dan met uw huisarts of behandelend specialist. Wijzigt uw gezondheidstoestand of bent u intussen opgenomen geweest in een (ander) ziekenhuis, neem dan contact op met Voorbereiding Opname.

Is uw wachttijd verstreken en heeft u nog niets van ons gehoord, dan kunt u de volgende nummers bellen:

 • Voor alle opnames, behalve voor de Cardiologie en de Hart-longchirurgie, bel met Voorbereiding Opname: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur met 088 320 31 00.
 • Voor de Cardiologie en/of de Hart-Longchirurgie (opname voor hartoperatie, longoperatie, dotterbehandeling, hartkatheterisatie, pacemaker, elektrofysiologisch onderzoek en voor andere vragen), bel met de poli Cardiologie: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur met 088 320 11 00.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis wordt ‘gemengd verpleegd’. Dat betekent dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. Heeft u hier bezwaar tegen? Laat dit dan van tevoren weten aan Voorbereiding Opname.

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een opname extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te melden bij Voorbereiding Opname:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van iemand die MRSA-positief is?
Toon meer over de voorbereiding op uw opname

Zelf regelen

Voordat u wordt opgenomen vragen we u om een aantal zaken zelf te regelen of hierop te letten.

Mijn Antonius

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Hiermee heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. We adviseren u om voor uw opname al een account aan te maken. Zo kunt u tijdens en na uw opname belangrijke informatie inzien.

Mogelijkheden van Mijn Antonius

In Mijn Antonius kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week onder meer:

 • Afspraken maken en wijzigen.
 • Uw onderzoeksuitslagen bekijken.
 • Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen.
 • Uw medicatieoverzicht inzien en medicatie of allergie toevoegen of wijzigen.
 • Herhaalrecepten aanvragen.
 • Een vraag stellen aan uw zorgverlener.
 • Een bezoeksamenvatting bekijken.
 • Vragenlijsten invullen ter voorbereiding op uw afspraak/behandeling.

Contactpersoon

Bespreek met uw familie en/of naasten wie tijdens uw opname uw contactpersoon is. De medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht de privacy van de patiënten te bewaken. Daarom wijst u (als dat kan) zelf van tevoren één of twee contactpersonen aan (bijvoorbeeld uw partner, kind of andere naaste). Alleen aan die contactpersonen geven wij informatie over hoe het met u gaat. Aan anderen geven wij geen inlichtingen, ook al gaat het om een naast familielid.

De contactpersoon kan dag en nacht bellen naar de afdeling. Voor vragen over de medische toestand en/of behandeling kan de contactpersoon terecht bij de behandelend arts. De verpleegkundige kan hiervoor een afspraak maken.

Goede conditie

Een goede conditie bevordert uw herstel na de operatie. Zorg daarom ook in de periode voor uw operatie voor voldoende beweging en voor gezonde, eiwitrijke voeding.

Roken

Het is verstandig om vóór de opname niet te roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontsteking. Dat is slecht voor uw organen. Bovendien kan hoesten na een behandeling erg pijnlijk zijn.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Uw zorgverzekeringspas
 • Stevige schoenen of pantoffels en/of antislipsokken (om te voorkomen dat u valt)
 • Uw bril (liever geen contactlenzen) en/of gehoorapparaat
 • Uw hulpmiddelen, zoals een brillenkoker, gebitbakje, stok of rollator
 • Uw krukken, neem deze alvast mee wanneer u ze na de operatie nodig heeft
 • Nachtkleding, ondergoed, ochtendjas
 • Toiletartikelen
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • Dieetvoorschriften
 • Kleingeld (voor krant, rolstoel etc.)
 • Uw mobiele telefoon
 • Eventueel: lectuur, puzzelboekje, handwerk

Tijdens uw verblijf mag u gebruikmaken van uw eigen mobiele telefoon. Houd alstublieft wel rekening met uw medepatiënten.

Medicijnen tijdens uw opname

Geplande korte opnames (24-48 uur)

Bij geplande kortdurende opnames kan de apothekersassistent u tijdens het medicatiegesprek vragen om uw eigen medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek zal dan alleen nieuw voorgeschreven medicijnen aan u leveren. Als uw eigen medicijnen meebrengt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking.

Langere opnames

In principe hoeft u bij langer durende opnames geen medicatie mee te nemen naar het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek levert dan de medicijnen die u nodig heeft. Het kan zo zijn dat het medicijn dat u thuis gebruikt niet beschikbaar is in het ziekenhuis. U krijgt dan een soortgelijk medicijn met vergelijkbare dosering. Als dat niet mogelijk is, bestellen wij het medicijn voor u of wordt het zo nodig tijdelijk gestopt.

Er is een aantal uitzonderingen hierop. Wij vragen u daarom om de volgende medicijnen wel altijd mee te nemen naar het ziekenhuis.

 • Inhalators (pufjes)
 • Crèmes/zalven
 • Orale geneesmiddelen voor de behandeling van kanker
 • Dure geneesmiddelen die u uitsluitend via de apotheek van het ziekenhuis geleverd krijgt

Niet meenemen

Neem geen waardevolle spullen, geld of sieraden mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Mocht u iets kwijt zijn, meld dit dan bij de verpleegkundige en doe in geval van diefstal aangifte bij de politie.

Kleding en lichamelijke verzorging

Het is handig wanneer u:

 • Makkelijk zittende kleding aantrekt, die u eenvoudig kunt aan- en uittrekken.
 • Voor de opname een bad of douche neemt en uw haar wast. Het kan na een operatie soms even duren voordat u dit weer kunt doen.
Toon meer over zaken die u zelf kunt regelen

Verloop van uw opname

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar het ziekenhuis en gaat u naar de afgesproken afdeling. Controleer vooraf in uw bevestigingsbrief op welke locatie u wordt verwacht.

Een familielid of naaste (liever geen jonge kinderen) is welkom om met u mee te komen. Om de rust en privacy van medepatiënten te waarborgen, is het toegestaan dat er één persoon aanwezig is bij de opname. 

Verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige. Zij/hij laat u de afdeling zien, wijst u uw kamer en geeft meer uitleg over de opname. U krijgt operatiekleding van het ziekenhuis. Ook krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam en patiëntnummer. Dit gebeurt voor uw veiligheid, zodat wij voor elke handeling uw identiteit kunnen controleren.

Naam en geboortedatum

U zult merken dat de zorgverleners u regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen. Dit doen we voor uw veiligheid. Zorgverleners moeten er steeds zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Dit wordt in de wet de ‘vergewisplicht’ genoemd.

Trombose

Tijdens sommige opnames bent u minder in beweging dan normaal. Hierdoor kan er een verhoogd risico op trombose zijn. Bij trombose ontstaat een bloedstolsel (bloedprop) in een bloedvat (een ader). Dit stolsel kan het bloedvat verstoppen en uiteindelijk afsluiten. Dit wordt ook wel een trombosebeen of longembolie genoemd.

Als er na uw operatie een verhoogd risico op trombose bestaat, krijgt u medicijnen om dit te voorkomen (bloedverdunners). Dit kunnen tabletten of injecties zijn. In de regel krijgt u injecties als u de bloedverdunners korter dan 6 weken nodig heeft. Tabletten worden vooral gebruikt als u deze medicijnen langdurig moet gebruiken.

Als u thuis moet doorgaan met de injecties, leert de verpleegkundige u hoe u deze zelf kunt toedienen. In de folder Fraxiparine-injecties toedienen leest u na hoe dit gaat. Vraag hier gerust om of bekijk deze op onze website. 

Zelf kunt u de kans op trombose verkleinen door na de operatie zoveel mogelijk te bewegen. Neem hierbij uw eigen grenzen in acht.

Medicijnen

U krijgt tijdens uw opname medicijnen van het ziekenhuis. Het kan zijn dat deze medicijnen er anders uitzien dan u gewend bent. De werking is wel hetzelfde.

Heeft u vragen over de medicijnen die u krijgt, stel deze dan aan uw zaalarts of de verpleegkundige. Zij kunnen voor u een informatiefolder over het betreffende medicijn printen.

Daarnaast kunt u tijdens uw opname zelf contact opnemen met de ziekenhuisapotheek, via 088 320 72 00 (tussen 08.00 en 18.00 uur).

Bloedafname

Soms wordt tijdens de opname bloed, urine, weefsel en dergelijke afgenomen. Na onderzoek blijft daarvan vaak iets over. Het ziekenhuis gebruikt deze restanten soms als testmateriaal of voor wetenschappelijk onderzoek. Heeft u hier bezwaar tegen, laat dit dan weten aan de arts die u behandelt. 

Arts spreken

De behandelend arts zorgt er samen met de zaalarts en verpleegkundigen voor dat u dagelijks medisch beoordeeld wordt. Dat varieert van een persoonlijk bezoek aan uw bed (artsenvisite) tot frequente beoordelingen van uw elektronisch patiëntendossier. De verpleegkundige kan u vertellen wanneer de behandelend arts of zaalarts langskomt, zodat u ervoor kunt zorgen dat u op uw kamer bent en eventuele vragen paraat heeft. Naast de visites zijn de artsen vanzelfsprekend bereid u en uw familie te woord te staan. Wilt u een afspraak maken met een arts, bespreek dit dan met de verpleegkundige.

Bezoek

U kunt dagelijks bezoek ontvangen. Op de meeste verpleegafdelingen is bezoek welkom van 17.00 tot 20.00 uur. Van 11.00 tot 12.00 uur is er meestal een extra bezoekuur voor de partner, de ouder en/of de contactpersoon.

In het weekend en op feestdagen kan uw bezoek terecht van 11.00 tot 12.00 en van 15.00 tot 20.00 uur. Of deze tijden ook gelden voor de afdeling waar u wordt opgenomen, hoort u op de dag van opname.

Vanwege de rust en privacy van de andere patiënten kunt u op uw kamer maximaal 2 mensen tegelijk op bezoek laten komen. Zijn er meer mensen? Vraag hen dan af te wisselen.

Voeding

Het ziekenhuis heeft een eigen keuken waar alle maaltijden worden gemaakt. Elke dag krijgt u een menuvoorstel voor de volgende dag. De Roomservice-medewerker komt elke dag bij u langs om het menuvoorstel op te halen. Zo nodig helpt hij/zij u bij het invullen.

Al bij het opnamegesprek kunt u aangeven of u een dieet volgt of om religieuze of andere redenen bepaalde voedingsvoorschriften heeft. Bij de samenstelling van de maaltijden houden wij rekening met uw wensen. Als uw behandelend arts u tijdens uw opname een dieet voorschrijft, dan komt indien nodig de diëtiste van het ziekenhuis bij u langs om u te adviseren. Om voedselbesmetting te voorkomen, mogen u en uw bezoekers geen etenswa-ren van thuis meebrengen. Uitzonderingen hierop zijn fruit, fruitdranken en snoepwaren.

Roken

Op de verpleegafdeling mag u niet roken. Alleen buiten, buiten de aangegeven rookvrije zones, kan gerookt worden. Laat u het de verpleegkundige even weten als u van de afdeling gaat? De longartsen en de verpleegkundigen willen u graag begeleiden en adviseren bij het stoppen met roken.

Toon meer over hoe uw opname verloopt

Naar huis (ontslag)

Voordat u naar huis gaat, krijgt u van uw specialist adviezen mee voor thuis.

Met de verpleegkundige heeft u een ontslaggesprek. U krijgt adviezen mee een telefoonnummer voor noodgevallen. Ook krijgt u een afspraak mee voor controle bij uw arts.

Uw arts brengt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het verloop van uw ziekenhuisopname.

Vervolgzorg

Als u naar huis mag, kunnen onze transferverpleegkundigen u of uw naasten zo nodig adviseren over passende zorg thuis. Als u naar een vervolginstelling gaat, doen onze transferverpleegkundigen hun uiterste best u te plaatsen bij de instelling van uw voorkeur. Dat lukt niet altijd. Het kan gebeuren dat daar geen plek is. Het kan dan zo zijn dat u, al dan niet in afwachting van definitieve plaatsing, naar een instelling gaat die niet uw voorkeur heeft, bijvoorbeeld omdat deze niet dicht bij uw huidige woonplaats ligt. Als dit gebeurt, dan bent u verplicht hieraan meewerken.

Langer in het ziekenhuis blijven, is helaas niet mogelijk. Een verblijf zonder medische noodzaak wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook  betekent het dat andere patiënten, die wachten op een opname of behandeling, niet naar het ziekenhuis kunnen. Wij zijn als ziekenhuis genoodzaakt om uit te kijken naar alle mogelijke opties van vervolgzorg.

Medicatie bij ontslag

Het kan zijn dat uw arts nieuwe medicijnen voorschrijft die u thuis moet gebruiken. U kunt er voor kiezen om deze medicijnen te laten leveren door de St. Antonius Apotheek. De apotheekmedewerkers brengen uw nieuwe medicijnen dan op de dag van ontslag bij u langs. Zij geven daarbij ook uitleg over de nieuwe middelen, het gebruik ervan en eventuele bijwerkingen. Wanneer u eerder naar huis mag dan gepland, dan kunt u de nieuwe medicatie zelf ophalen bij de St. Antonius Apotheek. Hier geven de apotheekmedewerkers u de medicijnen en alle informatie.

Vervoer naar huis

Ga na een opname niet op eigen gelegenheid naar huis. We raden u aan om u door iemand met de auto te laten ophalen. Als u een taxi wilt nemen, kan de Centrale Receptie deze voor u bestellen.

Weer thuis

Wij raden u aan om de eerste 24 uur na de opname thuis te blijven en regelmatig te rusten. U zult mogelijk een aantal dagelijkse werkzaamheden niet kunnen verrichten. Zorg daarom dat er iemand bereikbaar is die u kan helpen als dat nodig is. Zorg voor de zekerheid dat u de eerste nacht na de opname niet alleen thuis bent. Dan is er iemand in huis die u kan helpen of naar het ziekenhuis kan brengen als dat nodig is. 

Vragen na ontslag

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u het ziekenhuis bellen:

 • De poli van uw specialist: dit telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart.
 • Afdeling waar u bent opgenomen: bel het algemene nummer van het ziekenhuis 088 320 30 00 en vraag naar de afdeling waar u was opgenomen.
 • Bij dringende vragen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via 088 320 33 00.
 • Bij vragen over uw medicijnen kunt u contact opnemen met de St. Antonius Apotheek via 88 320 73 50 (maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur, weekend 08.00 tot 16.30 uur).
Toon meer over als u weer naar huis mag

Over de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling krijgt u te maken met artsen, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, roomservice- en schoonmaakmedewerkers. Verder werken er veel medewerkers achter de schermen voor u.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de hoofdbehandelaar. Het is voor u belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Bekijk op YouTube het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar?

Zaalarts

De zaalarts komt op de verpleegafdeling elke dag aan uw bed en regelt de lopende zaken voor u tijdens uw opname. De zaalarts staat onder supervisie van een medisch specialist.

Een zaalarts is een afgestudeerd arts die in opleiding is voor medisch specialist. De zaalarts houdt contact met uw eigen specialist, die meestal op de achtergrond blijft. Als u graag uw eigen specialist wilt spreken, laat dit dan weten aan uw zaalarts. Soms worden operaties en andere behandelingen uitgevoerd door andere artsen dan uw eigen specialist. Ook daarvoor geldt: wilt u dit niet, bespreek dit dan met uw zaalarts.

Verpleegkundigen

Op de verpleegafdeling krijgt u te maken met leerling-verpleegkundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en een teamhoofd. Een teamhoofd is een verpleegkundige met leidinggevende taken.

Andere zorgverleners

Het kan zijn dat uw zaalarts voorstelt een arts van een ander specialisme bij u langs te laten komen (voor een consult). In sommige gevallen is aanvullende behandeling nodig door andere zorgverleners, zoals een fysiotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker.

Geestelijke verzorger

Tijdens het verblijf in ons ziekenhuis kunnen veel dingen op u afkomen: onderzoeken, behandelingen, beperkingen, onzekerheid over de toekomst. Vragen over wat u wel en niet (meer) wilt. Als u (of een van uw naasten) behoefte heeft om met iemand te praten, kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dit kan ook voor een gebed, zegen, doop, ziekenzegen of -zalving.

Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. Zo nodig kunnen zij voor u op zoek gaan naar een begeleider van uw eigen levensovertuiging. In dringende gevallen is ook buiten kantoortijd een beroep op hen mogelijk. Zowel op onze locaties in Utrecht als in Nieuwegein is er een stiltecentrum.

Maatschappelijk werker

In ons ziekenhuis kunt u hulp inroepen van een maatschappelijk werker. Deze kan
u helpen bij zorgen of problemen rond uw ziekte – of het nu gaat over uzelf, uw partner of uw gezin. Aarzel niet om hulp te vragen. U kunt de afdeling Maatschappelijk Werk zelf bellen of de verpleegkundige vragen dit te doen.

Het kan ook zijn dat uw arts of verpleegkundige voorstelt om de maatschappelijk werker te betrekken bij uw behandeling.

Toon meer over met wie u te maken krijgt op de verpleegafdeling

Wel of niet behandelen

Reanimeren

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunnen complicaties optreden, bijvoorbeeld een acute hart- of ademstilstand. De kans hierop is in het algemeen klein. Binnen het ziekenhuis bestaat de regel dat iedere patiënt die een adem- of hartstilstand krijgt, direct wordt gereanimeerd, tenzij de patiënt vantevoren heeft laten weten dit niet te willen (en ook niet als de arts dit medisch niet zinvol vindt). Sommige patiënten hebben redenen om in een dergelijke situatie niet gereanimeerd te willen worden. Graag horen wij wat uw wensen zijn. Bespreek deze met uw arts of verpleegkundigen.

Niet behandelen

Ons doel is u om optimaal te behandelen; daar kunt u op rekenen. Toch kan op een bepaald moment zowel bij patiënten als bij artsen de vraag opkomen of verder behandelen nog zinvol is, bijvoorbeeld bij een ongeneeslijke ziekte, hoge leeftijd of zware behandelingen. Mocht er een moment komen dat deze vraag bij u opkomt, aarzel dan niet om dit met uw arts te bespreken. Het is ook denkbaar dat u slechts een deel van de mogelijke behandelingen wilt  ondergaan. Bespreek ook dan uw wensen met uw behandelend arts.

Orgaan- en weefseldonatie

Als een patiënt overlijdt, volgen wij het protocol van de Wet op de Orgaandonatie. Dit betekent dat de arts zal nagaan of de overledene medisch gezien een donor kan zijn. Zo ja, dan kijkt de arts in het Donorregister. Heeft de patiënt zich niet als donor laten registreren, dan vraagt de arts toestemming voor donatie aan de nabestaanden. Het is dus van belang dat u uw familie op de hoogte stelt van uw wens op dit gebied. Voor vragen kunt u contact opnemen met de donatiefunctionaris via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis.

Toon meer

Service

Het St. Antonius wil graag een gastvrij ziekenhuis zijn met veel voorzieningen, waarvan u gebruik kunt maken. We noemen er enkele:

Winkeltjes en restaurant

Er zijn winkeltjes in het ziekenhuis waar u van alles kunt kopen. Ook is er een ruim gesorteerd restaurant. Als u lopend patiënt bent, kunt u daar uw bezoek ontvangen, ook buiten de bezoektijden.

Roomservice

Op alle verpleegafdelingen staan onze roomserviceteams voor u klaar. Zij zorgen voor een gastvrije omgeving, uw catering, maar ook voor de schoonmaak van uw kamer. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld extra koffie/thee aan de medewerkers vragen en gastenmaaltijden op feestdagen. Vraag onze roomservicemedewerker naar de mogelijkheden.

Maaltijden/dranken

Dagelijks krijgt u één warme maaltijd en twee broodmaaltijden. U kunt dagelijks zelf uw maaltijden samenstellen. Voor de warme maaltijd maakt u hiervoor gebruik van het formulier. De broodmaaltijden kunt u kiezen als de broodbuffetwagen op uw kamer langskomt. Daarnaast komen wij regelmatig langs met onder meer koffie en thee. Uw bezoek kan gebruik maken van het bezoekersrestaurant in het ziekenhuis.

Post

Dagelijks wordt de post persoonlijk bezorgd. Wilt u zelf post versturen, dan kunnen we dat voor u afgeven bij onze postkamer.

Internet/wifi

In het St. Antonius Ziekenhuis is overal gratis wifi beschikbaar, ook op de verpleegafdelingen. U kunt hier met uw eigen mobiele apparaat (telefoon, tablet, laptop) gebruik van maken.

Televisie/radio

Bij elk bed op alle verpleegafdelingen staat een tv en radio. U kunt hier gratis gebruik van maken.

Vervoer binnen het ziekenhuis

Vrijwilligers staan voor u klaar om u vanaf de verpleegafdeling te begeleiden naar een onderzoeksafdeling of operatiekamer. De verpleegkundige regelt dat voor u.

Andere services

U kunt daarnaast gebruikmaken van diverse andere soorten van ‘roomservice’. Vraag de verpleegkundige naar de mogelijkheden en prijzen.

Toon meer over de voorzieningen in het ziekenhuis

Veilig in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Al onze medewerkers doen er alles aan om uw behandeling en verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij zullen u ook informeren over wat zij doen om uw veiligheid te bevorderen en hoe u dit zelf kunt doen. Zo zorgen we samen voor een zo veilig mogelijk verblijf in het ziekenhuis.

Tips

Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand

 • Bereid u goed voor op gesprekken met uw zorgverleners.
 • Zet uw vragen op papier.
 • Vertel de zorgverlener hoe u zich voelt.
 • Maak duidelijk wat u van uw zorgverlener verwacht.

De Nederlandse Patiëntenfederatie adviseert onderstaande 3 goede vragen te gebruiken in gesprekken met uw zorgverlener.

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?

Geef het aan als u iets niet begrijpt

Laat het weten als iets niet duidelijk is, of als u ergens over twijfelt. Laat u goed informeren als u medicijnen krijgt voorgeschreven. Vraag: waarom krijg ik dit medicijn? Hoe moet ik het gebruiken en hoelang? Wat zijn mogelijke bijwerkingen en wat moet ik dan doen?

Bespreek vooraf het verloop van uw behandeling

Bereid u samen met uw zorgverlener goed voor op de behandeling. Laat uw arts met een stift op uw huid markeren waar u wordt geopereerd. Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoelang de behandeling duurt en hoe u zich naar verwachting zult voelen na de operatie.

Schrijf op welke medicijnen u gebruikt

Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt (met of zonder recept) en neem deze lijst mee naar het ziekenhuis of geef uw apotheek toestemming om deze informatie met ons te delen. Laat weten, ook als we hier niet om vragen, voor welke medicijnen u allergisch bent of waarvan u weet dat ze niet werken bij u.

Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u had verwacht

Stel vragen als de kleur of vorm van uw medicijnen anders is dan verwacht (bijvoorbeeld wanneer u pillen krijgt in plaats van een zalf). Let op dat u alleen uw eigen medicijnen krijgt door bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum op het etiket te controleren. Help mee om medicatieverwisseling te voorkomen door uw naam te noemen en uw polsbandje met barcode te laten zien aan de verpleegkundige op het moment dat u medicijnen krijgt.

Volg de instructies en adviezen goed op

Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer en op welke locatie u voor controle moet terugkomen en vraag bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Spreek ons aan als u iets niet vertrouwt

Twijfelt u of uw zorgverleners zich aan de veiligheids- en/of hygiëne-eisen houden? Spreek ons gerust aan.

Voorkom vallen in het ziekenhuis

In het ziekenhuis is het risico op vallen groter voor alle patiënten. Dit kan komen door uw gezondheidstoestand, medicijnen, bloedverlies of door vergeetachtigheid of verwardheid (delier). Zorg daarom dat u altijd stevige, goedzittende schoenen of pantoffels bij u heeft. Kunt u geen schoenen dragen, zorg dan voor antislipsokken.

Meer tips om vallen in het ziekenhuis te voorkomen? Bij Verklein de kans op vallen vindt u meer tips om vallen in het ziekenhuis te voorkomen.

Veiligheidskaarten Nederlandse Patiëntenfederatie

De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft een aantal veiligheidskaarten voor patiënten. Hierop staat kort en begrijpelijk beschreven wat u zelf kunt doen om uw veiligheid in het ziekenhuis te bevorderen. 

Schone en veilige zorgomgeving

Het is in een ziekenhuis erg belangrijk dat er op de hygiëne wordt gelet. U kunt daarbij helpen. Bekijk de hygiënekaart met tips en adviezen hoe u kunt bijdragen aan een schone en veilige zorgomgeving. Dit is belangrijk voor uw gezondheid en die van uw medepatiënten.

Brandveiligheid

Uiteraard doet het ziekenhuis er alles aan om brand te voorkomen. In het hele ziekenhuis hangen brandmelders. Als u brand ontdekt, blijf dan kalm, waarschuw de medewerkers en volg hun instructies op. De brandweer zal snel ter plaatse zijn.

Toon meer

Topklinisch opleidingsziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat wij afgestudeerde artsen opleiden tot medisch specialist.

Deze arts-assistenten werken onder verantwoordelijkheid en toezicht van de medisch specialist. Het is mogelijk dat u in het ziekenhuis wordt behandeld door een arts-assistent of door een andere specialist dan die u eerder op de polikliniek heeft gesproken. Als u dit liever niet heeft, laat dit dan vooraf weten aan uw behandelend arts.

Wetenschappelijk onderzoek

In het St. Antonius Ziekenhuis wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om aan een onderzoek mee te werken. U kiest altijd zelf of u wel of niet wil meewerken. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Toon meer

Uw rechten en plichten

Medische gegevens

Uw medische gegevens worden binnen het ziekenhuis bijgehouden en opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier. Daarnaast gebruiken wij uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw medische gegevens.

Uw patiëntendossier

Onze zorgverleners houden uw elektronisch patiëntendossier bij. Daarin staan onder meer uitslagen van onderzoeken, verslagen van operaties of aantekeningen van zorgverleners. Alleen uw directe zorgverleners hebben inzage in uw gegevens. Zij gaan daar vertrouwelijk mee om en bewaken uw privacy.

Als een deel van uw behandeling plaatsvindt in een ander ziekenhuis, dan krijgen uw zorgverleners in dat ziekenhuis ook toegang tot uw dossier. Wij gaan ervan uit dat u instemt met deze gegevensuitwisseling. Wanneer u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken.

Inzage en correctie

U heeft recht op inzage in uw dossier. Ook kunt u in bepaalde omstandigheden vragen om correctie of aanvulling van uw dossier en kunt u tegen vergoeding een kopie krijgen van delen van uw dossier. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld om uw privacy te beschermen.

In uw patiëntendossier vindt u meer informatie.

Gebruik van uw medische gegevens: bezwaar of geen bezwaar

Het St. Antonius Ziekenhuis maakt gebruik van anoniem gemaakte gegevens uit uw patiëntendossier voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties. Hiermee willen we de zorg voor toekomstige patiënten verbeteren. Wilt u dit niet, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Meer informatie vindt u op Gebruik van uw medische gegevens: bezwaar of geen bezwaar.

Bezwaar maken

Als u niet wilt dat wij uw medische gegevens delen met andere zorgverleners of gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties, dan kunt hier bezwaar tegen maken. Dit kan via het patiëntenportaal Mijn Antonius, de polimedewerker of uw behandelend arts.

Informatie en toestemming geven

Een zorgverlener mag u alleen behandelen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet behandeld wordt. Om dit besluit weloverwogen te nemen, moet uw zorgverlener u duidelijk en begrijpelijk informeren over uw ziekte, de mogelijke behandelingen en onderzoeken en de eventuele risico’s en bijwerkingen hiervan.

Aarzel niet om meer uitleg te vragen als bepaalde zaken voor u onduidelijk zijn. In overleg met uw arts kunt u eventueel het advies van een tweede arts vragen (second opinion). Nadat u goed bent geïnformeerd, kunt u er ook voor kiezen om een onderzoek of behandeling niet te ondergaan. Uw arts moet dit besluit respecteren. Ook als u wél toestemming heeft gegeven, kunt u achteraf altijd van mening veranderen en uw toestemming intrekken.

Wat verwachten wij van u?

Tegenover rechten staan plichten. Wij verwachten van u dat u begrip en respect heeft voor medepatiënten en ziekenhuismedewerkers en dat u zich houdt aan onze huisregels. Als een behandeling of onderzoek met u is afgesproken, rekenen wij op uw medewerking. U bent verplicht om uw zorgverleners duidelijk en volledig te informeren, zodat zij u goed kunnen onderzoeken en behandelen.

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken of over uw behandeling, dan horen wij dat graag van u. Zo krijgen wij de kans om onze zorg te verbeteren. Bespreek uw klacht eerst met de direct betrokkene. Wilt u dit niet, of bent u niet tevreden bent over hoe het overleg verloopt? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Hij of zij zal u helpen bij de afhandeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis. Voor hulp bij het opstellen van een klacht kunt u ook terecht bij Zorgbelang Utrecht

Toon meer
Code
ALG 53-AD