Behandelingen & onderzoeken

Patiëntendagboek Intensive Care

Een verblijf op de Intensive Care kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Dit dagboek kunnen naasten van de patiënt invullen om zo de opname op de IC te verwerken.

Informatie voor de familie

Uw naaste of familielid ligt momenteel op de Intensive Care (IC). Een verblijf op de IC kan een ingrijpende gebeurtenis zijn.

Soms ondervinden patiënten later problemen met het verwerken van de opname. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij in slaap gehouden zijn tijdens hun opname. Soms hebben patiënten onbegrepen of verwarrende herinneringen, dromen en/of angstgevoelens over hun verblijf op de IC.

Dit dagboek kan uw naaste/familielid helpen de opname op de IC te verwerken. Als uw naaste of familielid de afdeling heeft verlaten, kan hij/zij met dit dagboek terugblikken op deze ingrijpende periode. Een goede verwerking is belangrijk voor zowel het lichamelijke als het geestelijke herstel. Wij vragen u daarom om uw ervaringen en belevingen in dit dagboek op te schrijven.

Gebruik dagboek

U kunt in uw eigen woorden beschrijven wat uw naaste/familielid doormaakt tijdens de opname. U kunt bijvoorbeeld schrijven over:

  • de onderzoeken die worden gedaan en wat de  uitslagen zijn;
  • de verzorging die ze krijgen tijdens de opname;
  • hoe de kamer eruitziet en welke geluiden de apparatuur maakt;
  • wie op bezoek komen;
  • wat er thuis allemaal gebeurt.

Als u het op prijs stelt kan ook de verpleegkundige iets in het dagboek schrijven.

Wenskaartjes, brieven en tekeningen kunnen aan het dagboek worden toegevoegd. Ook het gebruik van foto’s kan helpen om uw familielid/naaste een indruk te geven van zijn/haar opname. Wilt u foto’s maken of wilt u dat wij dit doen? Hiervoor is eerst toestemming nodig van de patiënt of van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Informatie voor de patiënt

U bent opgenomen geweest op de IC. Een verblijf op de IC is een ingrijpende gebeurtenis. Misschien heeft u geen herinneringen aan uw verblijf op deze afdeling of heeft u juist verwarrende of vervelende herinneringen. Het kan ook zijn dat u last heeft van dromen of angstgevoelens na uw opname op de IC.

Voor uw lichamelijke en geestelijke herstel is het belangrijk dat u uw ervaringen goed verwerkt. Daarom hebben uw familieleden en/of naasten dit dagboek voor u bijgehouden.

Hoe kunt u het dagboek gebruiken?

De inhoud van het dagboek kan u helpen bij het verwerken van uw periode op de IC. U kunt het dagboek alleen lezen of samen met uw naasten/familieleden.

Vragen

Misschien heeft u na het lezen van het dagboek nog vragen. U kunt dan altijd contact opnemen met de familiebegeleider van de IC. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 19.30 uur op 088 320 66 37. U kunt uw vragen ook mailen naar nazorgpoli-IC@antoniusziekenhuis.nl.

Heeft u behoefte aan een gesprek op de Nazorgpoli? Ook dan kunt u contact opnemen met de familiebegeleider. Patiënten die langer dan 7 dagen op de IC/MC opgenomen zijn geweest, worden automatisch uitgenodigd.

Op de IC

Slapen en sedatie

Patiënten op de IC worden soms gesedeerd. Dit betekent dat ze kunstmatig in slaap worden gehouden met medicijnen. Als iemand gesedeerd is, kan hij/zij niet meer praten of op een andere manier communiceren. Dit betekent echter niet dat een patiënt niets ervaart van wat er om hem heen gebeurt.

Als een patiënt wakker wordt na sedatie, kan hij verward zijn: hij weet niet wat is gebeurd en waar hij is. Dit kan zorgen voor onrust. Als deze onrust niet snel verdwijnt, heeft de patiënt mogelijk een delier. Een delier is vervelend om te zien voor familie en naasten, omdat hun dierbare ze mogelijk niet herkent. We kunnen een delier behandelen met medicijnen.

Tip voor de familie/naasten

Deel in het dagboek hoe u de toestand ervaart waarin uw familielid/naaste zich bevindt. Bijvoorbeeld of hij/zij in slaap wordt gehouden, reageert op aanspreken en of contact mogelijk is. Deze informatie kan hem/haar later helpen bij de verwerking van deze periode.

Beademing

Sommige patiënten op de IC kunnen niet meer goed zelf ademen. Een beademingsmachine kan de ademhaling tijdelijk overnemen of ondersteunen. De beademingsmachine kan om verschillende redenen piepen, bijvoorbeeld als de patiënt moet hoesten. De verpleegkundige houdt alles goed in de gaten. Soms is het nodig om via een slangetje slijm te zuigen uit de longen. Voor sommige patiënten is dit een angstige ervaring.

Tip voor de familie/naasten

Als uw naaste/familielid aan de beademingsmachine ligt kan hij/zij niet praten, omdat er een beademingsbuis in de keel zit. Uw naaste/familielid kan wel op andere manieren contact met u maken. Bijvoorbeeld door ja te knikken of nee te schudden, iets op te schrijven of door een letterbord of tablet te gebruiken. Het is dan het makkelijkst om gesloten vragen te stellen; uw familielid/naaste hoeft dan alleen met ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden. Schrijf in dit dagboek uw ervaringen op uit de periode dat uw familielid/naaste wordt beademd.

Infusen

Patiënten op de IC krijgen medicijnen, vocht en voeding via verschillende infusen. De pompen van de infusen piepen regelmatig, bijvoorbeeld als de voeding of de medicijnen in een pomp op zijn. De verpleegkundige kijkt dan waarom het infuus piept en lost het probleem op. De geluiden op de kamer kunnen voor sommige patiënten een blijvende herinnering zijn.

Tip voor de familie/naasten

Schrijf in het dagboek iets op over de infusen die uw familielid/naaste heeft, bijvoorbeeld op welke plek de infusen zitten en waarvoor deze dienen.

Wat u verder kunt doen

Misschien vindt u het fijn te helpen bij de zorg voor uw naaste. Hierbij kunt u denken aan het insmeren met bodylotion, nagels knippen of haren verzorgen. Overleg met de verpleegkundige wat mogelijk is.

Als uw naaste/familielid wakker is, kunt u bijvoorbeeld voorlezen, samen televisie kijken of muziek luisteren. U kunt ook foto’s meenemen; voor uw familielid/naaste kan het waardevol zijn om foto’s op de kamer te hebben van personen en/of gebeurtenissen die voor hem/haar belangrijk zijn.

Tip voor de familie/naasten

Het is voor de meeste mensen erg moeilijk om hun dierbare zo ziek te zien. U kunt zich hierdoor machteloos voelen en erg bezorgd zijn. Soms hebben mensen het gevoel dat ze de patiënt in de steek laten als zij naar huis gaan. Dat gevoel is begrijpelijk, maar niet nodig. U heeft uw rust hard nodig.

Informatie over uw naaste

We streven ernaar u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de situatie van uw familielid/naaste. Een verpleegkundige of (zaal)arts vertelt u regelmatig hoe het met hem/haar gaat.

U kunt ook via de familiebegeleiders van de IC een gesprek aanvragen met de intensivist. Een intensivist is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten op de Intensive Care en is hoofdbehandelaar op de IC/MC. Hij/zij stemt de behandelingen van u familielid/naaste af met andere medisch specialisten. Heeft u vragen voor de intensivist? Dan raden we u aan deze van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u tijdens het gesprek geen vragen te stellen. De vragen en antwoorden kunt u in het dagboek noteren, zodat u en uw naaste/familielid achteraf een goed verslag heeft.

Behandelbeperking

Tijdens het familiegesprek met de (IC-)arts kan ook het onderwerp behandelbeperking ter sprake komen. Niet-reanimeren bij een hartstilstand is een voorbeeld van behandelbeperking. Het kan zo zijn dat u weet dat uw familielid niet gereanimeerd wil worden als hij/zij een hartstilstand krijgt, of dat de arts aangeeft dat het om medische redenen niet zinvol is te reanimeren of een bepaalde behandeling te verrichten. De arts bespreekt dit met u en maakt met u afspraken hierover.

Dagboek

In dit dagboek kunt u uw ervaringen bijhouden.

Tip: noteer eerst de datum en tijd en schrijf daaronder op wat er op die dag allemaal is gebeurd. Zo heeft uw familielid/naaste na afloop een duidelijk beeld van hoe de opname is verlopen.

Datum: .... - .... - ........

Tijdstip: .... - .... - ........

  
  
  

Datum: .... - .... - ........

Tijdstip: .... - .... - ........

  
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  
Datum: .... - .... - ........Tijdstip: .... - .... - ........
  
  
  

Meer informatie

Website

Op de website van IC Connect, de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC patiënten en hun naasten, vindt u meer informatie over opname op een IC.

App

U kunt ook onze app downloaden uit de App store. Daar vindt u onze app door te zoeken op ‘IC/MC St. Antonius’.

Gerelateerde informatie

Code ICU 29-AD

Terug naar boven