Aandoeningen

Pijn in het bekkengebied

Pijn in het bekkengebied of buikpijnklachten bij vrouwen kunnen door verschillende redenen ontstaan. Soms hebben de klachten een duidelijke oorzaak, maar bij 55% van de patiënten wordt er geen oorzaak gevonden.

Vrouwen met onbegrepen chronische buikpijnklachten of pijn in het bekkengebied hebben vaak al verschillende specialisten bezocht zonder dat er een oorzaak wordt gevonden. Daarom wordt er vaak ook geen plan van aanpak gemaakt. En dat terwijl de pijnklachten invloed kunnen hebben op de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld op het werk.

Op deze pagina snel naar

Meer over pijn in het bekkengebied

Bij patiënten die bijvoorbeeld endometriose hebben of die behandeld zijn voor gynaecologische kanker is de oorzaak van de pijnklachten meestal duidelijk. Ondanks dat deze aandoeningen kunnen worden behandeld, werkt de behandeling echter vaak onvoldoende tegen de pijn die deze aandoeningen met zich mee kunnen brengen.

Uw behandelplan

Als u pijn in de buik en het bekkengebied heeft, worden eerst de nodige onderzoeken gedaan om vast te stellen waardoor de pijn wordt veroorzaakt. Als er bij de onderzoeken geen (gynaecologische) afwijkingen te zien zijn, bekijkt een team van verschillende specialisten samen met u hoe zij uw pijn het beste kunnen behandelen en stellen hiervoor een plan op. Dit team bestaat uit een anesthesist-pijnbestrijder, een pijnconsulent, een gynaecoloog, een bekkenfysiotherapeut en zo nodig een psycholoog. Doel van het plan van aanpak is uw pijnklachten zoveel mogelijk te verminderen, zodat u er bij uw dagelijkse activiteiten zo min mogelijk last van hebt.

Symptomen

Als u pijn in de buik en het bekkengebied heeft, kan dit gepaard gaan met:

- pijn bij fietsen, zitten, sporten, en vrijen.
- jeuk;
- irritatie;
- uitstralende pijn;
- plasklachten (waaronder vaak plassen, moeite met uitplassen, moeilijk controle over de blaas behouden, (gevoel van) herhaalde blaasontsteking);
- ontlastingsproblemen (waaronder verstopping (obstipatie), wisselende ontlasting, moeite met kwijtraken van de ontlasting, pijn bij de ontlasting).

Soorten

Pijn kan meerdere oorzaken hebben, zoals: een infectie, dermatologische afwijking, ontsteking of een tumor. Soms kan er ook sprake zijn van neurologische afwijkingen zoals herpesinfectie of een zenuwbeklemming (n. pudendus neuralgie). Soms is er geen aantoonbare oorzaak.

Onderzoeken

Als u pijn heeft in de onderbuik en/of het bekkengebied, dan wordt er een uitgebreid gynaecologisch onderzoek gedaan, waaronder een echo. Ook zal de arts u zo nodig vragen stellen over uw voorgeschiedenis en zo nodig een afspraak inplannen bij de  chirurg, internist of mdl-arts.

Daarnaast vragen we u om een aantal vragenlijsten in te vullen om uw pijnklachten goed in kaart te brengen. Tot slot brengt u een bezoek aan onze multidisciplinaire pijnpoli. Bij uw afspraak bij deze poli is een pijnconsulent, bekkenfysiotherapeut, gynaecoloog en anesthesist aanwezig.

Behandelingen

Er zijn verschillende opties om uw pijnklachten te behandelen. De volgende behandelingen behoren tot de mogelijkheden:

- (vaginale) TENS
- Orale medicatie (bv SSRIs, anticonvulsiva)
- Topicale medicatie (gels, zalven)
- Bekkenfysiotherapie
- Lokale infiltratie en blokkades (zoals lokale infiltratie met corticosteroïden en TENS)  
- Zenuw en wortelblokkades (zoals RF/PRF: definitieve wortelblokkade en wortelblokkade met corticosteroïden)
- Cognitieve psychotherapie 
- Operatie (bijv. een neurinoom verwijderen, verwijdingsplastiek)

Expertise en ervaring

Het aantal patiënten met lichamelijk verklaarbare klachten waarbij behandeling onvoldoende of niet aanslaat neemt toe. Daarnaast stijgt ook het aantal patiënten die onverklaarde pijnklachten hebben. Landelijk zijn er echter maar weinig pijnpoli's die er echt op gericht zijn om te helpen bij deze specifieke klachten. Daarom heeft het St. Antonius Ziekenhuis een multidisciplinaire pijnpoli voor de behandeling van verklaarde en onverklaarde pijn in het bekkengebied. Hier bundelen diverse specialisten hun expertise om patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gerelateerde informatie

Code
PP 25-A