Aandoeningen

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Post Intensive Care Syndroom (PICS) is een verzameling van symptomen waar patiënten last van kunnen krijgen, al 2 dagen na opname op de Intensive Care (IC).

Elk uur worden in Nederland 9 tot 10 ernstig zieke mensen op een IC opgenomen. 80 procent van deze 80.000 patiënten per jaar overleeft en gaat een lange en moeizame periode van herstel tegemoet.

Op deze pagina snel naar

Meer over PICS

Veel IC-overlevers ervaren tot jaren na het ontslag uit het ziekenhuis problemen op lichamelijk, cognitief (nadenken) en psychisch gebied. De ernst ervan is afhankelijk van de duur van de IC-opname, leeftijd, medische voorgeschiedenis en beademingsduur.

Symptomen

Onderstaande klachten kunnen tot jaren na een IC-opname blijven bestaan en verminderen de kwaliteit van leven op alle terreinen sterk.

  • Spierzwakte.
  • Problemen in het nadenken (cognitieve klachten), vooral op het gebied van geheugen, aandacht, probleemoplossend vermogen en uitvoeren van taken.
  • Stress en verhoogde alertheid (hyperarousal) of juist apathie.
  • Angst- en/of depressieklachten.
  • Slaapproblemen.
  • Verstoorde rouwverwerking.
  • Bijna 20% van de patiënten met PICS hebben klachten gerelateerd aan de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze kunnen flashbacks krijgen van de periode op de IC, die niet realistisch zijn maar wel realistisch lijken, omdat ze als onderdeel van een delier zijn opgetreden.

Behandelingen

De revalidatiearts kijkt samen met u wat de beste behandeling is:

  • Advies en uitleg.
  • Eerstelijnstherapie, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of psychologische begeleiding.
  • Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) als er meerdere disciplines bij de behandeling betrokken zijn. De revalidatiebehandeling wordt individueel samengesteld uit onder andere diverse verschillende modules die ontwikkeld zijn voor de Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA, waaronder PICS ook valt). Daarbinnen wordt uiteraard aandacht besteed aan de problemen die specifiek bij PICS voorkomen.

 

 

Gerelateerde informatie

Code
REV 24-A