Behandelingen & onderzoeken

Rondom de darmoperatie

Het ondergaan van een darmoperatie is een ingrijpende gebeurtenis. In deze folder leest u over de voorbereidingen op en gang van zaken tijdens een darmoperatie. Ook komt het herstel en de nazorg aan bod. Deze folder bevat geen informatie over specifieke medische zaken.

Op deze pagina snel naar

Code
CHI 50