Behandelingen & onderzoeken

Sarcoïdose onderzoeken

Om de ziekte sarcoïdose vast te stellen, zijn verschillende onderzoeken nodig. De behandelend arts bespreekt welke onderzoeken in uw geval noodzakelijk zijn. Dit hangt natuurlijk af van de aard en de ernst van de klachten.

Op deze pagina vindt u een overzicht van onderzoeken die bij sarcoïdose gedaan worden.

Op deze pagina snel naar

Meer over sarcoïdose onderzoeken

Lichamelijk onderzoek

Longen, hart, lymfeklieren, ogen, gewrichten, huid, en andere organen worden door de arts onderzocht.

Laboratoriumonderzoek

Zowel bloed als urine kan worden onderzocht op stoffen die wijzen op ziekte-activiteit. Een te hoog calciumgehalte is bijvoorbeeld een aanwijzing voor sarcoïdose. Ook de werking van organen zoals de lever en de nieren kan met bloedonderzoek worden getest.

Longfunctietest (blaastest)

Deze test bepaalt hoe groot de inhoud van de longen is, hoeveel lucht de patiënt in één seconde kan uitademen en hoe goed de longen zuurstof opnemen.  

Kijk hier voor meer informatie over het longfunctieonderzoek.

Bronchoscopie en longspoeling

Met een camera aan een dunne, buigzame slang (bronchoscoop) kijkt de longarts in de longen. In geval van longspoeling spuit de arts een beetje vloeistof in de longen en zuigt dat meteen weer weg. Het laboratorium onderzoekt vervolgens de longcellen die in deze vloeistof zitten. Zo kan duidelijk worden of het patroon dat deze cellen hebben bij sarcoïdose past. Ook andere ziekten kunnen hiermee worden uitgesloten.  

Kijk hier voor meer informatie over de bronchoscopie.

Beeldvormend onderzoek

Hiermee krijgt de arts informatie over de plaats van de ontstekingen in het lichaam. Er zijn verschillende soorten beeldvormend onderzoek:

 • Röntgenfoto
 • CT-scan
  De afkorting CT staat voor Computer Tomografie. De scan is een combinatie  van röntgen- en computertechniek waardoor een nauwkeurig en driedimensionaal beeld ontstaat.
  Voor een CT-scan moet u naar de afdeling Radiologie van het ziekenhuis.
 • MRI-scan
  De afkorting MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. De scan maakt beelden door middel van magnetische velden. Dit onderzoek wordt gebruikt  om nauwkeurige afbeeldingen van het hart, de hersenen en de zenuwen te  krijgen.
 • PET-scan
  De afkorting PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Hierbij wordt de stofwisseling van uw organen en weefsels in beeld gebracht. Een kleine hoeveelheid (ongevaarlijke) radioactieve stof wordt bij u ingebracht en daarna worden met een speciale scanner foto's gemaakt. Het grote voordeel van een PET-scan is dat deze scan het hele lichaam in één keer in beeld kan brengen. Voor een PET-scan moet u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Weefselonderzoek

De longarts verzamelt een stukje longweefsel of cellen uit een ontstoken lymfeklier tijdens de bronchoscopie. Het laboratorium zal dit materiaal beoordelen op de aanwezigheid van granulomen (opeenhoping van afweercellen die bij sarcoïdose horen). In een enkel geval zal het nodig zijn een longoperatie te ondergaan om een stukje longweefsel (een biopt) te kunnen wegnemen.

Multidisciplinair team

Zodra de resultaten van alle onderzoeken beschikbaar zijn, bespreekt een team van specialisten deze. Dit team bestaat uit artsen met verschillende specialismen, dus multidisciplinair. De specialismen zijn onder andere: longgeneeskunde, reumatologie, neurologie, pathologie, immunologie, oogheelkunde, cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Verder zijn er bij de bespreking ook gespecialiseerde verpleegkundigen betrokken. Samen stellen zij de diagnose en maken een persoonlijk behandelplan. De behandelend arts zal deze met u bespreken.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD-expertisecentrum en het ROW-expertisecentrum.

Meer informatie

Patiëntenvereniging en lotgenotencontact 

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Overige websites

Gerelateerde informatie

Code
LON 33-O