Behandelingen & onderzoeken

Schildklieroperatie

Een schildklieroperatie kan nodig zijn bij verschillende schildklieraandoeningen. Zo kan de schildklier te hard werken. Als dat niet met medicijnen kan worden geremd, kan een operatie noodzakelijk zijn.

Dit is ook het geval als er een of meer knobbels in uw schilklier zitten of als de schildklier is vergroot. Dit kan klachten geven als moeite met ademhalen en/of slikken of cosmetische bezwaren geven.

Op deze pagina snel naar

Meer over schildklieroperaties

Er zijn 3 soorten schildklieroperaties mogelijk:

1. Totale schildklierverwijdering

De schildklier wordt dan in zijn geheel verwijderd, bijvoorbeeld bij sommige vormen van schildklierkanker.

2. Gedeeltelijke schildklierverwijdering

Beide helften van de schildklier worden niet geheel, maar gedeeltelijk verwijderd. Bijvoorbeeld bij een te grote schildklier of een te hard werkende schildklier.

3. Halfzijdige schildklierverwijdering

Eén helft van de schildklier wordt geheel verwijderd. Bijvoorbeeld bij een knobbel die kwaadaardig kan zijn of soms bij een vergrote schildklier die mechanische klachten geeft.

Voorbereiding

Eten en drinken (nuchter zijn)

  • Op de dag dat u geopereerd wordt, mag u vanaf 00.00 uur niet meer eten. U mag wel nog heldere, vloeibare dranken hebben zoals water, thee met of zonder suiker, zwarte koffie met of zonder suiker, bouillon, appelsap, druivensap en limonadesiroop.
  • Als u ‘s ochtends geopereerd wordt, dan mag u vanaf 06.00 uur niet meer eten en drinken.
  • Wordt u ‘s middags geopereerd, dan mag u vanaf 10.00 uur niet meer eten en drinken.
  • Ook roken raden wij af.

Behandeling

De opnamedag

Melden

U meldt zich in het ziekenhuis op de afgesproken tijd en plaats. Een medewerker wijst u vervolgens de weg naar de verpleegafdeling. Daar krijgt u een opnamegesprek met de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek verzamelt de verpleegkundige informatie om de verpleegkundige zorg zoveel mogelijk op uw persoonlijke wensen en gewoonten af te stemmen.  Mogelijk vindt de arts het noodzakelijk om nader onderzoek bij u te verrichten (bijvoorbeeld bloedonderzoek). Dat zal dan ook op de opnamedag gebeuren.

Wanneer wordt u geopereerd?

Het kan zijn dat u op de eerste dag in het ziekenhuis gelijk geopereerd wordt. Maar het kan ook zijn dat u al een dag voor de operatie wordt opgenomen. Dit verschilt per persoon; uw arts kan u uitleggen waarom bij u voor een bepaalde vorm van opname wordt gekozen. Als u de avond van tevoren wordt opgenomen, dan krijgt u van de verpleegkundige een injectie ter voorkoming van trombose (stolling van het bloed). Deze injectie krijgt u vervolgens iedere avond totdat u weer goed op de been bent.

Naar de operatieafdeling

Kort voor de operatie krijgt u operatiekleding aan. Hierna brengen wij u in uw bed naar de operatieafdeling. Daar stapt u over op een ander bed (brancard) en rijden wij u naar de operatiekamer.

De operatie

Narcose

De operatie wordt verricht onder algehele narcose. We brengen u dus in slaap waardoor u niets van de operatie merkt.  

Snee in de hals

De chirurg maakt een horizontale snee laag in uw hals. De arts kan de schildklier dan goed bereiken en verwijdert vervolgens de schildklier geheel of gedeeltelijk.

Infuus

Tijdens de operatie krijgt u een infuus in uw arm. Dat is een dun plastic slangetje dat de anesthesioloog (de verdovingsarts) in een bloedvat in uw arm brengt en waardoor vocht en eventueel medicijnen kunnen worden toegediend.

Drains (slangetjes)

Afhankelijk van het soort operatie is het mogelijk dat u drains (slangetjes) krijgt. Via deze slangetjes wordt het teveel aan wondvocht afgevoerd. Meestal kunnen deze drains na 24 uur weer worden verwijderd.

Uitslaapkamer

Na de operatie blijft u eerst een tijdje op de uitslaapkamer tot de narcose voldoende is uitgewerkt. Hierna brengen wij u terug naar de afdeling.

Duur ingreep

De operatie duurt gemiddeld anderhalf uur. Over het algemeen is een schildklieroperatie een veilige operatie met weinig complicaties en een vlot herstel.

Complicaties

Zoals bij elke behandeling, bestaat er ook bij een schildklieroperatie kans op complicaties. De kans hierop hangt samen met het soort operatie. Hoe ingewikkelder de operatie, hoe groter de kans op beschadiging van weefsel dat vlakbij de schildklier ligt. De complicaties die kunnen optreden zijn:

Beschadiging van de stembandzenuw.

Dit komt gelukkig weinig voor (bij minder dan 1% van de patiënten). Bovendien maken we in dit ziekenhuis gebruik van de NIM tube. Dit is een beademingsbuis met sensoren op de plek van de stembanden. Zo kunnen we tijdens de operatie de stembandzenuw testen en goed in de gaten houden.

Tijdelijke verandering van uw stemgeluid.

Ook als de stembandzenuw niet beschadigd is, kan uw stem tijdelijk veranderen. Deze kan bijvoorbeeld iets hoger of lager klinken dan voorheen. Een tijdelijke beschadiging van de korte halsspieren of andere zenuwen zijn de oorzaak hiervan.

Beschadiging van een van de bijschildklieren.

Dit is een zeldzame complicatie.

Nazorg

Medicijnen

Als uw schildklier in zijn geheel is verwijderd, is het noodzakelijk om het hormoon dat de schildklier normaal gesproken aanmaakt, te vervangen door medicijnen. Is uw schildklier gedeeltelijk verwijderd, dan hoeft u meestal geen medicijnen meer te gebruiken na de operatie.

Pijn of misselijkheid

Als u pijn hebt of misselijk bent, meldt u dit dan aan de verpleegkundige, zij kan u hier iets voor geven. De pijn na de operatie valt vaak mee en is te vergelijken met een keelontsteking. Het infuus kan een paar dagen blijven zitten.

Controle kalkgehalte in bloed

Twee keer per dag wordt er bloed bij u afgenomen om het kalkgehalte te bepalen. Als deze uitslagen goed zijn, mag het infuus eruit.  

Eten en drinken

Na de operatie mag u in principe alles weer eten.

Naar huis

Na 1 tot 4 dagen gaat u weer naar huis. U krijgt afspraken mee voor een controle op de poli door de chirurg, een week na de ingreep.

Wondverzorging

Uw arts of de verpleegkundige vertelt u of uw wond nog speciale nazorg nodig heeft. De wond geneest snel en meestal met een litteken dat na verloop van tijd amper meer te zien is.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

Na 24 uur

  • Tijdens kantooruren met uw huisarts of de poli Chirurgie;
  • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

De schildklier

De schildklier is een orgaan dat de vorm van een vlinder heeft. Het bestaat uit twee helften en ligt tussen de adamsappel en het borstbeen, net voor en naast de luchtpijp. De schildklier maakt hormonen die het lichaam nodig heeft om alle weefsels en organen te laten werken en de stofwisseling goed te laten verlopen. Aan de linker- en rechterkant van de schildklier zitten stembandzenuwen. Deze zorgen ervoor dat de stembanden kunnen bewegen. Aan de achterkant van de schildklier zitten ongeveer vier bijschildkliertjes die de hoeveelheid kalk (calcium) in het bloed regelen.

schildklier
Toon meer over de schildklier

Gerelateerde informatie

Code
CHI-15 B