Longarts en patient in consult

ILD Expertisecentrum

Nationaal en internationaal erkend

Het St. Antonius ILD Expertisecentrum is een nationaal en internationaal erkend expertisecentrum voor interstitiële longziekten (ILD), zoals sarcoïdose, longfibrose en andere (zeer) zeldzame longziekten.

Het ILD Expertisecentrum maakt deel uit van het St. Antonius Ziekenhuis.  Het is het oudste en grootste centrum van Nederland gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van interstitiële longziekten. ILD staat voor 'interstitial lung diseases'. Dit is de Engelse verzamelnaam voor meer dan 150 zeldzame longziekten.

Het ILD Expertisecentrum werkt veel internationaal samen en speelt een belangrijke rol in nationale en internationale beleidsvorming. Bij ons staat de beste zorg en welzijn voor onze patiënten voorop. Daarom richten we ons naast complexe hoogwaardige patiëntenzorg op regionale ondersteuning van Nederlandse ziektenhuizen, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Onderzoek is van groot belang verbetering van zorg en kwaliteit van leven voor ILD. Ons doel: Het voorkomen en genezen van ILD.  Helpt u mee?

Het ILD Expertisecentrum is zowel nationaal en internationaal erkend en voldoet aan de criteria die de Europese Raad en het Ministerie van VWS hebben gesteld aan expertisecentra. Om aan deze criteria te kunnen voldoen, moeten zorg, onderwijs en onderzoek van topkwaliteit zijn. 

Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat het verwijsbeleid is dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden.

 

 

Toon meer over het ILD Expertisecentrum

Meer weten?