Wetenschappelijk onderzoek ILD

Resultaten onderzoek na 15 jaar biobank

Ziekteproces en reactie op medicatie is nu meetbaar

  • Door onderzoek zijn er meetbare stoffen in het bloed gevonden waarmee we het ziekteproces en de reactie op een behandeling beter in de gaten kunnen houden. Hierdoor kunnen we sneller en gerichter ingrijpen in het behandelproces.
  • Ook is een beeldvormende techniek gevonden, een Pet-scan, die aangeeft waar de sarcoïdose zit en of de ziekte actief is. Gebleken is dat mensen met een positieve PET-scan de beste kans hebben om goed te reageren op therapie.

Meer behandelopties voor ILD

Doordat we d.m.v. onderzoek meer te weten zijn gekomen over hoe deze ziekten ontstaan, kon hiervoor gerichtere medicatie uitgetest worden en zijn de behandelopties uitgebreid voor ILD. Bijvoorbeeld:

  • Recent onderzoek in het St. Antonius heeft aangetoond dat 2 van de 3 patiënten waarbij “normale therapie niet werkt, wel goed reageren op infliximab. Dit is een nieuwe specifieke antistof gericht tegen het ontstekingseiwit die sarcoïdosepatiënten voortdurend aanmaken waardoor de ziekte blijft bestaan. Aangetoond is dat de longfunctie van patiënten verbetert, de activiteit van de ziekte afneemt en daarmee de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert.
  •  Goedkopere alternatieven voor Infliximab zijn getest en nu ook beschikbaar voor Sarcoïdose patiënten.

Effectiviteit van behandeling kan beter voorspeld worden.

We verzamelen gegevens en materialen van patiënten gedurende het gehele ziekteproces. Daaraan kunnen we zien wie er reageert (of reageerde) op medicatie en wie niet. Zo kunnen we beter voorspellen welke medicatie bij welke patiëntengroep aan zal slaan en bij welke niet.
Zo zijn we er bijvoorbeeld achter gekomen dat bij de verschillende vormen van longfibrose IPF prednison niet werkt, maar IPAF wel een goede reactie geeft.

Genetisch onderzoek opgezet, onmisbaar bij familiaire ziekten

  • Bij het vinden van genetische afwijkingen, kunnen we het beloop van de ziekte beter voorspellen en kunnen we het behandelbeleid daarop aanpassen. 
  • Met geneticaonderzoek kan het risico dat familieleden de ziekte hebben/krijgen beter worden voorspelt.
  • Er is een screeningsprogramma opgesteld voor familieleden. Zij worden getest op genetische afwijkingen komen preventief onder controle bij de longarts.

Referentiewaarden opgesteld

Normaalwaarden zijn opgesteld bij patiënten zonder ziekte, zodat we uitslagen ten opzichte van niet zieke personen kunnen afzetten. Deze waren voor zeldzame ziekten niet eerder getest, maar kunnen we nu wel meten.