Behandelingen & onderzoeken

TVT-behandeling bij stressincontinentie

Deze folder geeft informatie over de behandeling van stressincontinentie door het aanbrengen van een bandje onder de urinebuis. Voor deze behandeling moet de patiënt een dag en een nacht in het ziekenhuis verblijven. Hieronder leest u wat stressincontinentie is, wat de oorzaken zijn en hoe de behandeling verloopt.

Op deze pagina snel naar

Code
BBC 02