Home

Welkom bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Van harte welkom bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het St. Antonius Ziekenhuis. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken bij ons centrum. Lees deze informatie goed door. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u deze uiteraard bij uw eerste bezoek aan ons stellen.
 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

In ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde behandelen we patiënten bij wie sprake is van een zodanig ernstige afwijking, aandoening, handicap en/of moeilijkheidsgraad van de behandeling dat deze niet in de algemene tandartsenpraktijk gedaan kan worden.

Wie zijn wij?

In ons Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde werken tandartsen met specifieke deskundigheid op het gebied van de behandeling van patiënten met bijzondere problematiek. Te denken valt aan patiënten met aangezichtspijn, kaakgewrichtsklachten, gebitsprotheseproblemen, gebitsslijtage, in aanleg ontbrekende tanden of glazuurafwijkingen.

Met wie werken wij samen?

De problemen reiken soms verder dan alleen de mond en het gebit. Daarom werken we ook nauw samen met o.a. fysiotherapeuten. Daarnaast werken we nauw samen met de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Soms worden bij de behandeling ook andere specialisten betrokken, zoals een orthodontist, een tandarts met veel deskundigheid op het gebied van wortelkanaalbehandelingen, neuroloog of KNO-arts.

Eerste afspraak

Vragenlijst

Afhankelijk van de aard van de problemen waarvoor u bent verwezen krijgt u één of meerdere vragenlijsten toegestuurd. Voor het goed kunnen stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan is het nodig dat u de vragenlijsten volledig invult en aan ons terugstuurt.

Wat bespreken we tijdens de eerste afspraak?

Tijdens uw eerste afspraak probeert de CBT-tandarts een zo goed mogelijke indruk te krijgen van uw probleem. De CBT-tandarts stelt vragen, bekijkt uw gebit en maakt indien nodig extra (röntgen)foto’s of afdrukken voor gebitsmodellen.

Ook zullen uw algemene gezondheidstoestand en medicijngebruik aan de orde komen. Wanneer u medicijnen gebruikt verzoeken wij u een actueel overzicht hiervan op te vragen bij uw apotheek en mee te nemen naar de eerste afspraak.

Tijdens de eerste afspraak zal ook bekeken worden of u in aanmerking komt voor behandeling bij ons centrum. De behandelmogelijkheden en eventuele betrokkenheid van andere specialismen zullen met u worden besproken.

Hoe lang duurt de eerste afspraak?

De eerste afspraak duurt 30 tot 60 minuten, afhankelijk van uw klachten en het specialisme.

Toestemming zorgverzekeraar

In veel gevallen zullen wij - voordat we de behandeling kunnen starten - toestemming moeten vragen aan de zorgverzekeraar.

Het kan voorkomen dat u niet in aanmerking komt voor behandeling bij het CBT. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar geen toestemming geeft of omdat de behandeling ook door uw eigen tandarts kan worden uitgevoerd. In dit geval zullen wij u met een behandeladvies terugverwijzen naar uw tandarts.

Kosten en vergoeding van de behandeling

Eigen risico

Wij werken met een uurtarief. Dit uurtarief wordt vergoed via de basisverzekering. Het wettelijk eigen risico is hierop van toepassing. Het is dus mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de declaraties van het CBT aan u doorberekent als eigen risico, wanneer dit in het lopende jaar nog niet geheel is verbruikt. Dit eigen risico is ook van toepassing op uw eerste consult. Sommige verrichtingen vallen niet onder het uurtarief, zoals kosten voor tandtechniek, röntgenfoto’s en materiaalkosten van implantaten.

Eigen bijdrage

Bij een aantal behandelingen geldt ook een eigen bijdrage. Dit betreft meestal de tandheelkundige verrichtingen, zoals u die ook bij uw eigen tandarts zou moeten betalen. Denk hierbij aan vullingen, kronen of een gebitsprothese. Als u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft, kunt u mogelijk (een deel van) deze kosten via die weg vergoed krijgen.

Onze tandarts zal u zo goed mogelijk informeren over kosten die voor uw eigen rekening zijn.  Daarnaast adviseren wij u om ook zelf bij uw eigen verzekeraar na te gaan welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Behandeling

Tijdens de behandeling blijft u in principe altijd patiënt bij uw eigen tandarts. Dit betekent dat u voor periodieke controles, pijnklachten en 'gewone' tandheelkundige behandelingen in principe naar uw eigen tandarts of zijn vervanger blijft gaan.

In de loop van de behandeling kan blijken dat er van het oorspronkelijke behandelplan moet worden afgeweken. De CBT-tandarts bespreekt dit met u en zal voor iedere behandeling, die afwijkt van het oorspronkelijke plan, opnieuw toestemming moeten vragen aan uw verzekeraar. Dit kan ook consequenties hebben voor uw eigen bijdrage.

Uw behandeling bij ons centrum is in principe tijdelijk en gericht op het specifieke probleem waarvoor u oorspronkelijk bent verwezen. Dit betekent dat wij u na verloop van tijd weer terugverwijzen naar uw eigen tandarts. Slechts in enkele gevallen kan van bovenstaande regel worden afgeweken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zeer ernstige afwijkingen aan uw gebit.

Gerelateerde informatie

Code KCH 14-AD

Terug naar boven