Aandoeningen

Ziekte van Waldenström

De ziekte van Waldenström is een vrij zeldzaam lymfoom waarbij er een woekering van rijpe B-lymfocyten in het beenmerg, in de lever en milt optreedt. Het is een aandoening, die zich langzaam ontwikkelt. De meest voorkomende ziekte-uiting is bloedarmoede.

Bij de ziekte van Waldenström rijpen de kwaadaardige B-lymfocyten uit naar plasmacellen en produceren dan een abnormaal IgM-eiwit (het zogenaamde IgM m-proteïne).  Doordat het teveel aan abnormaal IgM eiwit in het bloed circuleert, kan het bloed stroperig worden.

Op deze pagina snel naar

Symptomen

Patiënten bij wie de diagnose wordt gesteld, hebben niet altijd symptomen. Soms wordt de ziekte bij toeval ontdekt bij iemand die vrijwel geen klachten heeft. De symptomen die het meest voorkomen zijn gewichtsverlies, verlies van eetlust, koorts, nachtelijk zweten, gezwollen lymfeklieren, vermoeidheid, gevoeligheid voor infecties, verhoogd risico op het krijgen van bloedingen (bijvoorbeeld bloeduitstortingen en het langer nabloeden van wondjes), tintelingen of gevoelloosheid in handen en voeten, hoofdpijn en wazig zien.

Onderzoeken

Er zijn meerdere onderzoeken nodig om de diagnose Ziekte van Waldenström te stellen.    
Bloedonderzoek en urineonderzoek: op de aanwezigheid van m-proteïnen.
Beenmergonderzoek (cristabiopsie): Normaal gesproken, vormen plasmacellen slechts een zeer klein gedeelte (minder dan 5%) van de cellen in het beenmerg. Bij Waldenström bestaat minimaal 10% van de cellen in het beenmerg uit lymfoplasmacytaire cellen.
Hartfunctieonderzoek (foto onder) en ECG: bij het hartfunctieonderzoek wordt de pompfunctie van uw hart berekend. Als u een behandeling krijgt met chemotherapie kan dit van invloed zijn op de werking van het hart.

Behandelingen

Hoewel de ziekte van Waldenström niet te genezen is, is het wel goed te behandelen. In het begin is behandeling vaak nog niet nodig. Snel behandelen verbetert de overleving niet, maar stelt u wel direct bloot aan bijwerkingen van medicijnen. De hematoloog houdt u onder controle. Er wordt pas gestart met de behandeling als u bepaalde klachten of ziekteverschijnselen heeft. Dit wordt ook wel ‘wait and see’ beleid genoemd.

Expertise en ervaring

De hematologen van het St. Antonius Kankercentrum hebben veel ervaring met de behandeling van hematologische vormen van kanker, zoals leukemie, multipel myeloom, Hodgkin/Non Hodgkin en de ziekte van Waldenström. Binnen ons centrum worden specialistische behandelingen uitgevoerd zoals stamceltransplantatie.

Meer informatie

Websites

Gratis app 'Hematologie St Antonius'

Zoekt u meer informatie over een ziektebeeld, onderzoek, behandeling, het hematologie team of ondersteunende informatie rondom uw ziekte en behandeling dan kunt u de app 'Hematologie St. Antonius' raadplegen. Deze app is gratis te downloaden in de App Store of op Google Play.

Favicon antonius-hematologie-app

Gerelateerde informatie

Code
INT-A-OD-4