Aandoeningen

Acute leukemie

Leukemie is een kwaadaardige ziekte van het beenmerg waarbij het lichaam te veel witte bloedcellen aanmaakt. Er zijn verschillende vormen van leukemie.

De informatie over alle vormen vindt u op de pagina Leukemie. Op deze pagina vindt u alleen informatie over acute leukemie.

Op deze pagina snel naar

Symptomen

Mensen met acute leukemie hebben vaak de volgende klachten:

  • bloedarmoede als gevolg van een gebrek aan rode bloedcellen, waardoor vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, of kortademigheid bij lichamelijke activiteiten optreden
  • frequente of terugkerende infecties en langzame genezing, door het gebrek aan normale witte bloedcellen
  • verhoogde kans op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken, te wijten aan een zeer laag aantal bloedplaatjes

Andere symptomen die voorkomen zijn:

  • botpijn
  • gezwollen lymfeklieren
  • gezwollen tandvlees
  • pijn op de borst
  • ongemak veroorzaakt door een vergrote milt of de lever.

Soorten

Er zijn twee soorten acute leukemie:

  • acute lymphatische leukemie
  • acute myeloide leukemie

Onderzoeken

Om de diagnose acute leukemie te stellen, zijn vaak meerdere onderzoeken nodig. Naast bloedonderzoek wordt beenmergonderzoek gedaan (cristabiopsie of sternumpunctie) en hartfunctieonderzoek.

Behandelingen

Omdat ieder ziektebeeld uniek is, zal de hematoloog met u bespreken welke behandeling het meest geschikt zal zijn. Omdat acute leukemie zich snel ontwikkelt, zal kort na de diagnose met de behandeling begonnen worden. De keuze voor de behandeling hangt van een aantal factoren, waaronder het type van de leukemie, de chromosoomafwijking, de leeftijd en uw algemene gezondheid. De behandeling bestaat uit een aantal kuren chemotherapie. De kuren voor AML en ALL verschillen van elkaar. Bij patiënten jonger dan 65 wordt - afhankelijk van het type leukemie - aanvullend therapie gegeven in de vorm van een autologe of allogene stamceltransplantatie, teneinde de kans op een recidief zo laag mogelijk te laten zijn.

Oudere patiënten (ouder dan 65-70 jaar) met acute leukemie wordt bij voorkeur buiten het ziekenhuis behandeld met lichtere therapie. Zij blijken de therapie zoals die aan jongeren gegeven wordt, vaak ook slecht te verdragen. Acute leukemie bij ouderen heeft soms een wat milder beloop en is aan de andere kant moeilijker te behandelen en te genezen.

Expertise en ervaring

U kunt voor alle hematologische ziektebeelden bij ons terecht. Ook voor de meer gespecialiseerde zorg, zoals de behandeling van acute leukemie en het uitvoeren van stamceltransplantaties. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden.

De behandeling en verpleging bij een stamceltransplantatie vereisen specialistische kennis. Deze behandeling vindt alleen plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen die voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de Joint Accreditation Committee ISCT EBMT (JACIE). Het St. Antonius Ziekenhuis is sinds juni 2010 JACIE-geaccrediteerd.

Meer informatie

Websites

Op de website van Hematon, organisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker, vindt u meer informatie over:

Web App 'Hematologie St. Antonius'

Zoekt u meer informatie over een ziektebeeld, onderzoek, behandeling, het hematologie team of ondersteunende informatie rondom uw ziekte en behandeling dan kunt u onze Web App Hematologie raadplegen. Deze website kunt u vinden door het scannen van onderstaande QR-code:

QR code web app Hematologie

of het intoetsen van het internetadres in de adresbalk: https://saz.bf-bedside.com/

Om onze internetpagina een volgende keer snel terug te vinden raden wij u aan om deze pagina aan uw favorieten toe te voegen. Om de pagina toe te voegen aan uw favorieten, klikt u op de ‘ster’ rechtsboven in de adresbalk. Klik dan op ‘aan favorieten toevoegen’ en vervolgens op ‘toevoegen’ in het geval u Internet Explorer gebruikt of ‘Bookmark toevoegen’ in het geval van Chrome.

Gerelateerde informatie

Uitgelicht

Code
HEM KAN 03-A-2