Behandelingen & onderzoeken

Aanvullende (adjuvante) behandeling bij borstkanker

Na de operatie krijgen de meeste vrouwen met borstkanker nog een behandeling met medicijnen gericht tegen eventueel aanwezige niet zichtbare uitzaaiingen. Dat zijn uitzaaiingen die zo klein zijn dat je ze niet kunt zien op foto's of bij bloedonderzoek.

Deze behandeling heet adjuvante behandeling en is bedoeld om het risico op terugkeer van de kanker in de (andere) borst of op andere plaatsen in het lichaam te verkleinen.

Meer over aanvullende behandelingen

Wij bieden een aanvullende behandeling aan als zonder deze behandeling een groter risico bestaat dat de borstkanker de komende 10 jaar terugkomt. Wij bepalen dit risico aan de hand van leeftijd, de afmeting van de tumor, het microscopisch beeld van het weefsel, aan het feit of er uitzaaiingen in de okselklieren zijn en vaak ook aan de hand van een genetisch onderzoek van de verwijderde borsttumor (b.v. MammaPrint, OncotypeDX).

Genetisch onderzoek

Aan de hand van DNA(gen)-onderzoek van de verwijderde borsttumor kunnen we voorspellen of er een laag of hoog risico op uitzaaiingen is. Dit kan het behandelteam soms extra informatie geven. Deze kan bijdragen aan de beslissing of chemotherapie voor u zinvol is als nabehandeling. Dit gebeurt in overleg met u.

Welke aanvullende (adjuvante) behandelingen zijn er?

Er zijn verschillende aanvullende behandelingen. De meeste vrouwen krijgen hiervan een combinatie die op hun persoonlijke situatie is afgestemd. De behandeling is afhankelijk van de eigenschappen van de tumor, uw algehele gezondheid, de ziekten die u in het verleden hebt doorgemaakt, uw dagelijkse medicijngebruik en van of u al door de overgang bent.

Chemotherapie

De meeste vrouwen die jonger zijn dan 70 jaar komen in aanmerking voor een behandeling met adjuvante chemotherapie. Er zijn verschillende soorten chemotherapie waaruit per persoon een keuze wordt gemaakt die zowel afhangt van de eigenschappen van de borstkanker die bij de operatie is gevonden als van uw algemene gezondheid. Alle adjuvante behandelingen met chemotherapie zijn infuusbehandelingen die op de dagbehandeling gegeven worden. De behandelingen duren tussen 18 en 24 weken. 

Lees meer over chemotherapie.

Hormonale therapie

Als u een hormoongevoelige tumor hebt, wordt u behandeld met antihormonale therapie. Dit is een behandeling met tabletten die u eenmaal daags, gedurende 5 jaar slikt. Soms wordt de behandelingsduur in overleg met uw arts verlengd. Bij vrouwen die door de overgang zijn en een hormoongevoelige tumor hebben, kan soms worden afgezien van aanvullende chemotherapie omdat de aanvullende hormonale therapie alleen al voldoende werkzaamheid heeft. 

Lees meer over hormonale therapie.

Herceptin

Als u veel her-2 eiwit op de celbuitenkant van de borstkanker hebt en een aanvullende behandeling met chemotherapie krijgt, wordt u ook behandeld met trastuzumab ofwel herceptin. Dit is een infuusbehandeling waarvoor u gedurende een jaar, om de drie weken, de dagbehandeling bezoekt. Patiënten die zowel behandeld worden met adjuvante chemotherapie als met adjuvante hormonale therapie of trastuzumab, beginnen altijd met de chemotherapie. De hormonale therapie wordt gestart na afloop van de chemotherapie. De trastuzumab wordt halverwege de chemotherapie gestart. 

Lees meer over behandeling met herceptin.

Duur behandelingen

De adjuvante behandelingen duren vaak lang en het is belangrijk dat u zich tijdens de behandelingen goed voelt. We gaan dus in de loop van de behandeling steeds met u na of er bijwerkingen zijn en of deze bijwerkingen u belemmeren. Als dit het geval is, zullen we nagaan of we de klachten kunnen verbeteren, of we een andere behandeling kunnen geven ofwel de behandeling moeten staken. 

Expertise en ervaring

Doordat wij in het St. Antonius Kankercentrum jaarlijks bijna 400 vrouwen met borstkanker behandelen zijn onze teams zeer ervaren in het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en operaties. Lees meer over onze expertise en ervaring met borstkanker.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CHI 73-OD-B-2

Terug naar boven