Behandelingen & onderzoeken

Baarmoederslijmvlies verwijderen

1 op de 5 vrouwen heeft last van overmatig bloedverlies tijdens de menstruatie. Meestal kan dit geen kwaad, maar soms kan het leiden tot bloedarmoede. In dat geval zal de arts een behandeling adviseren. Allereerst zal de gynaecoloog proberen het bloedverlies te verminderen met medicijnen. 

Als dit onvoldoende helpt kan de arts  adviseren het baarmoederslijmvlies weg te laten halen. Meestal wordt dan gekozen voor de zogenoemde NovaSure-behandeling. NovaSure is een innovatieve behandelmethode waarbij het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder met behulp van radiofrequentie-energie wordt verwijderd. Het is dus een vorm van endometriumablatie (endometrium = baarmoederslijmvlies en ablatie = verwijdering).

Soms wordt gekozen voor een hysteroscopische verwijdering van het slijmvlies. Daarbij wordt het slijmvlies verwijderd met elektrisch geladen lisjes onder direct zicht van een camera. Deze ingreep wordt gedaan  als de vorm van de baarmoeder niet geschikt is voor de NovaSure. Meer informatie over de hysteroscopische verwijdering vindt u op de webpagina Kijkoperatie baarmoeder (therapeutische hysteroscopie).

De informatie op deze pagina's gaat over de NovaSure-behandeling.

Meer over voor wie

Niet iedere vrouw komt in aanmerking  voor het weghalen van het baarmoederslijmvlies. De behandeling is NIET mogelijk in de volgende gevallen:

voor wie en de voordelen van de NovaSure-behandeling

 • U heeft last van bijvoorbeeld een infectie, verzakking, poliepen of vleesbomen.
 • Het uitstrijkje vertoont afwijkingen.
 • U wilt nog zwanger worden.

Na het verwijderen van het baarmoederslijmvlies blijft uw hormonale cyclus hetzelfde als voorheen. Een zwangerschap raden we na het verwijderen van baarmoederslijmvlies sterk af. Door veranderingen in het slijmvlies kan de zwangerschap zich namelijk op een afwijkende plek innestelen. Dat kan gevaarlijk zijn en ernstige complicaties geven. Omdat het na de behandeling soms toch nog mogelijk is om zwanger te worden, blijft het gebruik van een voorbehoedsmiddel dus nodig. Bespreek met uw arts welk middel voor u het meest geschikt is.

Voordelen NovaSure

Voordelen van de NovaSure-behandeling zijn:

 • De behandeling is eenmalig. 
 • De behandeling kan in elke fase van de menstruatiecyclus worden uitgevoerd.
 • De behandeling duurt kort (maximaal 2 minuten).
 • De behandeling kan poliklinisch, onder plaatselijke verdoving of met lichte pijnstilling (sedatie via infuus), worden uitgevoerd.
 • Bij de behandeling worden geen sneden gemaakt. Dit beperkt het risico op complicaties.
 • Het herstel is snel. Meestal kunt u de volgende dag uw dagelijkse bezigheden alweer hervatten.
 • De bijwerkingen van een hormoonbehandeling of risico’s bij een baarmoederverwijdering worden vermeden.
 • De meeste vrouwen constateren dat hun menstruatiebloedingen sterk afnemen. Van de vrouwen zegt 41% na een jaar niet meer te menstrueren.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw dagbehandeling (met operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Dagbehandeling in het St. Antonius Ziekenhuis leest u hoe zich op uw dagbehandeling voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Dag van de ingreep

Op de dag van de ingreep meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Dagopname. De verpleegkundigen van de afdeling bereiden u voor op de ingreep. Zo krijgt u ongeveer 1 uur voor u naar de operatiekamer gaat een zetpil die buikkrampen tijdens de behandeling tegengaat.

Verdoving

De behandeling kan op 3 manieren verdoofd worden:

 • Lokale pijnstilling. U krijgt dan injecties rond de baarmoedermond en pijnstillende tabletten. Na deze behandeling kunt u  snel weer naar huis.
 • Lichte sedatie. U krijgt dan een infuus met pijnstillende en licht sederende medicatie.
 • Narcose. U wordt in slaap gebracht. De narcose-medicatie krijgt u via een infuus toegediend. De ingreep vindt plaats op de operatiekamer en u moet een dag in het ziekenhuis blijven (dagbehandeling).

De arts bespreekt met u deze opties en welke het beste bij u past.

Meer weten over de verschillende manieren van verdoven? Kijk dan op onze webpagina Onder anesthesie.

De ingreep

 • Via de vagina en baarmoederhals wordt een dun buisje ingebracht om uw baarmoeder op te meten.
 • Door dat buisje wordt een soort waaier van gaas ingebracht dat zich uitvouwt en de afmeting van de baarmoeder aanneemt.
 • In circa 90 seconden (maximaal 120 seconden) krijgt de baarmoeder radiofrequentie-energie toegediend en wordt de waaier heet. Het baarmoederslijmvlies verdroogt daardoor.
 • De waaier wordt teruggetrokken in het buisje en uit de baarmoeder verwijderd.

Er is een heel klein risico dat bij het oprekken van de baarmoederhals en bij het inbrengen van de Novasure een perforatie van de baarmoederholte optreedt. De ingreep kan dan niet worden uitgevoerd.

Naar huis

Een paar uur na afloop van de behandeling mag u weer naar huis toe.

Nazorg

Adviezen voor thuis

Pijn

U kunt last hebben van buikpijn, vergelijkbaar met menstruatiekramp. Tegen de pijn kunt u zo nodig maximaal 4 maal daags 2 tabletten paracetamol (500 mg) innemen. Eventueel kunt u ook andere pijnstillers innemen. De arts geeft u een aantal medicijnen mee die u kunt gebruiken.

Afscheiding

U kunt last hebben van bruinige, soms stinkende afscheiding. Deze wordt langzaam maar zeker wateriger. Deze afscheiding kan 2 tot 3 weken blijven bestaan. 

Dagelijkse activiteiten

1 tot 2 dagen na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten meestal weer oppakken.

Seksuele activiteiten

Als u geen bloederige afscheiding meer heeft, kunt u weer sex hebben.

Risico's en complicaties

Ophoping van bloed

Door de ablatie ontstaan littekens en verklevingen in de baarmoeder. Samen met het achtergebleven slijmvlies kan dit leiden tot een ophoping van bloed in de holte die niet naar buiten kan. Dit kan pijnaanvallen geven tijdens de menstruatie. Het risico is klein, ongeveer 5 % maar wel vervelend omdat de enige oplossing voor dit probleem is dat de baarmoeder operatief wordt verwijderd.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Gynaecologie,  T 088 320 62 00
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Gynaecologie, T 088 320 62 00
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio

Expertise en ervaring

Specialistisch team

De gynaecologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben ieder hun eigen aandachtsgebied en werken met gespecialiseerde verpleegkundigen, fertiliteitsartsen en verloskundigen. Zij werken nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Ook werken ze met de nieuwste behandelmethoden en volgen zij de recente ontwikkelingen op hun vakgebied.

Aandachtsgebieden

Het specialisme Gynaecologie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft bijzondere expertise op het gebied van bekkenbodemaandoeningen, vruchtbaarheid, geboortezorg, gynaecologische kanker, seksuologie en algemene gynaecologische aandoeningen (waaronder afwijkende uitstrijkjes, vulva-aandoeningen, menstruatieklachten, endometriose, menopauze en anticonceptie).

Persoonlijk en betrokken

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. Daarom proberen we uw afspraken zoveel mogelijk bij een vaste behandelaar in te plannen. Een behandelplan stellen wij graag samen met u op maat samen.

Baarmoederslijmvlies

Het baarmoederslijmvlies bestaat uit 2 lagen, namelijk een basale laag, die altijd aanwezig is, en een functionele laag die tijdens de menstruatiecyclus wordt opgebouwd zodat de bevruchte eicel zich kan nestelen. Wordt deze eicel niet bevrucht dan wordt de laag weer afgevoerd tijdens de menstruatie.

Bij de ene vrouw is het baarmoederslijmvlies dikker dan bij de andere. Een dikkere laag betekent over het algemeen meer bloedverlies tijdens de menstruatie. Verwijdering van het baarmoederslijmvlies is dan een beproefde manier om dit hevige menstruele bloedverlies te verminderen of het bloedverlies zelfs helemaal te stoppen.

Behalve dikker baarmoederslijmvlies, kan overmatig bloedverlies ook veroorzaakt worden door een verstoorde hormoonbalans of veranderingen in de baarmoederholte (zoals een poliep of vleesboom). Zie ook onze webpagina Menstruatieklachten.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code GYN 25-B

Terug naar boven