Behandelingen & onderzoeken

Kromstand penis (operatie)

Tijdens de operatie van de kromstand van de penis wordt de penis 'rechtgetrokken'.

Kromstand van de penis in stijve toestand wordt ook wel ziekte van Peyronie genoemd. Deze kromstand kan alle kanten op zijn. Deze aandoening kan veroorzaakt worden door littekenweefsel of kan aangeboren zijn. De erectie kan pijnlijk zijn. De kromstand van de penis kan problemen geven bij het hebben van seks. Ook kan het pijn geven bij de partner. Er zijn diverse behandelmogelijkheden, waaronder een operatieve correctie van de kromstand (Cavernoplicatie).

Voorbereiding

Vastleggen kromstand penis

Om de juiste behandeling te kunnen kiezen vraagt de verpleegkundig specialist u een foto te maken van de kromstand in erectie. Dit kunt u het beste doen door de stijve penis van bovenaf, van de zijkant en van voren vast te leggen op een (digitale) foto. U kunt daarbij eventueel een spiegel gebruiken of uw partner de foto’s te laten maken. U kunt deze foto’s al bij het eerste bezoek aan de verpleegkundig specialist meenemen.

Behandeling

Peyronieoperatie (cavernoplicatie)

Bij de chirurgische ingreep (onder narcose) wordt de penis kunstmatig in erectie gebracht. De uroloog plaatst dan aan de overliggende zijde (buitenbocht van de kromming) enkele onoplosbare hechtingen. Hiermee wordt de penis ‘rechtgetrokken’. Deze hechtingen kunnen voelbaar blijven door de huid heen. Na de operatie is de penis altijd korter in erectie dan voor de operatie. Deze ingreep wordt een cavernoplicatie genoemd.

Bij deze operatie wordt altijd een besnijdenis uitgevoerd, om mogelijke infectie te voorkomen en eventueel teveel aan huid weg te halen door het korter worden van de penis.

Procedure rondom opname

Preoperatieve screening

Voordat u opgenomen wordt, bekijkt de Voorbereiding Opname of, op basis van uw leeftijd, conditie en eventuele andere bekendheid bij specialisten, er nog extra onderzoek bij u moet worden verricht. Ook vult u een vragenlijst in voor de anesthesiologie (= verdoving).

Wachtlijst

Voor deze opname wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt u gebeld door een medewerker van de Voorbereiding Opname, zij vertelt u wanneer u aan de beurt bent.

Niet scheren

In verband met het risico op infecties adviseren we u om minimaal een week voor de operatie zelf niet meer te scheren of op andere wijze te ontharen in het operatiegebied. Het inkorten van het schaamhaar met een schaar heeft de voorkeur, zodat er geen lange of losse haren in de wond komen.

Nuchter zijn

U mag vanaf 24.00 uur de dag voor de operatie niet meer eten en drinken.

De opname

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U krijgt operatiekleding aan en wordt door de verpleegkundige naar de operatieafdeling gebracht.

De operatie

U krijgt daar een infuus ingebracht en wordt de verdoving gegeven. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de operatie

Terwijl u onder narcose bent plaatst de arts een verblijfskatheter via de plasbuis en krijgt u 2 verbanden met een vet gaas om de penis. Het bovenste verband is een strak drukverband voor enkele uren. De verpleegkundige verwijdert deze op de afdeling. Het onderste verband is licht drukkend. Deze mag u samen met het vet gaas de volgende ochtend na de operatie verwijderen. Als deze er eerder af valt is dat niet erg.  Wij adviseren u gedurende 1 week dagelijks vaseline te smeren rond de circumcisiewond. Zo nodig met een gaasje eromheen.

Dagopname of overnachting

Soms kan de ingreep in dagopname, soms is een overnachting nodig. De uitgebreidheid van de ingreep en eventuele bijkomende aandoeningen van uw lichaam, of het gebruik van bloedverdunners, kunnen ervoor zorgen dat een overnachting gewenst is. De uroloog bespreekt voorafgaand aan de opname of de ingreep in dagopname kan of niet. U gaat naar huis zonder verblijfskatheter. De eerste 24uur na de operatie mag u niet zelf auto rijden.

Controleafspraak

U krijgt ook een afspraak mee voor een poliklinische controle circa 3 maanden na de ingreep.

Complicaties

Bij iedere operatieve ingreep bestaat de kans op complicaties. Een mogelijke complicatie is een afstervende voorhuid wanneer er een voorhuidsparende ingreep is verricht. Daarom wordt gekozen voor het direct uitvoeren van een besnijdenis.

Minder ernstige complicaties zijn een forse bloeduitstorting (dit is bijna nooit een reden voor een nieuwe ingreep) en een infectie. Bij een infectie krijgt u een antibioticumkuur.

Soms voelen mannen bij een erectie de knoopjes die bij de operatie geplaatst zijn. In zeldzame gevallen moet één of meer van de knoopjes verwijderd worden om de klachten te verhelpen. Hierdoor kan de kromstand wel terugkomen.

Contact opnemen met het ziekenhuis

De Verpleegkundig Specialist en de Uroloog hebben de nadelen en de risico's van de operatie met u besproken tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis.

Wij adviseren u contact met ons op te nemen als u:

  • Meerdere dagen achter elkaar een temperatuur blijft houden van 38,0 graden,
  • Als een temperatuur meet van 38,5 graden of hoger,
  • De wond meer vocht gaat produceren dan voorheen,
  • Er tekenen zijn van infectie zoals toename van de pijn, roodheid of zwelling van de huid.

Wanneer zich thuis complicaties voordoen, kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie: 088 - 320 25 00.

Na kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisartsenpost, hij kan u doorverwijzen naar de SEH.

Nazorg

De hechtingen in de huid rondom de eikel lossen vanzelf op.  U kunt douchen nadat u het laatste verband heeft verwijderd. Baden en zwemmen kan pas als de hechtingen opgelost zijn, na ongeveer 2-3 weken. Houd de penis omhoog in strak ondergoed en probeer de 1e week hard persen te vermijden

Pijn na de operatie
De eerste weken na de operatie zijn vooral de nachtelijke erecties vaak pijnlijk. Er zijn helaas geen medicijnen om de erecties tegen te gaan. U kunt wel 1000 mg paracetamol gebruiken tegen de pijn. Wij adviseren u de eerste 6 weken geen seks te hebben. Bij erge gevoeligheid van de eikel kan de arts Emla zalf voorschrijven. Op geleide van pijn kan u voorzichtig aan gaan fietsen en sporten.

Expertise en ervaring

Veel ervaring

Per jaar worden ongeveer 25-30 patiënten geopereerd door dr. J.H.H. Beck, waardoor er veel ervaring is met deze operatietechniek. De verwachting is dat dit aantal zal oplopen, omdat patiënten bereidt zijn verder te reizen voor een operatie die in de eigen omgeving niet vaak wordt verricht. De meeste urologen in Nederland verrichten deze operatie slechts 1 à 2 maal per jaar.

St. Antonius Mannenzorg

Binnen St. Antonius Mannenzorg is ruime ervaring in de behandeling van de ziekte van Peyronie en de aangeboren kromstand. Wekelijks worden meerdere patiënten op de polikliniek gezien voor deze aandoening. In het St. Antonius Ziekenhuis komt u terecht bij een team dat gespecialiseerd is in mannenzorg (Andrologie).

De gespecialiseerde uroloog, dr. J.J. H. Beck en verpleegkundig specialist Mw. J.P. Verkerk-Geelhoed, hebben meerdere jaren ervaring in de diagnostisering en behandeling van de ziekte van Peyronie.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons s.v.p. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer tips over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie? Bel dan gerust de poli Urologie.

Gerelateerde informatie

Code URO 77-B

Terug naar boven