Behandelingen & onderzoeken

Mohs micrografische chirurgie bij huidkanker

Mohs micrografische chirurgie is een speciale operatietechniek die werd ontwikkeld door Frederick Mohs. Met deze behandeling kan de huidkanker volledig worden verwijderd zonder onnodig gezond weefsel op te offeren.

Het volledig verwijderen van de huidkanker is mogelijk door tijdens de ingreep direct te beoordelen of de snijranden vrij zijn van tumor. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt alleen daar waar onder de microscoop nog kankercellen in het weefsel zichtbaar zijn, meer huid weggesneden.

Voorbereiding

Bloedverdunnende middelen

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen of dat de stollingswaarde tijdelijk verlaagd dient te worden. Bloedverdunnende medicijnen zijn bijvoorbeeld:

 • Acetylsalicylzuur (Ascal®)
 • Fenprocoumon of Marcoumar® (via de trombosedienst, op geleide van de INR)
 • Clopidogrel
 • Persantin® (dipyridamol)
 • Nieuwe anticoagulantia (NOACs):  bijvoorbeeld dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®).

De assistent(e) die u belt in verband met een afspraak voor de behandeling zal met u het gebruik van de bloedverdunnende medicijnen doorspreken. In veel gevallen hoeft deze medicatie niet gestopt of onderbroken te worden. Vaak is het risico op (na)bloeden niet groot. Er wordt zo nodig overlegd met uw voorschrijvend arts. Stop nooit zomaar op eigen initiatief, omdat dit andere risico's met zich mee kan brengen.

Dag van de ingreep

Houd op de dag van de behandeling rekening met het volgende:

 • Reken erop dat u de gehele dag op de poli Dermatologie bent (natuurlijk zijn er gevallen waarin het meevalt en u eerder naar huis kunt);
 • Draag gemakkelijk zittende kleding;
 • Draag voorkeur geen kleding die u over uw hoofd uit moet doen;
 • Draag geen sieraden of make-up;
 • Neem iets te lezen of luisteren (bijvoorbeeld telefoon/tablet met koptelefoon) voor uzelf mee;
 • Zorg ervoor dat iemand u ophaalt. U mag namelijk niet zelf naar huis rijden na de ingreep;
 • Voor de lunch wordt gezorgd.
 • Helaas mag er alleen een begeleider bij u blijven wanneer dit strikt noodzakelijk is. Overleg dit van tevoren met uw dermatoloog of met de assistente, die u belt over de planning.

Eten en drinken

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft daarom niet nuchter naar het ziekenhuis te komen. U mag dus voor de ingreep gewoon eten en drinken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De operatie kan de hele dag in beslag nemen. Hieronder leest u de verschillende stappen die tijdens de behandeling plaatsvinden:

De operatie

Steriel afdekken

Voordat de operatie start, wordt het gebied waar we gaan opereren eerst goed schoon gemaakt met een desinfecterend middel. Daarna wordt het operatiegebied met steriele doeken afgedekt en tekent de arts het te opereren gebied met een kleine marge af.

Verdoven

Vervolgens verdoven we uw huid door op een aantal plekken verdovingsvloeistof in te spuiten; dit geeft even een brandend gevoel. Omdat de procedure lang kan duren, gebruiken we ook een langwerkende verdoving.

Wegsnijden van de huid

Zodra de verdoving werkt, wordt de aangetaste huid weggesneden. U voelt wel dat de dokter bezig is, maar u voelt geen pijn. Na verwijdering van het weefsel maken we een foto van de wond en dekken deze vervolgens af met verband. Het wegsnijden van de aangetaste huid duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten.

Onderzoeken van de huid

Zodra het weefsel is weggesneden, wordt het onderzocht. Het weefselstukje wordt eerst gekleurd. Op de foto die we eerder van de wond maakten, worden ter oriëntatie dezelfde kleurmarkeringen digitaal ingetekend. Zo komen de kleuren van het weefsel straks onder de microscoop overeen met die op de foto.

Vervolgens wordt het stukje weefsel ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Zo weet de arts of er nog tumorresten zijn achtergebleven en waar eventueel extra weefsel moet worden verwijderd.

Reconstructie

Afhankelijk van de plaats en grootte van de wond, kan de arts besluiten deze open te laten en later te sluiten of direct te sluiten. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of gebruiken we een huidtransplantaat. Voor de reconstructie is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten van de wond duurt tussen de 45 en 90 minuten.

In enkele gevallen is het nodig om de plastisch chirurg de reconstructie te laten doen. U krijgt hierover dan op de dag zelf uitleg van de behandelend Mohs-dermatoloog. De reconstructie vindt dan helaas niet plaats op de dag zelf, maar 1-3 dagen later. Het kortdurend open laten van de betreffende wond is niet gevaarlijk voor u of nadelig voor het resultaat. Er wordt een geschikt verband aangebracht en u krijgt instructies. Over het algemeen vindt de reconstructie door de plastisch chirurg plaats onder lokale verdoving en betreft het een poliklinische behandeling van 45-60 min.

Risico's

Aan iedere operatie zijn risico’s verbonden. De risico’s waar u bij deze ingreep aan moet denken zijn: een nabloeding, een wondinfectie of het doorsnijden van een (huid)zenuw. Deze risico’s zijn gelukkig zeer zeldzaam en de operateur doet er alles aan om deze te vermijden.

In sommige gevallen wordt een antibioticakuur voorgeschreven om een wondinfectie te voorkomen. Of dit nodig is hoort u van de behandelend Mohs dermatoloog. Het is belangrijk om vooraf eventuele antibiotica allergieën door te geven.

Uitslag onderzoek

Hoe lang het duurt voordat de uitslag bekend is, is afhankelijk van de grootte en de locatie van het weefsel bepaald. U wacht in een rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. We verzoeken u de afdeling niet te verlaten. Er is koffie en thee beschikbaar in de rustkamer. Ook krijgt u een lunch van ons. 

Er worden op deze dag nog een aantal andere patiënten behandeld. Samen met hen verblijft u in de rustkamer. Doordat de tijd om het stukje huid te bevriezen en te kleuren per stukje kan verschillen, kan de volgorde van behandeling onderling wisselen.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat gelijk te horen. Als er nog tumorcellen gevonden zijn, wordt er nog een stukje huid weggesneden dat weer wordt onderzocht. Deze procedure herhalen we totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, maar soms zijn er meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen. 

Nazorg

Pijn

Na de operatie kunt u weer naar huis. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u een paracetamol innemen. Gebruik geen andere pijnstillers; deze hebben vaak een bloedverdunnend effect waardoor er een nabloeding zou kunnen optreden.

Nabloeding

Wanneer u een nabloeding heeft, drukt u gedurende 15 minuten een schone theedoek stevig tegen de wond. Als de bloeding niet stopt, kunt u contact opnemen met de poli Dermatologie.

Zwelling en verkleuring van de huid

De eerste dagen verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Ook kan het wat gezwollen zijn. Dit is normaal en geen reden tot ongerustheid.

Rust houden en stoppen met roken

Wij adviseren u om zoveel mogelijk rust te houden en niet te bukken of zwaar te tillen. Daarnaast is het voor een goede genezing van de wond raadzaam om te stoppen met roken.

Controle

Na de operatie komt u 1 of 2 keer terug bij de arts voor controle van de wond en het verwijderen van de hechtingen. De wond en hechtingen mogen tot die tijd niet nat worden. Hiervan kan afgeweken worden. U hoort dat bij de instructies voordat u naar huis gaat.

Soms is het nodig de wond en het wondverband na 2 tot 3 dagen te controleren en na 1 week worden de hechtingen verwijderd.

Nacontrole

Omdat er sprake is (geweest) van huidkanker, komt u de eerste jaren na de ingreep voor controle terug op de poli. Uw eerste controle vindt na 3 tot 6 maanden plaats. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en uw huid wordt nagekeken. Bij de eerste controle bespreekt de dermatoloog ook met u hoe vaak en hoe lang u moet terugkomen.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Bij spoedvragen kunt u binnen kantoortijden( van 08.00 tot 16.30 uur ) terecht bij de polikliniek Dermatologie via 088 320 54 00. Buiten kantoortijden kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp en vragen naar de dienstdoende arts van de afdeling Dermatologie. U belt dan 088 320 33 00.

Gerelateerde informatie

Code DERM 27-B

Terug naar boven