Behandelingen & onderzoeken

Schildklieroperatie

Een schildklieroperatie kan nodig zijn bij verschillende schildklieraandoeningen. Zo kan de schildklier te hard werken. Als dat niet met medicijnen kan worden geremd, kan een operatie noodzakelijk zijn.

Een operatie kan ook nodig zijn als er een of meer knobbels in uw schilklier zitten of als de schildklier is vergroot. Dit kan klachten geven als moeite met ademhalen en/of slikken of cosmetische bezwaren geven.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem voldoende (nacht)kleding, ondergoed en een paar warme sokken mee.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of contrastvloeistof? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Hieronder leest u meer over hoe het proces in het ziekenhuis eruit ziet tijdens uw behandeling. 

De opnamedag

Melden

U meldt zich in het ziekenhuis op de afgesproken tijd en plaats. Een medewerker wijst u vervolgens de weg naar de verpleegafdeling. Daar krijgt u een opnamegesprek met de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek verzamelt de verpleegkundige informatie om de verpleegkundige zorg zoveel mogelijk op uw persoonlijke wensen en gewoonten af te stemmen.  Mogelijk vindt de arts het noodzakelijk om nader onderzoek bij u te verrichten (bijvoorbeeld bloedonderzoek). Dat zal dan ook op de opnamedag gebeuren.

Wanneer wordt u geopereerd?

Het kan zijn dat u op de eerste dag in het ziekenhuis gelijk geopereerd wordt. Maar het kan ook zijn dat u al een dag voor de operatie wordt opgenomen. Dit verschilt per persoon; uw arts kan u uitleggen waarom bij u voor een bepaalde vorm van opname wordt gekozen. Als u de avond van tevoren wordt opgenomen, dan krijgt u van de verpleegkundige een injectie ter voorkoming van trombose (stolling van het bloed). Deze injectie krijgt u vervolgens iedere avond totdat u weer goed op de been bent.

Naar de operatieafdeling

Kort voor de operatie krijgt u operatiekleding aan. Hierna brengen wij u in uw bed naar de operatieafdeling. Daar stapt u over op een ander bed (brancard) en rijden wij u naar de operatiekamer.

De operatie

Er zijn 3 soorten schildklieroperaties mogelijk:

1. Totale schildklierverwijdering

De schildklier wordt dan in zijn geheel verwijderd, bijvoorbeeld bij sommige vormen van schildklierkanker.

2. Gedeeltelijke schildklierverwijdering

Beide helften van de schildklier worden niet geheel, maar gedeeltelijk verwijderd. Bijvoorbeeld bij een te grote schildklier of een te hard werkende schildklier.

3. Halfzijdige schildklierverwijdering

Eén helft van de schildklier wordt geheel verwijderd. Bijvoorbeeld bij een knobbel die kwaadaardig kan zijn of soms bij een vergrote schildklier die mechanische klachten geeft.

Narcose

De operatie wordt verricht onder algehele narcose. We brengen u dus in slaap waardoor u niets van de operatie merkt.  

Snee in de hals

De chirurg maakt een horizontale snee laag in uw hals. De arts kan de schildklier dan goed bereiken en verwijdert vervolgens de schildklier geheel of gedeeltelijk.

Infuus

Tijdens de operatie krijgt u een infuus in uw arm. Dat is een dun plastic slangetje dat de anesthesioloog (de verdovingsarts) in een bloedvat in uw arm brengt en waardoor vocht en eventueel medicijnen kunnen worden toegediend.

Drains (slangetjes)

Afhankelijk van het soort operatie is het mogelijk dat u drains (slangetjes) krijgt. Via deze slangetjes wordt het teveel aan wondvocht afgevoerd. Meestal kunnen deze drains na 24 uur weer worden verwijderd.

Duur ingreep

De operatie duurt gemiddeld anderhalf uur. Over het algemeen is een schildklieroperatie een veilige operatie met weinig complicaties en een vlot herstel.

Na de operatie

Na de operatie blijft u eerst een tijdje op de uitslaapkamer tot de narcose voldoende is uitgewerkt. Hierna brengen wij u terug naar de afdeling.

Nazorg

Hieronder leest u meer over welke nazorg er is vanuit het ziekenhuis en wat u na uw behandeling kunt doen.

Op de afdeling

Pijn of misselijkheid

Als u pijn hebt of misselijk bent, meldt u dit dan aan de verpleegkundige, zij kan u hier iets voor geven. De pijn na de operatie valt vaak mee en is te vergelijken met een keelontsteking. Het infuus kan een paar dagen blijven zitten.

Eten en drinken

Na de operatie mag u in principe alles weer eten.

Controle kalkgehalte in bloed

2x keer per dag wordt er bloed bij u afgenomen om het kalkgehalte te bepalen. Als deze uitslagen goed zijn, mag het infuus eruit.

Naar huis

Na 1 tot 4 dagen gaat u weer naar huis. U krijgt een afspraak mee voor een controle op de poli door de chirurg, een week na de ingreep.

Thuis

Wondverzorging

Uw arts of de verpleegkundige vertelt u of uw wond nog speciale nazorg nodig heeft. De wond geneest snel en meestal met een litteken dat na verloop van tijd amper meer te zien is.

Medicijnen

Als uw schildklier in zijn geheel is verwijderd, is het noodzakelijk om het hormoon dat de schildklier normaal gesproken aanmaakt, te vervangen door medicijnen. Is uw schildklier gedeeltelijk verwijderd, dan hoeft u meestal geen medicijnen meer te gebruiken na de operatie.

Complicaties

Zoals bij elke behandeling, bestaat er ook bij een schildklieroperatie kans op complicaties. De kans hierop hangt samen met het soort operatie. Hoe ingewikkelder de operatie, hoe groter de kans op beschadiging van weefsel dat vlakbij de schildklier ligt. De complicaties die kunnen optreden zijn:

Beschadiging van de stembandzenuw

Dit komt gelukkig weinig voor (bij minder dan 1% van de patiënten). Bovendien maken we in dit ziekenhuis gebruik van de NIM tube. Dit is een beademingsbuis met sensoren op de plek van de stembanden. Zo kunnen we tijdens de operatie de stembandzenuw testen en goed in de gaten houden.

Tijdelijke verandering van uw stemgeluid

Ook als de stembandzenuw niet beschadigd is, kan uw stem tijdelijk veranderen. Deze kan bijvoorbeeld iets hoger of lager klinken dan voorheen. Een tijdelijke beschadiging van de korte halsspieren of andere zenuwen zijn de oorzaak hiervan.

Beschadiging van een van de bijschildklieren

Dit is een zeldzame complicatie.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

Na 24 uur

 • Tijdens kantooruren met uw huisarts of de poli Chirurgie;
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de beste chirurgische centra van Nederland. Onze chirurgen zijn trots op de expertise in gecompliceerde chirurgische aandoeningen en zorg, maar ook op het perfectioneren van de zorg die nodig is bij veelvoorkomende, minder complexe aandoeningen. Hierbij kunt u denken aan galstenen (meer dan 600 patiënten per jaar), liesbreuken (meer dan 500 patiënten per jaar), spataderen (meer dan 1200 patiënten per jaar), aambeien en (vet)bulten. We werken met de nieuwste onderzoeks- en behandeltechnieken en passen graag behandelingen toe die minder belastend zijn voor de patiënt. Dankzij een minder belastende ingreep verloopt het herstelproces sneller en komen complicaties minder vaak voor.

De schildklier

De schildklier is een orgaan dat de vorm van een vlinder heeft. Het bestaat uit twee helften en ligt tussen de adamsappel en het borstbeen, net voor en naast de luchtpijp. De schildklier maakt hormonen die het lichaam nodig heeft om alle weefsels en organen te laten werken en de stofwisseling goed te laten verlopen. Aan de linker- en rechterkant van de schildklier zitten stembandzenuwen. Deze zorgen ervoor dat de stembanden kunnen bewegen. Aan de achterkant van de schildklier zitten ongeveer vier bijschildkliertjes die de hoeveelheid kalk (calcium) in het bloed regelen.

De schildklier

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CHI 15-B

Terug naar boven