Behandelingen & onderzoeken

Urolastic bij stressincontinentie

Ongewild urineverlies door stressincontinentie kan behandeld worden met een kleine ingreep. Het ongewilde urineverlies wordt tegengegaan door Urolastic in te spuiten rond het midden van de plasbuis. Dit verbetert het sluiten van de plasbuis. Urolastic is een niet afbreekbaar materiaal.

Meestal vindt de ingreep plaats als dagbehandeling en kan de patiënt dezelfde dag weer naar huis. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname (zonder operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (zonder operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Laat dit dan weten aan uw arts. In overleg met de arts wordt dan bepaald of u voorafgaand aan deze behandeling tijdelijk moet stoppen met de inname van deze middelen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Dag van de ingreep

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling.
 • De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling, stelt u een paar vragen en bereidt u voor op de ingreep.
 • U krijgt een antibiotica tablet (Ciproxin® 500mg) en 2 tabletten paracetamol van 500 mg als voorbereiding op de ingreep.
 • De uroloog voert de ingreep uit op de polikliniek. Wij brengen u daar in een rolstoel naar toe.

De ingreep

 • Tijdens de ingreep ligt u zo plat mogelijk op de rug met uw benen in beensteunen.
 • Aan het begin van de ingreep doet de uroloog een test om te beoordelen of er urineverlies optreedt als de druk in de buik wordt verhoogd (bij een gevulde blaas). Voordat de uroloog deze test uitvoert, brengt hij of zij eerst een katheter in om uw blaas te vullen. De uroloog meet dan ook de lengte van de plasbuis.
 • Na de test wordt de plasbuis plaatselijk verdoofd. U krijgt hiervoor 2 prikken.
 • De arts brengt vervolgens op 4 verschillende plekjes rond het midden van de plasbuis een kleine hoeveelheid Urolastic aan met behulp van een naald.
 • Aan het einde van de ingreep doet de uroloog opnieuw een test bij een gevulde blaas. De arts doet dit om te kunnen beoordelen of het effect van de ingreep voldoende is.
 • Er blijft na de ingreep ongeveer 200 ml vloeistof in de blaas achter, zodat u na de ingreep snel weer kunt plassen.

Duur ingreep

De ingreep duurt in totaal ongeveer een halfuur.

Terug naar de afdeling

 • Na de ingreep gaat u terug naar de afdeling
 • U kunt na de ingreep pijn hebben, vraag hiervoor op de afdeling eventueel een paracetamol.
 • Op de afdeling krijgt u na de behandeling extra te drinken, zodat het plassen op gang komt.

Naar huis

Als het plassen goed lukt en er nauwelijks urine in de blaas achterblijft, kunt u dezelfde dag nog naar huis.

Nazorg

Leefregels voor thuis

 • Rustig aan doen

We raden u aan de eerste weken rustig aan te doen, zodat de Urolastic de tijd heeft om goed in uw lichaam te ‘groeien’.

 • Tillen

Door te tillen verhoogt u de druk op het wondje. Let u er daarom op dat u de eerste 6 weken niet zwaar tilt (zoals grote boodschappen of kleine kinderen). 

 • Huishoudelijk werk

Doe de eerste weken geen zwaar huishoudelijk werk, zoals bedden verschonen en stofzuigen.

 • Bewegen

Bukken, rekken en strekken kan geen kwaad. Licht huishoudelijk werk en traplopen zijn geen probleem.

 • Fietsen

Na 6 weken mag u weer fietsen. 

 • Plassen

Neemt u, zeker de eerste dagen, rustig de tijd om uit te plassen. Dit kan meer moeite kosten dan voor de ingreep, maar dat hoort bij de genezing en het is tijdelijk. Het is belangrijk dat u bij het plassen geen druk zet.

 • Werken

Bespreek met de uroloog of u kan werken. Overleg hierover ook met de bedrijfsarts van uw werkgever. 

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep is er een kans op complicaties. De belangrijkste complicaties bij deze ingreep zijn: 

 • Nabloeding: dit kan bij een ingreep altijd gebeuren. Bij de ingreep met Urolastic is de kans hierop klein. 
 • Moeite met plassen: het plassen kan in het begin wat moeizaam op gang komen. Dit komt door de verdoving, door een veranderde plaats van de plasbuis in het lichaam of door de zwelling van het weefsel door de injectie. In het algemeen is de blaas sterk genoeg om zich normaal te legen. 
 • Verhoging van lichaamstemperatuur.

Contact opnemen

De eerste 10 dagen na uw ontslag kunt u ons bellen voor vragen die te maken hebben met uw behandeling/opname/operatie. U kunt dan de volgende nummers bellen:

 • Tijdens kantooruren (8.00 - 16.15 uur) met de poli Urologie,  T 088 320 25 00
 • In de avond en nacht met de Afdeling F2 Urologie, T 088 320 62 92

Een verpleegkundige zal u dan te woord staan. Indien nodig, zal hij/zij overleggen met de arts. Na deze 10 dagen kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben uitgebreide expertise op het gebied van alle algemene urologische zorgvragen. Vanwege de omvang van de urologische praktijk hebben zij veel ervaring op het gebied van alle mogelijke urologische ziektebeelden. Daarnaast beschikken zij over de meest moderne apparatuur om tot een goede diagnose te komen en de voor u meest passende behandeling aan te kunnen bieden.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code URO 44-B

Terug naar boven