Bij deze operatie worden beide gewrichtsuiteinden van de heup (de kop en de kom) verwijderd en door een prothese (kunstheup) vervangen.

De meest voorkomende reden voor het plaatsen van een nieuwe heup is artrose. De slijtage van het gewricht veroorzaakt pijn en ongemak. Na vervanging van de heup door een prothese kan het gewricht weer makkelijker bewegen en heeft de patiënt geen pijn meer.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Wachttijd

Nadat de orthopedisch chirurg samen met u heeft besloten te opereren, komt u op een opnamelijst. Voor informatie over de wachttijd kunt u contact opnemen met de afdeling Voorbereiding Opname. Als u aan de beurt bent krijgt u een telefonische oproep van deze afdeling.

Blijf bewegen

Wij adviseren u om tijdens de wachttijd goed in beweging te blijven. Dit is goed voor het heupgewricht, maar zorgt er ook voor dat u in goede conditie blijft zodat u na de operatie sneller herstelt.

Voorlichtingsbijeenkomst

Voor uw operatie wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leggen de orthopeed, de fysiotherapeut en de verpleegkundige van de verpleegafdeling gezamenlijk de gang van zaken rond de operatie uit.

Regel hulp en hulpmiddelen vooraf

Na uw operatie moet u herstellen. U kunt niet meteen weer alles zelf doen. Het is verstandig om vóór uw opname zaken te regelen, zoals:

 • Wie doet het huishouden?
 • Welke aanpassingen in huis zijn er nodig?
 • Welke hulpmiddelen hebt u nodig?

Huishouden
Boodschappen doen, koken, stofzuigen en dergelijke kunt u de eerste tijd na de operatie nog niet zelf. De eerste zes weken loopt u met 1 of 2 krukken om uw geopereerde been te ontzien. Het is belangrijk om vooraf hulp te regelen, dat geeft u rust tijdens uw opname. Maak daarom vast afspraken met familie en vrienden.

Thuiszorg
Als u geen familie of vrienden kunt regelen, win dan alvast informatie in bij de instelling van gezinszorg in uw woonplaats. Doe dit zodra u weet wanneer u precies wordt opgenomen. Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden van huishoudelijke hulp en de kosten.

Tijdelijk verblijf in zorghotel na opname in het ziekenhuis
Als u niet in aanmerking komt voor lichte zorg thuis of u twijfelt of u zich wel veilig genoeg voelt thuis, dan kunt u terecht in diverse zorghotels in Nederland (www.zorgpension.org, www.zorghotels.nl). In de meeste gevallen moet u rekenen op een eigen bijdrage. De voorwaarden vindt u in uw zorgpolis of u kunt informeren bij uw zorgverzekeraar.

Hulpmiddelen
Vooraf dient u een aantal hulpmiddelen te regelen, de meeste middelen kunt u huren bij de thuiszorgwinkel in uw regio:

 • Krukken.
 • Beugels bij het toilet geven extra steun bij het gaan zitten en opstaan.
 • Toiletverhoger: doordat u hoger zit vermindert het uit de kom schieten van de heupkop.
 • Postoel: als u ‘s nachts regelmatig naar het toilet gaat en dat op een andere verdieping is dan uw slaapkamer.
 • Antislipmat in de douche; hiermee vermindert u het risico op uitglijden.
 • Speciale (lange) schoenlepel.
 • Een ‘helpende hand’: dit is een grijper aan een lichtgewicht stok, waarmee u makkelijk dingen kunt oprapen zonder te bukken.

Voor sommige hulpmiddelen geldt dat het handig is om ze mee te nemen naar het ziekenhuis als u wordt opgenomen, zoals de krukken, schoenlepel en de ‘helpende hand’. Deze hulpmiddelen dienen voorzien te zijn van uw naam.

Aanpassingen in huis

 • Bad: wij adviseren u de eerste zes weken na de operatie geen gebruik te maken van het bad. Bij het in- en uitstappen kunt u een verkeerde beweging maken, waardoor de heupkop uit de kom schiet.
 • Woonkamer: verwijder losliggende kleden uit uw woonkamer, u kunt er op uitglijden.
 • Stoel: zorg ervoor dat u een hoge stoel met armleuningen heeft waar u plezierig op zit en waaruit u makkelijk op kunt staan.
 • Bed: uw heup mag niet te ver buigen. Daarom moet uw bed minstens tot kniehoogte komen. Als uw bed te laag is, kunt u bedklossen huren bij de thuiszorgwinkel.

Fysiotherapie

Ook als u weer thuis bent, heeft u nog fysiotherapie nodig. Neem vóór uw opname contact op met een fysiotherapeut, zodat hij/zij ruimte voor u kan reserveren in de planning.

Botbank

Tijdens uw opname kunnen wij u vragen of uw ‘oude heupkop’ mag worden ingevroren, zodat deze later eventueel gebruikt kan worden voor een bottransplantatie bij iemand die dat nodig heeft. U krijgt hiervoor een vragenlijst en een toestemmingsformulier op de voorlichtingsbijeenkomst.

Roken

Roken vertraagt de wond- en botgenezing. Om complicaties te voorkomen, raden wij u sterk aan om tenminste 2 weken voor de operatie en tenminste 3 weken na de operatie te stoppen met roken.

Overgevoeligheid/allergie

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of andere stoffen, bijvoorbeeld voor jodium of pleisters.

Voorbereiding opname

Wat neemt u mee?
U wordt in principe opgenomen op de dag van de operatie en verblijft meerdere nachten in het ziekenhuis. Lees hier meer informatie over uw opname. Hier staat onder andere welke spullen u nodig heeft in het ziekenhuis.

Make-up
Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Eten en drinken (nuchter zijn)

De operatie gebeurt onder algehele narcose of met behulp van een ruggenprik. U moet daarom voor de operatie nuchter zijn. Dat wil zeggen: u mag een aantal uren voor de operatie niet meer eten of drinken. 


 • Wordt u tussen 07.00 en 13.00 uur opgenomen, dan mag u vanaf 0.00 uur geen vast voedsel meer eten. Tot 2 uren voor uw opname in het ziekenhuis zijn heldere dranken toegestaan, zoals thee, zwarte koffie (zonder melk), water, appelsap of ranja. Niet toegestaan zijn melkproducten, sinaasappelsap, overige vruchtensappen en alcohol.

 • Wordt u na 13.00 uur opgenomen, dan mag u vóór 07.00 uur ’s morgens nog een licht ontbijt nuttigen (beschuit met jam en een kop thee). Geen zwaar/vet ontbijt. Tot 2 uren voor uw opname in het ziekenhuis zijn heldere dranken toegestaan, zoals thee, zwarte koffie (zonder melk), water, appelsap of ranja. Melkproducten, sinaasappelsap, overige vruchtensappen en alcohol zijn niet toegestaan.

In het geval dat u zich niet aan bovenstaande regels houdt kan uw operatie of ingreep niet doorgaan.

Behandeling

Op de dag van de operatie komt u naar het ziekenhuis. Een laborant neemt bloed bij u af voor onderzoek. De verpleegkundige neemt de anamnese samen met u door, om te kijken of alle gegevens nog correct zijn. U bent van tevoren naar de verpleegkundige intake en de voorlichtingsbijeenkomst geweest.

Voor de operatie krijgt u in uw buik een prikje Fraxiparine®, dit is een bloedverdunnend medicijn, dat helpt trombose (een bloedstolsel in een bloedvat) te voorkomen. Ook krijgt u 2 tabletten Paracetamol à 500 mg die u met een klein beetje water inneemt. Dit is om voor de operatie al te starten met pijnmedicatie.

Van de verpleging krijgt u speciale operatiekleding. Sieraden, prothesen, lenzen, gehoorapparaten etc. moet u bij uw overige bezittingen op de afdeling laten liggen. Uw persoonlijke bezittingen worden tijdelijk in een afgesloten ruimte voor u bewaard, na de operatie brengen we uw spullen naar de zaal waar u de resterende periode verblijft.

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt, ook geen nagellak. Vanaf de opnamezaal gaat u naar de operatiekamer. Voordat u naar de operatiekamer gaat, krijgt u een desinfecterende neuszalf. Dit is om te voorkomen dat bacteriën zich naar het wondgebied verspreiden. Daarna wacht u op het moment dat u naar de operatiekamer gaat.

U hebt op de poli en tijdens de groepsvoorlichting al kennis gemaakt met een orthopeed. Maar het kan best zijn dat u door een andere orthopeed wordt geopereerd. Dit wordt met u besproken.

De ingreep

Bij een totale heupvervanging worden beide gewrichtsuiteinden van de heup (de kop en de kom) verwijderd en vervangen door een kunstheup; de prothese.


Figuur 1: heupprothese

De prothese bestaat uit een nieuwe heupkom en een nieuwe heupkop die precies in elkaar passen (zie figuur 1). De kop zit aan een steel die stevig in het bot van het dijbeen wordt vastgezet. De heupkom wordt stevig in het bekken vastgezet. Hierna controleert de chirurg of beide delen van de prothese perfect in elkaar vallen. Door het gladde oppervlak van de prothese kunt u de heup weer soepel en zonder pijn bewegen.

Vervolgens wordt de wond gesloten en gehecht met hechtdraad of nietjes. Soms wordt in de wond een slangetje (drain) aangebracht om het wondvocht af te voeren. Na een dag wordt dit slangetje verwijderd.

De operatie duurt ongeveer 1,5 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier blijft u ongeveer 1,5 uur, tot alle controles laten zien dat uw toestand stabiel is. Als u op de afdeling terugkomt, heeft u:

 • een infuus, voor de toevoer van vocht;
 • een blaaskatheter (alleen bij vrouwen), een slangetje in de blaas voor de afvoer van urine;
 • soms een drain, een slangetje in het wondgebied voor de afvoer van wondvocht;
 • een pleister op de wond;
 • een spreidkussen tussen uw benen.

De verpleegkundige op de afdeling controleert:

 • uw hartslag;
 • uw bloeddruk;
 • het infuus;
 • de blaaskatheter;
 • de wond;
 • de drain;
 • uw algemene gesteldheid.

Als u niet misselijk bent, mag u eten en drinken. Wij raden u aan eerst voorzichtig te beginnen met drinken. Pas daarna kunt u ook iets gaan eten. De eerste nacht mag u alleen op uw rug liggen. Door het spreidkussen kunt u uw benen niet naar elkaar toe bewegen en blijft u in de juiste stand liggen.

Nazorg

Anti-trombose

Tijdens de opname leert u uzelf te injecteren met een anti-trombosemiddel (Fraxiparine®). De verpleegkundige oefent dit elke avond met u. Na uw ontslag uit het ziekenhuis injecteert u zichzelf nog ongeveer 6 weken, behalve als uw arts iets anders met u heeft afgesproken. U krijgt de Fraxiparine® injecties mee naar huis.

De eerste dag na uw operatie

 • ‘s Morgens verwijdert de nachtverpleegkundige de eventuele blaaskatheter.
 • De verpleegkundige helpt u met de lichamelijke verzorging op bed.
 • De verpleegkundige haalt het spreidkussen weg. Voor de nacht krijgt u in plaats daarvan een dik kussen, ook als u op uw zij ligt.
 • Een laborant neemt bloed bij u af.
 • Een van de zaalartsen komt vandaag bij u langs.
 • De pleister op de operatiewond wordt beoordeeld.
 • Als u geen bloedtransfusie nodig heeft, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
 • De verpleegkundige verwijdert de drain.
 • U kunt ruim zittende vrijetijdskleding dragen.

Fysiotherapie
U begint met de therapie, onder begeleiding van de fysiotherapeut. Houd u steeds zo goed mogelijk aan de leefregels die de fysiotherapeut u geadviseerd heeft. De therapie bestaat op deze dag uit:

 • oefenen op bed;
 • gaan zitten op de rand van het bed;
 • staan met behulp van een loophulpmiddel;
 • lopen op zaal met een loophulpmiddel.

Vanaf de tweede dag na de operatie

U zult merken dat uw conditie elke dag vooruit gaat. Het vertrouwen in uw nieuwe heup wordt steeds groter.

 • U verzorgt zichzelf aan de wastafel.
 • U kunt ruim zittende vrijetijdskleding dragen.
 • Als u problemen heeft met de stoelgang, krijgt u daar indien nodig een medicijn voor.
 • De zaalarts komt bij u langs.

Fysiotherapie

 • U brengt een groter gedeelte van uw tijd buiten het bed door.
 • Als u nog loopt met een looprek, gaat u over op krukken.
 • De loopafstand wordt vergroot.
 • We nemen de oefeningen en de leefregels met u door en beantwoorden uw vragen.

De dag van ontslag (tweede of derde dag na de operatie)

U heeft goed geoefend. Dat heeft ook een goed resultaat opgeleverd. U mag naar huis indien:

 • De wond droog is, of indien de wond door de thuiszorg verder wordt gecontroleerd.
 • De pijn houdbaar is in rust en in beweging.
 • U weer zelfstandig kunt lopen, traplopen, in en uit bed stappen en gaan zitten en opstaan in/uit een normale stoel.
 • U de Fraxiparine® zelfstandig kunt injecteren.
 • De zaalarts bezoekt u voor het laatst. Als u nog vragen heeft, stel ze dan gerust.

Fysiotherapie
De therapie bestaat op deze dag uit:

 • oefenen van het traplopen;
 • oefenen van het lopen met één kruk (bij gecementeerde heup);
 • het nogmaals doornemen van de leefregels.

Naar huis

 • U krijgt een afspraak voor het verwijderen van de hechtingen (tot die tijd mag u niet douchen).
 • U krijgt een afspraak voor controle bij de orthopeed.
 • U ontvangt een verwijsbrief voor uw fysiotherapeut. U maakt zelf een afspraak met hem of haar. De verpleegkundige neemt indien nodig nogmaals het gebruik van Fraxiparine® met u door. U moet dit middel nog zes weken gebruiken, tenzij uw arts iets anders heeft afgesproken.
 • U krijgt een medisch paspoort. Daar staat in dat u een heupprothese heeft en waar deze van gemaakt is. Bewaar dit document altijd bij uw gewone paspoort. Het kan namelijk gebeuren dat uw heupprothese detectiepoortjes (bijvoorbeeld op een vliegveld) activeert. Met uw medisch paspoort kunt u dan aantonen hoe dat komt.
 • De verpleegkundige neemt de leefregels voor thuis met u door en geeft u een boekje waar deze leefregels in staan.

Complicaties

Aan iedere operatie zijn enige risico’s verbonden, hoewel wij natuurlijk ons best doen om deze te voorkomen. Het is van belang dat u weet welke risico’s dit zijn en wat u moet doen als er een complicatie optreedt. Hierdoor kunnen problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. De meest voorkomende zijn:

Infectie
Tijdens de operatie krijgt u een antibioticum om de kans op een infectie te verkleinen. Maar als u een kunstheup heeft, blijft de kans op een infectie altijd dus ook in de toekomst bestaan. Een infectie die op een andere plaats in uw lichaam zit (denk bijvoorbeeld aan een ontstoken kies) kan de nieuwe heup aantasten. Als dit gebeurt, kan het zijn dat u opnieuw geopereerd moet worden. Tijdens uw opname krijgt u hier meer informatie over.

Neem bij iedere infectie contact op met uw huisarts, dus ook bij bijvoorbeeld een steenpuist, ontstoken kies enz.

Luxatie
Uw nieuwe heup kan de eerste 6 weken uit de kom schieten (‘luxeren’). Dit kan gebeuren bij een verkeerde beweging of wanneer u valt. Als de heup uit de kom is, zal hij weer teruggezet moeten worden. De oefeningen en instructies (leefregels) die u van de fysiotherapeut leert, zorgen ervoor dat uw spieren weer snel sterker worden waardoor u minder risico loopt op een luxatie.

Verkalking
Soms ontstaat afzetting van kalk rond het nieuwe gewricht. Om de kans hierop zoveel mogelijk te verkleinen start u de dag na de operatie met het medicijn Indocid (indometacine). Dit werkt ook pijnstillend. Daarnaast krijgt u een maagbeschermer om uw maag te beschermen.

Trombose
Een andere mogelijke complicatie na een heupoperatie is trombose (een bloedstolsel in een bloedvat). Om dit te voorkomen heeft u voor de operatie al een injectie gehad met Fraxiparine. U blijft dit tot zes weken na de operatie gebruiken. Een verpleegkundige zal u leren hoe u de injecties zelf kunt toedienen. Als u uzelf niet kunt injecteren, leren wij het graag aan iemand uit uw omgeving. Na de operatie gaat u ook oefeningen doen die helpen om trombose te voorkomen. De spieroefeningen verbeteren namelijk de bloeddoorstroming, zodat er minder kans is op een stolsel.

Loslating
De kunstheup kan op den duur loslaten. Meestal gebeurt dit pas na vele jaren, maar in zeldzame gevallen eerder. Vaak is het dan mogelijk om de prothese te vervangen voor een nieuwe. Als u zwaar bent, kan de prothese eerder loslaten. Daarom is het van belang te zorgen dat u op gewicht blijft of komt.

Zenuwletsel
Alhoewel het zelden voorkomt kan bij een totale heupvervanging een zenuw beschadigd raken. De kans hierop is minder dan 1%. Als de zenuw beschadigd is, is dat te zien aan een klapvoet. Hiervoor kan een beugel gedragen worden. Meestal herstelt het zenuwletsel zich vanzelf, maar dit kan ook lang duren. Soms herstelt het niet.

Nabloeding
Door het gebruik van antistollingsmedicijnen hebt u kans op een nabloeding. Een nabloeding merkt u op doordat de wond gaat lekken. Meestal stopt de bloeding spontaan. Soms is het nodig een nabloeding operatief te behandelen.

Verschil in beenlengte
Het plaatsen van een nieuwe heup is een heel precieze operatie. Ondanks de deskundigheid van de arts kan het gebeuren dat het geopereerde been iets korter of langer wordt dan het andere been. Zes weken na de operatie heeft u een afspraak met de orthopeed. Hij beoordeelt dan of er sprake is van een verschil in beenlengte. Mocht dat zo zijn, dan kunt u dit opvangen door een zooltje onder uw schoen (meestal alleen onder de hak) te bevestigen.

Richtlijnen en adviezen

U kunt, de eerste 6 weken na de operatie, een aantal dingen doen om de kans op complicaties te verkleinen en uw herstel te bevorderen:

 • Til geen zware voorwerpen.
 • Draai niet met uw heupen terwijl u ligt of staat.
 • Ga niet op uw hurken zitten.
 • Vermijd extreme bewegingen met uw nieuwe heup.
 • Sla uw benen niet over elkaar.
 • Til uw knie niet hoger dan uw heup.
 • Ga regelmatig wandelen wanneer u daartoe in staat bent.
 • Ga door met de oefeningen die u van de fysiotherapeut hebt geleerd.
 • Ga elke dag een uur plat op uw rug liggen om de spieren en gewrichtsbanden in uw heup te sterken.
 • Rust uit na het wandelen zodat de spieren en weefsel in uw heup kunnen ontspannen.

Houd er rekening mee dat u 3 tot 6 maanden nodig hebt om volledig te herstellen en te revalideren.

Sport
Na de operatie mag u direct weer wandelen. De eerste zes weken na de operatie mag u nog niet zwemmen. Wilt u een andere sport (weer) gaan beoefenen, overleg dan altijd eerst met uw chirurg (dit geldt ook voor bijvoorbeeld golfen).

Seks
Seksuele activiteit is meestal weer mogelijk na 4 tot 6 weken. Let er wel op dat u de eerste drie maanden absoluut geen extreme bewegingen met de nieuwe heup maakt.

Autorijden
Na zes weken mag u weer autorijden, tenzij de chirurg u dit afraadt.

Tandheelkundige ingrepen en/of mondhygiënistische behandeling
Bij iedere tandheelkundige ingreep en/of behandeling van de mondhygiëniste is het van belang om een uur voor de behandeling 3000 mg Amoxicilline (antibiotica) te slikken. Dit om een infectie, via de bloedbaan, aan de prothese te voorkomen.

Contact opnemen

Heeft u na de behandeling problemen of dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur belt u naar Orthopedie. Buiten werktijden: belt u de huisartsenpost.

Neem in de volgende gevallen sowieso contact met ons op:

 • Als de wond gaat lekken;
 • Als de wond dik wordt en/of meer pijn gaat doen;
 • Als u niet meer goed op uw been kunt staan, terwijl dit ervoor goed mogelijk was;
 • Als u een strak, dik en warm gevoel in uw onderbeen/kuit krijgt;
 • Als er koorts optreedt en het wondgebied rood ziet en warm aanvoelt.

Expertise en ervaring

Als u een onderzoek, behandeling of ingreep aan uw heup moet ondergaan, bieden wij u hoogwaardige, orthopedische zorg. Daarbij werken onze orthopeden nauw samen met verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de afdeling Fysiotherapie, Neurologie, Neurochirurgie en Reumatologie. Bovendien streven wij naar korte lijnen met uw huisarts en fysiotherapeut.

Andere voordelen van een heupoperatie het St. Antonius Ziekenhuis 

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als voordeel dat alle ziekenhuisfaciliteiten aanwezig zijn. Zo kunnen andere medisch specialisten, zoals een cardioloog, internist of longarts, extra zorg verlenen mocht dat nodig zijn. Ditzelfde geldt voor het zeldzame geval als het nodig is om opgenomen te worden op een afdeling met extra bewaking, zoals een intensive care. Op deze manier garanderen we u zorg van de hoogste kwaliteit. In zelfstandige behandelcentra kunnen mensen met een minder goede gezondheid niet altijd geopereerd worden. Bij ons is dat door alle voorzieningen wel mogelijk.

Snel herstel met de achterste benadering van de heup

De afgelopen jaren is er, ook onder patiënten, steeds meer aandacht voor de wijze waarop de heupprothese geplaatst wordt. Het gaat er hierbij om hoe de orthopeed toegang krijgt tot het heupgewricht. Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot het heupgewricht: via de voorzijde, via de zijkant en via de achterzijde. Lees meer over de drie benaderingen en over de behandelwijze die we in het St. Antonius toepassen: de benadering via de achterzijde.

  Benadering van de heup tijdens de operatie

  Mogelijke toegangswegen bij plaatsing van een heupprothese: via de achterkant, de voorkant, of de zijkant van de heup.
  • Via de voorzijde: de zogenoemde voorste of anterieure benadering of ASI-benadering. De orthopeed maakt een snede aan de voorzijde van de heup. Vervolgens maakt de orthopeed een toegangsweg naar het heupgewricht tussen twee spieren van het bovenbeen door, zonder dat deze beschadigd hoeven te worden. 
  • Via de zijkant: de zogenoemde laterale benadering. Hierbij komt het litteken op de zijkant van de heup. Om toegang te krijgen tot het heupgewricht maakt de chirurg een snee in een peesblad aan de buitenzijde van de heup (de fascia lata) en moet een andere spier bij de aanhechting op het bovenbeen deels worden los gemaakt. 
  • Via de achterkant: de zogenoemde achterste of posterieure benadering. De orthopeden van het St. Antonius plaatsen de heupprothesen via de achterste benadering. Ze hebben hier gedurende vele jaren uitgebreide ervaring mee opgedaan en met hele goede resultaten behaald.  

  De achterste benadering van de heup in het St. Antonius 

  Minimaal invasief en spiersparend
  Het litteken is, afhankelijk van uw postuur, ongeveer 10 tot 15 centimeter en loopt schuin over de zijkant van uw bil. De huid in dit gebied geneest over het algemeen fraai en het litteken valt achter de stof van de onderbroek. 

  De orthopeed komt via de middelste bilspier bij het heupkapsel. De spiervezels worden hierbij in hun natuurlijke looprichting gekliefd, waardoor er nagenoeg geen schade ontstaat aan de spier. Ook zorgt de orthopeed ervoor dat het grote peesblad dat over de buitenkant van uw bovenbeen loopt (de fascia lata) niet wordt beschadigd. Over het heupkapsel loopt nog een pees van een klein spiertje (de piriformis-spier). Deze pees hoeft niet te worden doorgesneden om het gewrichtskapsel van de heup open te maken. Als dit toch nodig is kan dit peesje eenvoudig worden terug gehecht. Ook het gewrichtskapsel wordt, na het plaatsen van de prothese, weer zorgvuldig gesloten door de orthopeed.

  Overzicht tijdens de operatie
  Als het kapsel van het heupgewricht is geopend, heeft de orthopeed goed zicht op de heupkom, de heupkop en het bot van het bovenbeen. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor uw orthopeed om de prothese op de beste manier te plaatsen, maar ook veiliger. Ook wordt de kans op complicaties, zoals een breuk in het bovenbeen bij het inbrengen van de steel van de heupprothese, zo klein mogelijk gehouden.

  Beenlengte
  Uw orthopeed kan via deze methode tijdens de operatie goed in de gaten houden of er geen verlenging van het been ontstaat. Let wel, soms is het nodig om het been wat te verlengen om te zorgen voor een maximale stabiliteit van uw heupprothese. Dit geldt overigens bij elke toegangsweg.

  Geschikt voor iedere patiënt en iedere heupoperatie

  De achterste toegangsweg naar het heupgewricht heeft ook als voordeel dat deze bij iedere patiënt, dun of dik, gespierd of tenger, gebruikt kan worden. Ook complexere operaties zijn via deze methode goed mogelijk, bijvoorbeeld als er een volgende operatie of uitgebreidere operaties aan bijvoorbeeld het bot van het bovenbeen nodig zijn. Doordat alle heupchirurgen van het St. Antonius de achterste toegangsweg gebruiken, kunnen zij, als er een noodzaak is tot een nieuwe operatie, gemakkelijker patiënten van elkaar overnemen en opereren zonder dat er een nieuw litteken gemaakt hoeft te worden.

  Snel herstel
  De achterste toegangsweg bevordert een snel herstel na de operatie omdat minimaal invasief en spiersparend wordt gewerkt. 

  U mag na de operatie met behulp van krukken direct op het geopereerde been staan. De fysiotherapeut op de afdeling begeleidt u hierbij.  

  Toon meer

  Meer informatie

  Patiëntervaringsverhalen

  Carel Croonenberg; "Ik ben van de pijn af".
  Ans van Weely: "De eerste bergwandeling staat weer in de agenda".

  Websites

  Lees uitgebreide informatie over heupprothesen op de website mijnheupprothese.nl van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

  Infographic

  Op de infographic van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging vindt u alle informatie over heupprotheses in een oogopslag.

  Code
  ORT 15-B-1