Behandelingen & onderzoeken Kankercentrum

Longkanker (onderzoeken)

Om vast te stellen of sprake is van longkanker zijn vaak meerdere onderzoeken nodig. Hieronder leest u welke onderzoeken kunnen worden gedaan en waarom.

Lichamelijk onderzoek en longfoto's

Uw longarts zal eerst vragen aan u stellen en vervolgens lichamelijk onderzoek verrichten.

Daarnaast worden er röntgenfoto's van de borstkas (thoraxfoto's) gemaakt. Het gaat om 2 overzichtsfoto's die vanuit verschillende richtingen van de longen worden gemaakt. U gaat met een ontbloot bovenlichaam tegen een röntgenapparaat staan. Het totale onderzoek duurt 10 minuten.

Daarna bespreekt u de foto met de longarts. Hij/zij de foto in zijn spreekkamer op het computerscherm. 

Meer over longkanker (onderzoeken)

Als op de foto afwijkingen zichtbaar zijn, dan zal de longarts u direct begeleiden naar de gespecialiseerd verpleegkundige voor het maken van verdere afspraken. De verpleegkundige regelt de vervolgonderzoeken voor u. De onderzoeken worden zoveel mogelijk in een kort tijdsbestek, na elkaar gepland. Niet iedereen krijgt dezelfde onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen zijn:

  • CT- scan. CT staat voor Computer Tomogram. De CT-scanner werkt met dezelfde röntgenstralen als bij een gewone röntgenfoto, alleen maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden van het lichaam. Wanneer deze gefotografeerde plakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een driedimensionaal beeld van een deel van het lichaam. Voor een CT-scan moet u naar de Radiologie van het ziekenhuis. 
  • PET-scan.PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Hierbij wordt de stofwisseling van de organen en weefsels in beeld gebracht. Kankercellen delen zich sneller dan gezonde cellen. Daarbij is ook de celstofwisseling versneld. Om deze verandering in beeld te brengen wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingebracht en volgen na drie kwartier foto's in een speciale scanner. Deze radioactieve stof in ongevaarlijk. Een PET-scan vindt plaats bij Nucleaire Geneeskunde
  • PET/CT-scan. Tegenwoordig is de PET-scan aangevuld met een CT-scan, zodat u in één keer twee onderzoeken kunt ondergaan. 
  • Bronchoscopie. hierbij bekijkt de arts de luchtwegen van de longen. Hij brengt een buigzame slang (bronchoscoop) via de mond of neus in de luchtwegen. De buigzame slang is voorzien van een camera. De luchtwegen worden plaatselijk verdoofd. Tijdens het onderzoek kan de arts via de bronchoscoop met een tangetje een stukje weefsel wegnemen voor microscopisch onderzoek. Deze ingreep wordt een biopsie genoemd. Ook kan materiaal worden verkregen met een borstel, of door het zieke gedeelte van de long te spoelen. 

De longarts en de gespecialiseerd verpleegkundige bespreken de resultaten van de onderzoeken met u. Het kan zijn dat u aanvullende onderzoeken krijgt, zoals:

  • Longfunctieonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om vast te stellen of de longcapaciteit voldoende is voor een eventuele operatie.
  • CT-scan/MRI. van andere organen dan de long, zoals de lever of hersenen om te onderzoeken of eventuele klachten in deze gebieden verband houden met uitzaaiingen. 
  • Endoscopische echografie. Er wordt een EUS (endoscopische ultrasonografie) of EBUS (endobronchiale ultrasonografie) gedaan. Het doel van beide onderzoeken is weefsel te verkrijgen van klieren die zich tussen de longen bevinden. Met een echografie via de slokdarm (EUS) of luchtwegen (EBUS) en een dunne naald wordt celmateriaal verkregen. 
  •  Mediastinoscopie. Als een EUS of EBUS onvoldoende resultaat geeft, kan de specialist kiezen voor een mediastinoscopie. Dit is een kijkoperatie achter het borstbeen en vindt plaats onder narcose op de operatiekamer.
  • Longpunctie. Dit is een prik in het aangedane weefsel met behulp van beeldvorming.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Relevante websites over longkanker: 

Palliatieve zorg/hospices

Als u ongeneeslijk ziek bent, richt de zorg zich op het voorkomen of verlichten van pijn en ongemakken. Dit heet palliatieve zorg. Deze zorg kan bestaan uit pijnbestrijding, maar ook uit ondersteuning bij het afronden van het bestaan. U vindt hier informatie over palliatieve zorg en hospices in de regio Utrecht.

Gerelateerde informatie

Code LON KAN 73-O

Terug naar boven