Behandelingen & onderzoeken

Nierverwijderingsoperatie (Nefrectomie)

Bij nierafwijkingen kan het nodig zijn een nier te verwijderen. Dit heet een nefrectomie. Deze operatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Door middel van een snede in de buik of in de zij, of een kijkoperatie. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rondom de behandeling.

Op deze pagina snel naar

Code
uro 18