Behandelingen & onderzoeken

Palliatieve zorg

In eerste instantie is ons doel als ziekenhuis om onze patiënten te genezen of om ervoor te zorgen dat iemand zo min mogelijk last heeft van de klachten door een aandoening. Soms kan echter blijken dat iemand ongeneeslijk ziek is en niet meer beter kan worden. 

Dit betekent niet dat we niets meer kunnen voor diegene kunnen betekenen. Het doel van de behandeling verandert dan wel. In plaats van behandelen om te genezen,  behandelen we om ervoor te zorgen dat iemand zich tot het moment van overlijden zo goed en comfortabel mogelijk blijft voelen. De zorg noemen we palliatieve zorg. 

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen in deze laatste fase van hun leven. Genezing is niet meer mogelijk, maar als u ongeneeslijk ziek bent kan er veel worden gedaan om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. De zorg is in deze fase gericht op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van leven. Het doel is om lijden te verlichten en zo mogelijk te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het vroegtijdig signaleren van problemen en deze zorgvuldig behandelen. Het gaat niet alleen om lichamelijke klachten, maar ook om problemen van psychosociale of levensbeschouwelijke aard. Daarbij is aandacht voor culturele verschillen, voor verdriet en rouw. De behoefte en wensen van u en uw naasten zijn het uitgangspunt bij het verlenen van de palliatieve zorg.

Palliatief Adviesteam

Wij vinden het belangrijk dat patiënten die ongeneeslijke ziek zijn goede palliatieve zorg krijgen. Om deze zorg te bieden, kan de behandelend arts, arts-assistent of verpleegkundige het Palliatief Adviesteam inschakelen. Hun advies wordt niet alleen ingeroepen voor mensen in de laatste weken of maanden voor overlijden; het team kan ook in een eerdere fase hulp bieden. 

Welke zorgverleners maken deel uit van het team?

Het Palliatief Advies Team bestaat uit artsen (oncoloog, geriater, longarts), verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn allen gespecialiseerd in palliatieve zorg. Daarnaast kan het Palliatief Advies Team bij specifieke problemen andere hulpverleners raadplegen, zoals de anesthesist, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, apotheker en huisarts.

Palliatieve zorg buiten het ziekenhuis

Om de zorg goed op elkaar af te stemmen en te zorgen voor continuïteit, werkt ons team nauw samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis, de huisarts
en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis.

Wat kunt u van het Palliatief Adviesteam verwachten?

Als u ongeneeslijk ziek bent kunt u te maken met verschillende klachten. Lichamelijke klachten, maar ook psychisch is uw situatie erg ingrijpend.

Het Palliatief Adviesteam kan u op verschillende manieren helpen en begeleiden:

  • Behandeling van pijn en andere lichamelijke klachten, zoals misselijkheid, jeuk of benauwdheid.
  • Ondersteuning bij psychische en sociale problemen, zoals angst, hulp bij verwerking of spanningen.
  • Ondersteuning bij levensvragen en zingeving.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan met of afzien van behandelingen.
  • Ondersteuning bij vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
  • Informatie over mogelijkheden voor zorg in het ziekenhuis, thuis, hospicevoorzieningen of andere instellingen.

Hoe werkt het Palliatief Adviesteam?

Een verpleegkundig specialist en/of arts van het Palliatief Adviesteam bezoekt u op de afdeling. Daarnaast heeft het team uitgebreid contact met uw directe zorgverleners, zoals arts, verpleegkundige en huisarts. Uw situatie en de bestaande problemen worden zo
in kaart gebracht en met meerdere deskundigen besproken. Op basis van deze gegevens geeft het Palliatief Adviesteam een advies aan uw arts/verpleegkundige. Ook uw huisarts wordt, als u daarmee instemt, met een brief op de hoogte gebracht van de gegeven adviezen.

Wekelijks overleg

Het Palliatief Adviesteam heeft wekelijks een overleg met zorgverleners van verschillende disciplines van het St. Antonius Ziekenhuis en zorgverleners buiten het ziekenhuis. Zo nodigen we uw huisarts uit en is een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts aanwezig bij dit overleg.

Verantwoordelijkheid

Het Palliatief Adviesteam geeft alleen advies aan uw behandelaar (arts of verpleegkundige). Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging. Het Palliatief Adviesteam is aanvullend en ondersteunend.

Wanneer wordt het Palliatief Adviesteam ingeschakeld?

Het Palliatief Adviesteam kan alleen ingeschakeld worden door de arts, arts-assistent
of verpleegkundige bij vragen en problemen in de palliatieve fase. Vraag uw
arts of de verpleegkundige van uw afdeling naar de mogelijkheden.

Vragen?

Heeft u vragen over palliatieve zorg? Stel deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige van de afdeling.

Gerelateerde informatie

Code INT 68-AD

Terug naar boven