Home

Welkom op de Dagbehandeling (met operatie)

Bij sommige ingrepen is een dagopname in het ziekenhuis nodig. U verblijft dan een dag(deel) in het ziekenhuis. We noemen dit een dagbehandeling.

Deze informatie gaat over de gang van zaken tijdens uw dagbehandeling, niet over de ingreep zelf. Wilt u meer weten over uw ingreep, informeer dan bij uw arts of verpleegkundige.

De medewerkers van het St. Antonius doen er alles aan om uw opname prettig en veilig te laten verlopen. Laat het ons weten als u iets niet begrijpt of als u vragen of twijfels heeft. Vraag uw arts of verpleegkundige gerust om uitleg. Wij hopen dat u zich snel op uw gemak voelt in het St. Antonius Ziekenhuis.

Hieronder leest u hoe u zich kunt voorbereiden op uw dagbehandeling. Bent u onverwacht opgenomen, dan kunt u deze informatie overslaan.

Meer over voorbereiding opname

Met uw arts heeft u besproken dat u geopereerd wordt. Voor een veilige behandeling is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom bezoekt u vooraf de Voorbereiding Opname. Hier werken medewerkers van verschillende disciplines, zoals anesthesiologie (narcose of verdoving), verpleegkundige intake, opnameplanning en nazorg. Samen met u beoordelen zij uw gezondheidstoestand. Daarnaast inventariseren ze uw medicijngebruik en kijken ze of er eventueel maatregelen nodig zijn voor en na de dagbehandeling.

De medewerkers van Voorbereiding Opname bespreken met u:

 • Uw wensen voor en verwachtingen over de dagbehandeling.
 • Wie uw contactpersoon wordt.
 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u dieetwensen heeft.
 • Of u allergisch bent, bijvoorbeeld voor jodium, pleisters, antibiotica of contraststoffen.
 • Uw thuissituatie.
 • Wat u voorafgaand aan uw opname kunt regelen.

Als u nog vragen heeft over uw opname, dan kunt u die in dit gesprek stellen.

De operatiedatum

Nadat de anesthesioloog (verdovingsarts) heeft bevestigd dat u geopereerd kunt worden, plannen we een operatiedatum met u in. Deze datum is onder meer afhankelijk van de urgentie, de wachttijd van de arts die de ingreep gaat verrichten en uw eigen voorkeur.

Als de operatiedatum met u is afgesproken, krijgt u een bevestigingsbrief met daarin de operatiedatum en locatie. Twee werkdagen voor de ingreep krijgt u de laatste informatie over vanaf wanneer u niet meer mag eten of drinken (nuchter zijn) en het tijdstip waarop u zich moet melden. Volg deze instructies goed op, anders kan de operatie niet doorgaan.

Contact opnemen

Als uw klachten tijdens de wachttijd veranderen, overleg dan met uw huisarts of behandelend specialist. Wijzigt uw gezondheidstoestand of bent u intussen opgenomen geweest in een (ander) ziekenhuis, neem dan contact op met Voorbereiding Opname.

Voor vragen over narcose en verdoving kunt u bellen met de poli Anesthesiologie.

Is uw wachttijd verstreken en heeft u nog niets van ons gehoord, dan kunt u de volgende nummers bellen:

 • Voor alle opnames, behalve voor de Cardiologie en de Hart-longchirurgie bel met Voorbereiding Opname: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur met 088 320 31 00.
 • Voor de Cardiologie en/of de Hart-Longchirurgie (opname voor hartoperatie, longoperatie, dotterbehandeling, hartkatheterisatie, pacemaker, elektrofysiologisch onderzoek en voor andere vragen), bel met de poli Cardiologie: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur met 088 320 11 00.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis wordt ‘gemengd verpleegd’. Dat betekent dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. Heeft u hier bezwaar tegen? Laat dit dan van tevoren weten aan Voorbereiding Opname. Wij kijken dan wat er mogelijk is, maar kunnen u niets garanderen.

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een opname extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te melden bij Voorbereiding Opname:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van iemand die MRSA-positief is?

Zelf regelen

Voordat u wordt opgenomen, vragen we u om een aantal zaken zelf te regelen of hierop te letten.

Mijn Antonius

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Hiermee heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. We adviseren u om voor uw opname al een account aan te maken. Zo kunt u tijdens en na uw opname belangrijke informatie inzien.

Mogelijkheden van Mijn Antonius

In Mijn Antonius kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week onder meer:

 • Afspraken maken en wijzigen.
 • Uw afspraakbevestiging bekijken.
 • Uw onderzoeksuitslagen bekijken.
 • Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen.
 • Uw medicatieoverzicht inzien en medicatie of allergie  toevoegen of wijzigen.
 • Herhaalrecepten aanvragen.
 • Een vraag stellen.
 • Een bezoeksamenvatting bekijken. 
 • Vragenlijsten invullen ter voorbereiding op uw afspraak/behandeling.

Contactpersoon

Bespreek met uw familie en/of naasten wie tijdens uw opname uw contactpersoon is. De medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht de privacy van de patiënten te bewaken. Daarom wijst u (als dat kan) zelf van tevoren één of twee contactpersonen aan (bijvoorbeeld uw partner, kind of andere naaste). Alleen aan die contactpersonen geven wij informatie over hoe het met u gaat. Aan anderen geven wij geen inlichtingen, ook al gaat het om een naast familielid.

De contactpersoon kan dag en nacht bellen naar de afdeling. Voor vragen over de medische toestand en/of behandeling kan de contactpersoon terecht bij de behandelend arts. De verpleegkundige kan hiervoor een afspraak maken.

Eerste nacht niet alleen slapen

Voor opname dient u geregeld te hebben dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Wanneer u dit niet heeft geregeld kan de ingreep niet doorgaan!

Vervoer regelen

U mag na de behandeling zelf niet autorijden. Het is daarom handig als u vooraf regelt wie u komt ophalen.

Paracetamol

Zorg ervoor dat u vóór de opname voldoende paracetamoltabletten van 500 mg of paracetamolzetpillen van 1000 mg in huis heeft. Dan heeft u ze na thuiskomst bij de hand, mocht het nodig zijn. U kunt paracetamol (zonder recept) bij de drogist of apotheek kopen.

Goede conditie

Een goede conditie bevordert uw herstel na de operatie. Zorg daarom ook in de periode voor uw operatie voor voldoende beweging en voor gezonde, eiwitrijke voeding.

Roken

Het is verstandig om vóór de ingreep niet te roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontsteking. Dat is slecht voor uw organen en wondgenezing. Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn. Wij adviseren om 4 tot 6 weken vóór de operatie niet te roken. Rook in elk geval niet tijdens uw opname op de Dagbehandeling.

Meenemen naar het ziekenhuis

Wij vragen u het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Uw zorgverzekeringspas
 • Stevige schoenen of pantoffels en/of antislipsokken (om te voorkomen dat u valt)
 • Uw bril (liever geen contactlenzen) en/of gehoorapparaat
 • Uw hulpmiddelen, zoals een brillenkoker, gebitbakje, stok of rollator
 • Uw krukken, neem deze alvast mee wanneer u ze na de operatie nodig heeft
 • Een schone set kleding, inclusief ondergoed.
 • Toiletartikelen
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • Dieetvoorschriften
 • Kleingeld (voor krant, rolstoel etc.)
 • Uw mobiele telefoon
 • Eventueel: lectuur, puzzelboekje, handwerk

Gebruik telefoon

Medewerkers van de afdeling zijn niet verantwoordelijk voor uw telefoon wanneer u uw ingreep krijgt. Voor aanvang van de ingreep kunt u uw telefoon opbergen in de kledingkast waar u ook uw andere spullen in opbergt. De kledingkast kan op slot. De sleutel van de kast kunt u afgeven aan de verpleegkundige. Hij/zij neemt deze in bewaring tijdens uw operatie.

Medicijnen

We vragen u:

 • Uw eigen medicijnen (in de oorspronkelijke verpakking) mee te nemen. Neem een voorraad voor 24 uur mee, voor het geval dat u een nachtje moet blijven.
 • Een actueel medicatieoverzicht van de apotheek mee te nemen of uw apotheek toestemming te gegevens om uw gegevens met ons te delen.
 • Om als er na het medicatiegesprek wijzigingen optreden in uw medicijngebruik, deze zelf aan uw arts door te geven bij aanvang van uw opname.

Niet meenemen

Op de Dagbehandeling worden uw spullen in een kluisje opgeborgen. Desondanks vragen we u geen waardevolle spullen, geld of sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Mocht u iets kwijt zijn, meld dit dan bij de verpleegkundige en doe in geval van diefstal aangifte bij de politie.

Kleding en lichamelijke verzorging

Het is handig wanneer u:

 • Makkelijk zittende kleding aantrekt, die u eenvoudig kunt aan- en uittrekken.
 • Geen make-up, nagellak of sieraden draagt. Heeft u gelnagels? Dan dient u minstens 1 gelnagel te verwijderen.
 • Voor de opname een bad of douche neemt en uw haar wast. Het kan na een operatie soms even duren voordat u dit weer kunt doen.
 • Op de dag van uw opname geen bodycrème gebruikt, hierdoor plakken de stickers van de hartbewakingsapparatuur niet goed.

Voorbereidingen op uw dagopname

Op de dag van opname is het belangrijk dat u zich houdt aan de afspraken rondom eten en drinken en medicijngebruik. Houd rekening met de volgende zaken:

Eten en drinken

Bij Voorbereiding Opname is met u afgesproken wat u niet of wel mag eten en drinken voor de opname (nuchter zijn). Het is belangrijk dat u zich precies aan deze afspraak houdt. Als u niet nuchter bent, kan de operatie om veiligheidsredenen niet doorgaan.

Medicijnen

Bij Voorbereiding Opname is met u afgesproken welke medicijnen u wel of niet mag innemen. Houd u goed aan deze afspraken. De medicijnen die u mag innemen, kunt u innemen met een slokje water.

Twijfelt u? Overleg dan met uw arts.

Verloop van uw dagbehandeling

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar het ziekenhuis en gaat u naar de afgesproken afdeling. Controleer vooraf in uw bevestigingsbrief op welke locatie u wordt verwacht.

Een familielid of naaste (liever geen jonge kinderen) is welkom om met u mee te komen. Om de rust enprivacy van mede-patiënten te waarborgen, is het toegestaan dat er één persoon aanwezig is bij de opname. Deze persoon mag bij u blijven tijdens het opnamegesprek met de verpleegkundige. Als uw begeleider wil blijven wachten, dan kan dat in het restaurant of in de wachtkamer. De verpleegkundige belt uw contactpersoon als u weer terug bent op de afdeling en vertelt wanneer bezoek mogelijk is en/of wanneer u kunt worden opgehaald.

Dagbehandeling

Op de Dagbehandeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige. Zij/hij laat u de afdeling zien, wijst u uw kamer en geeft meer uitleg over de opname. U krijgt operatiekleding van het ziekenhuis. Ook krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam en patiëntnummer. Dit gebeurt voor uw veiligheid, zodat wij voor elke handeling uw identiteit kunnen controleren.

Tijdens uw verblijf kunt u uw eigen mobiele telefoon blijven gebruiken. Houd hierbij alstublieft wel rekening met uw medepatiënten. Vervolgens wacht u totdat u aan de beurt bent. Het kan zijn dat u langer moet wachten dan gepland, bijvoorbeeld doordat de operatie voor u uitloopt of door een spoedoperatie.

Naam en geboortedatum

U zult merken dat de zorgverleners u regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen. Dit doen we voor uw veiligheid. Zorgverleners moeten er steeds zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Dit wordt in de wet de ‘vergewisplicht’ genoemd.

Operatieafdeling

Als u aan de beurt bent, wordt u (door vrijwilligers) met uw bed naar de operatie-afdeling gebracht. In de holding (de wachtruimte van de operatieafdeling) krijgt u een infuus en plakkers voor de bewakingsapparatuur. U ontmoet de arts die u gaat opereren en de anesthesioloog. Deze geeft u de narcose of plaatselijke verdoving.

Extra veiligheidschecks (time-outprocedure)

Tijdens de voorbereiding op de operatie vragen de zorgverleners u weer een paar keer naar uw naam en geboortedatum. Deze vragen worden nu aangevuld met vragen als:

 • voor welke operatie komt u en eventueel welke zijde;
 • bent u ergens allergisch voor?

Dit heet een time-outprocedure. Deze vindt plaats om de veiligheid te vergroten en de kans op fouten zo klein mogelijk te maken.

De ingreep

Vervolgens voert uw arts de operatie uit. De anesthesioloog houdt intussen onder andere uw hartritme en bloeddruk goed in de gaten.

Na de ingreep gaat u eerst naar de uitslaapkamer. Hier wordt u bewaakt en wordt gekeken of het goed met u gaat. Wanneer het goed gaat en u goed wakker bent, gaat u terug naar de Dagbehandeling.

Op de Dagbehandeling kunt u verder bijkomen. De verpleegkundige belt uw contactpersoon, zodra u weer terug bent op de afdeling en bespreekt wanneer hij/zij kan langskomen.

Eenmaal terug op de Dagbehandeling komt u verder bij van de operatie. Dit duurt minimaal 2 uur maar vaak langer. Houd er rekening mee dat uw dagopname de hele dag in beslag kan nemen. De verpleegkundige observeert u na de ingreep en geeft u iets tegen de pijn. Na een operatie kunt u onder andere last hebben van misselijkheid, braken en/of duizeligheid. Heeft u hier last van, zeg dit dan tegen de verpleegkundige. Zij kan u wellicht medicijnen geven tegen uw klachten.

Verder krijgt u een broodmaaltijd en iets te drinken. Het is belangrijk dat u plast voordat u naar huis gaat en dat u een stukje kunt lopen.

Meestal komt de arts nog langs om verslag te doen van de ingreep. De verpleegkundige vertelt wanneer u naar huis mag en informeert uw contactpersoon hierover.

Trombose voorkomen

Na sommige operaties bent u tijdelijk minder in beweging dan normaal. Hierdoor, en door de operatie zelf, kan er een verhoogd risico op trombose zijn. Bij trombose ontstaat een bloedstolsel (bloedprop) in een bloedvat (een ader). Dit stolsel kan het bloedvat verstoppen en uiteindelijk afsluiten. Dit wordt ook wel een trombosebeen of longembolie genoemd.

Als er na uw operatie een verhoogd risico op trombose bestaat, krijgt u medicijnen om dit te voorkomen (bloedverdunners). Dit kunnen tabletten of injecties zijn. In de regel krijgt u injecties als u de bloedverdunners korter dan 6 weken nodig heeft. Tabletten worden vooral gebruikt als u deze medicijnen langdurig moet gebruiken.

Als u thuis moet doorgaan met de injecties, leert de verpleegkundige u hoe u deze zelf kunt toedienen. In de folder Fraxiparine-injecties toedienen leest u na hoe dit gaat. Vraag hier gerust om of bekijk deze op onze website.

Zelf kunt u de kans op trombose verkleinen door na de operatie zoveel mogelijk te bewegen. Neem hierbij uw eigen grenzen in acht.

Ruggenprik

Als u een ruggenprik heeft gehad, is uw onderste lichaamshelft verdoofd geweest. Het is belangrijk dat u voor vertrek minstens één keer heeft geplast. Het plassen kan na de ingreep dan soms moeilijk gaan of langer op zich laten wachten. Soms gebeurt het dat iemand urine verliest zonder het te merken. Dit gaat meestal vanzelf over. Neem voor de zekerheid een set schone ondergoed mee.

Krijgt u na een ruggenprik ernstige hoofdpijn? Laat dit dan weten aan uw behandelend arts. U mag dan paracetamol innemen. Het is dan ook belangrijk dat u veel drinkt en plat blijft liggen. De arts vertelt u verder wat u moet doen.

Naar huis (ontslag)

De volgende zaken zijn van belang om te weten ten aanzien van uw ontslag:

 • Voordat u naar huis gaat, voert u een ontslaggesprek met de verpleegkundige.
 • U krijgt leefregels voor na de operatie, advies voor pijnstilling en een telefoonnummer voor noodgevallen. Ook krijgt u een afspraak mee voor controle bij uw arts.
 • Uw arts brengt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het verloop van uw ziekenhuisopname.
 • Na een operatie, behandeling of onderzoek met verdoving/narcose mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Wij vragen u daarom om iemand te regelen voor het vervoer naar huis. De Centrale Receptie kan eventueel, op uw kosten, een taxi voor u bestellen.

Weer thuis

Hieronder vindt u belangrijke informatie voor als u weer thuis bent.

U mag de eerste nacht na de operatie niet alleen zijn. Zorg ervoor dat er iemand bij u is die u kan helpen in geval van nood of die u naar het ziekenhuis kan brengen als dat nodig is.

Na de operatie kunt u last hebben van misselijkheid, braken, keelpijn of heesheid. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Deze klachten gaan na 1 of 2 dagen vanzelf over.

Als u pijn heeft, kunt u een tablet of zetpil paracetamol nemen. U mag maximaal 4 x per dag 1000 mg paracetamol nemen. Dat betekent: maximaal 4 x 2 tabletten van 500 mg of 4 x 1 zetpil van 1000 mg.

Als uw arm plaatselijk verdoofd is, krijgt u van de verpleegkundige een mitella. U draagt deze zolang uw arm verdoofd is. De verdoving kan wel 24 uur duren.

Vragen na ontslag

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u het ziekenhuis bellen:

 • Zijn er vragen omtrent uw operatie belt u dan binnen kantoortijden de poli van de specialist.
 • Bij overige vragen kunt u bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis 088 320 30 00 en vragen naar de afdeling waar u was opgenomen.
 • Bij dringende vragen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via 088 320 33 00.
 • Bij vragen over uw medicijnen kunt u contact opnemen met de St. Antonius Apotheek via 088 320 73 50 (maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur, weekend 08.00 tot 16.30 uur).

Over de Dagbehandeling

Op de Dagbehandeling krijgt u te maken met artsen, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, roomservice- en schoonmaakmedewerkers. Verder werken er veel medewerkers achter de schermen voor u.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling: de hoofdbehandelaar. Het is voor u belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan uw arts.

Bekijk op YouTube het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar?

Wel of niet behandelen

Reanimeren

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunnen complicaties optreden, bijvoorbeeld een acute hart- of ademstilstand. De kans hierop is in het algemeen klein. Binnen het ziekenhuis bestaat de regel dat iedere patiënt die een adem- of hartstilstand krijgt, direct wordt gereanimeerd, tenzij de patiënt vantevoren heeft laten weten dit niet te willen (en ook niet als de arts dit medisch niet zinvol vindt). Sommige patiënten hebben redenen om in een dergelijke situatie niet gereanimeerd te willen worden. Graag horen wij wat uw wensen zijn. Bespreek deze met uw arts of verpleegkundigen.

Niet behandelen

Ons doel is u om optimaal te behandelen; daar kunt u op rekenen. Toch kan op een bepaald moment zowel bij patiënten als bij artsen de vraag opkomen of verder behandelen nog zinvol is, bijvoorbeeld bij een ongeneeslijke ziekte, hoge leeftijd of zware behandelingen. Mocht er een moment komen dat deze vraag bij u opkomt, aarzel dan niet om dit met uw arts te bespreken. Het is ook denkbaar dat u slechts een deel van de mogelijke behandelingen wilt ondergaan. Bespreek ook dan uw wensen met uw behandelend arts.

Orgaan- en weefseldonatie

Als een patiënt overlijdt, volgen wij het protocol van de Wet op de Orgaandonatie. Dit betekent dat de arts zal nagaan of de overledene medisch gezien een donor kan zijn. Zo ja, dan kijkt de arts in het Donorregister. Heeft de patiënt zich niet als donor laten registreren, dan vraagt de arts toestemming voor donatie aan de nabestaanden. Het is dus van belang dat u uw familie op de hoogte stelt van uw wens op dit gebied. Voor vragen kunt u contact opnemen met de donatiefunctionaris via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis.

Service

Het St. Antonius wil graag een gastvrij ziekenhuis zijn met veel voorzieningen, waarvan u gebruik kunt maken. We noemen er enkele:

TV

Op onze Dagbehandeling in Nieuwegein is bij elk bed een TV aanwezig. U kunt hier gratis gebruik van maken. Op onze Dagbehandeling in Utrecht is er geen TV aanwezig bij de bedden.

Winkeltjes en restaurant

Er zijn winkeltjes in het ziekenhuis waar u van alles kunt kopen. Ook is er een ruim gesorteerd restaurant. Als u lopend patiënt bent, kunt u daar uw bezoek ontvangen, ook buiten de bezoektijden.

Roomservice

Op alle verpleegafdelingen staan onze roomserviceteams voor u klaar. Zij zorgen voor een gastvrije omgeving, uw catering, maar ook voor de schoonmaak van uw kamer. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld extra koffie/thee aan de roomservicemedewerkers vragen. Vraag onze roomservicemedewerker naar de mogelijkheden.

Maaltijden/dranken

U krijgt een broodmaaltijd na de operatie. Daarnaast komen wij regelmatig langs met onder meer koffie en thee. Uw bezoek kan gebruik maken van het bezoekersrestaurant in het ziekenhuis.

Internet/wifi

In het St. Antonius Ziekenhuis is overal gratis wifi beschikbaar, ook op de verpleegafdelingen. U kunt hier met uw eigen mobiele apparaat (telefoon, tablet, laptop) gebruik van maken.

Vervoer binnen het ziekenhuis

Vrijwilligers staan voor u klaar om u vanaf de verpleegafdeling te begeleiden naar een onderzoeksafdeling of operatiekamer. De verpleegkundige regelt dat voor u.

Veilig in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Al onze medewerkers doen er alles aan om uw behandeling en verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij zullen u ook informeren over wat zij doen om uw veiligheid te bevorderen en hoe u dit zelf kunt doen. Zo zorgen we samen voor een zo veilig mogelijk verblijf in het ziekenhuis.

Help ons mee om uw veiligheid in het ziekenhuis te bevorderen. Heronder vindt u enkele tips.

Tips

Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand

 • Bereid u goed voor op gesprekken met uw zorgverleners.
 • Zet uw vragen op papier.
 • Vertel de zorgverlener hoe u zich voelt.
 • Maak duidelijk wat u van uw zorgverlener verwacht.

De Nederlandse Patiëntenfederatie adviseert onderstaande 3 goede vragen te gebruiken in gesprekken met uw zorgverlener.

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?

Geef het aan als u iets niet begrijpt

Laat het weten als iets niet duidelijk is, of als u ergens over twijfelt. Laat u goed informeren als u medicijnen krijgt voorgeschreven. Vraag: waarom krijg ik dit medicijn? Hoe moet ik het gebruiken en hoelang? Wat zijn mogelijke bijwerkingen en wat moet ik dan doen?

Bespreek vooraf het verloop van uw behandeling

Bereid u samen met uw zorgverlener goed voor op de behandeling. Laat uw arts met een stift op uw huid markeren waar u wordt geopereerd. Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoelang de behandeling duurt en hoe u zich naar verwachting zult voelen na de operatie.

Schrijf op welke medicijnen u gebruikt

Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt (met of zonder recept) en neem deze lijst mee naar het ziekenhuis of geef uw apotheek toestemming om deze informatie met ons te delen. Laat weten, ook als we hier niet om vragen, voor welke medicijnen u allergisch bent of waarvan u weet dat ze niet werken bij u.

Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u had verwacht

Stel vragen als de kleur of vorm van uw medicijnen anders is dan verwacht (bijvoorbeeld wanneer u pillen krijgt in plaats van een zalf). Let op dat u alleen uw eigen medicijnen krijgt door bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum op het etiket te controleren. Help mee om medicatieverwisseling te voorkomen door uw naam te noemen en uw polsbandje met barcode te laten zien aan de verpleegkundige op het moment dat u medicijnen krijgt.

Volg de instructies en adviezen goed op

Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer en op welke locatie u voor controle moet terugkomen en vraag bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Spreek ons aan als u iets niet vertrouwt

Twijfelt u of uw zorgverleners zich aan de veiligheids- en/of hygiëne-eisen houden? Spreek ons gerust aan.

Voorkom vallen in het ziekenhuis

In het ziekenhuis is het risico op vallen groter voor alle patiënten. Dit kan komen door uw
gezondheidstoestand, medicijnen, bloedverlies of door vergeetachtigheid of verwardheid (delier). Zorg daarom dat u altijd stevige, goedzittende schoenen of pantoffels bij u heeft. Kunt u geen schoenen dragen, zorg dan voor antislipsokken.

Meer tips om vallen in het ziekenhuis te voorkomen? Bij Verklein de kans op vallen
vindt u meer tips om vallen in het ziekenhuis te voorkomen.

Veiligheidskaarten Nederlandse Patiëntenfederatie

De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft een aantal veiligheidskaarten voor patiënten. Hierop staat kort en begrijpelijk beschreven wat u zelf kunt doen om uw veiligheid in het ziekenhuis te bevorderen.

Schone en veilige zorgomgeving

Het is in een ziekenhuis erg belangrijk dat er op de hygiëne wordt gelet. U kunt daarbij helpen. Bekijk de hygiënekaart met tips en adviezen hoe u kunt bijdragen aan een schone en veilige zorgomgeving. Dit is belangrijk voor uw gezondheid en die van uw medepatiënten.

Brandveiligheid

Uiteraard doet het ziekenhuis er alles aan om brand te voorkomen. In het hele ziekenhuis hangen brandmelders. Als u brand ontdekt, blijf dan kalm, waarschuw de medewerkers en volg hun instructies op. De brandweer zal snel ter plaatse zijn.

Topklinisch ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat wij afgestudeerde artsen opleiden tot medisch specialist.

Deze arts-assistenten werken onder verantwoordelijkheid en toezicht van de medisch specialist. Het is mogelijk dat u in het ziekenhuis wordt behandeld door een arts-assistent of door een andere specialist dan die u eerder op de polikliniek heeft gesproken. Als u dit liever niet heeft, laat dit dan vooraf weten aan uw behandelend arts.

Wetenschappelijk onderzoek

In het St. Antonius Ziekenhuis wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om aan een onderzoek mee te werken. U kiest altijd zelf of u wel of niet wil meewerken. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Uw rechten en plichten

Uw medische gegevens worden binnen het ziekenhuis bijgehouden en opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier. Daarnaast gebruiken wij uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw medische gegevens.

Uw patiëntendossier

Onze zorgverleners houden uw elektronisch patiëntendossier bij. Daarin staan onder meer uitslagen van onderzoeken, verslagen van operaties of aantekeningen van zorgverleners. Alleen uw directe zorgverleners hebben inzage in uw gegevens. Zij gaan daar vertrouwelijk mee om en bewaken uw privacy.

Als een deel van uw behandeling plaatsvindt in een ander ziekenhuis, dan krijgen uw zorgverleners in dat ziekenhuis ook toegang tot uw dossier. Wij gaan ervan uit dat u instemt met deze gegevensuitwisseling. Wanneer u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken.

Inzage en correctie

U heeft recht op inzage in uw dossier. Ook kunt u in bepaalde omstandigheden vragen om correctie of aanvulling van uw dossier en kunt u tegen vergoeding een kopie krijgen van delen van uw dossier. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld om uw privacy te beschermen.

In uw patiëntendossier vindt u meer informatie.

Gebruik van uw medische gegevens: bezwaar of geen bezwaar

Het St. Antonius Ziekenhuis maakt gebruik van anoniem gemaakte gegevens uit uw patiëntendossier voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties. Hiermee willen we de zorg voor toekomstige patiënten verbeteren. Wilt u dit niet, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Meer informatie vindt u op Gebruik van uw medische gegevens: bezwaar of geen bezwaar.

Bezwaar maken

Als u niet wilt dat wij uw medische gegevens delen met andere zorgverleners of gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties, dan kunt hier bezwaar tegen maken. Dit kan via het patiëntenportaal Mijn Antonius, de polimedewerker of uw behandelend arts.

Informatie en toestemming geven

Een zorgverlener mag u alleen behandelen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet behandeld wordt. Om dit besluit weloverwogen te nemen, moet uw zorgverlener u duidelijk en begrijpelijk informeren over uw ziekte, de mogelijke behandelingen en onderzoeken en de eventuele risico’s en bijwerkingen hiervan.

Aarzel niet om meer uitleg te vragen als bepaalde zaken voor u onduidelijk zijn. In overleg met uw arts kunt u eventueel het advies van een tweede arts vragen (second opinion). Nadat u goed bent geïnformeerd, kunt u er ook voor kiezen om een onderzoek of behandeling niet te ondergaan. Uw arts moet dit besluit respecteren. Ook als u wél toestemming heeft gegeven, kunt u achteraf altijd van mening veranderen en uw toestemming intrekken.

Wat verwachten wij van u?

Tegenover rechten staan plichten. Wij verwachten van u dat u begrip en respect heeft voor medepatiënten en ziekenhuismedewerkers en dat u zich houdt aan onze huisregels. Als een behandeling of onderzoek met u is afgesproken, rekenen wij op uw medewerking. U bent verplicht om uw zorgverleners duidelijk en volledig te informeren, zodat zij u goed kunnen onderzoeken en behandelen.

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken of over uw behandeling, dan horen wij dat graag van u. Zo krijgen wij de kans om onze zorg te verbeteren. Bespreek uw klacht eerst met de direct betrokkene. Wilt u dit niet, of bent u niet tevreden bent over hoe het overleg verloopt? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Hij of zij zal u helpen bij de afhandeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis. Voor hulp bij het opstellen van een klacht kunt u ook terecht bij Zorgbelang Utrecht.

Meer informatie

Animatiefilm ‘Voorbereiding op uw dagbehandeling’

Op de webpagina 'Uw dagbehandeling met operatie' vindt u de animatiefilm Voorbereiding op uw dagbehandeling. De animatiefilm vat de meest belangrijke informatie voor u samen.

 • Het geeft informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na de dagbehandeling.
 • Ook ziet u wat u zelf kunt doen aan een goede voorbereiding.

U kunt ook naar YouTube gaan om de animatiefilm te bekijken: animatiefilm 'Voorbereiding op uw dagbehandeling'.

Code ALG 57-AD-1

Terug naar boven