Behandelingen & onderzoeken

Zaadbalkanker onderzoeken

Als u met klachten van zaadbalkanker bij uw huisarts komt, zal deze u eerst lichamelijk onderzoeken. Daarbij zal hij speciale aandacht besteden aan de lichamelijk veranderingen die u heeft opgemerkt. Als uw huisarts aanwijzingen heeft dat er sprake kan zijn van zaadbalkanker, zal hij u verwijzen naar een uroloog.

De uroloog zal u uitgebreider onderzoeken en een aantal onderzoeken plannen.
 

Op deze pagina snel naar

Meer over zaadbalkanker onderzoeken

Op grond van de diverse onderzoeken krijgt uw uroloog een beeld van:

 • het type kiemceltumor (seminoom of non-seminoom);
 • de plaats van de oorspronkelijke tumor;
 • de plaats en grootte van de uitzaaiingen (het stadium van de ziekte);
 • de hoeveelheid en soort tumormerkstoffen in het bloed.

Met deze gegevens maakt uw arts een inschatting van uw prognose. Uw arts doet dit niet alleen maar overlegt hierover met diverse andere artsen. 

Onderzoek

Onderzoeken voor diagnose en behandelplan

Als u met klachten bij uw huisarts komt, zal deze u eerst lichamelijk onderzoeken. Daarbij zal hij speciale aandacht besteden aan de lichamelijk veranderingen die u heeft opgemerkt. Als uw huisarts aanwijzingen heeft dat er sprake kan zijn van zaadbalkanker, zal hij u verwijzen naar een uroloog. De uroloog zal u uitgebreider onderzoeken. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 • Echografie van de balzak en de buik
 • bloedonderzoek
 • operatief onderzoek

Verder onderzoek

Als uit het weefselonderzoek is gebleken dat er inderdaad sprake is van zaadbalkanker, is verder onderzoek nodig om na te gaan of er elders in het lichaam uitzaaiingen zijn.

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 

Op grond van deze gegevens maakt uw arts een behandelplan en een inschatting van uw prognose. Uw arts doet dit niet alleen maar overlegt hierover met diverse andere artsen. 

 

Bloedonderzoek op tumormerkstoffen

Bij zaadbalkanker kunnen bepaalde stoffen in verhoogde mate in het bloed aanwezig zijn. Deze stoffen worden tumormerkstoffen (tumormarkers) genoemd.

Een patholoog onderzoekt het verkregen weefsel onder de microscoop: histologisch onderzoek. Dit onderzoek wijst uit of er inderdaad sprake is van zaadbalkanker. Is dat het geval, dan wordt tevens vastgesteld om welke vorm van zaadbalkanker het gaat: een seminoom, een non-seminoom of een combinatie van beide. Ook wordt de grootte van de tumor bepaald. Als blijkt dat de afwijking kwaadaardig is, is verder onderzoek nodig.

Echografie van de balzak en de buik

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven. Deze golven zijn niet hoorbaar, maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Een eventuele tumor kan zo in beeld worden gebracht.

Operatief onderzoek

Als de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, de echografie en het bloedonderzoek op zaadbalkanker wijzen, is weefselonderzoek (operatie) nodig om de diagnose definitief te kunnen stellen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na het bloedonderzoek. Voor het weefselonderzoek moeten de zaadbal, de bijbal en de zaadstreng helemaal worden weggenomen (orchidectomie). De operatie gebeurt onder narcose/ruggenprik en vindt bijna altijd plaats via de lies. U wordt hiervoor een of twee dagen in het ziekenhuis opgenomen.
Helaas is het niet mogelijk om de diagnose met zekerheid te stellen door maar een deel van de zaadbal te verwijderen. Om zeker te zijn dat de tumor verwijderd wordt, moet de gehele bal worden weggenomen! Het verlies van één zaadbal leidt overigens niet tot vermindering van geslachtsdrift en ook niet tot impotentie. Ook is er meestal geen blijvende invloed op de vruchtbaarheid.

Controlebezoeken

Na de behandeling blijft u onder controle van de uroloog. Tijdens het controle-bezoek zal de uroloog meestal de volgende onderzoeken uitvoeren:

 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek (naar tumormarkers)
 • eventueel röntgenonderzoek
 • CT-scan

U zal het eerste jaar maandelijks worden onderzocht. Daarna nemen de controlebezoeken af tot uiteindelijk eenmaal per jaar.

Meer informatie

Websites

Aanvullende informatie over zaadbalkanker kunt u vinden op:

Gerelateerde informatie

Code
URO-OD-O-4