Aandoeningen

Chronische leukemie

Leukemie is een kwaadaardige ziekte van het beenmerg waarbij het lichaam te veel witte bloedcellen aanmaakt. Er zijn verschillende vormen van leukemie. 

Informatie over alle vormen van leukemie vindt u op de pagina Leukemie. Op deze pagina gaat het alleen over chronische leukemie.

Meer over soorten chronische leukemie

Er zijn twee soorten chronische leukemie:

  • Chronische lymfatische leukemie (CLL)
  • Chronische myeloïde leukemie (CML)

Symptomen

Chronische leukemie begint zo sluipend dat de patiënt er niets van merkt. Hij voelt zich aanvankelijk niet ziek en het gebeurt nogal eens dat de aandoening bij toeval wordt ontdekt, bijvoorbeeld bij een keuring of een routine-onderzoek voor een operatie. De toename van bloedcellen gaat heel geleidelijk. Als iemand klachten krijgt, bestaat de ziekte vaak al enkele jaren.

Op het moment dat de diagnose wordt gesteld, is het gezonde beenmerg vaak al voor een deel verdrongen. Dit verdringen wordt veroorzaakt door de overmatige aanmaak van afwijkende witte bloedcellen. Hiernaast kunnen ook een tekort aan rode bloedcellen en, in mindere mate, een tekort aan bloedplaatjes klachten geven.

Bij chronische leukemie zijn de belangrijkste verschijnselen:

  • bloedarmoede en daarmee gepaard gaande klachten, waaronder vermoeidheid
  • zwelling van de milt
  • zwelling van de lymfeklieren in de hals, de oksels en/of de liezen
  • infectie van de bovenste luchtwegen
  • vermoeidheid

Verschijnselen van bloedarmoede maar ook lymfeklierzwellingen kunnen natuurlijk ook het gevolg zijn van andere aandoeningen dan chronische leukemie. Alleen medisch onderzoek kan aantonen waardoor deze verschijnselen worden veroorzaakt.

Onderzoeken

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om de diagnose chronische leukemie te stellen. Naast bloedonderzoek wordt beenmergonderzoek gedaan (cristabiopsie of sternumpunctie), een hartfunctieonderzoek en een hartfilmpje (ECG).

Behandelingen

Chronische leukemie heeft vaak een veel rustiger verloop dan acute leukemie. Soms is het zelfs beter niet meteen te starten met de behandeling, maar af te wachten tot de ziekte actiever wordt.

Als besloten wordt tot behandelen zal de behandelend arts met de patiënt bespreken welke behandeling het meest geschikt is. Veelal wordt gestart met chemotherapie die erop gericht is om de kwaadaardige leukemiecellen te doden. Ook kan worden overgegaan tot het gebruik van doelgerichte therapie. Deze middelen worden soms ook in combinaties aangeboden. De kuren voor CML en CLL verschillen van elkaar.

Expertise en ervaring

De hematologen van het St. Antonius Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van mensen met ziekten van het bloed, beenmerg en de lymfeklieren.

U kunt voor alle hematologische ziektebeelden bij ons terecht. Ook voor de meer gespecialiseerde zorg, zoals de behandeling van acute leukemie en het uitvoeren van stamceltransplantaties. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden.

De behandeling en verpleging bij een stamceltransplantatie vereisen specialistische kennis. Deze behandeling vindt alleen plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen die voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de Joint Accreditation Committee ISCT EBMT (JACIE). Het St. Antonius Ziekenhuis is sinds juni 2010 JACIE-geaccrediteerd.

Meer informatie

Websites

Op de website van Hematon, organisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker , vindt u meer informatie over:

Web App 'Hematologie St. Antonius'

Zoekt u meer informatie over een ziektebeeld, onderzoek, behandeling, het hematologie team of ondersteunende informatie rondom uw ziekte en behandeling dan kunt u onze Web App Hematologie raadplegen. Deze website kunt u vinden door het scannen van onderstaande QR-code:

QR code om toegang te krijgen tot de web app 'hematologie st. Antonius'

of het intoetsen van het internetadres in de adresbalk: https://saz.bf-bedside.com/

Om onze internetpagina een volgende keer snel terug te vinden raden wij u aan om deze pagina aan uw favorieten toe te voegen. Om de pagina toe te voegen aan uw favorieten, klikt u op de ‘ster’ rechtsboven in de adresbalk. Klik dan op ‘aan favorieten toevoegen’ en vervolgens op ‘toevoegen’ in het geval u Internet Explorer gebruikt of ‘Bookmark toevoegen’ in het geval van Chrome.

Gerelateerde informatie

Code HEM KAN 03-A-1

Terug naar boven