Aandoeningen

Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 1.800 mensen vastgesteld. Deze vorm van kanker komt voornamelijk voor bij mensen boven de 45 jaar. In de alvleesklier (pancreas) komen diverse soorten cellen voor. Uit deze cellen kunnen verschillende typen alvleesklierkanker ontstaan.

Kanker van de klierbuisjes is de meestvoorkomende vorm van kanker in de alvleesklier. Dit wordt ook wel adenocarcinoom genoemd. In de kop van de alvleesklier komt vaker een tumor voor dan in de rest van het orgaan. Dit type alvleesklierkanker heet pancreaskopcarcinoom.

Op deze pagina snel naar

Meer over alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een agressieve vorm van kanker. Als er kanker in de alvleesklier ontdekt wordt, is het vaak al uitgezaaid of is de tumor doorgegroeid in het omliggende weefsel. Bij het St. Antonius zijn er verschillende specialisten betrokken bij het vaststellen van een behandelplan. Alvleesklierkanker wordt behandeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

Oorzaak

Het is niet mogelijk om de exacte oorzaak van het ontstaan van alvleesklierkanker aan te geven. Wel zijn er bepaalde omstandigheden bekend die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van alvleesklierkanker. Uit onderzoek blijkt dat deze soort kanker vaker voorkomt bij mensen die roken. Een chronische ontsteking van de alvleesklier verhoogt het risico op alvleesklierkanker. Er zijn aanwijzingen dat in ongeveer 5% van de gevallen erfelijkheid een rol speelt. Een verband met alcoholgebruik is tot nu toe nog niet aangetoond. Het drinken van koffie geeft geen verhoogd risico op alvleesklierkanker.

Waarom RAKU?

Met jaarlijks ruim 120 alvleesklieroperaties is het RAKU een van de grootste behandelcentra voor alvleesklierkanker in Nederland. Dat doen we met persoonlijke zorg, betere behandeling, kortere wachttijden en kennis door onderzoek.

  • Veel kennis en expertise: het is bekend dat de kans op complicaties na een  operatie afneemt als deze vaak wordt uitgevoerd.

  • Korte wachttijden: u kunt doorgaans binnen 2 weken terecht voor een operatie.

  • Betere behandeling: Indien mogelijk voeren wij de operatie uit met behulp van de allernieuwste technieken, zoals de operatierobot. Hierdoor kan zeer nauwkeurig worden geopereerd en kan het herstel sneller verlopen. De RAKU-chirurgen hebben de techniek van alvleesklieroperaties met de robot in Nederland als eerste ontwikkeld.

robotchirurgie

Symptomen

Een tumor in de alvleesklier is vaak al lang aanwezig voordat iemand daar iets van merkt. De klachten ontstaan over het algemeen pas wanneer de tumor is doorgegroeid in een ander orgaan of in de zenuwbanen rondom de alvleesklier. Vaak voorkomende symptomen bij patiënten met alvleesklierkanker zijn:

  • een zeurende pijn boven of midden in de buik of in de rug.
  • een verstoord ontlastingspatroon
  • verminderde eetlust
  • gewichtsverlies

Als de ziekte wordt ontdekt is deze bij veel mensen al uitgezaaid en/of is de tumor doorgegroeid in het omliggende weefsel. Dit is bij zo'n 75% van de patiënten het geval.
Een tumor in of rond de kop van de alvleesklier wordt door eerder optredende klachten, vooral geelzucht, vaak vroeger ontdekt dan een tumor verderop in de alvleesklier. Een tumor in of rond de kop kan namelijk de grote galbuis afsluiten.

Onderzoeken

Als u met genoemde klachten bij uw huisarts komt, zal deze u eerst lichamelijk onderzoeken. Uw huisarts kan ook aanvullend onderzoek (laten) verrichten, bijvoorbeeld bloedonderzoek en een onderzoek van de bovenbuik. Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van alvleesklierkanker, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. In ons Kankercentrum komt u dan bij een maag-darm-leverarts (MDL-arts). De MDL-arts zal het lichamelijk onderzoek herhalen en aanvullend uitgebreid onderzoek laten verrichten. Vaak zijn de eerste onderzoeken een echografie en een CT-scan. Daarna kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Behandelingen

Bij het St. Antonius zijn er verschillende specialisten betrokken bij het vaststellen van een behandelplan. De behandeling wordt vastgesteld op grond van: het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, de vorm van alvleesklierkanker en uw lichamelijke conditie.

Alvleesklierkanker wordt behandeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

Expertise en ervaring

Het St. Antonius heeft veel expertise op het gebied van alvleesklierkanker. Wij zien patienten die verwezen worden van binnen en buiten de regio met ziekten van de alvleesklier, waaronder alle verschillende stadia van alvleesklierkanker. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek naar de beste behandeling van deze ziekte. Wanneer uw huisarts vermoedt dat er sprake is van alvleesklierkanker en u naar ons verwijst, komt u bij ons Kankercentrum bij een maag-darm-leverarts (MDL-arts) of chirurg. Wanneer de alvleesklierkanker behandeld wordt met een operatie, wordt deze gedaan door een ervaren gastro-enterologisch chirurg (GE-chirurg), gespecialiseerd in operaties in de buik en alvleesklierkanker operaties. Ook zal een verpleegkundig specialist u bijstaan in alle fasen van het traject naar diagnose en behandeling.

Het St. Antonius werkt voor de behandeling van alvleesklierkanker samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Meer informatie

Filmpje echografie

Klik hier om naar Youtube te gaan om het fimpje over echografie van KWF Kankerbestrijding te bekijken.

Patiëntenverenigingen

Living With Hope Foundation (LWHF)

Living With Hope Foundation is het centrale landelijke patiëntenplatform voor alle alvleeskliertumoren; pancreascarcinoom, pancreas neuro-endocriene tumoren, pancreascysten en overige zeldzame pancreastumoren.

Naast het lotgenotencontact wil Living With Hope bijdragen aan het vergroten van het inzicht in alvleeskliertumoren, de vroegtijdige opsporing en behandeling ervan, de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, kwaliteit van leven en zelfmanagement alsmede de uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek naar alvleeskliertumoren of onderzoeksprojecten die in de behoeften voorzien van mensen die direct of indirect getroffen zijn door alvleeskliertumoren

Informatiebijeenkomst

Op 21 maart 2019 organiseert het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) een informatiemiddag voor patiënten en hun naasten over de alvleesklierkanker en alvleeskliercysten. Bekijk voor meer informatie de uitnodiging.

Overige websites

Code
MDL 61-A