Behandelingen & onderzoeken

Erectieprothese

Een penisprothese is een definitieve vorm van behandeling van een erectiestoornis.

De penisprothese wordt via een operatie geplaatst. Het omvat een kunstmatig zwellichaam dat geïmplanteerd wordt op de plek van de eigen zwellichamen. Afhankelijk van het type prothese is de mogelijkheid om de kunstmatige zwellichamen te vullen met een vloeistof om een erectie te laten onstaan.

Meer over erectieprothese

De beslissing om over te gaan tot een operatie om een penisprothese te laten plaatsen wordt vaak genomen als alle andere behandelmogelijkheden voor erectiestoornissen zijn besproken en zo mogelijk/wenselijk geprobeerd. De patiënt heeft behoefte aan een meer definitieve vorm van behandeling van de erectiestoornis. Bij een ernstige kromstand van de penis en erectiestoornis is een erectieprothese ook mogelijk.

Eerste consult

Na de doorverwijzing van uw huisarts of een uroloog van een ander ziekenhuis krijgt u het eerste consult bij de verpleegkundig specialist van St. Antonius Mannenzorg. In dit gesprek worden alle klachten uitgevraagd.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw polibezoek

Tijdens uw gesprek op de polikliniek met de verpleegkundig specialist of uroloog van St. Antonius Mannenzorg is uw partner natuurlijk welkom. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden, beperkingen, voor- en nadelen van de erectieprothese.

Tevens nemen wij de voorwaarden voor het plaatsen van de prothese met u door. Een van de voorwaarden is een bezoek aan de seksuoloog. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met een seksuoloog in het St. Antonius Ziekenhuis, maar u kunt ook zelf een seksuoloog zoeken. Dit kunt u bespreken tijdens het polibezoek. Nadat u, samen met uw partner, bij de seksuoloog geweest bent volgt nog een bezoek aan de uroloog om definitief de operatie af te spreken en eventuele vragen te beantwoorden.

U krijgt ook informatie over de opname en herstelperiode. Er zijn meerdere soorten protheses mogelijk. Er is een een-delige prothese, een twee-delige prothese en een drie-delige prothese. De drie-delige prothese wordt het meest toegepast en bootst het meest de natuurlijke situatie na.

Voorafgaand aan de operatie moet u een week met speciale desinfecterende zeep wassen en een desinfecterende zalf voor de neus gebruiken om de kans op een infectie tijdens de operatie zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Medicijnen

 • Op de Voorbereiding Opname is met u afgesproken welke medicijnen u wel of niet mag innemen. Houd u goed aan deze afspraken.
 • De medicijnen die u mag innemen kunt u innemen met een slokje water.
 • Overleg bij twijfel met uw arts.
 • Neem altijd een actueel medicijnoverzicht mee naar het ziekenhuis.

Bloedverdunners
Uw arts vertelt u wat in uw geval de afspraken zijn. Laat de Trombosedienst weten dat u geopereerd wordt.

Medicijnen voor diabetes
Uw arts vertelt u wat in uw geval de afspraken zijn.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of contrastvloeistof? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem voldoende (nacht)kleding, ondergoed en een paar warme sokken mee.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Gang van zaken rondom operatie

Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op de afdeling Urologie. Als het tijd is wordt u naar de operatieafdeling gebracht. U ziet daar de uroloog en rest van het operatieteam. Meestal wordt de operatie onder volledige narcose gedaan. Tijdens de operatie wordt de erectieprothese geplaatst via een snee tussen balzak en penis. Via deze snee worden de kunststof cilinders, de pomp en de ballon geplaatst (als het om een 3-delige prothese gaat).

De operatie duurt ongeveer 2 uur. Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u nog enige tijd gecontroleerd wordt. De dag van de operatie zit een strak verband om de penis. Dit gaat de volgende dag eraf. Als alles goed gaat, wordt u naar de afdeling urologie teruggebracht. U blijft daar nog enkele dagen tot u voldoende bent opgeknapt om weer naar huis te gaan.

Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Nazorg

Uitslag

De uitslag van de behandeling krijgt u van uw behandelend arts. Het verslag van bepaalde behandelingen kunt u na 2 weken ook inzien in uw eigen dossier via Mijn Antonius.

Contact opnemen

De eerste 10 dagen na uw ontslag kunt u ons bellen voor vragen die te maken hebben met uw behandeling/opname/operatie. U kunt dan de volgende nummers bellen:

 • Tijdens kantooruren (8.00 - 16.15 uur) met de poli Urologie,  T 088 320 25 00
 • In de avond en nacht met de Afdeling F2 Urologie, T 088 320 62 92

Een verpleegkundige zal u dan te woord staan. Indien nodig, zal hij/zij overleggen met de arts. Na deze 10 dagen kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Nazorg en adviezen

Het operatiegebied kan nog pijnlijk en wat gezwollen zijn. Dit is normaal. Met pijnstilling zoals paracetamol is de pijn goed onder controle te houden. U krijgt hierover advies van de uroloog of verpleegkundige tijdens de opname. Wij adviseren u, als u weer thuis bent, de eerste 6 weken na de operatie geen zware lichamelijke arbeid te verrichten. U mag maximaal 5 kg tillen. Ook sporten en fietsen kunt u beter niet doen. Wandelen mag natuurlijk wel. Ga niet naar de sauna in deze periode. Na deze periode kunt u alles weer doen.

Na de opname vindt elke 2 weken een poliklinische controle plaats tot u goed kunt omgaan met de prothese. Na 3 maanden en na een jaar nodigen wij u weer uit voor een poliklinische afspraak om te horen of u tevreden bent en de erectieprothese gebruikt. Deze afspraken vinden plaats binnen de poli van St. Antonius Mannenzorg bij de verpleegkundig specialist, en op indicatie, bij de uroloog. Als u voldoende hersteld bent en de pijn grotendeels weg is, kunt u proberen weer seks te hebben. Dit kunt u bespreken tijdens de poliklinische controles.

Expertise en ervaring

In het St Antonius Ziekenhuis is mannenzorg een van de speerpunten binnen de urologie. Het is een van de 7 ziekenhuizen in Nederland waar de erectieprothese geïmplanteerd wordt. Deze operatie wordt meer dan 10x per jaar uitgevoerd door de gespecialiseerde uroloog dr. J.J. H. Beck. Hij wordt voor de behandeling en begeleiding ondersteund door Mw. J.P. Verkerk-Geelhoed, MSc, verpleegkundig specialist.

Dr. Beck heeft veel ervaring met deze behandeling en voert deze al jaren uit. Vanuit de Nederlandse Vereniging van Urologen is een kwaliteitsregistratie opgezet waar alle centra die deze operatie uitvoeren aan meedoen. Hiermee kunnen de resultaten in de toekomst met elkaar vergeleken worden en kwaliteitsverbetering doorgevoerd worden. De zorg voor de erectieprothese is georganiseerd in een zorgpad. Hierdoor wordt het proces zo goed mogelijk gestroomlijnd en wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code URO 83-B

Terug naar boven