Behandelingen & onderzoeken

Hydrocele/spermatocele operatie

In het scrotum kunnen goedaardige zwellingen ontstaan. Deze kunnen zich vullen met vocht (hydrocele) of spermacellen (spermatocele). Hydro- of spermatocelen worden operatief verwijderd.

Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen. Een spermatocele ontstaat door een zwakke plek in de wand van een van de buisjes waar het sperma doorheen gaat. Door die zwakke plek bobbelt de binnenband door de buitenband heen en de holte vult zich langzaam met vocht. Een spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen. Bij een hydrocele is er sprake van vochtophoping in de balzak. Vaak voelen hydroceles klein en zacht aan, maar soms kunnen zij groot worden, tot wel 15 centimeter doorsnede.

Bij een hydrocele of een spermatocele bestaat nooit het gevaar dat zij kwaadaardig worden als er niets aan gedaan wordt.

Meer over spermatocele en hydrocele

Hydrocele

De zaadballen worden omgeven door een vlies dat met vocht is gevuld, zodat de zaadbal een beetje kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of infectie, maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de zaadbal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocele. Meestal is een lichamelijk onderzoek voldoende om te beoordelen of er sprake is van een hydrocele. Soms is het ook nodig een echografisch onderzoek van de balzak te doen.

Spermatocele

Een spermatocele ontstaat vanuit de bijbal. Het zaadvocht dat in de zaadbal wordt gevormd wordt naar de bijbal getransporteerd alwaar verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje omdat het zaadtransport niet adequaat verloopt (bijvoorbeeld bij een ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocele.

Behandeling niet altijd nodig

Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weer weg. Vaak geven een hydrocele of spermatocele geen klachten: ze zijn pijnloos en in de meeste gevallen beperkt van grootte. Vaak hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven bij het dragen van kleding of bij bepaalde activiteiten. Soms wordt het cosmetisch aspect als storend ervaren. Indien nodig dan kan een spermatocele of hydrocele behandeld worden met een operatie. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname verricht worden.

Voorbereiding

Medicijnen

 • Op de Voorbereiding Opname is met u afgesproken welke medicijnen u wel of niet mag innemen. Houd u goed aan deze afspraken.
 • De medicijnen die u mag innemen kunt u innemen met een slokje water.
 • Overleg bij twijfel met uw arts.
 • Neem altijd een actueel medicijnoverzicht mee naar het ziekenhuis.

Bloedverdunners

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (o.a. Sintrom®, Marcoumar®) zal deze medicatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen voor de ingreep gestopt worden. Laat de Trombosedienst weten dat u geopereerd wordt.

Medicijnen voor diabetes

Uw arts vertelt u wat in uw geval de afspraken zijn.

Narcose

De ingreep gebeurt onder algehele narcose of met behulp van de ruggenprik. Voor de ingreep moet u nuchter te zijn. Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Voorbereiding op uw dagbehandeling (met operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Dagbehandeling in het St. Antonius Ziekenhuis leest u hoe zich op uw dagbehandeling voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of contrastvloeistof? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Kleding

 • Doe een strakke onderbroek of strakke zwembroek ('speedo') aan.
 • Neem een schone set kleding mee voor het geval u een nachtje moet blijven en een paar warme sokken.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Vervoer regelen

Als u bij dit onderzoek een ‘roesje’ heeft gekregen, dan mag u na het onderzoek niet zelf naar huis rijden. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na het onderzoek.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Ingreep

De uroloog maakt een snede in de balzak, via deze snede worden de bal en bijbal geïnspecteerd en de hydrocele of spermatocele verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

Als operatie niet mogelijk is

Als een operatie niet gewenst of niet mogelijk is, wordt soms een andere techniek gehanteerd om een hydrocele te verwijderen. Deze techniek heet aspiratie. Daarbij wordt met een naald geprikt in de vochtholte en het vocht opgezogen. Soms wordt hierna een stof ingebracht om verkleving van de wanden van de holte te bewerkstelligen. Deze techniek gaat wel gepaard met een hogere kans op terugkeer van de hydrocele en infectie.

Duur behandeling

De ingreep duurt ± 30 minuten.

Nazorg

Leefregels voor thuis

 • De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt doen.
 • Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal, die pas geleidelijk uit zichzelf verdwijnt. Na de operatie is het raadzaam een onderbroek of zwembroek te dragen die u steun geeft (dus geen boxershort), ook ‘s nachts. Hiermee vermindert u de kans op (verdere)zwelling.
 • De verbandgazen waarmee de balzak is ingepakt moet u 2 dagen laten zitten, hierna kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen.
 • Na 7 dagen is zwemmen meestal weer mogelijk, ook kunt u dan weer in bad.

Risico's en complicaties

 • Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatig pijn in het wondgebied of een infectie.
 • Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld voor en hoeft verder niet behandeld te worden.
 • Na een spermatocele operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocele ontstaat. De bijbal zorgt voor het transport van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan de bijbal, zoals bij een spermatocele (niet bij een hydrocele) een afsluiting van dit transportsysteem kan veroorzaken. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er aan die kant geen goed transport van zaadcellen meer mogelijk is. Daarom is het belangrijk terughoudend te handelen met de behandeling van spermatoceles als er nog een kinderwens aanwezig is. Bij een hydrocele operatie is dit niet van toepassing.

Contact opnemen

De eerste 10 dagen na uw ontslag kunt u ons bellen voor vragen die te maken hebben met uw behandeling/opname/operatie. U kunt dan de volgende nummers bellen:

 • Tijdens kantooruren (8.00 - 16.15 uur) met de poli Urologie,  T 088 320 25 00
 • In de avond en nacht met de Afdeling F2 Urologie, T 088 320 62 92

Een verpleegkundige zal u dan te woord staan. Indien nodig, zal hij/zij overleggen met de arts. Na deze 10 dagen kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben uitgebreide expertise op het gebied van alle algemene urologische zorgvragen. Vanwege de omvang van de urologische praktijk hebben zij veel ervaring op het gebied van alle mogelijke urologische ziektebeelden. Daarnaast beschikken zij over de meest moderne apparatuur om tot een goede diagnose te komen en de voor u meest passende behandeling aan te kunnen bieden.

Meer informatie over uw medicijnen

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

 • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
 • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code URO 1622-B

Terug naar boven