Behandelingen & onderzoeken

TIA - onderzoeken

Als er mogelijk sprake is van een TIA (Transient Ischaemic Attack) is met spoed nader onderzoek nodig. Een TIA is een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Het onderzoek is vooral gericht op het achterhalen van de oorzaak van de TIA om zo de kans op herhaling te verkleinen.

Op de dag van het onderzoek wordt u om 8:15 uur verwacht op de polikliniek Neurologie. De polimedewerker geeft u uitleg over welke onderzoeken er plaatsvinden. 

De onderzoeken en het afrondende gesprek duren een halve dag. In dit afrondende gesprek worden de uitslagen, mogelijke behandeling en vervolgafspraken met u besproken. Meestal kunt u rond 13:00 uur weer naar huis.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw polibezoek

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Ons animatiefilmpje Voorbereiding op uw afspraak bij de polikliniek toont hoe u zich goed voorbereidt op uw afspraak en wat u kunt verwachten van uw afspraak. 

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Eten, drinken en medicijnen

U mag uw medicijnen gewoon innemen en u hoeft niet nuchter te zijn.

Kleding

Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de polikliniek Neurologie via T 088 320 39 00. U kunt ze bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur en 13:00 en 16:00 uur.

Onderzoek

Met de onderzoeken willen we vaststellen of u een TIA heeft gehad, wat de oorzaak van uw klachten is en hoe groot het herhalingsrisico is. De onderzoeken vinden deels plaats op de poli Neurologie en deels op een andere afdeling.

Gesprek en lichamelijk onderzoek

De neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant voert een gesprek met u waarin hij of zij uitlegt wat een TIA is en welke onderzoeken er plaatsvinden. Ook stelt hij/zij vragen over uw klachten tijdens de TIA en uw gezondheid. Daarna vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen. Mogelijke onderzoeken:

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de 'hoofdbehandelaar'. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant.

De pagina met het filmpje 'Wie is uw hoofdbehandelaar?' geeft u meer informatie hierover.

Nazorg

Eindgesprek

Na het laatste onderzoek komt u terug op de poli Neurologie. De neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant bespreekt met u de uitslagen van de onderzoeken, de mogelijk behandeling en vervolgafspraken. Soms zijn er afspraken bij andere specialisten nodig en soms volgt een ziekenhuisopname. Bij dit afsluitende gesprek is het prettig als uw naaste of een begeleider aanwezig is.

Diagnose TIA

Als uit de onderzoeken blijkt dat u een TIA heeft gehad, zijn de volgende zaken belangrijk.

 • U mag in ieder geval 2 weken niet autorijden. Soms is dit langer. Dat hangt van uw situatie af.
 • U krijgt medicijnen voorgeschreven. Deze kunt u bij de apotheek in het ziekenhuis of uw eigen apotheek ophalen.
 • Uw huisarts ontvangt een brief met informatie over de verrichte onderzoeken en het behandeladvies.
 • Als een controle-afspraak nodig is, hoort u dit van de neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant.
 • Als u dit wenst, kunt u aangemeld worden bij de neurologie-nazorgverpleegkundige van de thuiszorg voor nazorg en begeleiding in de thuissituatie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code NEU 26-O

Terug naar boven