Behandelingen & onderzoeken

TIA - onderzoeken

Indien er mogelijk sprake is van een TIA (Transient Ischaemic Attack) is met spoed nader onderzoek nodig. Dit onderzoek is vooral gericht op het achterhalen van de oorzaak van de TIA om zo de kans op herhaling te verkleinen.

Op de dag van het onderzoek wordt u om 8.15 uur opgevangen door de polimedewerkster. Zij geeft u uitleg over welke onderzoeken er plaatsvinden. Rond 13.00 uur bent u klaar.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw polibezoek

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Ons animatiefilmpje Voorbereiding op uw afspraak bij de polikliniek toont hoe u zich goed voorbereidt op uw afspraak en wat u kunt verwachten van uw afspraak. 

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Eten en drinken

U mag uw medicijnen gewoon innemen en u hoeft niet nuchter te zijn.

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Als uw onderzoek langer duurt, kan het fijn zijn om ook warme sokken mee te nemen.
 • Neem een reservesetje kleding mee.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Met de onderzoeken willen we vaststellen of u een TIA heeft gehad, wat de oorzaak van uw klachten is en hoe groot het herhalingsrisico is. De onderzoeken vinden deels plaats op de poli Neurologie en deels op een andere afdeling.

Gesprek en lichamelijk onderzoek neuroloog

De neuroloog voert een gesprek met u waarin hij of zij uitlegt wat een TIA is en welke onderzoeken er plaatsvinden. De neuroloog stelt vragen over uw klachten tijdens de TIA en uw gezondheid. Daarna vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen. Mogelijke onderzoeken:

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Nazorg

Eindgesprek

Na het duplexonderzoek komt u terug op de poli Neurologie. In de vroege middag heeft u een eindgesprek met de neuroloog. U krijgt meteen de uitslagen van de onderzoeken (voor zover bekend). Afhankelijk van de uitslagen wordt met u de verdere behandeling en eventuele vervolgonderzoeken besproken. Soms zijn er afspraken bij andere specialisten nodig en soms volgt een ziekenhuisopname. Bij dit afsluitende gesprek is het prettig als u uw naaste of een begeleider meeneemt.

Diagnose TIA

Als uit de onderzoeken blijkt dat u een TIA heeft gehad, zijn de volgende zaken belangrijk.

 • U mag 2 weken niet autorijden.
 • U krijgt medicijnen voorgeschreven. Vervolgrecepten hiervoor kunt u bij de huisarts halen.
 • De neuroloog stuurt het behandeladvies naar uw huisarts.
 • Als een controle-afspraak nodig is, hoort u dit van de neuroloog.
 • Indien gewenst kunt u aangemeld worden bij de CVA-nazorgverpleegkundige van de thuiszorg voor nazorg en begeleiding.

Expertise en ervaring

Onze neurologen behandelen per jaar ongeveer 15.000 nieuwe patiënten. Zij hebben daardoor ruime ervaring met vele soorten neurologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.  Bijzondere  expertise is er op het gebied van beroertes (CVA), hoofdpijn, kinderneurologie, MS (multiple sclerose), neurofibromatose type 1 (NF1), slaapklachten en de Ziekte van Parkinson.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code NEU 26-O

Terug naar boven