Behandelingen & onderzoeken

Vernauwde halsslagader (operatie)

Een operatie aan één of beide vernauwde halsslagaders is nodig als er een risico bestaat op een beroerte of herseninfarct. Op de plaats van de vernauwing kan zich een bloedstolsel vormen, waardoor het bloedvat wordt afgesloten. Deze afsluiting veroorzaakt dan een beroerte of herseninfarct. 

Ook kunnen kleine bloedstolsels worden meegevoerd met de bloedstroom. Zo’n klein stolsel kan een kleine slagader in de hersenen afsluiten. De gevolgen hiervan zijn meestal van voorbijgaande aard (een tijdelijke, kleine beroerte/Transient Ischemic Attack,TIA). Een vernauwing van de halslagader komt door vetafzetting en verkalking in die slagader, atherosclerose.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Bloedverdunners

Om trombose (stolling van het bloed) te voorkomen, krijgt u antistollingstabletten (Clopidogrel® of Ascal®). De arts bepaalt de dosering op grond van uw bloeduitslagen.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem voldoende (nacht)kleding, ondergoed en een paar warme sokken mee.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Dag van opname

Op de dag van uw opname krijgt u ter voorbereiding op de operatie nog een paar onderzoeken:

 • bloedonderzoek;
 • lichamelijk onderzoek;
 • eventueel aanvullend onderzoek, dit hoort u van uw arts;
 • echo van de te opereren halsslagader.

Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

De operatie

 • Voor de ingreep krijgt u EEG-dopjes op uw hoofd geplakt voor de bewaking van uw hersenen tijdens de operatie.
 • Nadat u onder narcose bent gebracht, opereert de vaatchirurg u.
 • Via een snee aan de zijkant van uw hals zoekt hij de vernauwde slagader op.
 • Nadat deze slagader is afgeklemd, opent de chirurg de ader en verwijdert de vernauwingen.
 • Daarna sluit hij de slagader met hechtingen. Daarbij maakt de vaatchirurg gebruik van een lapje om de slagader niet te vernauwen.
 • Eventueel gebruikt de vaatchirurg een stukje ader uit uw been om de slagader in uw hals iets wijder te maken.

Duur operatie

De ingreep duurt anderhalf tot 2 uur.

Na de ingreep

Na de operatie blijft u minimaal 4 uur op de uitslaapkamer om te kijken of alles goed met u gaat. Daarna brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Terug op de verpleegafdeling

Infuus

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Dit is een dun slangetje, dat in een bloedvat is geschoven. Hierdoor kunnen we vocht en voedingstoffen in uw bloed brengen, omdat u kort na de ingreep nog niet mag eten of drinken.

Bloeddruk

We controleren uw bloeddruk regelmatig. Als uw bloeddruk te hoog is, krijgt u medicijnen om deze te verlagen. De tweede dag na de operatie gaat u voor controle naar de neuroloog.

Steeds meer zelf doen

De verpleegkundigen helpen u in het begin met wat u zelf nog niet kunt doen, maar u zult steeds minder hulp nodig hebben. Tegen de tijd dat u weer naar huis gaat, kunt u bijna alles weer zelf doen.

Naar huis

Meestal mag u 2 of 3 dagen na de operatie weer naar huis.

Mee naar huis

Na het ontslaggesprek met een verpleegkundige, krijgt u het volgende mee naar huis:

 • Een brief voor uw huisarts.
 • Een afspraak voor controle op de polikliniek en een duplex-onderzoek.
 • Recepten voor nieuwe medicijnen.
 • De apothekers-assistent controleert met u de medicijnen die u thuis mag innemen.

Gezonde voeding

U hoeft in principe geen speciaal dieet voor uw bloedvaten te volgen, maar uiteraard is gezonde voeding belangrijk voor de conditie van uw bloedvaten. Heeft u behoefte aan meer informatie over gezonde voeding? Dan kunt u via de verpleegkundige een beroep doen op de diëtist van het ziekenhuis.

Bloedverdunners

Als u in het ziekenhuis bent begonnen met het slikken van Ascal® en Clopidogrel®-tabletten, gaat u hier thuis mee door. De vaatchirurg beslist hoelang het nodig is dat u deze medicijnen gebruikt. U krijgt hiervoor een recept mee.

Richtlijnen na operatie aan de halsslagader

In Richtlijnen na een halsslagaderoperatie leest u uitgebreide adviezen over uw herstel na deze operatie. 

Risico’s en complicaties

Om de risico’s te verkleinen, onderzoeken wij u voorafgaand aan deze operatie uitvoerig en treffen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Complicaties die voorkomen zijn:

 • wondinfectie;
 • trombose (stolsels in het bloed);
 • longembolie (bloedstolsel in de longvaten);
 • bloedingen en beschadigingen van de zenuwen;
 • longontsteking of hartinfarct;
 • nabloedingen door een lekkage tussen de hechtingen;
 • hersenbeschadiging met verlamming en of spraakstoornis als gevolg.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Vaatchirurgie, T 088 320 26 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Vaatchirurgie, T 088 320 26 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

De vaatchirurgen van het St. Antonius voeren alle vaatchirurgische behandelingen uit en behandelen vanuit de hele regio mensen met complexe aandoeningen aan de bloedvaten. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen vanuit het hele land mensen die in het kader van een second opinion zijn doorverwezen. Om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren, wordt binnen de vaatchirurgie veel onderzoek gedaan.

Ook maken de vaatchirurgen gebruik van de nieuwste, innovatieve technieken. Zo vinden de vaatchirurgische behandelingen plaats in een moderne hybride-operatiekamer. Hier worden vaatoperaties minimaal-invasief en met de modernste apparatuur uitgevoerd. Ook beschikken we op de afdeling Radiologie over een goed uitgeruste interventiekamer voor de dotterbehandelingen.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om ze aan ons te stellen. Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u met problemen en vragen bij uw huisarts terecht, maar bij twijfel of noodgevallen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

Er is veel informatie beschikbaar over (hart- en) vaataandoeningen en er zijn meerdere patiëntenverenigingen waar u terecht kunt voor informatie en met vragen. Op onderstaande websites vindt u veel informatie over vaataandoeningen:

Gerelateerde informatie

Code VCH 08-B

Terug naar boven