De lever is een groot orgaan rechtsboven in de buik. Belangrijke functies van de lever zijn de vorming van gal, stollingsstoffen en eiwitten. Een leveroperatie is een ingrijpende gebeurtenis. In deze folder vindt u algemene uitleg over de voorbereiding op de operatie en de gang van zaken rond de operatie.

Op deze pagina snel naar

Meer over leveroperatie

Bij deze operatie verwijdert de chirurg de tumor met een deel van het daaromheen liggende niet-aangedane leverweefsel. Een belangrijke voorwaarde voor een operatie is dat er na het weghalen van de tumor voldoende van de lever overblijft. Het resterende deel van de lever moet namelijk nog alle functies kunnen uitvoeren.

De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Er kan soms tot 70% van de lever worden weggehaald, maar in geval van een onderliggende leverziekte kan dit veel minder zijn of een operatie zelfs onmogelijk zijn.

Expertise en ervaring

Binnen het RAKU worden jaarlijks ruim 130 leveroperaties uitgevoerd. Hiermee is het RAKU een van de grootste behandelcentra voor levertumoren in Nederland. De gevolgen hiervan zijn:

  • Goede uitkomsten door veel kennis en expertise
    Het is bekend dat de kans op complicaties na een operatie afneemt als een operatie vaak wordt uitgevoerd in een ziekenhuis.
  • Vrijwel alle mogelijke behandeltechnieken aanwezig
    Door de ruime ervaring met (complexe) leveroperaties en onze expertise met nieuwe technieken voor de behandeling van levertumoren, kunnen wij voor elke individuele patiënt de beste behandeling kiezen.
Code
CHI 71