De lever is een groot orgaan rechtsboven in de buik. Belangrijke functies van de lever zijn de vorming van gal, stollingsstoffen en eiwitten. Een leveroperatie is een ingrijpende gebeurtenis. In deze folder vindt u algemene uitleg over de voorbereiding op de operatie en de gang van zaken rond de operatie.

Op deze pagina snel naar

Code
CHI 71