Behandelingen & onderzoeken

Longkanker onderzoeken

Om vast te stellen of er sprake is van longkanker zijn vaak meerdere onderzoeken nodig. Hieronder leest u welke onderzoeken gedaan worden, en waarom.

Lichamelijk onderzoek

Uw longarts zal eerst vragen aan u stellen en vervolgens lichamelijk onderzoek verrichten.

Longfoto

Daarnaast worden er röntgenfoto's van de borstkas (thoraxfoto's) gemaakt. Het zijn twee overzichtsfoto's vanuit verschillende richtingen van de longen. Met ontbloot bovenlichaam gaat u tegen een röntgenapparaat staan. Het totale onderzoek duurt 10 minuten.

Daarna bespreekt u de foto met de longarts. Die ziet de foto in zijn spreekkamer op het computerscherm. Lees meer over een longfoto.

Op deze pagina snel naar

Meer over longkanker onderzoeken

Indien er op de foto afwijkingen zichtbaar zijn, dan zal de longarts u direct begeleiden naar de gespecialiseerd verpleegkundige voor het maken van verdere afspraken. De verpleegkundige regelt voor u de vervolgonderzoeken. Hierbij worden de onderzoeken zoveel mogelijk in een kort tijdsbestek, na elkaar gepland. Niet iedereen zal dezelfde onderzoeken krijgen. Deze onderzoeken kunnen zijn:

  • CT- scan: De afkorting CT staat voor Computer Tomogram. De CT-scanner werkt met dezelfde röntgenstralen als bij een gewone röntgenfoto. Alleen maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden van je lichaam. Wanneer deze gefotografeerde plakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een driedemensionaal beeld van een deel van je lichaam. Voor een CT-scan moet u naar de afdeling Radiologie van het ziekenhuis. Lees hier meer over de CT-scan.
  • PET-scan: De afkorting PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Hierbij wordt de stofwisseling van uw organen en weefsels in beeld gebracht. Kankercellen delen zich sneller dan gezonde cellen. Daarbij is ook de celstofwisseling versneld. Om deze verandering in beeld te brengen wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingebracht en volgen na drie kwartier foto's in een speciale scanner. Deze radioactieve stof in ongevaarlijk. Een PET-scan vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Lees hier meer over de PET-scan.
  • PET-CT-scan: tegenwoordig is de PET-scan aangevuld met een CT-scan, zodat u in 1 keer 2 onderzoeken kunt ondergaan. 
  • Bronchoscopie: hierbij bekijkt de arts de luchtwegen van de longen. Hij brengt een buigzame slang (bronchoscoop) via de mond of neus in de luchtwegen. De buigzame slang is voorzien van een camera. De luchtwegen worden plaatselijk verdoofd. Tijdens het onderzoek kan de dokter via de bronchoscoop met een tangetje een stukje weefsel wegnemen voor microscopisch onderzoek. Deze ingreep noemt men een biopsie. Ook kan materiaal worden verkregen door middel van een borstel, dan wel door het zieke gedeelte van de long te spoelen. Lees hier meer over de bronchoscopie.

De longarts bespreekt de resultaten van de onderzoeken met u en de gespecialiseerd verpleegkundige. Het kan zijn dat u aanvullende onderzoeken krijgt, zoals:

  • Longfunctieonderzoek : om vast te stellen of de longcapaciteit voldoende is voor een eventuele operatie. Lees meer over het longfunctieonderzoek.
  • CT-scan/MRI: van andere organen dan de long, bijvoorbeeld van de lever of de hersenen om te onderzoeken of eventuele klachten in deze gebieden verband houden met uitzaaiingen. Lees hier meer over de MRI.
  • Endoscopische echografie: EUS (endoscopische ultrasonografie) of EBUS (endobronchiale ultrasonografie). Het doel van beide onderzoeken is weefsel te verkrijgen van klieren die zich tussen uw longen bevinden. Met behulp van een echografie via de slokdarm (EUS) of luchtwegen (EBUS) en een dunne naald wordt celmateriaal verkregen. Lees hier meer over een EBUS.
  • Wanneer een EUS of een EBUS onvoldoende resultaat geeft kan uw specialist kiezen voor een mediastinoscopie. Dit is een kijkoperatie achter het borstbeen en vindt plaats onder narcose op de operatiekamer.
  • Longpunctie: Dit is een prik in het aangedane weefsel met behulp van beeldvorming.
  • Punctie in andere organen indien daar voor uitzaaiingen verdachte afwijkingen zichtbaar zijn.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Palliatieve zorg/hospices

Als u ongeneeslijk ziek bent, richt de zorg zich op het voorkomen of verlichten van pijn en ongemakken. Dit heet palliatieve zorg en die kan bestaan uit pijnbestrijding, maar ook uit ondersteuning bij het afronden van het bestaan. U vindt hier informatie over palliatieve zorg en hospices in de regio Utrecht.

Gerelateerde informatie

Code
LON 73-OD-O