Behandelingen & onderzoeken

Maagkanker behandelingen

Bij maagkanker is de meest voorkomende behandeling een operatie. De operatie wordt uitgevoerd door een ervaren gastro-enterologisch chirurg (GE-chirurg). De GE-chirurg is gespecialiseerd in operaties van de buik.

Andere veelvoorkomende behandelingen zijn bestraling (radiotherapie) en chemotherapie. 

Op deze pagina snel naar

Meer over maagkanker behandelingen

Vaak is een combinatie van deze behandelingen nodig. 

Doel van de behandeling

Wanneer een behandeling tot doel heeft genezing te bereiken, dan wordt dat een curatieve behandeling genoemd. Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is een palliatieve behandeling mogelijk. Zo'n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten.

Maagkanker wordt behandeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Behandeling

Maagkankeroperatie

Vóór de operatie is niet altijd met zekerheid bekend of de ingreep curatief (genezend) zal zijn. Het komt voor dat de chirurg tijdens de operatie vaststelt dat de tumor niet (geheel) te verwijderen is of  dat er uitzaaiingen zijn. Op dat moment kan worden besloten tot een palliatieve operatie, die meestal minder uitgebreid is.

Curatieve maagkankeroperatie

Bij een curatieve operatie wordt de tumor verwijderd met een deel van het daaromheen liggende gezonde maagweefsel. Het kan ook zijn dat de maag in zijn geheel moet worden verwijderd.

Het is mogelijk zonder maag of met slechts een deel van de maag te leven. Afhankelijk van de soort operatie die is verricht, ontstaan na de operatie soms problemen met eten. U kunt hiervoor worden doorverwezen naar een diëtist in ons ziekenhuis.

Lees meer over de maagoperatie.

Palliatieve maagkankeroperatie

Uit de onderzoeken die zijn verricht, kan blijken dat een curatieve operatie niet mogelijk is. De artsen kunnen u dan adviseren een palliatieve operatie te ondergaan om uw klachten te verminderen en te voorkomen. Zoals eerder werd vermeld, kan ook tijdens de operatie pas blijken dat een curatieve ingreep niet mogelijk is. Vaak wordt dan tijdens de operatie besloten tot een palliatieve ingreep.

Lees meer over de maagoperatie.

Nazorg

Voeding na een maagoperatie

De volgende klachten en problemen kunnen zich voordoen na een operatie waarbij (een deel van) de maag is verwijderd:

Kleine maag

Wanneer (een deel van) de maag is weggenomen, is de opslagcapaciteit van de maag verminderd. Als gevolg hiervan kunt u na een kleine maaltijd al het gevoel hebben verzadigd te zijn. Om toch voldoende voeding binnen te krijgen, is het goed elke twee uur iets te eten en de voeding over tenminste zes kleine maaltijden te verdelen.

Dumpingsyndroom

Na een operatie waarbij een buismaag is gemaakt, komt het voedsel sneller en in grotere hoeveelheden in de dunne darm terecht. Dit noemt men 'dumping'. Sommige voedingsstoffen worden sneller dan normaal in het bloed opgenomen of er vindt een te snelle afbraak van voedsel plaats door het (gedeeltelijk) ontbreken van de maag. Dit kan ene aantal lichamelijke reacties geven, die gepaard gaan met bepaalde klachten: het dumpingsyndroom. Na het eten kunt u dan last krijgen van de volgende krachten:

  • misselijkheid
  • buikpijn
  • braken
  • diarree
  • hartkloppingen
  • sterk transpireren
  • neiging tot flauwvallen
  • beverigheid
  • sterk hongergevoel

De klachten treden meestal een half uur (vroege dumping) na de maaltijd op, maar kunnen ook na anderhalf tot twee uur (late dumping) optreden. Dumpingklachten kunnen direct na een operatie ontstaan maar ook pas na verloop van tijd. Overigens krijgt niet iedereen te maken met deze klachten.

Door de voeding is zeer kleine porties over de hele dag en avond te verdelen, wordt voorkomen dat te grote hoeveelheden tegelijkerijd in de dunne darm komen. Veel drinken bij vaste voeding zorgt er ook voor dat het eten snel in de dunne darm spoelt. Daarom is het verstandig om bij een maaltijd niet meer dan één kopje vocht te gebruiken. Ook is het goed om bij het drinken (soep, koffie, thee etc) een kleinigheid te eten, zoals een toastje, biscuitje of koekje. Het vocht wordt daardoor wat gebonden, waardoor het minder snel naar de dunne darm gaat.

Voedingsproblemen bij patiënten die geen behandeling krijgen

Problemen die bij deze mensen veel voorkomen zijn: verminderde eetlust, afkeer van bepaald voedsel, pijn bij het eten, braken en vermoeidheid. Dat maakt goed eten vaak moeilijk. Een oplossing kan zijn om uw voeding aan te vullen met dieetpreparaten of gebruik te maken van volledige drinkvoeding. Uw diëtist kan daarover advies geven. Soms kan sondevoeding of kunstvoeding uitkomst bieden.  

Meer informatie over gezonde voeding kunt u vinden op  www.voedingscentrum.nl  

Expertise en ervaring

Het MDL-centrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste behandelcentrum voor  maag- darm- en leverziekten in Midden-Nederland. Wij behandelen alle veel voorkomende en een groot aantal zeldzame aandoeningen van de (slok)darm, maag, lever, alvleesklier en galwegen. Ons MDL-centrum staat voor een duidelijke diagnose door ervaren artsen, innovatieve behandelmethoden en mensgerichte, persoonlijke zorg.

Het St. Antonius werkt voor de behandeling van maagkanker samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Meer informatie

Patiëntenvereniging

SPKS, Stichting voor Patienten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal.

secretariaat@spks.nl
www.spks.nl

Voor informatie over lotgenotencontact:
KWF Kanker Infolijn: 0800-0226622 (gratis)
(ma-vrij: 9.00-12.30 en 13.30 - 17.00 uur).

Nog meer informatie kunt u vinden op:

Informatie over gezonde voeding vindt u op:

Code
MDL-B-OD-5