Aandoeningen Neurologie

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, waarbij bepaalde zenuwcellen in de middenhersenen afsterven. Deze cellen maken de stof dopamine aan. Dopamine is noodzakelijk voor het controleren van lichaamsbewegingen.

Parkinson is een progressieve ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten vaak geleidelijk beginnen en meestal na verloop van tijd toenemen.

Meer over ziekte van parkinson

Parkinson kenmerkt zich door een stoornis van de motoriek, die het dagelijkse leven van de patiënt ernstig beïnvloedt en kan invalideren. Meestal begint de ziekte op latere leeftijd, tussen het 50e en 60e jaar. Ongeveer 10% van de patiënten is jonger dan veertig jaar.

De ziekte van Parkinson is niet dodelijk, de gemiddelde levensverwachting is vrijwel even hoog als die van mensen die de ziekte niet hebben.

Oorzaak

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is ondanks veel wetenschappelijk onderzoek nog niet goed bekend. Bij minder dan vijf procent van de patiënten speelt erfelijke aanleg een belangrijke rol.

Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de stof ‘dopamine’ in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van de dopamineproducerende zenuwcellen. Waarom deze cellen afsterven, is nog steeds niet bekend.

Risicofactoren

Er zijn wel risicofactoren beschreven die mogelijk van invloed zijn op het ontwikkelen van de ziekte, zoals:

 • Erfelijkheid
 • Achteruitgang van de werking van de hersenen bij het ouder worden
 • Stoornis in de eiwitstofwisseling
 • Omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen

Symptomen

De eerste, zichtbare symptomen van Parkinson zijn traagheid, stijfheid en soms beven van de ledematen.

Bij onderstaande signalen is het raadzaam om de huisarts te raadplegen:

 • Lichte beving van een van de handen, soms op emotionele momenten.
 • Stijfheid van enkele spieren of krachtsverlies.
 • Zwaar aanvoelen, bijvoorbeeld in een arm.
 • Sensibele verschijnselen zoals vreemde tintelingen aan één kant van het lichaam
 • Pijn
 • Snelle vermoeidheid
 • Een vreemd gevoel van kou in een been
 • Moeite met bepaalde handelingen zoals schrijven, handwerken en aan- en uitkleden.

Andere klachten die regelmatig voorkomen bij mensen met deze ziekte zijn:

 • Schuifelend lopen met minder meebewegen van de armen
 • Verminderde gelaatsuitdrukking (maskergelaat)
 • Zachtere en monotone spraak
 • Kleiner handschrift
 • Moeite met balans en coördinatie
 • Depressie
 • Geheugenstoornissen

Onderzoeken

Er is geen goede test om de ziekte van Parkinson met 100 procent zekerheid vast te stellen. Ervaren neurologen kunnen de diagnose echter met een hoge mate van zekerheid stellen. Pas na het overlijden van een patiënt, kan aan de hand van hersenonderzoek onderzocht worden of iemand daadwerkelijk de ziekte van Parkinson had.

De neuroloog zal op basis van het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek de diagnose stellen. Vaak wordt een scan van de hersenen gemaakt en bloedonderzoek gedaan om andere oorzaken voor Parkinson-achtige verschijnselen uit te sluiten. Een tijdige en juiste diagnose is belangrijk omdat er goede behandelingen zijn die de klachten kunnen verminderen.

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

De ziekte van Parkinson is helaas niet te genezen. Wel zijn er behandelingen mogelijk die de klachten verminderen en die ervoor zorgen dat u beter zelfstandig kunt (blijven) functioneren.

Expertise en ervaring

In het St. Antonius worden mensen met de Ziekte van Parkinson behandeld op de multidisciplinaire Parkinsonpolikliniek. Hier behandelen we ruim 250 patiënten. Hiermee zijn we de grootse Parkinsonpolikliniek van Utrecht en omgeving. Doordat wij veel verschillende mensen behandelen, hebben wij veel kennis van en ervaring met de behandeling van deze ziekte.

Revalidatie

De revalidatiearts kan bij uw behandeling betrokken worden. Dit kan zijn voor een consult tijdens opname of een poliklinische verwijzing. De revalidatiearts kijkt dan welke revalidatiebehandeling voor u het best passend is. Afhankelijk van onder andere uw lichamelijke conditie en persoonlijke situatie zijn mogelijkheden revalidatiebehandelingen:

 • Eerstelijns therapie, bijvoorbeeld: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek of psychologische begeleiding. Therapeuten die zijn aangesloten bij Parkinsonnet hebben de voorkeur, omdat zij veel expertise hebben op het gebied van de Ziekte van Parkinson. 
 • Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB), indien er meerdere disciplines bij de behandeling betrokken zijn. De revalidatiebehandeling wordt individueel samengesteld uit verschillende modules die ontwikkeld zijn voor de Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA, waar de Ziekte van Parkinson ook onder valt). Daarbinnen wordt uiteraard aandacht besteed aan de problemen die specifiek bij de Ziekte van Parkinson voorkomen. 
 • Klinische revalidatiebehandeling (opname). Dit is nodig als terugkeer naar huis (nog) niet mogelijk is. De mogelijkheden hiervoor zijn:
  • Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ )- afdeling in het verpleeghuis.
  • Revalidatiecentrum zoals binnen de regio bijvoorbeeld De Hoogstraat.

Meer informatie

Websites

Aanvullende informatie over de ziekte van Parkinson vindt u op:

Gerelateerde informatie

Code NEU 30-A

Terug naar boven