Behandelingen & onderzoeken

Stembandenonderzoek: Microlaryngoscopie

Bij het onderzoek van uw stembanden bekijkt de KNO-arts het strottenhoofd met behulp van een microscoop. Het onderzoek vindt plaats in de operatiekamer en voor dit onderzoek is een dagopname nodig. Soms blijft de patiënt ook de nacht na het onderzoek in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek en andere zaken die van belang kunnen zijn.

Op deze pagina snel naar

Code
KNO 20