Behandelingen & onderzoeken

Voorhuidoperatie bij een kind

Bij een operatie aan de voorhuid kan het om twee ingrepen gaan: een besnijdenis (ook wel verwijdering van de voorhuid) of het opheffen van een verkleving (de voorhuid wordt alleen losgemaakt). De ingrepen worden alleen uitgevoerd als er een medische reden voor is. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Op deze pagina snel naar

Code
KIND 43