Behandelingen & onderzoeken

RF-stellatumblokkade

Een RF-stellatumblokkade is een behandeling van zenuwpijnen met radiofrequente stroom in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm.

Bij een RF-stellatumblokkade blokkeert de anesthesioloog een zenuwknoopje (ganglion stellatum) in de hals, ter hoogte van de zevende nekwervel. Dit gebeurt met een naald die verwarmd wordt via radiofrequente stroom (RF). De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Voorbereiding

Allergie

Mocht u allergisch zijn voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen, dan is het belangrijk dat u dit voor de ingreep meldt aan de arts.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Vervoer regelen

Na de behandeling mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regel daarom voor de behandeling, dat iemand u komt ophalen na de ingreep.

Eten en drinken

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken, tenzij de arts u iets anders geadviseerd heeft.

Nachtelijk zweten

Nachtelijk zweten is een vroeg symptoom van sommige vormen van kanker. De meest voorkomende vorm van kanker met klachten van nachtelijk zweten is lymfoom. Vaak hebben mensen met ongediagnosticeerde kanker ook andere symptomen, zoals onverklaarbaar gewichtsverlies en koorts.

Nachtelijk zweten kan ook veel andere oorzaken hebben.

Wazig zien

Als u wazig ziet, heeft alles wat u ziet geen scherpe omtrek meer. Wazig zien kan verschillende oorzaken hebben.

Vaccinatie

Er moet minimaal 2 weken tussen een vaccinatie en de behandeling zitten. Dit betekent dat u in de 2 weken voor de behandeling geen vaccinatie mag krijgen. Ook mag u pas minimaal 2 weken na de behandeling een vaccinatie krijgen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De RF-stellatumblokkade

 • De behandeling gebeurt op een pijnbehandelkamer. De behandeling vindt plaats met behulp van röntgen of echografie. De gebruikte methode hangt af van de pijnspecialist die u behandelt.
 • U neemt plaats op de onderzoekstafel.
 • De anesthesioloog verdooft de huid rondom de te behandelen plaats.
 • Dan plaatst hij of zij de naald bij het zenuwknoopje in de hals. Dit gebeurt met behulp van röntgen of echografie.
 • Ook wordt een kleine hoeveelheid contrastvloeistof ingespoten. Dit kan even gevoelig zijn.
 • Vervolgens spuit de arts een verdovende vloeistof rondom het zenuwknoopje.
 • Hierna verwarmt hij of zij de naald met behulp van radiofrequente stroom. Warmte heeft invloed op de pijngeleiding en zorgt daardoor meestal voor een vermindering van de pijn.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Daarna gaat u terug naar de wachtkamer of de afdeling. Uw verblijf in het ziekenhuis duurt bij elkaar 3 kwartier tot 2 uur.

Nazorg

Bijwerkingen

Na de behandeling kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen:

Bijwerkingen door de verdoving

Direct na de behandeling kunt u met het oog aan de behandelde kant wat wazig zien en kan het ooglid een beetje afhangen. Ook kunt u tijdelijk een hese stem of moeite met slikken hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de verdoving en verdwijnen meestal binnen een paar uur.

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Dit kan ook voelen alsof er een brok in de keel zit. De pijn kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, paracetamol bijvoorbeeld. Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Als dit onvoldoende helpt, neem dan contact op met de anesthesioloog of met uw huisarts en vraag om een ander medicijn.

Risico's en complicaties

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er een zeer kleine kans op de volgende complicaties:

 • Een verlamming van een stemband, waardoor u tijdelijk geen stem meer heeft.
 • Een klaplong doordat het longvlies geraakt is. Wanneer dit gebeurt, is een aanvullende behandeling nodig.
 • Een allergische reactie op jodium, contrastvloeistof of medicijnen. Dit  kan leiden tot jeuk, huiduitslag of kortademigheid en bloeddrukdaling.

Let op: Neem altijd contact op met uw arts als u na de behandeling last krijgt van kortademigheid.

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Maar het is goed mogelijk dat u al eerder merkt dat de pijnklachten verminderen. Vaak voelt de arm ook aangenaam warm aan doordat de doorbloeding verbetert. Soms is nog een aanvullende behandeling nodig. Uw arts bespreekt dit verder met u.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PP 15-B

Terug naar boven