Behandelingen & onderzoeken

Spataderbehandeling: echogeleide sclerocompressietherapie

Tijdens een echogeleide sclerocompressietherapie spuit de arts schuim in de spatader. Hierdoor beschadigt de vaatwand en wordt de spatader uitgeschakeld. 

Om het te behandelen bloedvat goed zichtbaar te maken, gebruikt de behandelaar tijdens de behandeling het echoapparaat, zoals dat ook bij het eerdere onderzoek van de benen gebeurd is.

Meer over sclerocompressietherapie

Chemische beschadiging

Bij echogeleide sclerocompressietherapie spuit de behandelaar een vloeistof(Aethoxysclerol®) in de spatader die gemengd is met lucht. Hierdoor ontstaat een schuim en is de vloeistof effectiever. Het schuim wordt door middel van injecties in de spataders gespoten. Dit veroorzaakt een chemische beschadiging van de binnenzijde van de ader waardoor deze dichtgaat. Deze chemische beschadiging is eigenlijk een steriele ontsteking. U kunt hierdoor verschijnselen van een plaatselijke aderontsteking krijgen. Het behandelde gebied is dan lokaal warm en kan de kleur hebben van een, oude, blauwe plek. Verder kan de huid lokaal wat bobbelig en pijnlijk aanvoelen. Dit is een normale reactie op de behandeling.

Eindresultaat

Het lichaam ruimt de behandelde ader(en) op. Dit proces duurt enkele weken tot maanden. Het resultaat van de behandeling is dus vaak pas na een aantal maanden merkbaar.

Voorbereiding

Eten en drinken

Voor deze behandeling kunt u gewoon wat eten en drinken. U hoeft dus niet nuchter zijn voor de behandeling.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende middelen, laat dit dan weten aan uw behandelaar.

Lichamelijke verzorging

 • Op de dag van de behandeling is het niet gewenst om lotion, crème of zalf op uw benen te smeren.
 • Wij raden de behandeling in de zomer af, omdat u 2 maanden uit de zon moet blijven met het behandelde gebied.

Kleding

Het is handig om comfortabele kleding aan te trekken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De ingreep

 • De behandelaar brengt eerst met het echoapparaat de spatader in beeld die behandeld gaat worden.
 • Daarna prikt hij of zij met een naald in de ader en controleert met de echo of de naald goed zit.
 • Vervolgens wordt er een paar milliliter schuim in de ader gespoten. Dit kan kort een branderig gevoel geven. De behandelaar controleert met de echo of het schuim zich goed verspreidt in de ader. Als de spatader op meerdere plekken wordt behandeld zal de behandelaar de procedure een aantal malen herhalen.
 • Na het inspuiten worden de prikplaatsen, zonodig, afgedekt met een pleister.

Duur spataderbehandeling echogeleide sclerocompressietherapie

De duur van de behandeling varieert tussen de 15 en 30 minuten.

Nazorg

Steunkous

Na de behandeling krijgt u een steunkous aan. Deze geeft druk op het behandelde bloedvat, om te zorgen dat de wanden goed verkleven. U draagt deze kous de eerste 48 uur dag en nacht, het is dus niet de bedoeling dat u hem tussentijds uit doet. Na 48 uur mag u weer douchen. Daarna mag u de kous voor de nacht uitdoen. Na de eerste 48 uur moet u de kous nog 5 dagen overdag dragen. Het is de bedoeling dat u de kous direct bij het opstaan aantrekt en hem pas uitdoet als u naar bed gaat. Alleen voor het douchen mag de kous even uit. Uw behandelaar geeft u hier verder advies over.

Als u in het afgelopen jaar een spataderbehandeling heeft ondergaan en nog een steunkous thuis heeft, verzoeken wij u deze mee te nemen naar uw behandelafspraak. Indien u geen steunkous heeft, ligt er een voor u klaar in het Spatadercentrum.

Het dragen van de kous na de behandeling is van groot belang voor het slagen van de behandeling. Houd u daarom aan het advies van uw behandelaar. 

Pijn

Pijn na de ingreep kan voorkomen.  Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen (maximaal  4x keer per dag 1.000 mg). Ook kunt u de steunkous weer gaan dragen. Helpt dat niet en blijft de pijn langer dan 2 dagen continu aanhouden? Of wordt het behandelde been rood en/of gezwollen? Neem dan contact op met het Spatadercentrum via 088 320 35 50.

Sporten

Wanneer u weer kunt sporten, hangt af van de sport die u doet. Bewegen is goed, maar bouw het op. Vermijd de eerste 1 tot 2 weken na de ingreep intensief sporten.

Sauna

Ga in de eerste 4 weken na de behandeling niet in een warm bad en naar de sauna. Door de warmte verwijden de bloedvaatjes en kan het effect van de behandeling afnemen.

Zonlicht

De eerste 2 maanden na de behandeling raden wij u aan om:

 • niet met het behandelde been/de behandelde benen in de zon te komen;
 • niet onder de zonnebank te gaan;
 • een goede zonnebrandcrème te gebruiken (SPF/Factor 50).

Controleafspraak

In principe wordt er na de behandeling een controleafspraak gemaakt, tenzij uw behandelaar anders aangeeft. De behandelaar bekijkt dan of de behandeling geslaagd is. Het is altijd mogelijk dat het vat niet goed is dichtgegaan, of dat het weer open is gegaan. In dat geval bekijkt de behandelaar of de behandeling herhaald moet worden of dat eventueel een andere behandelvorm nodig is.

Mogelijke bijwerkingen en klachten

 • Donkere verkleuring (pigmentatie) en/ of harde pijnlijke bobbeltjes op de plek van de behandelde spataders. Dit verdwijnt meestal na verloop van tijd. Soms ontstaat echter blijvende pigmentatie. Mensen met een donkerder huidtype hebben hier een grotere kans op.
 • Ontstaan van nieuwe, heel fijne verwijdingen van bloedvaatjes. Dit kan blijvend zijn.
 • Wondjes/korstjes op de huid door irriterende werking van de vloeistof.
 • Allergische reactie op de vloeistof (dit komt zelden voor).
 • Oppervlakkige aderontsteking (stolsel in oppervlakkige ader). Dit kan pijnlijk zijn, maar is meestal tijdelijk.
 • Trombose: de vorming van een bloedstolsel. Het kan gaan om oppervlakkige trombose. Zeer zelden komt diepe veneuze trombose voor: het been wordt dan rood en dik en de huid wordt strak en glanzend. Neem bij deze verschijnselen direct contact op met uw behandelaar of huisarts.

Contact opnemen

Heeft u na de ingreep problemen of dringende vragen? Neem dan contact met ons op.

Tijdens kantooruren

Buiten kantooruren

 • Tot 24 uur na de ingreep: bel de Spoedeisende Hulp.
 • Na 24 uur neemt u contact op met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

In het St. Antonius Spatadercentrum zijn alle spataderbehandelingen mogelijk. In het centrum werken onze dermatologen, vaatchirurgen en physician assistants samen om patiënten de beste spataderbehandeling te geven. Zij hebben zich allemaal gespecialiseerd in spataderzorg.

Voor onze spataderzorg ontvingen we het Spataderkeurmerk van de Hart- en Vaatgroep. Dat betekent dat onze zorg voldoet aan de kwaliteitscriteria die vastgesteld zijn door de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code FLEB 05-B

Terug naar boven