Behandelingen & onderzoeken

Spataderbehandeling: endoveneuze coagulatie

Bij endoveneuze coagulatie (endo=in, vene=ader) wordt een draad ingebracht in de te behandelen ader. Door deze draad worden laserstralen (lichtgolven) of radiofrequente golven (geluidgolven) gestuurd. Hierdoor ontstaat warmte, waardoor de ader wordt dichtgebrand (coagulatie).

Het is belangrijk om te weten dat de situatie voor iedereen anders kan zijn. Daarom kan het voorkomen dat de gang van zaken, zoals hier beschreven voor de een net iets anders verloopt dan voor de ander.

Voorbereiding

Eten en drinken

Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn, u kunt gewoon eten en drinken.

Medicijnen

Het is belangrijk te melden of u bloedverdunnende middelen gebruikt.

Lichamelijke verzorging

 • Op de dag van de behandeling is het niet gewenst om lotion, crème of zalf op uw benen te smeren.
 • Tijdens de behandeling worden steriele doeken met kleefstrips aan uw been en lies geplakt. Het verwijderen hiervan kan bij beharing pijnlijk zijn. Daarom adviseren wij u uw lies en been te ontharen. Gebruik hiervoor bij voorkeur ontharingscrème. Scheren is niet geschikt: dit veroorzaakt kleine wondjes die de kans op infectie vergroten.

Kleding

Het is handig om comfortabele kleding aan te trekken. Uw benen worden namelijk tijdens de behandeling ontbloot tot de lies. U mag uw ondergoed aanhouden.

Let op: Neem uit voorzorg een extra onderbroek mee naar de behandeling! Het kan namelijk gebeuren dat er wat bloed op uw ondergoed terechtkomt tijdens de behandeling. Het is dan prettig als u na de behandeling een schone onderbroek aan kunt trekken.

Vervoer regelen

Na de behandeling mag u niet zelf naar huis rijden omdat u een plaatselijke verdoving en behandeling aan uw been/benen heeft gehad. Het is daarom belangrijk dat u vooraf regelt dat iemand u na de behandeling naar huis brengt.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De ingreep

 • Voor de behandeling tekent de behandelaar eerst de loop van de te behandelen spataderen af. Met een stift wordt de aanprikplaats op uw been gemarkeerd.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • Daarna wordt u gedeeltelijk bedekt met steriele doeken.
 • De behandelaar prikt vervolgens een naaldje in de betreffende beenader.
 • Door deze naald wordt een flexibele draad in de ader gebracht en opgeschoven.
 • Over deze draad brengt de behandelaar een plastic buisje in.
 • Met een echoapparaat controleert hij/zij of het buisje op de juiste plaats zit.
 • Daarna schuift hij/zij de behandelkatheter door het bloedvat. Dit voelt u niet en doet geen pijn.
 • Daarna wordt de beenader rondom ingespoten met een verdovingsvloeistof. De vloeistof zorgt voor koeling en verdoving van de omliggende weefsels. Dit is nodig omdat bij endoveneuze coagulatie warmte vrijkomt.

Laser

Als de behandeling met laser gebeurt, krijgen u en alle aanwezigen een laserbril op voordat de laserdraad verhit wordt. Daarna kan de uiteindelijke behandeling starten. De behandeling met laser duurt hooguit enkele minuten.

Duur behandeling

De behandeling duurt in totaal ongeveer 30 tot 45 minuten. 

Nazorg

Naar huis

Na de behandeling blijft u nog 15 tot 30 minuten in de rustruimte voor de nodige nazorg. Daarna mag u naar huis.

Therapeutische elastische kous (tek)

 • Na de behandeling krijgt u een therapeutische elastische kous (tek) aan. Dit is om de vorming van bloeduitstortingen zoveel mogelijk te beperken en extra druk uit te oefenen op de behandelde aderen. De kous ligt al voor u klaar op het Spatadercentrum.
 • Het is belangrijk om deze kous 48 uur, dag en nacht, te dragen.
 • Na deze 48 uur mag u weer douchen en draagt u de kous nog 5 dagen alleen overdag.
 • Daarna hoeft u geen elastische kous meer te dragen, tenzij uw behandelaar anders heeft geadviseerd.

Hechtpleister

De hechtpleister die op de plaats waar de ader is aangeprikt zit, mag er al na 48 uur af.

Pijn

Pijn na de ingreep is niet gebruikelijk. Als u wel pijn heeft, kunt u een paracetamol nemen (max. 4x daags 1.000 mg). Blijft de pijn langer dan 2 dagen continu aanhouden? Of wordt het behandelde been rood en/of gezwollen? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Bewegen is belangrijk

Om de kans om een trombose zo klein mogelijk te maken is het belangrijk dat u na de behandeling niet op bed gaat liggen, maar rustig in beweging blijft.

Lichamelijke verzorging

Neem tot 4 weken na de ingreep geen warm bad. Ga  in deze periode ook niet naar de sauna of onder de zonnebank.

Sporten

Wanneer u weer kunt sporten, hangt af van de sport die u doet. Bewegen is goed, maar bouw het rustig op. Vermijd de eerste 1 tot 2 weken na de ingreep intensief sporten. Na deze periode mag u weer alles doen wat u gewend bent.

Controleafspraak

In principe wordt er na de behandeling een controleafspraak gemaakt, tenzij uw behandelaar anders aangeeft. De behandelaar bekijkt dan of de behandeling geslaagd is.

Goed om te weten

 • Het effect van de behandeling is meestal niet direct zichtbaar, maar vaak pas na enkele weken tot maanden.
 • Het is belangrijk om te weten dat de situatie voor iedereen anders is. Daarom kan het voorkomen dat de gang van zaken voor u net iets anders is dan hier beschreven.
 • Een enkele keer blijkt tijdens de behandeling dat deze niet uit te voeren is. Als vervolgstap kan dan alsnog een operatieve behandeling worden geadviseerd.

Mogelijke bijwerkingen en klachten

 • Het is normaal dat het behandelde gebied gevoelig is en wat rood of blauw en warm is.
 • Vanaf de 5e dag na de behandeling tot de 2e week kunt u een trekkend gevoel hebben in het behandelde gebied.
 • Bloeduitstorting, blaren of oppervlakkige wondjes van de hechtpleister. Bloeduitstortingen of blaren kunnen een pijnlijk gevoel geven en er lelijk uitzien. Ze verdwijnen vanzelf weer en kunnen verder geen kwaad.
 • Oppervlakkige aderontsteking (stolsel in oppervlakkige ader). Dit kan pijnlijk zijn, maar is meestal tijdelijk. Compressie door middel van de steunkous helpt tegen de pijn en zwelling.
 • Trombose, de vorming van een bloedstolsel. Het kan gaan om oppervlakkige trombose. Zeer zelden komt diepe veneuze trombose voor, het been wordt dan rood en dik en de huid wordt strak en glanzend. Neem bij deze verschijnselen direct contact op met uw behandelaar of huisarts.
 • Zenuwbeschadiging. Dit is een zeldzame bijwerking, waarbij door de verhitting de zenuw beschadigd kan raken. Dit kan een (tijdelijke) vermindering van het gevoel van de huid veroorzaken en in zeer zeldzame gevallen een vermindering van de functie van de voet.

Vragen of problemen?

Heeft u na de ingreep problemen of dringende vragen? Neem dan contact met ons op.

Tijdens kantooruren

Buiten kantooruren

 • Tot 24 uur na de ingreep: bel de Spoedeisende Hulp.
 • Na 24 uur neemt u contact op met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

In het St. Antonius Spatadercentrum zijn alle spataderbehandelingen mogelijk. In het centrum werken onze dermatologen, vaatchirurgen en physician assistants samen om patiënten de beste spataderbehandeling te geven. Zij hebben zich allemaal gespecialiseerd in spataderzorg.

Voor onze spataderzorg ontvingen we het Spataderkeurmerk van de Hart- en Vaatgroep. Dat betekent dat onze zorg voldoet aan de kwaliteitscriteria die vastgesteld zijn door de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code FLEB 02-B

Terug naar boven