Aandoeningen

Interstitiële longziekten (ILD)

De term interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen. Al deze aandoeningen hebben met het 'interstitium' te maken. Dit is de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten.

Deze ruimte bevat onder andere fijne elastische vezels (bindweefsel) en enkele interstitiële cellen. De interstitiële longziekten tasten niet alléén deze tussenruimte aan. De longblaasjes, de bloedvaten, de luchtwegen en het longvlies kunnen allemaal betrokken zijn bij het ziekteproces. Meestal met benauwdheid als gevolg.

Op deze pagina snel naar

Meer over interstitiële longziekten

Interstitiële longziekten wordt vaak afgekort tot ILD: Interstitial Lung Disease.

Oorzaken

Van sommige interstitiële longziekten is de oorzaak bekend, van andere (nog) niet. Oorzaken zijn bijvoorbeeld:

  • aangeboren afwijkingen;
  • auto-immuunziekte;
  • medicijnen;
  • bestraling;
  • infecties;
  • contact met (giftige) stoffen.

ILD Expertisecentrum

In ons centrum werken verschillende specialismen samen om:

  • de juiste diagnose te stellen bij mensen die misschien een ILD hebben en
  • de beste behandeling en begeleiding te geven aan mensen met een ILD.

Symptomen

Bij interstitiële longziekten is kortademigheid (vooral bij inspanning) de meest voorkomende klacht.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Code
LON 81-A