Aandoeningen

Leverkanker

Bij leverkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel (een tumor) in de lever. De informatie op deze pagina gaat over kanker die in de lever begonnen is. Dit noemen we primaire leverkanker of hepatocellulair carcinoom. De informatie op deze pagina gaat dus niet over uitzaaiingen in de lever of galwegkanker in de lever.

Op deze pagina snel naar

Meer over leverkanker

Oorzaak

Bij een deel van de patienten met leverkanker is de oorzaak onduidelijk. Zij hebben een verder gezonde lever. Primaire leverkanker ontstaat ook vaak in een lever die al beschadigd is door een chronische leverziekte. Vier van de vijf patiënten met leverkanker heeft ook levercirrose. Levercirrose kan veroorzaakt worden door een aantal factoren:

 • Een door een virus veroorzaakte leverontsteking (virale hepatitis).
 • Overmatig alcoholgebruik.
 • Hemochromatose (een erfelijke ziekte waarbij het lichaam te veel ijzer uit het voedsel haalt en dat in de lever opslaat).
 • Blootstelling aan giftige stoffen.

Symptomen

Patiënten met leverkanker hebben in het begin vaak geen klachten. De klachten die voorkomen bij kanker in de lever zijn afhankelijk van de oorzaak, de plaats, de grootte en het aantal tumoren in de lever. Met name ook onderliggende ziekten van de lever, zoals levercirrose, kunnen klachten geven. Klachten die bij leverkanker kunnen ontstaan zijn:

Misselijkheid

Iedereen is wel eens misselijk of moet wel eens braken (overgeven). Dat hoeft lang niet altijd iets met het maagdarmstelsel te maken te hebben. Denk maar aan zwangerschapsmisselijkheid, reisziekte (bewegingsziekte), een bijwerking van medicijnen of hevige pijn.

Maar er zijn ook heel wat oorzaken die wél iets met onze spijsvertering te maken hebben, zoals:

 • buikgriep;
 • een verstopping of vernauwing ergens in het maag-darmkanaal;
 • een traag werkende maag;
 • leveraandoeningen;
 • maagwandontsteking.

Misselijkheid en braken is dus een vrij ‘vage’ klacht, die kan optreden bij gezonde én zieke mensen. Waarschuw wel de dokter als er sprake is van:

 • (hoge) koorts;
 • bloed braken;
 • een gezwollen buik;
 • geen ontlasting (verstopping);
 • hevige pijn;
 • lang aanhoudend braken;
 • niet meer plassen;
 • rood of zwart bloed in de ontlasting;
 • sufheid of verwardheid.

Braken kan leiden tot vochtverlies, vooral bij jonge kinderen.

Als u voor uw klachten verwezen wordt naar het ziekenhuis, zal de arts op grond van de klachten en verschijnselen beslissen of er extra onderzoek nodig is. Dit kan onder meer bestaan uit onderzoek van bloed of ontlasting, röntgenonderzoek of een kijkonderzoek van het maag-darmkanaal (endoscopie).

Onverklaarbaar gewichtsverlies

Gewichtsverlies bij een stabiel eet- en beweegpatroon wijst op meer energieverbruik. Dit kan een symptoom zijn van kanker die groeit. Vaak is er dan ook een gevoel van zwakte en niet-welbevinden.

Geelzucht

Geelzucht is een symptoom bij aandoeningen van de lever en galblaas/galwegen. Hierbij ziet de huid en/of het oogwit geel.

Geelzucht wordt veroorzaakt door een te hoog gehalte bilirubine in het bloed. Wanneer de lever of galblaas/galwegen niet goed werken, wordt de afvalstof bilirubine niet goed afgebroken. De intens gele kleur van bilirubine veroorzaakt dan geelzucht.

Onderzoeken

Een aantal onderzoeken kan uitwijzen of u leverkanker hebt. Vaak voeren we een combinatie van deze onderzoeken uit. Voobeelden van onderzoeken zijn:

Behandelingen

Primaire leverkanker kunnen we op verschillende manieren behandelen. Het soort behandeling is afhankelijk van uw situatie. Voor elke vorm van actieve behandeling van primaire leverkanker is het noodzakelijk dat de lever goed functioneert en dat uw conditie goed is. De keuze van behandeling hangt natuurlijk af van de uitgebreidheid van de kanker.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code
CHI 81-A