Een mammografie is een röntgenfoto van de borst(en). Met behulp van dit onderzoek wordt vastgesteld of er afwijkend weefsel in de borst aanwezig is.

Als u een knobbeltje in uw borst voelt of als bij het bevolkingsonderzoek iets afwijkends is ontdekt, adviseren wij u naar uw huisarts te gaan om een verwijzing te vragen voor verder onderzoek. Met deze verwijzing kunt u in ons ziekenhuis terecht een mammografie.

Lees hier op welke locaties u een mammografie kunt laten maken.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

  Bent u zwanger?

  Breng uw arts dan voor het onderzoek hiervan op de hoogte. Het is beter om uw ongeboren kind niet aan röntgenstraling bloot te stellen.

  Meenemen naar het ziekenhuis

  • Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u voor een (volledige) vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis in aanmerking komt.
  • Een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees meer over vergoeding van uw zorg.
  • Wij verzoeken u geen sieraden te dragen tijdens het onderzoek. Het ziekenhuis kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing hiervan.

  Bent u verhinderd?

  Wilt u uw afspraak verzetten of afzeggen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door; uiterlijk 24 uur van tevoren. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

  Onderzoek

  De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een onderzoekskamer. Ze vraagt u uw bovenkleding uit te trekken en helpt u om op de juiste manier voor het voor het röntgenapparaat te gaan staan. Ze legt uw borst op een steunplaat. Vervolgens wordt uw borst aangedrukt met een plastic plaat die aan het apparaat vastzit. Dit kan soms gevoelig of pijnlijk zijn, maar om een goede foto te kunnen maken waarop ook de kleinste details zichtbaar zijn is het nodig dat uw borst stevig wordt samengedrukt. U kunt het beste zelf tegen de laborant zeggen hoeveel druk u kunt verdragen. Zij zal daar zoveel mogelijk rekening mee houden. 

  Van elke borst worden minimaal twee foto’s gemaakt. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

  Aanvullend onderzoek

  De radioloog bekijkt de foto’s en bepaalt of de beelden voldoende duidelijk zijn. Soms vraagt de radioloog nog om aanvullend onderzoek. Dit aanvullend onderzoek kan bijvoorbeeld een echografisch onderzoek van uw borsten zijn en/of een extra borstfoto. Bij echografie wordt uw borst in beeld gebracht met behulp van geluidsgolven. Wanneer de radioloog alle beelden en aanvullende onderzoeken goed kan beoordelen is het onderzoek klaar.

  Duur van het onderzoek

  Het onderzoek duurt meestal 20 tot 30 minuten. Als er tijdens het onderzoek een afwijking wordt gezien, wordt er in sommige gevallen direct een punctie uitgevoerd waarbij wat cellen uit de afwijking worden gehaald. Het onderzoek duurt in dat geval langer dan 30 minuten.

  Nazorg

  De uitslag

  Als het mogelijk is, krijgt u direct na het onderzoek de voorlopige uitslag. Als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat er een punctie is genomen, maakt de laborante een afspraak binnen 48 uur voor u op de mammapoli. Het schriftelijke verslag van de uitslag gaat naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd, met wie u na enige dagen contact kunt opnemen.

  Expertise en ervaring

  In het St. Antonius Kankercentrum is het sinds kort mogelijk om een 3D-mammografie te maken. De radioloog kan daarmee nog beter onderzoeken of er kwaadaardige plekjes in de borst te zien zijn. De beelden worden ‘in dunne plakjes’ weergegeven, zodat afwijkend weefsel beter opvalt.

  Gerelateerde informatie

  Code
  BT 23-O