Aandoeningen

Slokdarmkanker (oesofaguscarcinoom)

Slokdarmkanker wordt jaarlijks in Nederland bij ruim 2.500 personen vastgesteld. De meeste mensen met slokdarmkanker zijn ouder dan 50 jaar.

Er bestaan verschillende typen slokdarmkanker, afhankelijk van het soort cellen waaruit de kwaadaardige tumor is ontstaan. De meest voorkomende zijn plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom.

Op deze pagina snel naar

Meer over slokdarmkanker

Risicofactoren voor slokdarmkanker

  • Roken en alcohol zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom in de slokdarm.
  • Reflux (het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm) en overgewicht zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een adenocarcinoom in de slokdarm. Door de reflux verandert de slijmvlieslaag van het onderste gedeelte van de slokdarm (Barrett-slokdarm). Deze veranderde slijmvlieslaag geeft een verhoogd risico op slokdarmkanker. Het is echter zeker niet zo dat elke Barrett-slokdarm zich ontwikkelt tot een kwaadaardige tumor.

In Nederland (het Westen) komt vooral adenocarcinoom voor; wereldwijd komt het plaveiselcelcarcinoom vaker voor. 

Erfelijke factoren spelen bij het ontstaan van slokdarmkanker zelden een rol. 

Symptomen

Slokdarmkanker geeft in een vroeg stadium meestal geen klachten. Op een bepaald moment kunnen een of meer van de volgende alarmsignalen ontstaan. Als u een van deze klachten heeft, betekent dit niet automatisch dat u slokdarmkanker heeft. Het is wel verstandig om uw huisarts te raadplegen.

Passageklachten

Het gevoel dat het voedsel niet wil zakken en blijft steken achter het borstbeen.

Klachten tijdens en na het eten

Hoesten, het opgeven van voedsel of een hinderlijke hik.

Verminderde eetlust en gewichtsverlies

Vaak heeft iemand al maanden zijn voeding aangepast aan zijn/haar klachten. Meestal worden er alleen nog voedingsmiddelen gebruikt die makkelijk door de slokdarm gaan. Deze vaak vloeibare voeding bevat niet voldoende voedingsstoffen om in goede conditie te blijven. Hierdoor kan iemand zijn afgevallen.

Een pijnlijk of vol gevoel achter het borstbeen

Deze pijn of dit gevoel kan ontstaan door druk van het gezwel in de slokdarm. Ook kan het soms pijnlijk zijn als voedsel langs de tumor naar beneden zakt.

Vermoeidheid en duizeligheid door bloedarmoede

Deze bloedarmoede ontstaat door chronisch bloedverlies uit het beschadigde slijmvlies van de slokdarm. Het bloedverlies zelf merkt men niet.

Onderzoeken

Als de huisarts vermoedt dat er sprake kan zijn van slokdarmkanker, zal hij u zo snel mogelijk doorverwijzen naar een mdl-arts. Hij kan ook meteen een endoscopie (kijkonderzoek) aanvragen. De mdl-arts zal, als uw klachten daartoe aanleiding geven, in elk geval een endoscopie uitvoeren en eventueel een algemeen bloedonderzoek laten doen om een beeld te krijgen van uw conditie.

Als bij u slokdarmkanker is geconstateerd, zijn er onderzoeken nodig om na te gaan hoe ver de ziekte zich heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Dit is belangrijk om de verdere behandeling te bepalen. De volgende onderzoeken kunnen nodig zijn:

Behandelingen

Wanneer slokdarmkanker is vastgesteld zijn verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van het stadium van de ziekte. Uw arts bespreekt met u welke behandeling in uw situatie mogelijk is.

Voor mensen met onrustige cellen zijn er relatief nieuwe behandelingen beschikbaar: de radiofrequente ablatie en cryoablatie.

Slokdarmkanker wordt behandeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Expertise en ervaring

Het MDL-centrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste behandelcentrum voor  maag- darm- en leverziekten in Midden-Nederland. Wij behandelen alle veel voorkomende en een groot aantal zeldzame aandoeningen van de (slok)darm, maag, lever, alvleesklier en galwegen. Ons MDL-centrum staat voor een duidelijke diagnose door ervaren artsen, innovatieve behandelmethoden en mensgerichte, persoonlijke zorg.

Het St. Antonius werkt voor de behandeling van slokdarmkanker samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Over de slokdarm

De slokdarm (oesofagus) is een onderdeel van het spijsverteringskanaal. Het grootste deel van de slokdarm ligt in de borstholte. De slokdarm loopt van de keelholte naar de maag. Het is een buisvormig orgaan, ongveer 20 cm lang en bestaat uit drie delen:

  • Het halsdeel: het bovenste deel van de slokdarm dat direct onder de keelholte begint. Het eerste stukje van dit deel is de slokdarmmond. Spieren in deze 'mond' kunnen de slokdarm afsluiten.
  • Het borstdeel: het middengedeelte van de slokdarm dat in de borstholte ligt.
  • Het buikdeel: het laatste deel onder de borstholte waar de slokdarm overgaat in de maag. Het onderste deel bevat spieren waarmee de slokdarm kan worden afgesloten van de maag.

De wand van de slokdarm bestaat uit een aantal lagen. Van binnen naar buiten zijn dat: een slijmvlieslaag, spierlaag en ondersteunende bindweefsellaag. In de wand lopen ook zenuwen, lymfe- en bloedvaten

Afbeeling van de slokdarm
Toon meer over de slokdarm

Meer informatie

Filmpje

Bekijk het filmpje over de gastroscopie.

Patiëntenvereniging

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de SPKS, Stichting voor Patiëneten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal.

Websites

Andere relevante websites over slokdarmkanker zijn:

Gerelateerde informatie

Code
MDL 33-A