Aandoeningen Hematologie

Multipel myeloom (ziekte van Kahler)

Multipel myeloom (vroeger de ziekte van Kahler genoemd) is een kwaadaardige woekering  van plasmacellen in het beenmerg. Deze plasmacellen produceren normaal gesproken antistoffen (immunoglobulinen) tegen infecties. 

Bij multipel myeloom produceren de kwaadaardige plasmacellen een abnormale antistof: het zogenoemde m-proteïne. Dit m-proteïne (soms ook paraproteïne genoemd) kan in het bloed worden gemeten.

Meer over multipel myeloom

Bij een sterke toename van het aantal kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg wordt de normale bloedaanmaak geleidelijk verdrongen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal gezonde plasmacellen, die normale antistoffen maken, afneemt. Hierdoor raakt de afweer tegen infecties verstoord en kan bloedarmoede en een verhoogd bloedingsneiging ontstaan. Verder kan de ziekte leiden tot aantasting van de botten (botpijnen) en nierfunctiestoornissen.

Symptomen

Patiënten bij wie de diagnose multipel myeloom wordt gesteld, vertonen lang niet altijd dezelfde symptomen. Soms wordt de ziekte bij toeval ontdekt bij iemand die vrijwel geen klachten heeft. Ook de snelheid in het beloop, de agressiviteit van de ziekte, kan sterk variëren.

Veel voorkomende symptomen zijn botpijnen, (spontane) botbreuken, vermoeidheid, gevoeligheid voor infecties, verhoogd risico op het krijgen van bloedingen (bijvoorbeeld neusbloedingen en het langer nabloeden van wondjes), verstoorde nierfuncties.

Onderzoeken

Er zijn meerdere onderzoeken nodig om de diagnose multipel myeloom te stellen.

 • Bloedonderzoek en  urineonderzoek: op de aanwezigheid van m-proteïnen.
 • Beenmergonderzoek (cristabiopt) normaal vormen plasmacellen slechts een zeer klein gedeelte (minder dan 5%) van de cellen in het beenmerg. Bij multipel myeloom is het percentage veel hoger, variërend van 20 tot 70 procent en vaak worden dubbelkernige plasmacellen gezien.
 • Cytogenetische analyse: bij deze test worden de cellen in het bloed- of beenmergmonster onderzocht op afwijkingen aan het DNA.
 • CT-scan of PET-scan: de groei van plasmacellen als haarden in het beenmerg, gaat gepaard met osteolyse (dit is het actief fbreken van het bot). Voor het vaststellen van de botaantasting wordt een scan gemaakt. De PET- scan toont aan waar de plasmahaarden actief zijn.
 • Hartfunctieonderzoek en ECG: bij het hartfunctieonderzoek wordt de pompfunctie van uw hart berekend. Als u een behandeling krijgt met chemotherapie kan dit van invloed zijn op de werking van het hart.

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

  Er zijn meerdere goede behandelingen met chemotherapie en doelgerichte therapie voor multipel myeloom. Toch is de ziekte niet te genezen. De hematoloog start pas met behandelen als de ziekte klachten geeft. Na de eerste behandeling en als de ziekte goed heeft gereageerd, wacht de hematoloog vaak af tot er weer klachten zijn. Dan wordt u opnieuw behandeld. Dit proces kan zich een aantal keren herhalen. 
  Redenen om met de behandeling te starten zijn als de ziekte nierfunctiestoornissen, bloedarmoede, aantasting van de botten of een verhoogde kalkwaarde (door botaantasting) veroorzaakt.

  Expertise en ervaring

  De hematologen van het St. Antonius Kankercentrum hebben veel ervaring met de behandeling van hematologische vormen van kanker, zoals leukemie, multipel myeloom, Hodgkin/Non Hodgkin en de ziekte van Waldenström. Binnen ons centrum worden specialistische behandelingen uitgevoerd zoals stamceltransplantatie.

  Meer informatie

  Websites

  Web App 'Hematologie St. Antonius'

  Zoekt u meer informatie over een ziektebeeld, onderzoek, behandeling, het hematologie team of ondersteunende informatie rondom uw ziekte en behandeling? Dan kunt u onze Web App Hematologie raadplegen. Deze website kunt u vinden door het scannen van onderstaande QR-code:

  QR code om toegang te krijgen tot de web app 'hematologie st. Antonius'

  of het intoetsen van het internetadres in de adresbalk: https://saz.bf-bedside.com/

  Om onze internetpagina een volgende keer snel terug te vinden raden wij u aan om deze pagina aan uw favorieten toe te voegen. Om de pagina toe te voegen aan uw favorieten, klikt u op de ‘ster’ rechtsboven in de adresbalk. Klik dan op ‘aan favorieten toevoegen’ en vervolgens op ‘toevoegen’ in het geval u Internet Explorer gebruikt of ‘Bookmark toevoegen’ in het geval van Chrome.

  Gerelateerde informatie

  Code INT-A-OD-3

  Terug naar boven