Aandoeningen

Nierkanker

Nierkanker wordt jaarlijks in Nederland bij ongeveer 2.700 mensen geconstateerd. Nierkanker kan op alle leeftijden voorkomen, maar komt vooral voor bij mensen tussen de 65 en 75 jaar.

Er zijn verschillende vormen van nierkanker. De meest voorkomende tumor van de nier bij volwassenen is het niercelcarcinoom, ook wel bekend als Grawitztumor.

Op deze pagina snel naar

Meer over nierkanker

Oorzaak

Over de oorzaken van nierkanker is nog weinig bekend. Bekend is dat mensen die roken en/of overgewicht hebben een groter risico op nierkanker hebben. Geschat wordt dat rokers 2 tot 3 x zoveel risico hebben op nierkanker dan niet-rokers. Meestal is nierkanker niet ontstaan door een erfelijke aanleg. Bij ongeveer 2% van de mensen die nierkanker hebben is dit wel het geval.

Doorsnede nier

 
Een afbeelding van de doorsnede van de nieren en de onderdelen van de nieren.

Symptomen

Een tumor in de nier geeft in het begin zelden klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Tegenwoordig worden veel tumoren in de nier bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een algemeen lichamelijk onderzoek of bij een echografie van de buik die om een andere reden wordt uitgevoerd.

Symptomen die bij nierkanker kunnen voorkomen zijn:

 • bloed in de urine;
 • pijn in de nierstreek (in de zij);
 • langdurige vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen;
 • aanhoudende koorts;
 • nachtzweten;
 • een algeheel gevoel van lusteloosheid;
 • verlies van eetlust;
 • onverklaarbaar gewichtsverlies.

Deze symptomen wijzen niet zonder meer op nierkanker, maar kunnen ook een heel andere oorzaak hebben.

Onderzoeken

Bij nierkanker zijn meerdere onderzoeken nodig om de juiste diagnose te stellen. Daarnaast zijn soms onderzoeken nodig die een beeld geven van hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld. Uw arts bespreek welke dit in uw situatie zijn. Mogelijke onderzoeken zijn:

 • Bloed- en urineonderzoek
 • Echografie
 • Nierbiopsie
 • CT-scan
 • MRI-scan
 • Cystoscopie voor mannen
 • Cystoscopie voor vrouwen

Soms is verder onderzoek nodig om te kunnen bepalen in welk stadium de ziekte is en welke behandelingen mogelijk zijn. In dat geval kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

 • Doppler-echografie
 • Röntgenfoto van de borstkas (X-thorax of CT-thorax)
 • Skelscintigrafie
 • Hersenscan
 • Skeletscan

Behandelingen

Bij nierkanker zijn meerdere behandelingen mogelijk, afhankelijk van de vorm of ernst van de ziekte. Uw arts bespreekt uw behandelopties met u. Hieronder volgen de meest toegepaste behandelmogelijkheden:

Niersparende behandelingen

• Partiële nefrectomie
• Cryotherapie (Cryo-ablatie)

Behandelingen voor geheel verwijderen  van de nier

• Laparoscopische nefrectomie
• Open nefrectomie

Behandelingen bij gemetastaseerde (uitgezaaide) ziekte

• Doelgerichte therapie: medicijnen die ervoor zorgen dat de tumor stopt met groeien of kleiner wordt.
• Immunotherapie: behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert (momenteel alleen in studieverband).
• Radiotherapie (bestraling): wordt meestal alleen gegeven als palliatieve behandeling bij uitzaaiingen in de botten en/of hersenen.

Expertise en ervaring

Nierkanker wordt in het St. Antonius Ziekenhuis behandeld binnen het St. Antonius Kankercentrum.

Snel geholpen

Elke patiënt kan na doorverwijzing binnen 2 weken bij ons terecht voor een eerste afspraak en onderzoek. .

Persoonlijke zorg

Iedere nierkankerpatiënt krijgt een vaste arts toegewezen die tijdens het hele traject het eerste aanspreekpunt is voor medische vragen. Daarnaast wordt elke patiënt persoonlijk begeleid door een team van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen dat tijdens én na de behandeling dagelijks beschikbaar is voor praktische vragen en ondersteuning.

Ook op de afdeling werken oncologieverpleegkundigen die patiënten kunnen begeleiden op de afdeling.

Veel ervaring

Al jaren zit het St. Antonius Ziekenhuis met het aantal uitgevoerde nierkankeroperaties ruim boven de landelijke norm. Doordat we zoveel patiënten met nierkanker behandelen van binnen en buiten de regio Utrecht hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd.
We bieden een compleet palet aan behandelmethoden en investeren in de nieuwste technieken, zoals de Da Vinci Robot voor (nier)operaties. De robot maakt het mogelijk minuscule bewegingen in het bekkengebied van de patiënt uit te voeren. Studies naar de behandeling met robotchirurgie laten zien dat deze operatie minder ingrijpend is en dat het herstel na de operatie sneller en beter verloopt.

Rapportcijfer

Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 blijken onze patiënten zeer tevreden over onze zorgverlening

Meer informatie

Filmpje echografie

 • Bekijk de video over echografie van KWF Kankerbestrijding (Youtube).

Artikel

Patiëntenvereniging

Websites

Gerelateerde informatie

Code
URO 75-A