Nieuwsoverzicht

Update: onze zorg in coronatijd

mondkapje

Hieronder leest u actuele nieuwsupdates met betrekking tot onze zorg in coronatijd. Volledige informatie over onze zorg in coronatijd en geldende maatregelen in het ziekenhuis, vindt u op de themapagina Corona op deze website.

Update 10 mei

Coronarichtlijnen verder versoepeld

Op woensdag 11 mei versoepelen we de coronamaatregelen verder. Hieronder leest u wat dit betekent voor bezoek, begeleiders en het dragen van mond-neusmaskers in ons ziekenhuis.

Bezoek en bezoektijden

Onze bezoek- en begeleidersregeling is vanaf 11 mei weer zoals die was voor corona. 
Dit betekent dat op onze reguliere verpleegafdelingen tussen 11.00 en 12.00 uur 1 bezoeker welkom is. Tussen 17.00 en 20.00 uur zijn 2 bezoekers welkom; in het weekend en op feestdagen is dit van 15.00 tot 20.00 uur. Tijdens het bezoekuur mag er door bezoek worden gewisseld en bezoekers op de verpleegafdelingen mogen koffie/thee drinken en mee-eten. 

Op sommige afdelingen, zoals de IC, en in sommige gevallen gelden uitzonderingen. Op onze website vind is meer informatie te vinden over de bezoektijden per afdeling. Bezoekers van de verpleegafdelingen hebben geen  QR-code meer nodig. 

U mag één begeleider meenemen naar uw afspraak in het ziekenhuis.

Mond-neusmaskers

Het dragen van een mond-neusmasker is niet (meer) nodig, maar dit mag wel. U kunt een mond-neusmaker halen bij de ingang van het ziekenhuis. Onze zorgverleners dragen bij zorgcontact binnen de 1,5 meter nog wel een mond-neusmasker. In alle andere gevallen is het niet langer nodig een mond-neusmasker te dragen; ook niet als u een verpleegafdeling bezoekt. Dit mag natuurlijk wel als u dat prettig vindt. 

Lees meer over welke coronarichtlijnen er nog gelden in ons ziekenhuis en waar we u nog vragen rekening mee te houden.

Update 3 mei

Herhaalprik voor bepaalde patiëntengroepen

Mensen met bepaalde aandoeningen hebben een groter risico om ernstig ziek te worden als zij worden besmet door het coronavirus. De Gezondheidsraad adviseert voor deze groepen daarom een tweede boostervaccinatie (ook wel ‘herhaalprik’ genoemd) na de eerste boostervaccinatie. De opgebouwde bescherming van eerdere prikken kan na verloop van tijd namelijk wat afnemen. Met de herhaalprik kan de bescherming weer worden verbeterd. Zo is deze groep patiënten beter beschermd tegen ernstige ziekte als zij toch besmet raken met corona.

De patiënten die in aanmerking komen voor deze herhaalprik, ontvangen eind mei 2022 een uitnodiging hiervoor van het St. Antonius Ziekenhuis. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de GGD en is gratis.

Voor veelgestelde vragen zie deze webpagina

Update 20 april

Coronamaatregelen vanaf 20 april verder versoepeld

Op woensdag 20 april versoepelen we de coronamaatregelen in ons ziekenhuis. Hieronder lees je wat dit betekent voor onder andere het dragen van mond-neusmaskers en de 1,5 meter afstand.

Mond-neusmaskers

 • Medewerkers dragen bij zorgcontact binnen de 1,5 meter een chirurgisch mond-neusmasker.
 • Bezoekers en begeleiders op de verpleegafdeling en de dagbehandeling dragen een chirurgisch mond-neusmasker. Ook op de Spoedeisende Hulp en in de wachtruimte van de huisartsenpost dragen bezoekers een chirurgisch mond-neusmasker.

Op overige plekken hoeft geen mond-neusmasker gedragen te worden. Dit geldt ook voor de pendelbus. Uiteraard staat het iedereen – medewerkers en patiënten – vrij om een mond-neusmasker te blijven dragen. Deze zijn voorlopig nog te krijgen bij de toegang van onze locaties.

1,5 meter afstand

Anderhalve meter afstand houden van elkaar hoeft niet meer, maar mag altijd. Handen schudden doen we niet.

Onderstaande maatregelen blijven voorlopig nog gelden:

 • De huidige bezoek- en begeleidersregeling, inclusief de QR-code voor bezoek.
 • Het testbeleid: blijf thuis bij klachten en laat je testen. 
 • De gebruikelijke hygiënerichtlijnen (desinfecteer je handen, hoest en nies in de elleboog).

Update 22 maart

Nog geen versoepelingen in het St. Antonius

Hoewel in het hele land de coronaregels deze week verder versoepelen, blijven in het St. Antonius Ziekenhuis nog coronamaatregelen gelden. Belangrijke redenen hiervoor zijn een grote instroom van spoedpatiënten en tegelijkertijd een hoog ziekteverzuim onder personeel als gevolg van corona.

We willen goede en veilige zorg voor onze patiënten kunnen blijven bieden én voorkomen dat nóg meer medewerkers uitvallen. Onze grootste zorg is momenteel om ervoor te zorgen dat er voldoende medewerkers zijn om voor patiënten te zorgen.

We realiseren ons dat het voor sommige mensen moeilijk te begrijpen is, aangezien er in de rest van de samenleving wel versoepelingen gelden. Maar we vinden het onze taak om in ons ziekenhuis kwetsbare patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. 

Het is daarbij goed om te beseffen dat een noodzakelijk bezoek aan een ziekenhuis of je werk in het ziekenhuis niet te vergelijken is met een vrijwillig bezoek aan een bioscoop of theater. Voor veel van onze patiënten is een besmetting met het coronavirus nog steeds erg gevaarlijk. We vinden het onze verantwoordelijkheid hen zo goed mogelijk te beschermen. Ook willen we voorkomen dat medewerkers elkaar ongemerkt besmetten en daardoor nog meer medewerkers uitvallen.

Daarom blijven onze huidige coronamaatregelen voorlopig gelden. Dit betekent dat we minimaal 1,5 meter afstand houden en dat iedereen nog een medisch mond-neusmasker draagt. Het dragen van een mond-neusmasker kan voorkomen dat een kwetsbare patiënt door een besmetting nóg zieker wordt of dat bijvoorbeeld een heel zorgteam elkaar besmet en uitvalt. Ook blijft de huidige bezoek- en begeleidersregeling voorlopig gelden. 

Wanneer het St. Antonius de coronamaatregelen wél afschaft is nog niet bekend. In ieder geval pas zodra de situatie in het ziekenhuis dat toelaat. Tot die tijd deelt het ziekenhuis mond-neusmaskers uit bij de ingangen van alle locaties. De medewerkers van het St. Antonius vragen om uw begrip en medewerking, zodat zij voor u kunnen blijven zorgen. 

Update 24 februari 2022

Nog geen versoepelingen in Utrechtse ziekenhuizen
Ziekenhuis in: medisch mond-neusmasker op! 

Op vrijdag 25 februari a.s. gaan de aangekondigde versoepelingen in. De meeste corona-maatregelen in Nederland komen dan te vervallen. In de Utrechtse ziekenhuizen blijven nog wel corona-maatregelen gelden. Dat betekent dat u als patiënt of bezoeker gevraagd wordt een medisch mond-neusmasker te dragen zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Ook blijven de huidige bezoek- en begeleidersregelingen nog van kracht.

Juist nu het land weer open gaat is het belangrijk de veiligheid en de continuïteit van zorg te waarborgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid is dit een spannende tijd. De kans dat je besmet raakt is groot. En dus ook de kans dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid. In een ziekenhuis verblijven relatief meer kwetsbare mensen dan op andere plaatsen. Om hen te beschermen zijn de ziekenhuizen extra voorzichtig. Bovendien helpen de maatregelen in de ziekenhuizen om uitval van zorgmedewerkers tegen te gaan.

Daarom hebben de Utrechtse ziekenhuizen, UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum, gezamenlijk besloten om de geldende coronamaatregelen binnen de ziekenhuismuren nog te handhaven. Op 15 maart 2022 is een nieuw weegmoment van het kabinet. Dan wordt gekeken welk effect de versoepelingen hebben in Nederland. De corona-maateregelen in de ziekenhuizen in Utrecht gelden daarom in ieder geval nog tot aan het weegmoment van 15 maart a.s. 

Namens alle zorgmedewerkers in de regio vragen wij om uw begrip en medewerking om de regels in de ziekenhuizen op te volgen. Op de website van elk ziekenhuis zijn de betreffende maatregelen te vinden.

Update 16 februari 2022

Voorbereid om bij nood positief geteste medewerkers in te zetten

Het aantal coronabesmettingen in Nederland lijkt een piek te naderen. Ook veel medewerkers in Utrechtse zorginstellingen, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis, zijn niet inzetbaar vanwege een positieve coronatest. Hierdoor kan er een tekort aan medewerkers ontstaan en kan het verlenen van zorg in gevaar komen. De regionale zorginstellingen, hebben daarom een noodscenario voorbereid om op een veilige manier medewerkers in te zetten die wel positief getest zijn, maar geen of weinig klachten hebben. 

Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Midden-Nederland Margriet Schneider: “We zetten deze noodmaatregel liever niet in. Maar in de huidige situatie en met de aankomende versoepelingen in zicht, neemt de kans toe dat we in het belang van een patiënt toch dit uitzonderlijke besluit moeten nemen. Daar zijn we in de regio goed op voorbereid.’’ De situatie kan per organisatie en locatie erg verschillen. Of de noodmaatregel wordt ingezet is een besluit van de raad van bestuur.

Noodmaatregel met strenge voorwaarden

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de landelijke Federatie Medisch Specialisten heeft eerder een leidraad uitgegeven waarin deze noodmaatregel staat beschreven. Deze leidraad wordt door de IGJ onderschreven. Op basis hiervan hebben de Utrechtse zorginstellingen gezamenlijk de uitvoering ervan afgestemd. Dat zal echter pas in werking treden op het moment dat bepaalde zorg op enig moment ernstig in gevaar komt en pas nadat andere maatregelen zijn genomen. We doen er alles aan om inzet van positieve medewerkers te voorkomen en nemen altijd eerst andere maatregelen om de zorg te continueren. Zoals vervanging door collega’s, het verder afschalen van zorg en eventueel overplaatsing van patiënten naar andere instellingen. Ook de duur van de inzet wordt tot een minimum beperkt; zodra er een andere oplossing wordt die ingezet. Op deze manier hopen we dat de noodmaatregel slechts incidenteel en steeds kortdurend ingezet hoeft te worden. 

Veiligheid en zorgvuldigheid voorop

Op het moment dat een positieve medewerker wordt ingezet, is de veiligheid van patiënten en medewerkers maximaal gewaarborgd. Alleen een medewerker die geen of zeer lichte klachten heeft en zelf aangeeft graag te willen werken, wordt ingezet. Degene houdt zich aan extra hygiënemaatregelen en kledingvoorschriften. Bovendien wordt degene in eerste instantie bij voorkeur op een afdeling ingezet met Covid-patiënten. Op afdelingen met de meest kwetsbare patiënten (zoals hematologie), worden geen positieve medewerkers ingezet.

Update 26 januari 2022

Druk op de zorg nog steeds hoog

De pandemie laat met de komst van de nieuwe omikron-variant een nieuwe trend in de getallen zien. Het aantal besmettingen is elke dag ongekend hoog en toch is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen laag. Dit is een nieuwe situatie, die niet te vergelijken is met eerdere fasen in de pandemie. Bovendien is het onzeker hoe de druk op de zorg zich de komende tijd gaat ontwikkelen. 

Die druk is nu nog steeds erg hoog. Niet vanwege het hoge aantal coronapatiënten, wel omdat rekening gehouden moet worden met opnieuw een toename. Daar komt bij dat er in de zorg ook veel uitval is van personeel door ziekte en quarantaine. Dit raakt niet alleen de ziekenhuizen, maar ook huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen. Alle zorgpartners in de regio hebben daarom nauw contact en steunen elkaar zoveel mogelijk met als doel zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg te kunnen geven.

Iets meer ruimte voor andere zorg dan coronazorg 

Gelukkig hoeven we in het St. Antonius en in de andere regionale ziekenhuizen op dit moment vrijwel geen operaties of behandelingen meer af te zeggen. Het lukt echter op dit moment nog niet om heel veel uitgestelde zorg in te halen. Niet alleen vanwege uitval van personeel, maar ook omdat bij ontslag uit het ziekenhuis niet altijd ruimte is voor vervolgzorg. Want ook bij verpleeghuizen, GGZ en in de thuiszorg kampt men met uitval van personeel. Wel zetten we de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in om weer meer operaties te verrichten. Het gaat dan vooral om reguliere zorg die niet langer uitgesteld kan worden. Met patiënten van wie een operatie ingepland kan worden, nemen we contact op.

Maatregelen in het ziekenhuis

In het ziekenhuis verblijven kwetsbare mensen. Daarom is het in het ziekenhuis extra belangrijk om verspreiding van corona te voorkomen. Dat is de reden dat in de ziekenhuizen, naast het toepassen van de basisregels, iedereen een medisch mondneusmasker moet dragen. Ook geldt er in de ziekenhuizen een strenger quarantainebeleid. Op onze website vind u alle informatie over onze coronamaatregelen.

Update 23 december 2021

Helaas geen extra bezoek tijdens feestdagen

De feestdagen zien er voor iedereen weer anders uit dan gehoopt. Vanwege de coronamaatregelen helaas geen huis vol familie of vrienden. Ook in het ziekenhuis hadden we graag meer en langer bezoek toegelaten tijdens de feestdagen. Maar gezien de oplopende besmettingen en de Omikronvariant, hebben we moeten besluiten de bezoektijden en bezoekaantallen niet te verruimen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling.

De huidige bezoekregeling geldt dus ook tijdens de feestdagen:

 • Dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur mag er 1 bezoeker (de eerste contactpersoon) op bezoek komen. 
 • Daarnaast mag er dagelijks tussen 17.00 en 20.00 uur 1 bezoeker langskomen
 • Een bezoeker aan een verpleegafdeling heeft altijd een QR-code nodig voor het bezoek. Maak deze hier aan.

Bekijk alle actuele bezoekinformatie op de website.
We hopen op uw begrip.

Restaurant in het ziekenhuis open

De restaurants in onze locaties zijn open volgens de geldende richtlijnen voor zorginstellingen. Begeleiders van patiënten kunnen er terecht om te wachten. Dat zorgt er ook voor dat er minder drukte is in de wachtkamers. 

Net als overal in het ziekenhuis gelden de huidige coronamaatregelen en protocollen ook in de restaurants: houd 1,5 meter afstand, was de handen en draag een mond-neusmasker volgens de richtlijnen.

Update 30 november 2021

De druk op de zorg is helaas groot. Dat merken we ook in het St. Antonius Ziekenhuis. Als patiënt merkt u dat misschien ook. Daarom vinden we het belangrijk u hierover te informeren. Deze week verstuurden we daarom deze brief per e-mail naar een groot deel van onze patiënten.

In de brief leggen we uit:

 • waarom het druk is ons ziekenhuis;

 • wat u daar als patiënt van kunt merken;

 • hoe u ons kunt helpen.

We vragen in het bericht ook om begrip. We begrijpen dat deze situatie voor veel patiënten heel onwenselijk is en dat emoties daardoor soms hoog oplopen. Onze medewerkers hebben daar alle begrip voor, leven erg met patiënten mee en gaan tot het uiterste om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. We vragen daar ook wat begrip voor terug. We zien helaas agressie richting ons zorgpersoneel toenemen. Juist nu we zoveel van hen vragen, komt dit extra hard aan. Laten we respectvol met elkaar blijven omgaan. Dan houden we het samen beter en langer vol. #wedoenhetsamen

Heeft u de brief niet ontvangen? U kunt hem hier alsnog lezen.

Update 17 november 2021

Vanaf 18 november: aangescherpte bezoekersregeling

Het aantal coronabesmettingen en patiënten met corona in ons ziekenhuis neemt nog altijd toe. Om verdere besmetting van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, scherpen we vanaf 18 november de bezoekersregeling in het ziekenhuis aan. 

Dagelijks mag tussen 11.00 en 12.00 uur de eerste contactpersoon op bezoek komen. Daarnaast mag elke dag tussen 17.00 en 20.00 uur 1 bezoeker langskomen. Dat mag de eerste contactpersoon zijn of iemand anders.

Tijdens het bezoek mag er niet gewisseld worden en de bezoeker mag de kamer niet verlaten. Ook draagt de bezoeker tijdens het hele bezoek een chirurgisch mond-neusmasker. 
Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoekregelingen. Ook voor sommige patiënten maken we uitzonderingen, zoals patiënten in de stervensfase. 

Heeft u coronagerelateerde klachten? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar laat u testen via de GGD. 

Update 5 november 2021

Aanscherping coronamaatregelen in het St. Antonius

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt flink toe. In de persconferentie van 2 november heeft het kabinet daarom de coronamaatregelen aangescherpt. Vanaf 6 november is het wettelijk verplicht om een mond-neusmasker te dragen in publieke binnenruimten. Daar valt ook ons ziekenhuis onder en dat betekent dat iedereen een chirurgisch mond-neusmasker draagt in het hele ziekenhuis. Daarnaast gaat de 1,5 meter afstandsmaatregel weer in: houd 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen. 

Chirurgisch mond-neusmasker

We beschouwen het hele ziekenhuis als publieke ruimte, dus u draagt gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis een chirurgisch mond-neusmasker. Als u ons ziekenhuis bezoekt en u heeft geen chirurgisch mond-neusmasker bij u, dan krijgt u er één bij de ingang. Uitzondering zijn patiënten die opgenomen zijn op onze verpleegafdelingen; zij hoeven geen mond-neusmaskers te dragen, zolang ze op de kamer zijn. 

Reguliere zorg

De toename van het aantal coronabesmettingen leidt ook weer tot meer Covid-patiënten in de ziekenhuizen. Ook in het St. Antonius. Dit kan betekenen dat we aankomende weken ook geplande operaties moeten gaan uitstellen. We zullen waarschijnlijk opnieuw patiënten moeten teleurstellen, omdat een ingreep niet kan doorgaan. Dit vinden we heel vervelend, want het liefst geven we al onze patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg. We bekijken dit van dag tot dag en maken hierin zorgvuldige afwegingen. We doen er alles aan om reguliere zorg zoveel als mogelijk te laten doorgaan. Alleen als het medisch verantwoord is, verzetten we een ingreep. 

Als we een ingreep moeten verplaatsen, nemen we contact met u op. Zonder bericht van ons ziekenhuis gaat uw afspraak of operatie gewoon door.

Wij blijven ons tot het uiterste inzetten om zoveel mogelijk patiënten de beste zorg te geven. We volgen hierbij alle noodzakelijke maatregelen en dragen beschermingsmiddelen om besmettingen te voorkomen. We vragen iedereen, medewerkers, patiënten en bezoekers om de basismaatregelen na te leven: was regelmatig de handen, werk thuis als het kan, houd afstand, test en blijf thuis bij klachten en draag een mond-neusmasker in ons ziekenhuis.

Update 5 oktober 2021

Gebruik zelftesten Covid-19

Naast het laten doen van een PCR-test door de GGD is het ook mogelijk om Covid-19-zelftesten aanschaffen om thuis te testen. Een zelf-of thuistest kan alleen ingezet worden voor preventief testen, dus als u geen klachten heeft. Een zelftest is niet voldoende als u Covid-achtige klachten heeft of in een contactonderzoek zit. Dit betekent dat patiënten en bezoekers die naar ons ziekenhuis komen en klachten hebben, zich altijd eerst bij de GGD moeten laten testen. Mocht u positief blijken na een test door de GGD, kom dan niet naar het ziekenhuis, maar neem contact op met de poli waar u een afspraak heeft. 

Update 27 september 2021

Verdere versoepelingen in het St. Antonius

Net als in de rest van Nederland versoepelen we in het St. Antonius Ziekenhuis de geldende coronamaatregelen. Vanwege onze zorg voor kwetsbare patiënten gaat het om milde versoepelingen en blijven enkele maatregelen nog van kracht. 

Het is niet langer noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden; wel blijft dit verstandig. Omdat de 1,5 meter afstandsmaatregel vervalt, is ook de bezoekers- en begeleidersregeling wat versoepelt. Al onze patiënten mogen standaard weer één begeleider meenemen. 

We blijven patiënten en bezoekers vragen om in bepaalde ruimtes een mond-neusmasker te dragen. Dit geldt voor de wachtruimtes op de poli’s en de verpleegafdelingen. Daarnaast schudden we nog geen handen en blijven we bezoekers wijzen op de hygiëneregels van het RIVM. 

Op onze website is meer informatie te vinden over onze huidige coronamaatregelen en bezoekregels.

Update 21 september 2021

Derde coronaprik voor patiënten met ernstige afweerstoornis

Patiënten die door een bepaalde aandoening of medicijnen een ernstig verzwakt immuunsysteem hebben, komen in aanmerking voor een 3e corona-vaccinatie. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgelopen week besloten. Als u onder behandeling bent in het St. Antonius Ziekenhuis en hiervoor in aanmerking komt volgens de richtlijn van het RIVM, dan krijgt u in oktober een brief van ons ziekenhuis. Hierin staat meer informatie en een uitnodiging om een afspraak te maken bij de GGD. De vaccinatie wordt gezet bij een GGD-locatie.

Om wie gaat het?
Patiënten vanaf 12 jaar met een ernstige afweerstoornis, die na de eerste vaccinaties mogelijk nog niet voldoende antistoffen tegen corona hebben. Het St. Antonius Ziekenhuis volgt de richtlijn van het RIVM voor het selecteren van de patiëntgroepen. We meten niet per persoon de antistoffenrespons.

Wanneer?
In de loop van oktober versturen we de brieven. Dit gebeurt verspreid over de maand. Vervolgens kunt u een afspraak maken bij de GGD voor uw vaccinatie. 

Mocht u een uitnodiging verwachten maar deze nog niet krijgen, wacht u dan tot eind oktober voordat u hierover belt. Het kan zijn dat uw brief later in de maand komt.

Waar?
De GGD zet de vaccinatie op een GGD-locatie bij u in de buurt.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM

Update 9 september 2021

Vraag aan patiënten over vaccinatie

Als u voor onderzoek of behandeling naar het St. Antonius Ziekenhuis komt, wordt bij de intake gevraagd naar medicijngebruik en vaccinaties tegen bepaalde ziekten, zoals corona. Deze gegevens kunnen relevant zijn voor een eventueel onderzoek, behandeling of opname. De informatie wordt vastgelegd in het patiëntdossier.

U bent niet verplicht om antwoord te geven op de vraag of u bent gevaccineerd tegen Covid-19. Het St. Antonius Ziekenhuis wil iedere patiënt de beste zorg geven. Of u wel of niet bent gevaccineerd tegen corona maakt daarin geen verschil. Ook als u geen antwoord wil geven op de vraag of bent gevaccineerd, heeft dit geen invloed op de zorg die u ontvangt.

Om de verspreiding van corona in ons ziekenhuis te voorkomen, hebben we voorzorgsmaatregelen genomen en dragen onze zorgverleners extra beschermende kleding waar nodig. Meer informatie hierover leest u op de corona-informatiepagina.

Update 26 juli 2021

Cohortafdeling weer geopend

Omdat het aantal Covid-patiënten in het St. Antonius helaas weer wat is toegenomen, hebben we onlangs weer een cohortafdeling geopend. Met een stijgend aantal patiënten is het efficiënter en overzichtelijker om de Covid-patiënten bij elkaar op dezelfde afdeling te verplegen. We zijn bezorgd over de oplopende cijfers en hopen van harte dat het aantal Covid-patiënten niet verder stijgt. We houden de actuele situatie goed in de gaten en kunnen snel verder op- en afschalen als dat nodig is.

Reguliere zorg en inhaalzorg

Vooralsnog heeft het openen van de cohortafdeling geen gevolgen voor de reguliere zorg. Waar mogelijk pakken we dat weer op. Naast de reguliere zorg hebben we ook te maken met inhaalzorg: zorg die tijdens de coronadrukte is uitgesteld. We werken hard en zorgvuldig aan een inhaalplan voor de uitgestelde zorg en verwachten dat na de zomerperiode uitgewerkt te hebben. We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers nu ook vooral ruimte krijgen voor rust en herstel na een enerverend corona-jaar. 

We begrijpen dat dit intussen voor patiënten, van wie de zorg is uitgesteld, kan zorgen voor onrust, ongemak of zelfs extra klachten. Ondanks dat we alleen zorg uitstellen wanneer dat medisch gezien veilig en verantwoord kan, beseffen we dat wachten op zorg voor niemand prettig is en dus geen wenselijke situatie is. Daarom zetten we alles op alles om in de tweede helft van dit jaar met hernieuwde energie weer aan zoveel mogelijk patiënten reguliere zorg en uitgestelde zorg te kunnen verlenen. Uiteraard onder het voorbehoud van de ontwikkelingen rondom corona in de komende periode. 

Patiënten die wachten op uitgestelde zorg en ondertussen extra klachten ervaren, adviseren we nadrukkelijk om contact op te nemen met de huisarts of specialist.

Update 21 juli 2021

Heeft u een coronaprik gehad in het St. Antonius Ziekenhuis?

Informatie over het vaccinatiebewijs

In de afgelopen maanden heeft het St. Antonius Ziekenhuis enkele specifieke groepen patiënten gevaccineerd tegen corona. Het ging hierbij om patiënten die door een aandoening meer risico’s hebben als zij worden besmet met corona. Ook hebben medewerkers van andere behandelcentra (ZBC’s) een coronaprik gekregen in het St. Antonius. Deze vaccinatieprogramma’s zijn inmiddels afgerond.

Heeft u een coronaprik gehad in het St. Antonius? Dan kan onderstaande informatie belangrijk zijn. 

Met ingang van juli is het voor inwoners van Nederland mogelijk om via de CoronaCheck-app of -website hun vaccinatiebewijs te tonen. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u gaat reizen binnen de EU of voor toegang bij bepaalde evenementen. Op dit moment kan dit alleen als de vaccinaties zijn geregistreerd bij Mijn RIVM of de GGD, omdat de CoronaCheck-app daar de gegevens ophaalt. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, dan heeft het St. Antonius uw corona-vaccinatiegegevens doorgegeven aan het RIVM.

Voor sommige mensen is het momenteel niet mogelijk om via de CoronaCheck-app een vaccinatiebewijs aan te maken:

 • Als u volledig bent gevaccineerd in het St. Antonius en u heeft géén toestemming gegeven voor het delen van deze gegevens met het RIVM.  

We geven uw vaccinatiegegevens alleen door aan het RIVM wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Heeft u dit niet gedaan? Dan toont de app geen vaccinatiebewijs. 

U kunt dan een vaccinatieverklaring aanvragen bij het St. Antonius Ziekenhuis. Stuur hiervoor een mail naar info@antoniusziekenhuis.nl onder vermelding van 'Aanvraag vaccinatieverklaring'. Vermeldt u daarbij ook of u als patiënt of als medewerker van een ander behandelcentrum bent gevaccineerd. Stuurt u verder geen persoonlijke gegevens, u krijgt van ons een uitleg hoe u de benodigde gegevens kunt doorgeven.

 • Als u positief bent getest op corona en daardoor maar één vaccinatie in het St. Antonius heeft gehad, maar dit is niet bekend bij het RIVM. 

U kunt dan een vaccinatieverklaring aanvragen bij het St. Antonius Ziekenhuis. Stuur hiervoor een mail naar info@antoniusziekenhuis.nl onder vermelding van 'Aanvraag vaccinatieverklaring'. Vermeldt u daarbij ook of u als patiënt of als medewerker van een ander behandelcentrum bent gevaccineerd. Stuurt u verder geen persoonlijke gegevens, u krijgt van ons een uitleg hoe u de benodigde gegevens kunt doorgeven.

Update 12 juli 2021

Coronaregels bezoekers en begeleiders aangepast

De situatie met betrekking tot corona verandert landelijk nog bijna dagelijks. Onlangs gingen landelijke versoepelingen in. Intussen zijn deze alweer iets aangescherpt, omdat het aantal mensen met een coronabesmetting weer oploopt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft echter nog laag. Daarom durven we het aan om de coronaregels voor begeleiders en bezoekers in ons ziekenhuis iets te versoepelen.

Begeleiders

Vanaf 12 juli mag een patiënt weer 1 begeleider meenemen naar een afspraak in het ziekenhuis. We zijn blij dat we dit weer mogelijk kunnen maken, want we geloven dat het in veel gevallen de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Omdat we het ook nog steeds belangrijk vinden om drukte in het ziekenhuis te voorkomen, vragen wij u alleen een begeleider mee te nemen als u verwacht dat dat dat nodig is. Uiteraard blijven we om die reden ook veel afspraken op afstand aanbieden, via telefoon of videobellen.

Bezoekers

Er is vanaf deze week ook weer meer bezoek welkom voor patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen. Er blijven echter ook een paar (strenge) regels gelden, om drukte in het ziekenhuis te voorkomen en onze kwetsbare patiënten te beschermen. De bezoekersregeling voor verpleegafdelingen ziet er vanaf 12 juli als volgt uit:

 • Tussen 11.00 en 12.00 uur mag 1 persoon (partner of eerste contactpersoon) op bezoek komen.
 • Tussen 17.00 en 20.00 uur mogen er 2 bezoekers tegelijkertijd komen.
 • Bezoekers hebben een QR-code nodig voor hun bezoek.
 • Tijdens de bezoekuren mag er niet gewisseld worden van bezoek.
 • Bezoekers dragen een mond-neusmasker, zodra ze de verpleegafdeling/dagbehandeling opkomen en houden deze tijdens het bezoek op.
 • Kinderen tot 13 jaar worden niet als bezoeker meegeteld.

Ook de bezoekersregeling op de IC/MC is vanaf 12 juli aangepast. 

Update 25 juni 2021

Versoepelingen in het ziekenhuis

Vanaf 26 juni gaan in heel Nederland nieuwe versoepelingen in. Dat is goed nieuws, want dat is mogelijk omdat de besmettingen afnemen en het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder daalt. Ook in het St. Antonius Ziekenhuis en daarom kunnen we in ons ziekenhuis de coronamaatregelen ook een beetje versoepelen. Alleen daar waar het veilig kan.

Omdat het niet op alle plekken in het ziekenhuis mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden en omdat er veel kwetsbare patiënten in het ziekenhuis komen, zijn we voorzichtig met versoepelen en blijft een deel van de maatregelen nog gelden. 

Niet meer overal een mond-neusmasker

U hoeft geen mond-neusmasker meer te dragen in publieke ruimtes in het ziekenhuis waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden (bijv. centrale hal, brede gangen). U draagt nog wel een mond-neusmasker op plekken waar geen (of lastig) 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bijvoorbeeld in de lift en in wachtruimtes van poli’s en dagbehandelingen. Ook als u een patiënt bezoekt op de verpleegafdeling, draagt u een mond-neusmasker.

Overige maatregelen

De andere coronamaatregelen in ons ziekenhuis blijven ook na 26 juni nog van kracht. Zo vragen we u om uw handen bij binnenkomst te desinfecteren en ook de huidige begeleiders- en bezoekersregeling blijft gelden. 

Update 17 juni 2021

We zijn blij dat het aantal coronabesmettingen sterk terugloopt en het aantal gevaccineerden toeneemt. Ook in het St. Antonius Ziekenhuis ontvangen we minder coronapatiënten. Het ziekenhuis blijft echter een omgeving waar veel kwetsbare patiënten komen en dat maakt dat de huidige coronamaatregelen van kracht blijven. Dit betekent dat het mondkapjesbeleid blijft gelden, net als de 1,5 meter afstand en ook de bezoekers- en begeleidersregeling. Het is belangrijk de maatregelen na te blijven leven, want ook na vaccinatie kunt u besmet worden met het coronavirus en een ander besmetten. Zo houden we met elkaar het ziekenhuis veilig en beschermen we onze kwetsbare patiënten. 

Update 8 juni 2021

Net als in de rest van het land blijft het aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis dalen. We zijn heel blij dat na een aantal hectische weken het aantal coronapatiënten nu afneemt. Stapsgewijs zijn we op de diverse (cohort)afdelingen de Covid-zorg aan het afschalen. Tegelijkertijd starten we de reguliere zorg weer op. 

Hoewel de Covid-zorg afneemt, blijft het druk in ons ziekenhuis. Nog steeds nemen we patiënten met corona op en daarnaast zien we een grote toestroom van reguliere spoedpatiënten. Dit vraagt veel van onze medewerkers, die voldoende rust nodig hebben om te herstellen van de afgelopen periode en nu ook de reguliere en uitgestelde zorg weer op te pakken.

Ondanks dat het aantal coronapatiënten afneemt en steeds meer mensen zijn gevaccineerd, blijven in ons ziekenhuis de huidige coronamaatregelen gelden. Het is belangrijk deze na te leven, want ook nadat u bent gevaccineerd, kunt u nog steeds besmet worden met het coronavirus en een ander besmetten. Blijf dus 1,5 meter afstand houden, draag een mond-neusmasker en houd u aan de hygiëneregels. Ook de huidige bezoekers- en begeleidersregeling blijft gelden. 

Update 24 mei 2021

In het St. Antonius liggen sinds de afgelopen dagen minder coronapatiënten op de Intensive Care en op de verpleegafdelingen. Dat is in lijn met de landelijke daling en komt ook omdat we (conform regionale afspraken) soms patiënten kunnen verplaatsen naar omliggende ziekenhuizen.

We zien echter een grote toestroom van patiënten die reguliere spoedzorg nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat het nog niet rustiger is in het ziekenhuis. De flexibele inzet van onze medewerkers is nog steeds hard nodig om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, aan zowel onze Corona- als onze reguliere patiënten. 

We hopen van harte dat de daling van het aantal Coronapatiënten landelijk én in onze regio doorzet. Ondertussen is het nog steeds alle hens aan dek in het ziekenhuis en is onze aandacht ook gevestigd op ons personeel. Zij hebben voldoende rust nodig om het nu vol te houden en straks ook de reguliere en uitgestelde zorg weer op te pakken.

In het afgelopen jaar hebben we helaas veel zorg moeten uitstellen om ruimte te maken voor coronazorg. We zijn bezorgd over de effecten hiervan en vinden het belangrijk dat onze patiënten zo snel als mogelijk alsnog de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom werken we aan een 'inhaalplan' om te bepalen hoe we dat met elkaar kunnen organiseren: hoe snel en op welke manier we dit 'stuwmeer' aan uitgestelde zorg alsnog kunnen leveren. 

Voorop staat dat wij onze patiënten graag zo goed en zo snel mogelijk willen helpen. Dus neem vooral contact op met de polikliniek als klachten verergeren of als u zich zorgen maakt. 

Update 15 april 2021

Toename coronapatiënten leidt tot verdere afschaling reguliere zorg

Ook het St. Antonius heeft weer met een piek aan coronapatiënten te maken, zowel op de IC als in de kliniek. Om deze zorg op te vangen hebben wij onze capaciteit aan bedden op de IC en de cohortafdelingen (waar coronapatiënten in isolatie liggen) uitgebreid. Ook draaien medewerkers extra diensten en springen medewerkers van andere afdelingen bij om te ondersteunen in de zorg voor onze coronapatiënten.

De toename van het aantal coronapatiënten zorgt ervoor dat we niet (of minder) spoedeisende planbare zorg verder moeten afschalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om orthopedische en KNO-ingrepen. Dit betekent dat we patiënten opnieuw moeten teleurstellen, omdat een ingreep niet kan doorgaan. Dit vinden we heel erg vervelend en gaat ons aan het hart. We bekijken dit van dag tot dag en maken hierin zorgvuldige afwegingen. We doen er alles aan om reguliere zorg zoveel als mogelijk te laten doorgaan. Alleen als het medisch verantwoord is, verzetten we een ingreep. Spoedingrepen, hartzorg en oncologische behandelingen gaan wel door. Vrijwel alle poliklinische afspraken gaan ook door, mede dankzij videobellen en telefonische afspraken. 

Als we een ingreep moeten verplaatsen, nemen we contact op. Zonder bericht van ons ziekenhuis gaat uw afspraak of operatie gewoon door.

Update 8 april 2021

Toename coronazorg in het St. Antonius

Ondanks de berichten in de landelijke media over versoepelingen en afname van besmettingen, neemt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog steeds toe. Ook in het St. Antonius. Met name op de IC lopen we tegen grenzen aan en zijn we genoodzaakt het aantal IC-bedden voor coronapatiënten weer uit te breiden. Dat betekent ook dat we bepaalde reguliere zorg (operaties) mogelijk verder moeten afschalen.

Het kan dus zijn dat we opnieuw patiënten moeten teleurstellen, omdat een ingreep niet kan doorgaan. En dat gaat ons aan het hart. We maken daarom zorgvuldige afwegingen en proberen nog steeds zoveel als mogelijk geplande afspraken door te laten gaan. Alleen als de capaciteit of veiligheid het echt niet toelaat en het medisch verantwoord is, verzetten we een afspraak.

Patiënten die dit betreft worden door het ziekenhuis gebeld. Als u niet gebeld wordt, gaat uw afspraak door.

Heeft u (toenemende) klachten of twijfelt u over uw medische situatie neem dan altijd contact op met uw huisarts of behandelend arts. Vrijwel alle poliklinische afspraken gaan gewoon door (vaak telefonisch of via video-afspraak). En uiteraard gaat  ook alle spoedzorg door. 

Update 25 maart 2021

1 jaar corona in het St. Antonius

Het is een jaar geleden dat we te maken kregen met het coronavirus. Binnen een paar weken tijd lag het St. Antonius vol met coronapatiënten. Hoe hebben we dit beleefd, wat heeft het ons gebracht en hoe zien we de toekomst? Arend Jan Meinders, internist-intensivist, en onze Breathtaking Nurses vertellen in deze video hoe zij het ervaren.

Update 17 februari 2021

QR-code bij bezoek aan verpleegafdeling

Om in deze coronaperiode drukte in het ziekenhuis te voorkomen, gelden er speciale maatregelen. Een daarvan is dat bezoekers voor patiënten op de verpleegafdeling vanaf 17 februari een QR-code nodig hebben om toegang te krijgen tot de verpleegafdeling.

Op onze website leest u meer over hoe u deze QR-code aanmaakt

Update 22 januari 2021

Avondklok heeft geen gevolgen voor bezoekuur

Als extra maatregel tegen het coronavirus is vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur een avondklok ingesteld. Dit betekent dat we alle niet-spoedeisende zorg en diagnostiek inplannen tot maximaal een uur (20.00 uur) voor het ingaan van de avondklok. Voor de bezoektijden in het ziekenhuis heeft de avondklok geen gevolgen; het bezoekuur eindigt standaard om 20.00 uur. 

Voor spoedeisende zorg, zoals een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of een bevalling, en andere situaties waarvoor patiënten nog tot laat in ons ziekenhuis zijn, is er een eigen verklaring. Deze is te downloaden via de website van de Rijksoverheid, maar is ook op afdelingen in het ziekenhuis beschikbaar en wordt door medewerkers uitgedeeld als dat nodig is. 

Vanwege de avondklok sluit de apotheek om 20.00 uur. Voor spoedmedicatie, bijvoorbeeld na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp, blijft de apotheek geopend tot 22.00 uur. 

Bezoekersregeling IC/MC

Tegelijk met de avondklok heeft het kabinet ook het advies voor bezoek aangescherpt: ontvang maximaal 1 persoon van 13 jaar en of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Naar aanleiding hiervan is de bezoekersregeling op de IC/MC aangepast. Vanaf vrijdag 22 januari is er per patiënt maximaal 1 bezoeker toegestaan in plaats van 2 bezoekers. 

Update 19 januari 2021

'Britse' coronavariant vraagt om waakzaamheid

Net als velen zijn wij in het St. Antonius Ziekenhuis ook bezorgd over de 'Britse' coronavariant en de eventuele toename van coronapatiënten als gevolg daarvan. Vorige week werd bekend dat ook in de regio Utrecht deze 'Britse' variant is aangetroffen. Het RIVM controleert hier steekproefsgewijs op. We zijn daarom extra waakzaam en volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de 'Britse' variant en het aantal testen en besmettingen op de voet. We hebben onze covid-zorg flexibel en wendbaar ingericht, zodat we snel kunnen schakelen bij toe- en afname. Ook in de regio zijn daar goede afspraken over gemaakt. 

We hopen echter natuurlijk, net als iedereen, dat er niet een nieuwe toename van coronapatiënten komt. Daarom blijven we aan iedereen vragen om je (hoe moeilijk soms ook) toch nog steeds aan de geldende coronamaatregelen te houden.

Update 18 januari 2021

Locatie Woerden in coronatijd

Met enige regelmaat zien we op social media en in regionale kranten berichten over de ruimte die beschikbaar zou zijn op onze locatie in Woerden. Patiënten en omwonenden vragen zich af waarom deze locatie niet gebruikt wordt om coronapatiënten op te vangen of om te vaccineren of testen.

Op locatie Woerden ontvangen we, ook in deze coronatijd, dagelijks patiënten voor poliklinische zorg. Daarnaast vindt er radiologisch onderzoek plaats en worden er bijvoorbeeld staaroperaties uitgevoerd. Ook wordt zorg gegeven door partijen zoals het Zorgpension, de Sint Maartenskliniek en het Daan Teeuwes Centrum.

Locatie Woerden staat, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, zeker niet leeg. Gezien het aantal (soms kwetsbare) patiënten dat er dagelijks komt, is het geen geschikte locatie om grote groepen extra mensen te ontvangen, zoals dat bij het testen en vaccineren het geval zou zijn.

Voor de opvang van coronapatiënten is specifiek gekozen voor onze locatie in Nieuwegein, omdat we in Nieuwegein de meeste isolatieruimtes hebben en een uitgebreide IC-afdeling met bijbehorend deskundig personeel. Die faciliteiten en capaciteit heeft locatie Utrecht minder en locatie Woerden niet.

Update 4 januari 2021

De Utrechtse ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis, kunnen vanaf woensdag 6 januari starten met het vaccineren van zorgverleners die een essentiële bijdrage leveren aan Covid-zorg. Goed nieuws en een belangrijke stap om het maximale bedden voor COVID-patiënten te realiseren. De druk op alle zorgverleners is nog steeds hoog en daarom hopen we dat ook alle andere zorgverleners snel in aanmerking komen voor het vaccin.

De groep zorgverleners die aankomende week het vaccin krijgt, behoort tot het vaste team of worden langdurig ingezet in de directe patiëntenzorg aan Covid patiënten op de SEH, Intensive Care of elders in de COVID-zorg. Dit is geheel volgens de richtlijn van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het betreft die zorgverleners bij wie uitval direct leidt tot vermindering van covidbedden- of ambulancecapaciteit. Vanuit het UMC Utrecht worden op woensdagmiddag de vaccins naar het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum gebracht. Alle ziekenhuizen vaccineren hun eigen medewerkers. Het UMC Utrecht vaccineert daarnaast ook de medewerkers van de RAVU (ambulancedienst).

De Utrechtse ziekenhuizen vinden het belangrijk om alle medewerkers een veilige werkplek en optimale bescherming te bieden. Daarbij horen de mogelijkheid tot het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen, thuiswerkmiddelen en testen. Het totale pakket aan maatregelen, inclusief vaccinatie van uiteindelijk alle medewerkers, stelt ons in de gelegenheid continuïteit van zorg te bieden aan patiënten die dat nodig hebben. Het is nog niet bekend wanneer de overige zorgmedewerkers in het ziekenhuis in aanmerking komen voor een vaccinatie.

Update 2 januari 2021

Vandaag (2 januari) werd bekend dat het kabinet heeft besloten om ook ziekenhuismedewerkers in de directe Covid-zorg eerder te vaccineren en daar ook snel mee te starten.

Wij zijn blij met dit besluit van het kabinet, omdat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers zo snel mogelijk goed beschermd zijn tegen het virus.

Eerder hebben we daarom al diverse voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op vaccinatie van personeel. We wachten nog op wat specifieke informatie van de overheid m.b.t. het vaccinatieproces, maar verwachten dat we op korte termijn onze medewerkers in de directe Covid-zorg kunnen gaan vaccineren.

Update 22 december 2020

Aanpak afschalen reguliere zorg ongewijzigd

Een landelijk nieuwsbericht over het verder afschalen van reguliere zorg leverde bij sommige patiënten vragen op. Op dit moment zijn er geen wijzigingen voor de huidige afspraken in het St. Antonius Ziekenhuis. Afgelopen weken is de reguliere zorg al verder afgeschaald om de komende periode goed door te komen en ook de extra coronazorg te kunnen leveren. Niet alleen uit zorg voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers.

Op dit moment komen alleen patiënten in het ziekenhuis voor zorg die niet op afstand kan of niet uitgesteld kan of hoeft te worden. Andere zorg is óf uitgesteld óf vindt plaats via een telefonische afspraak of videobellen. Als daar komende tijd verandering in komt, dan nemen wij contact op. Als u niet wordt gebeld, gaat uw afspraak gewoon door. 

Update 18 december 2020

Meer coronazorg, minder reguliere zorg

Helaas zien we landelijk en ook in het St. Antonius Ziekenhuis nu en voor de komende weken een grote toename van het aantal coronapatiënten. Dat in combinatie met de hoeveelheid intensieve spoedzorg die we standaard als topklinisch ziekenhuis bieden, maakt dat het erg druk is in het ziekenhuis. 

Om de zorg veilig en toegankelijk te houden is het belangrijk dat we goed voor ons personeel zorgen. Niet alleen voor onze artsen en verpleegkundigen, maar ook voor onze medewerkers in bijvoorbeeld de roomservice en schoonmaak. Sommige medewerkers lopen inmiddels echt tegen hun grenzen aan en het ziekteverzuim is hoger dan normaal. 

Om ervoor te zorgen dat we de komende periode goed doorkomen en ook de extra coronazorg kunnen leveren, moeten we de reguliere zorg voor de komende weken verder afschalen. Een vervelende keuze die we noodgedwongen moeten maken om goede en veilige zorg te kunnen blijven bieden, nu maar ook straks. Niet alleen uit zorg voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers.

Operaties uitstellen

Dit betekent dat we minder operaties kunnen doen, om zo voldoende medewerkers vrij te spelen om de spoedzorg en coronazorg te kunnen opvangen. Minder urgente operaties worden verplaatst naar een later moment en soms ook naar een andere locatie. Patiënten worden hierover geïnformeerd. Als u niet wordt gebeld, gaat uw ingreep gewoon door. 

Zorgvuldige keuzes

Het uitstellen van zorg gebeurt alleen als dat medisch verantwoord is. Dat wordt zorgvuldig per patiënt door de betrokken specialist beoordeeld. Behandelingen die écht binnen twee weken moeten plaatsvinden, worden gewoon ingepland. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben, kunnen altijd terecht. Ook de behandeling van patiënten met kanker, zwangere vrouwen, hartingrepen en psychiatrische behandelingen gaan in principe door.

Alle poliafspraken gaan vooralsnog door, maar waar mogelijk via de telefoon of videobellen. Afspraken vinden alleen in het ziekenhuis plaats als dat nodig is.

Update 14 december 2020

Extra landelijke maatregelen vooralsnog geen consequentie voor (poli-)afspraken in het ziekenhuis

De aangekondigde extra maatregelen van het kabinet die op 15 december ingaan, hebben vooralsnog geen consequenties voor de huidige afspraken in het ziekenhuis.

Vanwege de drukte in het ziekenhuis in verband met coronazorg, komen op dit moment al alleen patiënten in het ziekenhuis voor zorg die niet op afstand kan of niet uitgesteld kan of hoeft te worden. Andere zorg is óf uitgesteld óf gebeurd al op afstand via telefonisch- of videoconsult.

Alle huidige afspraken gaan in principe gewoon door. Heeft u een afspraak en is er geen contact met u opgenomen? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Update 1 december 2020

Mond-neusmasker vanaf 1 december wettelijk verplicht

201126_mondkapje_socials_1080x1350_a-1

Al vanaf 2 oktober draagt iedereen op alle locaties van het St. Antonius Ziekenhuis een mond-neusmasker. Vanaf 1 december is het ook wettelijke verplicht om een mond-neusmasker te dragen in publieke binnenruimten voor iedereen vanaf 13 jaar.

Als u ons ziekenhuis bezoekt en u heeft geen mond-neusmasker bij u, dan krijgt u er één uitgereikt bij de ingang. We beschouwen het hele ziekenhuis als publieke ruimte, dus u draagt het mond-neusmasker in principe gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis.

Op verpleegafdelingen hanteren we een nog strenger maskerbeleid. Daar draagt personeel altijd een chirurgisch mond-neusmasker. Daarom hoeven patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling geen mond-neusmasker te dragen.

We benadrukken dat het dragen van een mond-neusmasker slechts één van de maatregelen is waarmee we onze patiënten en ons personeel willen beschermen. Alle overige maatregelen en hygiënerichtlijnen zijn minstens zo belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en blijven daarom ook van kracht.

Tot slot vragen we u met klem: kom niet naar het ziekenhuis als u:

 • zelf corona-achtige klachten heeft
 • zelf positief getest bent
 • in contact bent geweest met een positief getest persoon

Update 23 oktober 2020

St. Antonius schaalt reguliere zorg verder af

Door de enorme toename van coronazorg in ons ziekenhuis, hebben we eerder al een deel van de reguliere zorg moeten afschalen. Ondertussen laten de prognoses zien dat Covid-opnames de komende weken verder zullen toenemen. Om in deze situatie voor nu én in de komende tijd veilige zorg te kunnen waarborgen en tegelijk goed voor onze medewerkers te kunnen blijven zorgen, schalen we de reguliere zorg vanaf maandag 26 oktober verder af.

Wat betekent dit voor patiënten?

We zien ons genoodzaakt meer geplande niet-acute operaties te verplaatsen. Daarmee spelen we OK-personeel vrij om Covid-zorg of reguliere zorg te verlenen op de IC en op verpleegafdelingen.
Uitgangspunt van deze verdere afschaling is om Covid-zorg mogelijk te maken, medisch-urgente operaties altijd door te laten gaan, ons personeel te beschermen tegen overbelasting en de toename van de wachtlijsten zo klein mogelijk te houden.

Dit betekent helaas wel dat er meer patiënten benaderd worden om hun operatie te verplaatsen. Om hoeveel operaties het in totaal gaat, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie, maar we zien helaas geen andere mogelijkheid op dit moment.

Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben, kunnen altijd terecht. Ook de behandeling van patiënten met kanker, dialyse, hartingrepen en psychiatrische behandelingen gaan in principe door.
Overigens kunnen sommige (kleinere) operaties wel gewoon doorgaan als daar op dat moment capaciteit voor beschikbaar is. Dus: als u niet wordt gebeld, gaat uw afspraak of operatie gewoon door!

Op dit moment kunnen vrijwel alle poli-afspraken ook nog doorgaan. Patiënten hoeven dus geen belemmering te voelen om in huis te komen voor poliklinische niet-urgente zorg, dat is nog steeds veilig dankzij alle maatregelen die we de afgelopen maanden hebben genomen. We hebben de huisartsen daarom ook gevraagd om patiënten gewoon te blijven verwijzen.

Update 22 oktober 2020

Belbus stopt tijdelijk

Door de aangescherpte coronamaatregelen rijdt de St. Antonius belbus vanaf maandag 26 oktober tot nader orde niet. Met patiënten die vanaf 26 oktober een reservering hadden, wordt contact opgenomen. Zodra de belbus weer gaat rijden, melden we dit op onze website.

De pendelbussen tussen de locaties blijven vooralsnog rijden.

Update 13 oktober 2020

Medewerkers en patiënten verpleegafdeling A2 testen positief op corona

Op verpleegafdeling A2 (interne geneeskunde) van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn de afgelopen dagen meerdere medewerkers en patiënten positief getest op corona. Op basis van de huidige uitslagen (per 13 oktober ochtend) betreft het 11 medewerkers en 7 patiënten.

Uit voorzorg geldt voor een deel van deze afdeling een opnamestop. Dat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen op deze afdeling. Vooralsnog is bezoek wel mogelijk (met chirurgisch mond-neusmasker). De dagbehandeling aan de voorzijde van de afdeling blijft open. Hier zijn geen besmettingen. Alle maatregelen zijn in gang gezet om verdere verspreiding te voorkomen.

Patiënten die momenteel op de afdeling verblijven zijn getest en alle patiënten die in de periode tussen 5 en 11 oktober op de afdeling verbleven, maar inmiddels zijn ontslagen, zijn gebeld en ontvangen een brief. Zij worden gevraagd om hun gezondheid in de gaten te houden en zich bij klachten te laten testen.

Alle medewerkers die in de risicoperiode op deze afdeling zijn geweest worden momenteel getest (van verpleegkundigen en arts-assistenten tot fysiotherapeuten en schoonmakers). De afdeling ziet extra toe op de naleving van de maatregelen, zoals het correct dragen van het chirurgisch mond-neusmasker en handhygiëne. De medewerkers die positief zijn getest, zijn uiteraard thuis in quarantaine.

Deze situatie heeft geen gevolgen voor onze andere afdelingen of poli's. Patiënten en bezoekers kunnen veilig naar het ziekenhuis komen. De situatie wordt continu zorgvuldig in de gaten gehouden en als dat nodig is, neemt het ziekenhuis aanvullende maatregelen.

Update 12 oktober 2020

Vanaf 12 oktober minder operaties in het St. Antonius

Door de snelheid waarmee het aantal coronapatiënten momenteel toeneemt, ziet het St. Antonius Ziekenhuis, in navolging van veel andere ziekenhuizen, zich ook genoodzaakt om reguliere zorg af te schalen. Vanaf 12 oktober wordt ongeveer 15% van de geplande (niet acute) operaties per week verplaatst naar een later moment.

“Een heel vervelende maatregel die we nu helaas toch noodgedwongen moeten treffen, aldus voorzitter Raad van Bestuur, Luc Demoulin. “We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om alle reguliere zorg gewoon te blijven verlenen, ondanks de toename van coronazorg. Niets is immers vervelender voor een patiënt dan te horen dat je operatie moet worden uitgesteld. Helaas zitten we nu aan de grens van ons kunnen en nemen we deze maatregel om de zorg die we wél leveren goed en veilig te kunnen leveren.”

Langer wachten

Het betreft voorlopig een beperkt aantal ingeplande niet-acute operaties dat afgezegd moet worden. Daarmee komt OK-personeel vrij om coronazorg te verlenen op de Intensive care. Ook kunnen hierdoor meer coronapatiënten centraal op een verpleegafdeling worden verpleegd. 
Naast het verplaatsen van een aantal ingeplande operaties, worden de komende tijd ook wat minder nieuwe operaties ingepland. Daarvoor hoeven dus geen operaties afgezegd te worden, maar moeten patiënten soms wel langer wachten op hun ingreep.

Poli en spoed gaat door

Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben kunnen altijd terecht. Anders dan in het voorjaar, gaan de poli-afspraken wel door. Zo veel mogelijk als het kan op afstand, dus via de telefoon of videobellen. Behandelingen van patiënten met kanker, hartingrepen en psychiatrische behandelingen gaan in principe ook door.

Niet gebeld? Dan gaat je operatie door.

Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst worden gebeld. Samen met patiënten wordt naar een andere datum en eventueel een andere locatie gezocht. Het ziekenhuis benadrukt dat als je niet gebeld wordt, je operatie gewoon door gaat.

Met elkaar

Demoulin: “Wij kunnen dit als ziekenhuis niet alleen en doen daarom een dringende oproep aan iedereen: houd die 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten. Alleen dan kunnen we de toestroom van coronapatiënten in het ziekenhuis aan en ook nog zoveel mogelijk andere zorg blijven bieden die zo hard nodig is. Alleen met elkaar kunnen we voorkomen dat de coronazorg weer de overhand krijgt in ziekenhuizen.”

Update 2 oktober 2020

Wij staan voor u klaar. Ook in coronatijd. Helpt u mee?

 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt in korte tijd flink toe. Ook het aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis loopt langzaam op. Helaas eerder dan verwacht. Zoals velen in Nederland maken ook wij ons daar zorgen over. We weten niet precies wat de komende weken gaan brengen, maar we verwachten dat er meer coronapatiënten gaan komen. Gelukkig hebben we ons hierop voorbereid.

Uiteraard hebben we onze medewerkers zoveel mogelijk ruimte gegeven om bij te komen van de eerste coronagolf. We zijn tegelijkertijd ook hard aan de slag gegaan om een toename van coronapatiënten aan te kunnen. De vele lessen die we in het voorjaar hebben geleerd, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Zo kunnen we in ons ziekenhuis inmiddels meer en sneller testen, zodat we sneller weten of iemand het virus bij zich draagt. Ook weten onze zorgprofessionals nu iets meer over het virus en het ziekteverloop. Behandelingen worden daarop aangepast, waardoor we vaker een IC-opname kunnen voorkomen. 

We hebben ervaren dat de afgelopen periode niet alleen heftig was voor besmette patiënten en hun naasten, maar ook voor patiënten van wie we de zorg hebben moeten uitstellen. We willen het liefst álle patiënten de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. Helaas moeten we nu soms toch een geplande niet-acute ingreep verplaatsen. Coronazorg komt bovenop de normale zorg en er is bovendien relatief veel zorgpersoneel voor nodig. Extra opgeleid personeel is helaas niet meteen voorhanden. 

Helpt u mee?

Daarom hebben we uw hulp hard nodig. Houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten! Alleen dan kunnen we de toestroom van coronapatiënten in het ziekenhuis tegengaan en ook alle andere zorg blijven bieden die zo hard nodig is. Met elkaar moeten we zien te voorkomen dat de coronazorg weer de overhand krijgt in ziekenhuizen.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat u niet afwacht als u klachten heeft. Bel de GGD als u coronaklachten heeft. Neem contact op met uw huisarts als u andere klachten heeft of met uw specialist als u een verwijzing van de huisarts heeft of al in behandeling bij ons bent. Als u in ons ziekenhuis bent, houd u dan aan de geldende coronamaatregelen. Alleen zo houden we ons ziekenhuis veilig. 

Wij staan voor u klaar. Ook in coronatijd. Helpt u mee?

Update 1 oktober 2020

Vanaf 2 oktober iedereen in het St. Antonius Ziekenhuis een mond-neusmasker

Patiënten, bezoekers en medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis worden vanaf vrijdag 2 oktober dringend geadviseerd in het ziekenhuis een mond-neusmasker te dragen. Dat geldt ook voor mensen die geen klachten hebben. Mensen die geen mondmasker bij zich hebben, krijgen er één uitgereikt bij de ingang.

Iedereen moet het mond-neusmasker in principe gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis ophouden. Alleen patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling hoeven geen mond-neusmasker te dragen. Met dit nieuwe beleid, dat voor alle locaties geldt, volgt het St. Antonius het landelijke dringend advies van de overheid om in publieke ruimtes een mond-neusmasker te dragen.

Goed voorbeeld

Met de invoering van de maatregel wil het St. Antonius graag het goede voorbeeld geven met betrekking tot het dringende advies van de overheid. "We beschouwen in principe het hele ziekenhuis als publieke ruimte. Op verpleegafdelingen hanteren we een nog strenger maskerbeleid. Daar draagt personeel altijd chirurgische mond-neusmaskers."

Het ziekenhuis benadrukt dat de onderstaande bestaande richtlijnen ook van kracht blijven en vraagt iedereen die corona-achtige klachten heeft om niet naar het ziekenhuis te komen.

Bekijk hier hoe u op een juiste manier een mond-neusmasker op en af zet.

Update 24 september 2020

Podcast BNR Nieuwsradio

Medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis zijn te horen in een podcastserie over de coronacrisis(externe link) van BNR Nieuwsradio. Journalist Harmen van der Veen is hiervoor twee weken in ons ziekenhuis geweest en heeft een aantal collega's gesproken over hoe zij de afgelopen periode hebben beleefd.

In deze eerste aflevering(externe link) doen longverpleegkundigen Romy en Kimberley hun verhaal. Zij vertellen hoe de afgelopen periode voor hen is geweest en uiten hun zorgen over het oplopend aantal besmettingen.

In volgende afleveringen komen onder anderen IC-arts Bram, schoonmaakster Manon en manager inkoop Bjorn aan het woord. De afleveringen zijn behalve op de website van BNR ook te vinden op Spotify.

Update 21 september 2020

Update verpleegafdeling met positief geteste medewerkers 

Alle patiënten en alle medewerkers van verpleegafdeling (vaat)chirurgie in Nieuwegein zijn inmiddels getest, ongeacht of zij klachten hadden of niet. We wachten nog op een aantal uitslagen, maar tot nu toe zijn in totaal zeven medewerkers en één patiënt positief bevonden.

Op een deel van de afdeling kunnen vanaf dinsdag 22 september weer patiënten worden opgenomen. Een ander deel blijft nog afgeschermd, omdat patiënten die daar verblijven en negatief zijn getest, de incubatieperiode nog moeten afwachten. Daar blijven aangescherpte hygiënemaatregelen gelden.

Patiënten die op de afdeling hebben gelegen maar eerder ontslagen zijn, zijn allemaal gebeld om hen te informeren en alert te zijn op mogelijke klachten.

Update 19 september 2020

Medewerkers positief getest op corona op verpleegafdeling Nieuwegein

Aangescherpte maatregelen

Op verpleegafdeling F3 (Chirurgie) van het St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein zijn vrijdagmiddag 18 september 5 medewerkers positief getest op corona. Alle procedures zijn in gang gezet. Patiënten en medewerkers die met hen in contact zijn geweest zijn geïnformeerd en getest en er wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

Er geldt een opnamestop voor de betreffende afdeling. Dat betekent dat er voorlopig geen nieuwe patiënten op deze afdeling worden opgenomen. Daarnaast wordt er extra gelet op de naleving van de algemene hygiënemaatregelen zoals handhygiëne en gelden extra maatregelen: alle medewerkers die de F3 betreden en alle bezoekers van de F3 moeten een chirurgisch mond-neusmasker dragen. Er geldt (vooralsnog) geen bezoekersstop.

Update 13 augustus 2020

Mondkapje in wachtruimtes poli’s en onderzoekafdelingen verplicht

Vanaf maandag 17 augustus vragen we patiënten en hun eventuele begeleider een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimtes van onze poli’s en onderzoekafdelingen (o.a. Radiologie, Bloedprikken, Endoscopie en Spoedeisende Hulp). Dit geldt voor al onze locaties, dus ook de buitenpoli’s in Overvecht, Houten en Mijdrecht.

Patiënten mogen hun eigen mond-neusmasker dragen. Als ze zelf geen masker bij zich hebben, krijgen ze er één uitgereikt bij de balie van de polikliniek/afdeling. De mond-neusmaskers gelden voor iedereen vanaf 13 jaar.

Waarom deze extra maatregel?

In het St. Antonius Ziekenhuis willen we zoveel mogelijk patiënten de zorg bieden die zij nodig hebben. Veel patiënten waarvan de zorg moest worden uitgesteld hebben we inmiddels weer kunnen helpen. Maar nog niet iedereen. We willen graag meer doen, maar dat kan alleen als we dat op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Al hebben we onze ziekenhuislocaties zo veel als mogelijk ingericht op de 1,5 metermaatregel, toch zijn er grenzen aan de fysieke mogelijkheden in ons ziekenhuis. Nu we de zorg steeds verder aan het hervatten zijn, verwachten we op sommige poli’s die 1,5 meter niet meer altijd te kunnen waarborgen. Daarom is besloten om vanaf 17 augustus patiënten en hun eventuele begeleiders te vragen een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimte van een poli of onderzoeksafdeling op al onze locaties.

Lees hier het volledige bericht.

Wat zijn onze maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus?

a5_flyer_help_mee_verspreiding_corona_voorkomen_7_blokken_1-z

Update 20 juli 2020

Aangepaste bezoekersregeling reguliere verpleegafdelingen

We hebben de bezoektijden voor reguliere verpleegafdelingen iets aangepast. Hierdoor voorkomen we piekmomenten en kunnen we het bezoek meer spreiden, waardoor we de 1,5-metermaatregel met elkaar beter kunnen naleven. Een overzicht van bezoekregels van alle overige afdelingen vindt u hier.

Wanneer mag u op bezoek komen op een reguliere verpleegafdeling?

 • Dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur mag de eerste contactpersoon op bezoek komen. Op dat moment van de dag is er vaak ook een arts op de afdeling om informatie met de eerste contactpersoon te delen en/of om een gesprek mee te hebben.
 • Daarnaast mag er elke dag tussen 17.00 en 20.00 uur 1 bezoeker langskomen, die langer mag blijven dan 1 uur. Dat mag de eerste contactpersoon zijn of iemand anders.

Verder blijft gelden:

 • Verkoudheidsklachten? Dan is het bezoeken van uw familielid/naaste niet toegestaan.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen.
 • Tijdens het bezoekuur mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten.
 • In sommige situaties kan een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de afdeling Neonatologie, Geboortezorg en bij delirante patiënten en patiënten in de stervensfase. De verpleegkundige overlegt hierover met u.
 • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
 • De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven gelden: was uw handen regelmatig, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en probeer minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Neem voor uw bezoek onze vragenlijst door

Komt u naar het ziekenhuis om een naaste te bezoeken? Dan verzoeken wij u om voor uw bezoek onze online vragenlijst (externe link)door te nemen. Op basis hiervan kunt u bepalen of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen. Hiermee hopen wij het risico op een mogelijke corona-besmetting (Covid-19-infectie) zo klein mogelijk te houden en proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verspreiding  van corona te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Blijkt uit de vragenlijst dat u met uw klachten geen patiënten kunt bezoeken in ons ziekenhuis, dan kunt u wellicht nog tijdig regelen dat iemand anders uw naaste bezoekt. Bekijk hier onze vragenlijst voor bezoekers(externe link).

Op vakantie? Wees alert!

Recent zijn er in Europa weer diverse oplevingen van het coronavirus geweest. Ook in Nederland zijn weer een paar uitbraken geweest. Voor sommige landen en regio’s is het reisadvies aangepast naar oranje. Bij terugkomst uit deze gebieden geldt het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan.

Weest u zich ervan bewust dat het reisadvies voor een land, of voor een regio, snel kan wijzigen. De besmettingsgraad kan in een gebied in korte tijd toenemen met mogelijke maatregelen tot gevolg, zoals twee weken in quarantaine bij terugkomst of het niet tijdig kunnen terugreizen.

Wij adviseren u daarom om vóór én tijdens uw vakantie regelmatig de actuele informatie hierover te raadplegen op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Bent u in een oranje of rood gebied geweest? Dan verzoeken wij u uw bezoek aan het ziekenhuis uit te stellen als het kan. Meld het in ieder geval voorafgaand aan uw afspraak, zodat we zo nodig extra maatregelen kunnen treffen.

Update 10 juli 2020

Op 9 juli heeft het webinar ' Samen zorgen in tijden van corona' plaatsgevonden, waarin we meer onder andere vertelden over de gang van zaken in het ziekenhuis. U kunt dit webinar, de presentatie en de gestelde vragen & antwoorden terugkijken.

Update 25 juni 2020

Beeldbellen steeds populairder

Door de coronacrisis is zorg op afstand populairder dan ooit. Ook in het St. Antonius Ziekenhuis vinden afspraken steeds vaker telefonisch of online plaats. Diabetes Centraal, diabeteszorg voor kinderen, loopt hierin voorop. Op 16 maart werden alle afspraken op de polikliniek direct omgezet naar video afspraken. Het beeldbellen bevalt zo goed dat het een blijvend onderdeel van de kinderdiabeteszorg zal zijn. 

Lees meer in dit nieuwsbericht.

Update 23 juni 2020

Overlijden collega

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze collega aan de gevolgen van het coronavirus. Onze gedachten gaan uit naar zijn partner, familie en vrienden. Wij zullen hem als collega enorm missen.

Wij hebben nauw contact met de familie en staan ze bij waar mogelijk. Eventuele verdere communicatie doen wij daarom alleen in afstemming met hen.

Update 16 juni 2020

Poliklinieken Mijdrecht, Overvecht en Houten weer open

Open voor bloedprikken, urine inleveren en polibezoek

Sinds 15 juni zijn onze poliklinieken MijdrechtOvervecht en Houten weer open. U kunt op deze poliklinieken terecht voor polibezoek, bloedprikken en urine inleveren. Check wel nog even op deze pagina, wanneer u waar terecht kunt voor bloedprikken en urine inleveren.

Radiologisch onderzoek

Radiologisch onderzoek vindt op onze poliklinieken in Mijdrecht, Houten en Overvecht (nog) niet plaats. Voor dit type onderzoek  kunt u (op afspraak) wel terecht op onze ziekenhuislocaties. Check op deze pagina waar u wanneer terecht kunt voor radiologisch onderzoek.

Update 15 juni 2020

Over de hele wereld wordt er volop gezocht naar een behandeling tegen het coronavirus. Ook het St. Antonius levert een belangrijke bijdrage aan deze zoektocht. In het ziekenhuis is een speciale Taskforce Covid Research opgericht, dat zich bezighoudt met liefst 25 verschillende onderzoeken.

Lees meer in dit nieuwsbericht.

Update 12 juni 2020

Om het risico op nieuwe corona-uitbraken en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen draagt personeel en bezoek op verpleegafdelingen van onze locaties in Utrecht en Nieuwegein een chirurgisch mond-neusmasker. Dat blijven we voorlopig tot nader order nog doen. 

Ondanks deze en alle andere voorzorgsmaatregelen kunnen we nieuwe positieve bevindingen helaas nooit volledig uitsluiten. We blijven daarom aan iedereen vragen om de algemene hygiëne(maatregelen) zorgvuldig na te leven. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het ziekenhuis een veilige plek blijft voor iedereen. 

Dus: Kom niet naar het ziekenhuis als het niet per se hoeft, was regelmatig je handen, houd altijd 1,5 meter afstand, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.

Update 3 juni 2020

Extra hygiënemaatregelen op locatie Utrecht

De afgelopen dagen hebben we in Utrecht op afdeling 4A en 4C vier patiënten en 1 medewerker positief getest op corona. De patiënten zijn inmiddels naar huis of overgebracht naar locatie Nieuwegein om daar op de corona-afdeling verpleegd te worden. De betreffende medewerker is thuis in quarantaine.

Net als op locatie Nieuwegein draagt ook het verplegend personeel van verpleegafdelingen, functieafdelingen en dagbehandelingen van locatie Utrecht ook een mond-neusmasker. Ook bezoekers krijgen bij binnenkomst op de verpleegafdelingen een mond-neusmasker uitgereikt. Daarnaast testen we het personeel van de betrokken afdelingen en vindt  er contactonderzoek plaats. Zo proberen we het risico op verdere verspreiding te beperken.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen we nieuwe positieve bevindingen helaas nooit volledig uitsluiten. Daarom blijven we personeel en patiënten laagdrempelig testen bij lichte klachten. Hierdoor hebben we eventuele besmettingen snel in zicht om aanvullende maatregelen te nemen en verspreiding tegen te gaan. Daarnaast kunnen we het niet vaak genoeg blijven herhalen: neem altijd de hygiënemaatregelen in acht.

 • Was regelmatig je handen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Update 26 mei 2020

Opnamestop en bezoekersstop opgeheven

Naar aanleiding van de toename in het aantal coronabesmettingen gold een opnamestop op een aantal verpleegafdelingen binnen de eenheid Hart en Interne Geneeskunde op onze locatie in Nieuwegein (H2, H3, G3, de CCU en de A2 en C2). Voor al deze verpleegafdelingen is de opnamestop nu opgeheven en kunnen er weer patiënten worden opgenomen.

Ook de bezoekerstop die voor deze afdelingen gold, is opgeheven. In plaats daarvan geldt voor deze afdelingen een aangepast bezoekersbeleid: maximaal 1 persoon per patiënt mag één keer per dag (tussen 19.00 en 20.00 uur) op bezoek. 

Alle medewerkers en bezoekers dragen uit voorzorg op alle verpleegafdelingen in Nieuwegein een chirurgisch mond-neusmasker. Bezoekers krijgen het masker uitgereikt bij binnenkomst op de verpleegafdeling. 

Update 22 mei 2020

Toename coronabesmettingen op locatie Nieuwegein

Beleid aangescherpt voor personeel en bezoekers verpleegafdelingen Nieuwegein

We hebben onlangs een toename geconstateerd in het aantal coronabesmettingen onder patiënten en medewerkers van enkele verpleegafdelingen binnen de eenheid Hart en Interne Geneeskunde op locatie Nieuwegein. Om verdere verspreiding te voorkomen, nemen we uit voorzorg een aantal maatregelen, om onze patiënten, bezoekers en personeel te beschermen. Lees meer.

Update 19 mei 2020

Patiënten bezorgd over corona, maar positief & vol vertrouwen over zorgverlening St. Antonius

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een patiëntenpanel dat regelmatig met ons meedenkt over allerlei onderwerpen. Eind april hebben we een onderzoek gedaan onder onze panelleden, om inzicht te krijgen in hun ervaringen met de zorg van het St. Antonius tijdens de veranderingen in de coronaperiode medio maart t/m medio april. Bijna 1.100 patiënten hebben online een vragenlijst ingevuld. 

Update 13 mei 2020

Samen zorgen voor 1,5 meter afstand

Sinds deze week komen er weer meer patiënten naar ons ziekenhuis. Om iedereen veilige zorg te bieden, is het van belang om 1,5 meter afstand te houden. Daarbij helpen we patiënten, bezoekers en medewerkers op verschillende manieren; onder andere met behulp van looproutes, markeringen en met stewards die de hoeveelheid mensen op de poli’s in de gaten houden en mensen zo nodig vragen de 1,5 meter in acht te nemen. 

Toch zal het voor iedereen wennen zijn, ook voor onze medewerkers. Niet alles zal in het begin vlekkeloos verlopen. Hoewel de meeste mensen hun best doen om voldoende afstand te houden, is dat in de praktijk niet altijd makkelijk. Niet uit onwil, maar bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte in een smalle gang of doordat mensen vanuit gewoonte dichter bij elkaar staan dan de bedoeling is. Laten we elkaar dan helpen: bijvoorbeeld door zelf even meer afstand te nemen of door de ander te vragen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Zo kunnen we samen zorgen voor veilige zorg bij 1,5 meter afstand. 

In sommige gevallen is het voor zorgverleners in hun werk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden zijn er maatregelen van kracht. Medewerkers zijn op de hoogte van de verschillende persoonlijke beschermingsmaatregelen en houden zich per situatie aan de juiste voorschriften.    

Op onze webpagina 1,5 meter afstand in het ziekenhuis krijgt u een indruk van hoe ons ‘1,5 meter-ziekenhuis’ er nu uit ziet. 

Hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip.

Update 12 mei 2020

Weer dagelijks bezoek voor IC-patiënten

Vanaf vandaag is de bezoekersregeling op de IC voor zowel coronapatiënten als reguliere IC patiënten verruimd. In plaats van 2x per week mag elke patiënt nu dagelijks bezoek ontvangen. De familiebegeleider plant samen met de familie 1 keer per dag een afspraak in. Óf tussen 14.30 - 15.30 uur óf tussen 19.00 - 20.00 uur. Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan.

De IC is heel blij dat ze patiënten en hun familie weer vaker bij elkaar kunnen brengen. 

Bekijk ook onze webpagina over de bezoek-en begeleidersregeling.

Update 11 mei 2020

Binnenkomst ziekenhuis aangepast

Vanaf vandaag vindt er geen uitgebreide toegangscontrole meer plaats bij de ingangen van onze ziekenhuislocaties. In plaats daarvan wordt u als patiënt hartelijk welkom geheten door een van onze medewerkers. Zij stellen u nog maar 1 vraag: “Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen?” Is het antwoord “ja”, dan krijgt u een mond-neusmasker aangereikt en uitleg voor het gebruik van het masker.

Lees meer over toegang in het ziekenhuis.

Update 8 mei 2020

Informatie beschikbaar voor ouders van kinderen met een afspraak in het ziekenhuis

Komt u met uw kind naar het ziekenhuis voor een poli-afspraak, onderzoek, dagbehandeling of opname?  Dan is er informatie beschikbaar over de voorzorgsmaatregelen en speciale afspraken die nodig zijn om uw kind goede en veilige zorg te verlenen in deze periode. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest voordat u naar het ziekenhuis komt.

De volgende informatie is beschikbaar:
• De poli-afspraak van uw kind
• De dagbehandeling of onderzoek van uw kind
• De opname van uw kind

Update 7 mei 2020

Het St. Antonius Ziekenhuis breidt reguliere zorg verder uit

Vanwege de coronacrisis moest het St. Antonius noodgedwongen veel afspraken en operaties van patiënten uitstellen. Nu het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis afneemt, ontstaat er ruimte om de zorg die tijdelijk ‘in de wacht heeft gestaan’ weer op te pakken.

Lees meer in dit nieuwsbericht.

Update 1 mei 2020

Informatie beschikbaar voor patiënten met een afspraak in het ziekenhuis 

Komt u naar het ziekenhuis voor een poli-afspraak, onderzoek, dagbehandeling of opname?  Dan is er informatie beschikbaar over de voorzorgsmaatregelen en speciale afspraken die nodig zijn om u goede en veilige zorg te verlenen in deze periode. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest voordat u naar het ziekenhuis komt.

De volgende informatie is beschikbaar:

Update 28 april 2020

Ervaringsverhaal medewerker

Sonny Bakker (29) werkt als beveiliger in het St. Antonius Ziekenhuis. Tijdens de coronacrisis heeft hij ervaren hoe het is om patiënt te zijn in zijn eigen ziekenhuis. Hij lag er een week op de corona-afdeling. Of hij het virus heeft opgelopen tijdens zijn werk, weet hij niet. “Ik heb geen idee. Het zou natuurlijk kunnen, maar ik kan net zo goed in de supermarkt besmet zijn geraakt.”

Lees meer over zijn ervaringen in dit patiëntverhaal

Triagetent SEH

Naast de Spoedeisende Hulp (SEH) op onze locatie Nieuwegein staat een speciaal ingerichte tent, die gebruik wordt voor de opvang van patiënten met een verdenking op corona. Medewerkers van de SEH hebben een filmpje gemaakt, waarin zij laten zien hoe de tent eruit ziet en meer vertellen over hoe patiënten er worden opgevangen. 

Het filmpje is te zien op Youtube(externe link).

Update 24 april 2020

Ervaringsverhaal corona-afdeling

Het aantal patiënten dat met het coronavirus in het St. Antonius Ziekenhuis terechtkomt, neemt langzaam af. Tegelijkertijd groeit de groep die het ziekenhuis verlaat. Weer thuis is er tijd voor bezinning en het terugblikken op een heftige periode. “Alsof je in een heel slechte film bent beland. Het was een nachtmerrie”, aldus Ad van Luijn (63), die 13 dagen op de corona-afdeling heeft doorgebracht.

Hij vertelt over zijn ervaringen in dit patiëntverhaal.

Update 23 april 2020

St. Antonius kijkt naar mogelijkheden om gewone zorg verder op te pakken

Bij steeds meer mensen leven vragen over wanneer zij weer voor de gewone zorg in ons ziekenhuis terecht kunnen. Logisch, want het is onprettig om lang op een afspraak, onderzoek of behandeling te wachten. Dat beseffen wij ons goed. Uit ons onderzoek onder patiënten blijkt  begrip voor de situatie, maar ook bezorgdheid over uitstel van zorg. De afgelopen tijd hebben wij met name coronazorg, spoedzorg en niet-uitstelbare zorg gegeven. Daarnaast hebben we onze patiënten voor een deel ook op afstand kunnen helpen, bijvoorbeeld via een telefonische afspraak of videoconsult. Voor een deel van onze patiënten geldt echter dat zij voor hun zorg helaas niet naar ons ziekenhuis kunnen komen.

Stapsgewijs oppakken

In ons ziekenhuis kijken we nu hoe we de gewone zorgverlening weer stapsgewijs kunnen oppakken. Uitgangspunt daarbij is dat we prioriteit geven aan medisch urgente zorg. Dat is de zorg die niet langer uit te stellen is, omdat langer uitstellen schade oplevert voor de patiënt. Bijvoorbeeld een oogaandoening die we regelmatig moeten behandelen met ooginjecties, omdat zonder injecties het risico bestaat op onherstelbare schade aan het zicht. Naast uitbreiding van deze medisch urgente zorg gaan we langzaam de zorgverlening die minder dringend is uitbreiden. Ook in deze periode van langzame toename van zorg blijven onze specialisten heel zorgvuldig afwegen bij welke mensen een onderzoek, poliafspraak of operatie snel moet plaatsvinden.

Nieuwe tijden

Wij willen graag de gewone zorgverlening zo snel mogelijk weer oppakken. Om dit veilig en verantwoord te doen, moeten we rekening houden met: 

 • De eisen van de ‘anderhalve-meter-samenleving’ waar we net als andere organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Dat is zeker in een ziekenhuis belangrijk, want mensen die al ziek zijn moeten we extra beschermen tegen corona. Dit betekent in ieder geval dat er minder mensen tegelijk in het ziekenhuis kunnen zijn en dat vraagt iets van de inrichting van onze ruimtes en hoe zorgverleners zorg kunnen geven. Landelijk zijn hierover richtlijnen gegeven en wij vertalen deze richtlijnen naar onze zorg om zowel u als onze zorgverleners goed te beschermen. Wij zijn bezig om deze veranderingen vorm te geven en weloverwogen keuzes te maken.
 • Schaarste van mensen en middelen waar we net als andere ziekenhuizen, voorlopig mee te maken hebben. Zo is de laatste weken al een groot beroep gedaan op onze medewerkers. Zij hebben hersteltijd nodig om straks weer met nieuwe energie aan de slag te gaan. Ook de schaarste aan bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en bepaalde medicijnen die voor coronazorg nodig zijn, maakt dat we nog een tijd niet alle gebruikelijke zorg kunnen bieden.
 • De gevolgen van het uitbreiden van onze zorg voor zorgverleners in de regio, bijvoorbeeld bij de verpleeghuizen. Ook bij hen is de zorgdruk namelijk zeer hoog.

Wij zijn er voor u

Voorop staat dat wij u graag zo goed en zo snel mogelijk willen helpen. Dus neem vooral contact op met de polikliniek als uw klachten verergeren, als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw afspraak of behandeling.

Wij houden u, onder andere via deze website, regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in ons ziekenhuis.

Update 21 april 2020

Uw poli-afspraak en/of operatie

Vanwege het coronavirus zijn we helaas al enige tijd genoodzaakt om poli-afspraken en geplande operaties en opnames waar mogelijk uit te stellen. We begrijpen dat u hier vragen over heeft. Daarom delen wij graag de huidige stand van zaken met u.

 • Poliafspraken worden tot met 5 mei uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken of videoconsulten (via Mijn Antonius).
 • Geplande operaties en opnames worden, waar dit kan, tot en met 5 mei geannuleerd.

Hierover bellen we u op tijd. Op onze pagina Poli-afspraken, operaties & opnames vindt u meer informatie hierover.

Of poli-afspraken, operaties en opnames na 5 mei wel kunnen doorgaan, is nu nog niet bekend. Zodra het weer mogelijk is om uw poli-afspraak of operatie in te plannen, neemt de poli contact met u op. U hoeft hiervoor dus niet zelf te bellen (tenzij iets anders met u is afgesproken).

Update 17 april 2020

Aangepaste bezoekersregeling Spoedeisende Hulp Nieuwegein en Utrecht

De bezoekersregeling voor de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nieuwegein en Utrecht is aangepast.

Corona (verdachte) patiënten

Voor alle corona (verdachte) patiënten is het helaas NIET mogelijk een naaste mee te nemen, tenzij:

 • De psychosociale/cognitieve gesteldheid van de patiënt begeleiding vereist die de verpleegkundigen op de SEH niet kunnen bieden;
 • De patiënt stervende is en waarbij de familie gefaseerd de mogelijkheid krijgt om afscheid te nemen; 
 • De patiënt de Nederlandse taal niet machtig is en het personeel er middels telefonische vertaling niet uit komt.

Is een van bovenstaande situaties van toepassing, dan geldt het volgende:

 • Per patiënt is maximaal één bezoeker toegestaan. 
 • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
 • Tijdens het SEH bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten. 
 • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol met het dragen van bijbehorende persoonlijke beschermmaatregelen gevolgd. 
 • Bezoekers verlaten na opname of ontslag van de patiënt direct de SEH en het ziekenhuis.

Niet-corona (verdachte) patiënten

Voor alle niet-corona (verdachte) patiënten is het mogelijk om de eerste twee uur op de behandelkamer een naaste mee te nemen gelet op onderstaande voorwaarden:

 • Per patiënt is maximaal één bezoeker toegestaan. 
 • Heeft het bezoek last van klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de SEH niet toegestaan. 
 • Tijdens het SEH bezoek mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten. 
 • De 1,5 meter afstand tot het personeel wordt zo goed mogelijk nageleefd. We vragen bezoek daarom zoveel mogelijk plaats te nemen op de stoel zodra er personeel op de kamer komt.

Deelname aan internationale studie naar effecten tocilizumab bij corona-longontsteking

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt sinds afgelopen week als een van weinige centra in Nederland deel aan de studie COVACTA. Dit is een internationale studie naar de effecten van tocilizumab (TCZ) bij patiënten met ernstige corona-longontsteking.

Er zijn momenteel geen geneesmiddelen goedgekeurd voor de behandeling van deze ernstig zieke patiënten. Tocilizumab (TCZ) kan samen met de standaardzorg een mogelijke behandeling bieden voor coronapatiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. TCZ is een geneesmiddel dat is ontworpen om de werking van het eiwit interleukine-6 (IL-6) te blokkeren. Dit eiwit speelt een rol bij het immuunsysteem en is een sleutelfactor is bij ontstekingen. Het middel wordt in diverse landen ingezet bij reumatische aandoeningen.

In een recordtempo zijn vorige week de nodige goedkeuringen geregeld om de studie in ons ziekenhuis te kunnen starten. We willen minimaal 5 patiënten aan de studie laten deelnemen. Patiënten kunnen hierbij behandeling met TCZ of een placebo krijgen. Inmiddels zijn de eerste patiënten met deze behandeling begonnen en de verwachting is dat er er snel meer zullen volgen. We hopen door deelname aan de studie een positieve bijdrage leveren aan een oplossing voor ernstige coronaklachten.

Update 16 april 2020

Coronapatiënten eerder uit het ziekenhuis met behulp van app

Het St. Antonius Ziekenhuis is gestart met thuismonitoring van coronapatiënten. Met behulp van een app kunnen patiënten vanuit huis dagelijks hun zuurstofgehalte in het bloed (saturatie), temperatuur en eventuele klachten doorgeven aan het ziekenhuis. Daar worden deze gegevens door een speciaal thuismonitorteam, bestaande uit coassistenten en longartsen, beoordeeld.

Lees meer in het nieuwsbericht

Update 15 april 2020

Succesvol online vragenuurtje voor MS-patiënten

Vanochtend heeft het eerste online vragenuurtje voor patiënten plaatsgevonden. Meer dan 100 MS-patiënten hebben hieraan deelgenomen. Patiënten waren erg blij met de toelichting over corona met betrekking tot hun ziekte en medicatie. Patiënte Jessica: “Super dat jullie dit gedaan hebben. Ik weet nu veel meer, vragen die ik had zijn beantwoord en ik ben gerustgesteld.”

Bezoekersregeling patiënten corona-IC en ‘schone’ IC/MC verder uitgebreid

De sinds 10 april geldende bezoekersregeling voor coronapositieve patiënten op de Covid-IC is vanaf vandaag verder versoepeld. Daarnaast is vanaf vandaag ook weer bezoek toegestaan op de ‘schone’ IC/MC. Familieleden/naasten van patiënten op de IC/MC (covid en non-covid) geven aan heel erg blij te zijn dat ze hun dierbare weer (vaker) kunnen bezoeken.

Patiënten op de Covid-IC mochten één keer per week bezoek ontvangen; dit is nu uitgebreid naar twee keer per week.

Lees hier de actuele bezoekregeling.

Update 14 april 2020

Stickers met gezicht van medewerker voor herkenbaarheid

gezichtsticker

Op de corona-afdelingen waar zorgpersoneel in volledige beschermende kleding werkt, is het lastig om je collega te herkennen. Ook patiënten zien niet goed het gezicht van degene die voor hen zorgt en dat maakt het erg onpersoonlijk. Sinds vorige week dragen medewerkers van deze afdelingen daarom stickers met hun foto erop op hun beschermende kleding. Zo zijn medewerkers herkenbaar voor patiënten én voor elkaar. De eerste ervaringen zijn positief!

Update 10 april 2020

Kunstwerk Build Love bij onze locatie in Utrecht

build-love-kunstwerk

Vandaag is voor ons ziekenhuis in Utrecht het kunstwerk Build Love geplaatst. Een hart voor de zorgverleners die het hart van de samenleving zijn. Het hart is aangeboden door een groep lokale ondernemers die Leidsche Rijn mede hebben opgebouwd, het staat voor hun trots voor Leidsche Rijn en in deze tijd steekt het ook een hart onder de riem van de zorgverleners en van ons allemaal.

Verruiming bezoekersregeling patiënten corona-afdelingen en corona-IC

Vanaf zondag 12 april

De bezoekersregeling voor coronapositieve patiënten op onze corona-afdelingen (Covid-cohortafdelingen) en op de corona-IC, wordt aangepast. In eerste instantie mochten deze patiënten geen bezoek ontvangen. Omdat we merken dat dit emotioneel zwaar is voor zowel patiënten als familieleden, hebben we besloten bezoek onder bepaalde voorwaarden toe te staan. De aangepaste bezoekersregeling geldt vanaf zondag 12 april.

Uitgangspunt van de aanpassing is dat we vermijden dat onze patiënten allemaal tegelijkertijd bezoek ontvangen. Door de bezoektijden te spreiden, kunnen we het aantal bezoekers beter reguleren en drukte in de centrale hal en/of bij de ingang van de afdelingen voorkomen.

De bezoekregels voor de andere afdelingen veranderen niet.

Bekijk de nieuwe bezoekregels.

Monitoring op afstand met ‘slimme pleisters’

Extra gevoel van veiligheid bij corona-patiënten én verpleegkundigen

Het St. Antonius Ziekenhuis is begin april gestart met ‘slimme pleisters’, waarmee op afstand de hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en temperatuur van corona-patiënten gemeten kunnen worden.

De pleister wordt door de verpleegkundige aangebracht en de patiëntgegevens worden eenmalig met de barcodescannner ingelezen. Vervolgens kunnen op een mobiel medisch device de gegevens uitgelezen worden. De verpleegkundige heeft deze gegevens dus altijd bij de hand. In onze regio zijn we het eerste ziekenhuis dat deze slimme pleisters gebruikt. 

Lees het nieuwsbericht over de monitoring met slimme pleisters.

Locatie Woerden voorlopig geen opvanglocatie voor coronapatiënten

Vorige week kregen wij vragen binnen over locatie Woerden in relatie tot coronazorg. In de update van 1 april (zie hieronder) meldden we dat we locatie Woerden hebben aangeboden als opvanglocatie voor de regio. Inmiddels heeft het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) ons laten weten dat locatie Woerden (voorlopig) niet in aanmerking komt als regionale locatie voor opvang van coronapatiënten. Andere locaties zoals Hospice Leersum, Haltna Huis in Houten, Buurtzorg Pension in Utrecht zijn beoordeeld als meer geschikt hiervoor. Mocht het moment aanbreken dat de regio wel gebruik wil maken van onze locatie, staan wij daar uiteraard graag voor open.

Zoals op alle locaties, waaronder Woerden, proberen we zoveel mogelijk reguliere zorg (anders dan coronazorg) te blijven bieden op afstand via bijvoorbeeld telefonische consulten of videobellen. Daarnaast huizen partijen als het Zorgpension, de Sint Maartenskliniek en Daan Teeuwes Centrum in onze Woerdense locatie.

Update 8 april 2020

Goed slapen of fijn ontspannen met luisteroefeningen 

Het coronavirus brengt voor veel mensen onrust met zich mee, zowel voor mensen die ziek zijn als voor hun familie en naasten. Onze kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger heeft een paar luisteroefeningen gemaakt die u kunnen helpen te ontspannen of kunnen bijdragen aan een goede nachtrust. De ene ontspanningsoefening brengt u in gedachten naar een heerlijk strand, de andere nodigt u uit voor een mooie reis in een luchtballon. 

Oefeningen beluisteren

Beluister de ontspanningsoefeningen op de website Skills4comfort(externe link)

Aan het gebruik van deze oefeningen zijn geen kosten verbonden. U kunt de oefeningen net zo vaak beluisteren als u wilt. 

Update 6 april 2020

Nieuwe mogelijkheden voor digitale zorg tijdens corona-epidemie

E-consult en videoconsult 

videoconsult

Ook tijdens de corona-epidemie willen we onze patiënten goed en veilig helpen. De afgelopen weken is hard gewerkt om onze patiënten een goed alternatief te bieden voor het traditionele bezoek aan de poli. Naast een telefonische afspraak en zijn daarom nu ook een e-consult en/of een videoconsult met uw arts of verpleegkundige mogelijk. Op onze webpagina E-consult en videoconsult leest u meer over deze consulten. 

De komende periode zullen we deze nieuwe manieren om contact met uw arts en/of verpleegkundige te hebben steeds vaker inzetten.

Meer informatie over het aanmaken en activeren van uw Mijn Antonius-account en de nieuwe consulten vindt u op de webpagina Zelf uw zorg regelen via Mijn Antonius

Manon deelt haar ervaringen als schoonmaker op de IC 

Niet alleen onze artsen en verpleegkundigen zijn in deze tijden onmisbaar, maar onze schoonmakers zijn net zo waardevol. Manon maakt schoon op de IC van het St. Antonius en deelt haar ervaringen in vlogs voor het tv-programma Frontberichten(externe link).

Update 3 april 2020

Gezamenlijke oproep huisartsen en ziekenhuizen

Huisartsen, medisch specialisten en ambulancedienst zien het aantal patiënten dat hun hulp inroept sterk afnemen. Mensen lijken nu bij klachten terughoudend om de huisarts of het overbelaste ziekenhuis in te schakelen. “Niet doen”, zegt Esther van Osselen namens de huisartsen in de regio Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

“De reguliere, niet-corona, zorg gaat zoveel mogelijk door! Maak daarom niet zelf de inschatting, maar bel de huisarts wanneer je dat normaal gesproken ook zou doen. De consulten zien er misschien anders uit: vaker telefonisch of via beeldbellen, maar de artsen blijven bereikbaar om naar klachten te kijken en een inschatting te maken of verdere zorg nodig is. Het is belangrijk dat we met elkaar proberen te  voorkomen dat mensen (te lang) met klachten blijven lopen, waardoor hun gezondheid mogelijk verslechtert en ze op een later moment intensievere zorg nodig hebben” aldus van Osselen. Huisartsen, specialisten en ambulancemedewerkers overleggen nu nog meer dan gebruikelijk met elkaar om te komen tot de best mogelijke zorg. 

Hartklachten? Neem ook nu contact op!

Onze cardioloog Vincent van Dijk herkent het beeld dat het lijkt alsof mensen terughoudend zijn om bij klachten de huisarts of het ziekenhuis in te schakelen. Van Dijk wil de gezamenlijke oproep dan ook kracht bij zetten vanuit cardiologisch perspectief: “Wij roepen patiënten op om in geval van acute hartklachten of verergering van bestaande hartklachten zeker contact met ons op te nemen.”

Acute klachten

De druk op de ziekenhuizen in de regio is momenteel groot. Zorg die geen spoed heeft wordt uitgesteld of op afstand georganiseerd. Ook Astrid Posthouwer, lid RvB Meander Medisch Centrum heeft namens de ziekenhuizen in het ROAZ Midden Nederland een duidelijke boodschap: “Acute zorg, behandelingen en operaties die medisch gezien niet uit te stellen zijn, gaan gewoon door. Alle ziekenhuizen in de regio houden hier ruimte en personele capaciteit voor beschikbaar. We roepen dan ook op om met acute klachten niet weg te blijven, maar de huisarts of 112  te bellen, zoals je dat in normale tijden ook zou doen.”

Veilig 

In alle ziekenhuizen liggen inmiddels patiënten met corona. Zij worden op geïsoleerde afdelingen onder beschermende maatregelen verpleegd. Daarnaast moeten strikte hygiëne- en bezoekersmaatregelen verspreiding onder medewerkers en patiënten voorkomen. Ook de huisartsen hebben inmiddels speciale praktijken waar uitsluitend coronapatiënten worden gezien. Door deze maatregelen zijn de ziekenhuizen en de huisartspraktijken veilig om te bezoeken voor noodzakelijke zorg.

Traumahelikopter

Op de groenstrook voor de parkeerplaats P15 aan de zijde van de Doorslag is een tijdelijke plek aangewezen als landingsplaats voor een traumahelikopter. We hebben hierbij de gemeente gevraagd om medewerking, zodat het vervoer van coronapatiënten zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. De weg (rijbaan, fietspad en voetpad) wordt tijdens het landen en opstijgen van de helikopter door medewerkers van het St. Antonius tijdelijk afgezet.

Palliatieve corona-unit geopend

Het St. Antonius heeft een speciale afdeling geopend voor patiënten met corona in de laatste fase van hun leven. Genezing is dan niet meer mogelijk, maar we kunnen gelukkig wel veel doen om deze periode zo goed mogelijk laten verlopen, zodat de patiënt een waardevolle periode kan hebben met zijn familieleden en/of naasten.

Hulp voor familie/naasten (corona)patiënten

Mocht uw geliefde/naaste/familielid (al dan niet positief getest worden op het coronavirus en) worden opgenomen in ons ziekenhuis, dan biedt het geestelijk-psychosociaal team, wanneer u dat wenst, een luisterend oor. U kunt met het team in gesprek gaan over uw zorgen en/of verdriet. Ook voor de familie/naasten van overleden (corona)patiënten willen wij er zijn.

Meer informatie en de contactgegevens vindt u op onze webpagina Hulp aan familie van (corona)patiënten.

Update 2 april 2020

Sinds het moment dat het coronavirus ook in het St. Antonius Ziekenhuis is vastgesteld, zijn de werkdagen van Marie-Louise Kooij, teamhoofd van de longafdeling, zwaar. “We schrikken nog elke dag van hoe heftig corona kan rondhuizen in iemands lichaam. Het is onverminderd zwaar voor ons allemaal.” Lees meer in dit interview op onze website.

Om te laten zien hoe het er nu aan toe gaat op de speciale COVID 19-unit is Marie-Louise samen met een aantal collega’s het Instagramaccount @breathtakingnurses(externe link) begonnen. 

Webinar ‘Welke gevolgen heeft het coronavirus voor mijn kankerbehandeling?’

Bent u kankerpatiënt en heeft u vragen over de veranderingen in de zorg
ten gevolge van het coronavirus? Kijk dan op donderdag 2 april van 20.00
tot 21.00 naar een live webinar van de Nederlandse Vereniging voor
Medische Oncologie (NVMO). In deze webinar leggen specialisten, waaronder Arend Jan Meinders van het St. Antonius, uit welke maatregelen er worden genomen om u als patiënt te beschermen tegen het coronavirus. Ook bespreken we hoe de kwaliteit van kankerzorg behouden blijft in tijden van crisis.

Meer informatie over de inhoud en hoe kunt meedoen vindt u in deze flyer(externe link).

Mooie samenwerking huisartsen en buitenpoli’s

Vanaf 23 maart zijn de buitenpoli’s in Overvecht, Houten en Mijdrecht gesloten. Maar dat betekent niet dat ze helemaal leeg staan. In Houten en Mijdrecht is inmiddels een mooie samenwerking ontstaan tussen medewerkers van de buitenpoli’s en huisartsen uit de regio.

Update 1 april 2020

Vragen over locatie Woerden in relatie tot coronazorg

We zien dat veel mensen met ons meedenken over het mogelijk gebruiken van locatie Woerden voor de zorg aan coronapatiënten. Dat waarderen we. Bij de zorg voor coronapatiënten zijn het echter niet zozeer de locaties die een probleem vormen, als wel de beschikbaarheid van middelen en personeel.
Beademingsapparatuur, beschermingsmiddelen én deskundig personeel dat fit genoeg is om ingezet te worden voor deze intensieve zorg. Dat zijn schaarse zaken waardoor we niet op veel locaties tegelijk deze zorg kunnen bieden.

Uiteraard zijn we samen met andere partijen allerlei scenario's rondom coronazorg aan het onderzoeken. Daarin bekijken we niet alleen wat voor nu het beste is, maar proberen we ook naar de (nabije) toekomst te kijken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, we sturen daarom continu bij.
Alle inspanningen zijn erop gericht om de beste zorg te kunnen blijven geven aan zoveel mogelijk patiënten, zowel voor coronapatiënten als niet-coronopatiënten. De mogelijkheden op al onze eigen locaties nemen we hierin mee. Maar we kijken ook naar regionale behoeften en mogelijkheden en werken daarom nauw samen met huisartsen en andere regionale partners zoals de veiligheidsregio. 

Kijkend naar de locaties van het St. Antonius is locatie Nieuwegein het meest geschikt om coronapatiënten op te vangen. Daar hebben we de beschikking over de meeste isolatieruimtes en een uitgebreide Intensive Care afdeling met bijbehorend deskundig personeel. Die faciliteiten en capaciteit hebben we in Utrecht minder en in Woerden niet. Locatie Woerden staat, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, overigens zeker níet leeg. Net zoals in Utrecht en Nieuwegein draaien ook in Woerden poli's zoveel mogelijk door om zorg te leveren die niet uitgesteld kan worden. Daarnaast huizen partijen als het Zorgpension, de Sint Maartenskliniek en Daan Teeuwes Centrum in onze Woerdense locatie. Voor wat betreft de zoektocht naar locaties voor de minder complexe coronazorg, voor patiënten die níet op een IC afdeling verzorgd hoeven te worden, ontstaan momenteel op regionaal niveau goede initiatieven. Samen met andere regionale partners zoeken we naar mogelijke locaties in de regio, waaronder locatie Woerden.

We proberen vanaf al onze locaties (Utrecht, Nieuwegein en Woerden) zoveel mogelijk reguliere zorg (anders dan coronazorg) te blijven bieden, daar waar mogelijk op afstand via bijvoorbeeld telefonische consulten.

Update 30 maart 2020

Intensivist Arend Jan Meinders en IC-verpleegkundige Sandra Giard te gast bij Jinek

trailerfoto_jinek

Arend-Jan Meinders, intensivist, en Sandra Giard-Boenders, IC-verpleegkundige, schoven op 30 maart bij talkshow Jinek aan om te vertellen over de situatie op onze IC. Arend-Jan legt onder andere uit dat het lastig is om een patiënt te leren kennen, omdat contact maken vaak moeilijk is. "Normaal maken we meer contact met onze patiënt of kom je er via de familie achter wie iemand is. En dat gaat nu eigenlijk niet", aldus Arend-Jan. Daarom vragen we nu soms om een foto van de patiënt met zijn/haar gezin of huisdier."

"Ik praat altijd tegen mijn patiënten, ook als wij ze in kunstmatige slaap houden. Ik vertel ze wat voor dag het is, wat ik aan het doen ben... Je weet nooit wat ze wel of niet mee krijgen", aldus Sandra.

Gemist? Bekijk de uitzending terug via RTLXL(externe link).

Update 28 maart 2020

Spoedeisende hulp-arts Gor Khatchikyan aan tafel bij Op1

gor_in_op1_0

SEH-arts Gor Khatchikyan zat 28 maart aan tafel bij Op1. Hij sprak er onder meer over de toenemende druk op de IC-afdelingen. Dat hij soms moeilijke gesprekken moet voeren met patiënten en hun naasten over wel of geen opname op de IC. Op zijn eigen eerlijke en bevlogen wijze vertelt hij over zijn eigen ervaringen en wat dat met hem doet.

Bekijk deze aflevering op de website van Op1(externe link).

Update 26 maart 2020

Korte film Intensive Care 

Deze korte film(externe link) geeft een uniek en indrukwekkend kijkje achter de schermen op de Intensive Care van het St. Antonius. Arend-Jan Meinders, als intensivist werkzaam op de IC, roept op je vooral aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid te houden. De film is gemaakt door Mediageniek, Prolira en het St. Antonius Ziekenhuis. 

Update 25 maart 2020

Coronabesmettingen

Het St. Antonius heeft besloten om het exacte aantal coronabesmettingen in het ziekenhuis niet meer op de website te vermelden. Het aantal coronapatiënten wijzigt snel en ziekenhuizen in de regio en ook in de rest van het land nemen patiënten van elkaar over. Dit maakt het lastig om een correct en actueel beeld te geven.

Utrechtse ziekenhuizen hebben elke dag overleg met elkaar over de verdeling van het aantal coronapatiënten en daarom is besloten dat het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) dagelijks een update geeft over het aantal coronapatiënten in de regio. Pers kan hiervoor terecht bij Sietzke Vermeulen, woordvoerder ROAZ, via telefoonnummer +31 6 48153548. 

Tent voor opvang coronapatiënten

Naast de Spoedeisende Hulp op onze locatie Nieuwegein is een speciaal ingerichte tent in gebruik genomen voor de opvang van patiënten met een verdenking op corona. Naast de tent staat een grote bus met een CT-scan, waarmee patiënten getest worden op het coronavirus.

De tent is alleen bedoeld voor patiënten die een verwijzing van de huisarts hebben of die met de ambulance zijn binnengebracht.  Door het neerzetten van deze tent houden we patiënten met een verdenking op corona gescheiden van onze andere patiënten op de Spoedeisende Hulp. 

In dit filmpje(externe link) is te zien hoe de tent er van binnen uitziet. 

coronatent-collage

Update 24 maart 2020

Aanpassing bezoekersregeling Intensive Care

Om onze patiënten en medewerkers op de Intensive Care (IC) te beschermen tegen corona, is de bezoekersregeling aangepast. Patiënten die opgenomen zijn op de IC, mogen vanaf vandaag daarom geen bezoek meer ontvangen.

Informatiebijeenkomsten Herstel bij Kanker geannuleerd

We vinden het erg belangrijk om onze patiënten en medewerkers goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus. Daarom gaan de informatiebijeenkomsten Herstel bij Kanker op 7 april en 12 mei niet door.

We zijn op zoek naar een goed alternatief waarmee we deze informatiebijeenkomsten kunnen vervangen.

Update 23 maart 2020

Coronabesmettingen

In het St. Antonius zijn 36 patiënten met het coronavirus opgenomen, waarvan 18 op de Intensive Care. Deze patiënten liggen allemaal in isolatie en worden behandeld volgens een speciaal protocol.

Poliklinieken Mijdrecht, Overvecht en Houten dicht

Vanaf maandag 23 maart zijn de poliklinieken Mijdrecht, Overvecht en Houten tot nader order gesloten. Op deze locaties vindt dus ook geen diagnostiek plaats. Locatie Woerden blijft open.

Update 20 maart 2020

Coronabesmettingen

In het St. Antonius zijn 20 patiënten met het coronavirus opgenomen, waarvan 10 op de Intensive Care. Deze patiënten liggen allemaal in isolatie en worden behandeld volgens een speciaal protocol.

Videoboodschap Raad van Bestuur

In een korte videoboodschap(externe link) bedankt Douwe Biesma, voorzitter van de Raad van Bestuur, iedereen voor de steun die het St. Antonius de afgelopen periode heeft ontvangen. "Uit alle hoeken van de samenleving krijgen we hulp aangeboden. De waardering en het medeleven is groot. Zo kregen we mooie bloemen en hangen er spandoeken bij de ingang van ons ziekenhuis. Ondanks alle uitdagingen die nog op ons af gaan komen, heb ik er veel vertrouwen in dat we hier met elkaar doorheen komen."

Update 19 maart 2020

Winkels gesloten

De winkels op al onze locaties zijn vanaf heden gesloten. Dit betekent dat Haar op Maat, LM Orthopedie en Livera de deuren hebben gesloten. Bezoekersrestaurant Vermaat is voor eten en drinken gedeeltelijk geopend. Ook de Zorgpassage in Woerden, met daarin diverse winkeltjes, is dicht.

Coronabesmettingen

In het St. Antonius liggen op dit moment 16 patiënten met het coronavirus, waarvan 9 op de Intensive Care. Deze patiënten liggen in isolatie en worden behandeld volgens een speciaal protocol.

Toegangscontrole

Bij de hoofdingangen van de St. Antonius ziekenhuislocaties vindt vanaf donderdag 19 maart een toegangscontrole plaats. Bezoekers en medewerkers worden bij binnenkomst gecontroleerd op verkoudheidsklachten en koorts en worden gewezen op de geldende hygiënerichtlijnen. 

Update 18 maart 2020

Tekort mondkapjes

In het St. Antonius zijn we heel druk met het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Daarvoor zijn wer hard op zoek naar mondkapjes. Het gaat om chirurgisch mond-neusmaskers, FFP1, FFP2 en FFP3-maskers. Heeft u nog maskers over? Lever ze dan in bij de receptie op onze locatie in Nieuwegein. 

Patiënten

In het St. Antonius zijn op dit moment 15 patiënten met het coronavirus opgenomen, van wie 8 op de Intensive Care. 

Afspraken op de poli

Vanwege het coronavirus worden tot nader order veel afspraken op de polikliniek uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Heeft u hier een dringende vraag over? Bel dan met de desbetreffende poli.   

Update 17 maart 2020

In het St. Antonius Ziekenhuis liggen 13 patiënten met het coronavirus, van wie 7 op de Intensive Care. 

Update 16 maart 2020

Diverse prikposten gesloten

Vanwege het coronavirus zijn diverse prikposten gesloten:

 • Huisartsenpraktijk Harmelen, Kerkweg 2, Harmelen.
 • Woonzorgcentrum Antoniushof, Antoniushof 1, Montfoort
 • De Zorgplint, Josef Israellaan 20 a, Woerden
 • Zorg- en servicepunt de Wiek, Molenvlietbrink 313-315, Woerden
 • Huiskamer van Waarder, Maximalaan 2, Waarder

De overige prikposten blijven open. Meer over onze prikposten.

Bezoekt u ons ziekenhuis? Neem uw kinderen bij voorkeur niet mee

Om het risico op besmetting met corona te beperken, vragen we u om uw kinderen niet mee te nemen als u ons ziekenhuis bezoekt. We realiseren ons dat dit voor u wellicht lastig is, gezien de maatregelen van de overheid. Toch vragen we u een alternatief te zoeken. Wij hopen op uw medewerking om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan.

Mogelijk minder goed bereikbaar

Door de vele vragen die we momenteel ontvangen in verband met het coronavirus, zijn we helaas telefonisch minder goed bereikbaar. Onze medewerkers doen hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Geen afspraakherinnering via sms

Vanaf 16 maart ontvangt u geen sms ter herinnering aan uw afspraak, zoals u dat van ons gewend bent. Dit doen we om verwarring te voorkomen. Vanaf 16 maart worden poli-afspraken namelijk uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Patiënten voor wie dit geldt, worden van te voren gebeld hierover. Als patiënten niet gebeld worden, gaat de afspraak gewoon door.

Update 13 maart 2020

Maatregelen bezoekers en begeleiders

U kunt nog steeds patiënten in ons ziekenhuis bezoeken, maar de bestaande bezoekers- en begeleidersregeling is per direct aangescherpt. Dit betekent het volgende:

 • De bezoektijden worden beperkt tot 1 uur per dag: van 19.00 tot 20.00 uur.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen.
 • Tijdens het bezoekuur mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten.
 • Voor specifieke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de afdeling Neonatologie en bij patiënten in stervensfase. De verpleegkundige overlegt hierover met u.
 • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
 • Patiënten bij wie (een verdenking van) corona is vastgesteld, mogen geen bezoek ontvangen.  
 • Patiënten mogen maximaal 1 begeleider meenemen naar hun bezoek aan het St. Antonius.
 • Heeft u klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Het bezoeken van uw familielid/naaste is dan ook niet toegestaan.
 • De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven gelden: was uw handen regelmatig, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.

We realiseren ons dat bovenstaande nogal wat van u vraagt. Wij vragen om uw begrip en nadrukkelijk om uw medewerking om onze patiënten en onze onmisbare medewerkers te beschermen.

Griepachtige klachten? Kom niet naar het ziekenhuis of naar onze prikposten.

Heeft u klachten zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts? Kom dan niet naar het St. Antonius of onze prikposten.

We vragen u vriendelijk om ons alleen te bellen als het dringend is. Zo houden we het ziekenhuis goed bereikbaar.

Poli-afspraken en operaties

Vanaf 16 maart worden afspraken op de polikliniek tot nader order uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Patiënten voor wie dit geldt, worden van te voren gebeld hierover. Als patiënten niet gebeld worden, gaat de afspraak gewoon door.

Tot nader orde annuleren we, waar dit kan, geplande operaties. Patiënten om wie dit gaat, worden hierover gebeld. Het St. Antonius bekijkt of de geplande operaties voor de weken daarna kunnen doorgaan. Zodra dit duidelijk is, melden we dit hier en nemen we contact op met de patiënten wie dit betreft. 

Ontwikkelingen gaan snel

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Het beleid van RIVM blijft voor ons het uitgangspunt. Lees hierover meer op de website van het RIVM(externe link).

Update 12 maart 2020

Er zijn twee medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis positief getest op het coronavirus. Deze medewerkers zijn in thuisisolatie.

Update 11 maart 2020

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn alle patiëntenbijeenkomsten in het St. Antonius Ziekenhuis voor de maand maart afgelast.  

We vinden het erg belangrijk om patiënten, bezoekers en medewerkers goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus. Daarom is besloten om tot en met eind maart alle informatie- en patiëntenbijeenkomsten niet door te laten gaan. 

Update 10 maart 2020

Er zijn momenteel twee patiënten met het coronavirus in het St. Antonius Ziekenhuis. Eén patiënt verblijft op de Intensive Care in Nieuwegein en een andere patiënt verblijft op verpleegafdeling D3 in Nieuwegein.

We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM.

We vragen patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis ook de onderstaande hygiënemaatregelen te nemen:

hygienemaatregelen

Update van 9 maart 2020

In het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, is dit weekend een coronabesmetting vastgesteld bij een patiënt op de Intensive Care afdeling.  Deze patiënt ligt in volledige isolatie. Alle patiënten die met deze patiënt in contact zijn geweest worden op dit moment getest op het coronavirus.

Het St. Antonius Ziekenhuis benadrukt dat de zorg in het ziekenhuis veilig is. We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Bericht van 5 maart 2020

In het St. Antonius Ziekenhuis is donderdagochtend 5 maart bij een patiënt het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een patiënt op een verpleegafdeling op locatie Utrecht die enkele dagen in het ziekenhuis verbleef. De patiënt is in de middag ontslagen uit het ziekenhuis en wordt thuis verder begeleid door de GGD. 

Op de betreffende verpleegafdeling werden tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen. Dit is inmiddels niet meer van toepassing en nieuwe patiënten zijn weer welkom op deze afdeling. 

De patiëntenzorg in het ziekenhuis verloopt verder als normaal. Afspraken en operaties gaan gewoon door. 

Het ziekenhuis is uiteraard extra alert en volgt de richtlijnen van het RIVM. De zorg in het ziekenhuis is veilig en we nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het RIVM.(externe link)  U kunt ook het publieksinformatienummer bellen van de Rijksoverheid via telefoonnummer 0800-1351.  

Bericht van 2 maart 2020

Het St. Antonius is voorbereid op verspreiding van corona. Om een mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen, geven medewerkers uit voorzorg geen hand meer en adviseren we patiënten en bezoekers van het ziekenhuis regelmatig de handen te wassen.

De verspreiding van het coronavirus roept veel vragen op. We volgen als St. Antonius de richtlijnen van het RIVM. Voor alle vragen en antwoorden verwijzen we dan ook naar de website van het RIVM(externe link).

Hieronder twee vragen, specifiek voor ons ziekenhuis:

Kan ik naar het ziekenhuis komen?

Ja, u kunt gewoon ons ziekenhuis bezoeken. Alle afspraken gaan gewoon door. Patiënten en bezoekers lopen geen risico.

Mijn gezondheid is kwetsbaar of ik heb een chronische aandoening. Zijn er extra maatregelen die ik kan nemen om besmetting te vermijden?

Het punt is dat het om een nieuw virus gaat. We weten nu dus niet wat u nog meer kunt doen dan onderstaande maatregelen (zie bericht van 27 februari). We adviseren u om te kijken op de website van uw patiëntenvereniging. Die besteden er vaak ook aandacht aan. Mocht u dat niet geruststellen, dan adviseren we u om contact op te nemen met uw (huis)arts.

Bericht van 27 februari 2020

Voorkom verspreiding van het coronavirus. Dit kunt u zelf doen:

Op dit moment neemt het aantal besmettingen met het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2) in Europa toe. St. Antonius is voorbereid. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Voor de meest actuele situatie verwijzen we naar de website van RIVM(externe link). Zij houden hun website dagelijks up-to-date.

Veel mensen vragen zich af wat ze zelf (thuis) kunnen doen om de kans op besmetting te verkleinen. De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding te voorkomen, zijn heel simpel. Overigens, deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Goede handhygiene, was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Bent u zelf ziek (koorts en hoesten of kortademigheid) en was u recent op reis in het buitenland in een risicogebied, bel dan met uw huisarts. Blijf thuis, houd afstand tot je naasten en maak gebruik van goede hoest- en nieshygiëne.
 • In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele FFP2 mondkapjes. Deze FFP2 mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. 

Meer informatie

Blijf goed geïnformeerd bij een betrouwbare bron: RIVM(externe link).

Terug naar boven